ADVERTISEMENT

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)

ถามอาชีพภาษาอังกฤษ (Occupation) บทสนทนาภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับอาชีพ เขาทำอาชีพอะไร เขาทำงานอะไรอยู่ เคยใช่ไหมที่เราอยากรู้จักอาชีพที่เขาทำอยู่ ว่าทำงานอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ หากเราต้องการถามอาชีพของเขา เราอาจใช้ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ในการสนทนากัน ซึ่งมีทั้งประโยคคำถามและประโยคที่ใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพของคุณนั่นเอง

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)

ตัวอย่างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพของคุณ ??

What do you do?
วอท ดู ยู ดู
คุณทำงานอะไรครับ /ค่ะ

What do you do for a living?
วอท ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลีฟวิง
คุณทำอาชีพอะไรครับ/ ค่ะ

What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับ /ค่ะ

What is your occupation?
วอท อีส ยัวร์ ออคคิวเพเชิน
อาชีพของคุณคืออะไรครับ /ค่ะ

What’s your job?
วอทส ยัวร์ จอบ
คุณทำอาชีพอะไรครับ /ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพของคุณ เช่น

What is your occupation?
วอท อีส ยัวร์ ออคคิวเพเชิน
อาชีพของคุณคืออะไรค่ะ

My occupation is a driver.
มาย ออคคิวเพเชิน อีส อะ ไดรเวอะ
อาชีพของผมคือ พนักงานขับรถครับ

What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ค่ะ
I am now working as a freelance photographer.
ไอ แอม นาว เวิร์คคิง แอส อะ ฟรีแลนซ ฟอทอกราฟเฟอร์
ตอนนี้ผมทำงานเป็นช่างภาพอิสระครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

What do you do for a living?
วอท ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลีฟวิง
คุณทำอาชีพอะไรครับ

I am an English teacher.
ไอ แอม เอน อิงลิช ทีชเชีอร์
ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ

Where do you teach?
แวร ดู ยู ทีช
คุณสอนอยู่ที่ไหนครับ

At Monovittaya school.
แอท โมโนวิทยา สคูล
ที่โรงเรียน โมโนวิทยาค่ะ

คำถามที่ใช้ถามเกี่ยวกับอาชีพนั้นมีได้หลายคำถามนอกจากตัวอย่างประโยคข้างต้นแล้ว อาจสามารถ ถ้าต้องการถามว่า คุณทำงานที่ไหน อาจถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษแบบนี้ เช่น

Where do you work?

Who do you work for?

Who is your employer? อย่างนี้เป็นต้น

หากเราได้มีโอกาสได้สนทนากับชาวต่างชาติ เราคงกล้าที่จะถามอาชีพ หรืออยากรู้ว่าเขาทำงานอะไร หรือตอบเกี่ยวกับอาชีพ ด้วยภาษาอังกฤษกันแล้วนะ ด้วยประโยคสั้นๆเหล่านี้ คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในประโยคที่ว่า การถามอาชีพภาษาอังกฤษ นั้นพูดว่าอย่างไร?? ถ้านึกไม่ออก ลองนำไปสนทนากันดูครับ และศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความที่เกี่ยวข้อง บทสนทนาภาษาอังกฤษ Work (การทำงาน) สำหรับพาร์ทขอจบเพียงเท่านี้ครับ

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เปิดตัวสินค้า (Product Launch) การแนะนำสินค้า สาธิตสินค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ทราบ พูดเปิดตัวสินค้าเป็นภาษาอังกฤษนั้น เราอาจได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือในทางธุรกิจร่วมกันก็ได้ วันนี้จึงมาขอยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่อาจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)

ตัวอย่างแนะนำสินค้า สาธิตสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

Today, I’ll explain the specifications of this product.
ทูเด ไอล เอ็กซเพลน เดอะ สเพซซิฟิเคชั่น อ๊อฟ ธีส พรอดัคท
วันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดลักษณะจำเพาะของสินค้านี้
I will explain the characteristics of this product.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน เดอะ คาแร็คเทอริสทิคส อ๊อฟ ธีส พรอดัคท
ผมจะอธิบายลักษณะเฉพาะของสินค้านี้
I will explain it briefly.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน อิท บรี๊ฟลี่
ผมจะอธิบายถึงมันอย่างคร่าวๆ นะครับ
This is our latest product.
ธีส อีส อาวร เลทเทสท พรอดัคท
นี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดของเรา
I will explain how to operate this product.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน ฮาว ทู อ๊อพเพอเหร่ท ธีส พรอดัคท
ผมจะอธิบายว่าใช้สินค้าตัวนี้ได้อย่างไร
I will demonstrate the function by the actual product.
ไอ วิลล เด็มมอนสเถรท เดอะ ฟังคชั่น บาย ดิ แอ็คช่วล พรอดัคท
ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานโดยตัวสินค้าจริง

ตัวอย่างการบอกประสิทธิภาพของตัวสินค้า ด้วยประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

This machine is very compact and convenient to carry.
ธีส มะชีน อีส เวรี่ คอมแพ็คท แอนด คอนวีนเนนท ทู แครรี่
เครื่องจักรตัวนี้นั้นมีขนาดกะทัดรัดมาก และสะดวกในการพกพาครับ

This equipment is small, light and also consumes very little power.
ธีส อิควิพเมนท อีส สมอลล ไลท แอนด ออลโซ คอนซูมส เวรี่ ลิทเทิล พาวเว่อร
อุปกณ์ชิ้นนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้พลังงานน้อยมาก

All materials used are non-toxic.
ออล มะเทียเรี่ยลส ยูสด อาร น็อน ท็อคสิค
วัสดุทั้งหมดที่ใช้นั้นไม่เป็นพิษ

Our price is considerably lower.
อาวร ไพรซ อีส คอนซิดเดอรระบลี้ โลเว่อร
ราคาของเรานั้นถือว่าต่ำกว่าทีเดียว

Thank you for your attention today and your interest in our new product.
แธงค คิว ฟอร ยัวร แอ็ทเทนชั่น ทูเดย์ แอนด ยัวร์ อินเทรส อิน อาวร นิว โพรดัคท
ขอบคุณที่คุณสนใจในสินค้าใหม่ของเราวันนี้

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Signing a Contract (เซ็นสัญญา)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเซ็นสัญญา (Signing a Contract) เซ็นสัญญาส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจ (Business) นักธุรกิจ การทำธุรกิจ ซึ่งธุรกิจนั้นอาจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศหรือภายในประเทศด้วยกัน อาจมีเรื่องของสัญญาที่ต้องมีข้อตกลงกัน ในการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือสัญญา ตรวจสอบสัญญาก่อนลงนาม หรือการปฎิเสธสัญญาหากไม่พอใจในสัญญาที่ทำไว้ วันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเซ็นสัญญาภาษาอังกฤษ เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจอาจนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

เซ็นสัญญาภาษาอังกฤษ Signing a Contract

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ เรื่องเซ็นสัญญาทางธุรกิจ

I’m here to initial the contract.
ไอม เฮียร ทู อินิชเซิ่ล เดอะ คอนแทร็คท
ผมมาที่นี่เพื่อริเริ่มตกลงเซ็นสัญญาครับ
When will the contract be ready for signing?
เวน วิลล เดอะ คอนแทร็คท บี เรดี้ ฟอร ไซนนิ่ง
สัญญาจะพร้อมลงนามเมื่อไหร่ครับ
I am ready to sign agreement.
ไอ แอม เรดี้ ทู ไซน อะกรีเม่นท
ผมพร้อมที่จะลงนามในสัญญาแล้ว
Please sign here on the dotted line.
พลีส ไซน เฮียร ออน เดอะ ด็อทถิด ไลน
ได้โปรดลงนามบนเส้นประด้วยครับ
Generally speaking, a contract can’t be changed after both parties have signed it.
เจนเนอเริลลี่ สฟี้คคิ่ง อะ คอนแทร็คท แคนท บี เชนจด อ๊าฟเท่อร โบธ พารที่ส แฮฟว ไซนด อิท
พูดโดยทั่วๆไปแล้วสัญญานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไปแล้ว
Shall we check all the items to make sure no important items have been overlooked?
แซลล วี เชค ออล ดิ ไอเทิม ทู เมค ชัวร์ โน อิมพอรทั่นท ไอเทิม แฮฟว บีน โอเว่อรลุคด
เราควรจะตรวจดูทุกข้อสัญญา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีข้อสัญญาที่สำคัญใดได้ถูกมองข้ามไป
Let’s both examine the contract before we sign it.
เลทส โบธ เอ็กแซมมิน เดอะ คอนแทร็คท บีฟอร วี ไซน อิท
ให้พวกเราทั้งสองฝ่ายมาตรวจสอบสัญญากันก่อนที่เราจะเซ็น
We feel glad that the deal had come off smoothly.
วี ฟีล แกลด แธท เดอะ ดีล แฮด คัม อ๊อฟ สมูธลี่
เรารู้สึกยินดีที่การทำสัญญาครั้งนี้ได้สำเร็จลงอย่างราบลื่น
I will not sign this contract.
ไอ วิลล น็อท ไซน ธีส คอนแทร็คท
ผมจะไม่เซ็นสัญญาฉบับนี้ครับ
I have to return this contract without signing it.
ไอ แฮฟว ทู รีเทิรน ธีส คอนแทร็คท วิธเอ๊าท ไซนนิ่ง อิท
ผมต้องส่งสัญญาฉบับนี้คืนกลับไปโดยที่ยังไม่ได้เซ็นลงนามครับ
สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเซ็นสัญญา อาจจะมองในเรื่องของธุรกิจส่วนใหญ่ที่ต้องมีการลงนามเซ็นสัญญากันระหว่างสองฝ่าย เห็นด้วยกับข้อตกลงอย่างยุติธรรมที่สุด พอเป็นตัวอย่างสำหรับบุคคลศึกษาพอเข้าใจ ฉะนั้นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Examination (การสอบ)

การสอบ (Examination) หลายคนคงเคยผ่านการสอบมาแล้ว สำหรับนักเรียน นักศึกษาคงรู้จักกันดี การสอบก็เหมือนการวัดระดับความรู้ร่วมยอดว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ทั้งหมดที่ได้เรียนมาในช่วงเวลานั้น พูดถึงการสอบก็คงจะปวดหัวไม่น้อยตอนช่วงวัยเรียน ทั้งสอบกลางภาค ที่ได้ยินบ่อยๆ ว่า สอบมิดเทิร์ม (Midterm) และ สอบปลายภาค เรียกสอบไฟนอล (Final) และสอบเก็บคะแนนต่างๆ ต้องอ่านหนังสือทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อใช้ในการสอบทั้งหมดนั่นเอง สำหรับ บทสนทนาภาษาอังกฤษ พาร์ทนี้เป็นประโยคที่มีความเกี่ยวข้องน้อย แต่คงมีความจำเป็นถ้าคุณอยากรู้วันสอบ หรือผลสอบเป็นอย่างไร ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Examination (การสอบ)

ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาสอบกลางภาค ปลายภาควันไหน เช่น

When is your midterm examination?
เวน อีส ยัวร์ มิดเทิร์ม เอ็กแซมมิเนชัน
วันสอบกลางภาคของคุณคือวันไหนครับ

My midterm examination is on November 21th
มาย มิดเทิร์ม เอ็กแซมมิเนชัน อีส ออก โนเวมเบอะ เธอะ ทะเวนทีเฟิร์สท
วันสอบกลางภาคของฉันคือวันที่ 21 พฤศจิกายน ค่ะ

When is your final examination?
เวน อีส ยัวร์ ไฟนอล เอ็กแซมมิเนชัน
วันสอบปลายภาคของคุณคือวันไหนค่ะ

My final examination is on February 28th
มาย ไฟนอล เอ็กแซมมิเนชัน อีส ออน เฟบบรัวรี เธอะ ทะเวนทีเอทธ์
วันสอบปลายภาคของฉันคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ครับ

ถามเรื่องความพร้อมก่อนสอบ เช่น

Are you prepared for the midterm/ final exams?
อาร์ ยู พริแพรด์ ฟอร์ เธอะ มิดเทิร์ม/ ไฟนอล เอ็กแซมส์
คุณเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาค/ ปลายภาค หรือยังค่ะ

Yes, I am prepared. I have been studying so hard.
เยส ไอ แอม พริแพรด์ ไอ แฮฟ บีน สะทัดดิอิง โซ ฮาร์ด
ผมพร้อมแล้ว ผมอ่านหนังสือมาหนักมาก

Are you ready for the examination?
อาร์ ยู เรดี ฟอร์ ธิ เอ็กแซมมิเนชัน
คุณพร้อมที่จะสอบหรือยังครับ

Yes, I am ready!
เยส ไอ แอม เรดี
ฉันพร้อมแล้วค่ะ

หากอยากรู้ผลสอบหลังการสอบเสร็จ ความรู้สึกอย่างไรบ้าง เช่น

How was your examination?
ฮาว วอส ยัวร์ เอ็กแซมมิเนชัน
การสอบของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ครับ/ค่ะ

It was so easy but I think it will be okay.
อิท วอส โซ อีซีย์ บัท ไอ ธิงค์ อิท วิล บี โอเค
ง่ายมาก แต่คิดว่าคงโอเค

เป็นไงละครับ ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ประโยคเกี่ยวกับการถามวันสอบ ความพร้อม และการสอบเป็นอย่างไร ด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ยากเลยใช่ไหม เพื่อนๆ ลองฝึกพูดกันดูนะครับ สำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้รออ่านพาร์ทต่อไปนะครับ

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Important Days (วันสำคัญต่างๆ)

วันสำคัญต่างๆ (Important Days) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับ วันสำคัญ วันหยุด วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น วันสำคัญต่างๆหากเรียกเป็นภาษาอังกฤษเราพูดได้อย่างไรบ้าง สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ งั้นเรามาทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ กันนะครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Important Days (วันสำคัญต่างๆ)

Buddhist Lent Day
บุดดิสท์ เลนท์ เดย์
วันเข้าพรรษา
Chakri Day
จักกรี เดย์
วันจักรี
Christmas Day
คริสท์มาส เดย์
วันคริสต์มาส
Chulalongkorn Day
ชูลาลงคอร์น เดย์
วันปิยมหาราช
Constitution Day
คอนสติติวเชิน เดย์
วันรัฐธรรมนูญ
Coronation Day
โคโรเนเชิน เดย์
วันฉัตรมงคล
Eleaction Day
อีเลคเชิน เดย์
วันเลือกตั้ง
Father’s Day
ฟาเธอร์ส เดย์
วันพ่อ
Labour Day
เลเบอร์ เดย์
วันแรงงาน
Makha Bucha Day
มาคะ บูชา เดย์
วันมาฆบูชา
Mother’s Day
มาเธอร์ส เดย์
วันแม่
New Year’s Eve
นิว เยียร์ส อีฟ
วันสิ้นปี
New Year’s Day
นิว เยียร์ส เดย์
วันขึ้นปีใหม่
Royal Ploughing Ceremony Day
รอเยิล พลาวว์อิง เซเรโมนี เดย์
วันพืชมงคล
Songkran Day
สงกราน เดย์
วันสงกรานต์
Teacher’s Day
ทีชเชอร์ส เดย์
วันครู
Thaksgiving Day
แธงค์สกิฟวิง เดย์
วันขอบคุณพระเจ้า
Valentine’s Day
แวลเลินไทน์ เดย์
วันวาเลนไทน์
World No Tobacco Day
เวิร์ลด โน โทแบคโค เดย์
วันงดสูบบุหรี่โลก
April Fool’s Day
เอพริล ฟูลส์ เดย์
วันโกหก
Asalha Bucha Day
อาซาลฮา บูชา เดย์
วันอาสาฬหบูชา
Children’s Day
ชิลเดรนส์ เดย์
วันเด็ก
Chinese New Year
ไชนิส นิว เยียร์
วันตรุษจีน
Halloween
แฮลโลวีน
วันฮาโลวีน
Her Majesty the Queen’s Birthday
เฮอร์ มาเจสที เธอะ ควีนซ์ เบิร์ธเดย์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ
His Majesty the King’s Birthday
ฮีส มาเจสที เธอะ คิงซ์ เบิร์ธเดย์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Independence Day
อินเดพเพนเดินซ์ เดย์
วันชาติสหรัฐอเมริกา
International Women’s Day
อินเทอร์เนเชินแนล วีเมนส์ เดย์
วันสตรีสากล
May Day
เมย์ เดย์
วันแรงงาน
Veterans’ Day
เวทเทอเรินส์ เดย์
วันทหารผ่านศึก
Wisakha Bucha Day
วิซาคา บูชา เดย์
วันวิสาขบูชา

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ นี้ เป็นเพียงบางส่วนที่ยกมา ซึ่งส่วนมากจะเป็นวันสำคัญที่มีอยู่ในปฎิทินทั้งวันสำคัญไทยและของโลกรวมทั้งวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ Days, Months and Years (วัน เดือน ปี)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ คำศัพท์เหล่านี้พบได้ในชีวิตประจำวันของเรา เป็นคำัศัพท์พื้นฐาน เกี่ยวกับ วัน (Days), เดือน (Months) และปี (Years) งั้นเรามาทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ Days, Months and Years (วัน เดือน ปี)

Days (วัน)

date เดท วันที่, วันเดือน, สมัย
Sunday ซันเดย์ วันอาทิตย์
Monday มันเดย์ วันจันทร์
Tuesday ทิวซเดย์ วันอังคาร
Wednesday เวนสเดย์ วันพุธ
Thursday เธิร์สเดย์ วันพฤหัสบดี
Friday ไฟรเดย์ วันศุกร์
Saturday แซทเทอะเดย์ วันเสาร์
week วีค สัปดาห์
today ทูเดย์ วันนี้
yesterday เยสเทอะเดย์ เมื่อวาน
tomorrow ทูมอโรว์ วันพรุ่งนี้
every day เอฟวรี เดย์ ทุกวัน
day off เดย์ ออฟ วันหยุด
daily เดลี ทุกวัน
day to day เดย์ ทู เดย์ แต่ละวัน, ทุกๆวัน
weekday วีคเดย์ วันธรรมดา
weekend วีคเอนด วันหยุดสุดสัปดาห์
the other day ธิ อัธเธอะ เดย์ วันก่อน

Months (เดือน)

January แจนยัวรี มกราคม
February เฟบบรัวรี กุมภาพันธ์
March มาร์ช มีนาคม
April เอพริล เมษายน
May เมย์ พฤษภาคม
June จูน มิถุนายน
July จูไล กรกฎาคม
August ออกัสท สิงหาคม
September เซพเทมเบอะ กันยายน
October ออคโทเบอะ ตุลาคม
November โนเวมเบอะ พฤศจิกายน
December ดิเซมเบอะ ธันวาคม
last month ลาสท มันธ เดือนที่แล้ว
next month เนคซท มันธ เดือนหน้า
every month เอฟวรี มันธ ทุกๆ เดือน

Years (ปี)

Buddhist Era (B.E.) บุดดิสท์ อีรา ปีพุทธศักราช (พ.ศ.)
Chirstian Era (A.D.) คริสเชียน อีรา ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
Prehistoric peroid พรีฮิสทอริค พีเรียด ยุคก่อนประวัติศาสตร์
Before Christ (B.C.) บิฟอร์ ไครสท์ ก่อนคริสต์ศักราช
1955 (year nineteen fifty-five) เยียร์ ไนน์ทีน ฟิฟที-ไฟว์ ปี ค.ศ.1955
2015 (year two thousand fifteen) เยียร์ ทู เธาเซินด์ ฟิฟทีน ปี ค.ศ.2015
Year of the Rat เยียร์ ออฟ เธอะ แรท ปีชวด (หนู)
Year of the Cow เยียร์ ออฟ เธอะ คาว ปีฉลู (วัว)
Year of the Tiger เยียร์ ออฟ เธอะ ไทเกอร์ ปีขาล (เสีอ)
Year of the Rabbit เยียร์ ออฟ เธอะ แรบบิท ปีเถาะ (กระต่าย)
Year of the Dragon เยียร์ ออฟ เธอะ ดรากอน ปีมะโรง (มังกร)
Year of the Snake เยียร์ ออฟ เธอะ สเนค ปีมะเส็ง (งู)
Year of the Horse เยียร์ ออฟ เธอะ ฮอร์ส ปีมะเมีย (ม้า)
Year of the Goat เยียร์ ออฟ เธอะ โกท ปีมะแม (แพะ)
Year of the Monkey เยียร์ ออฟ เธอะ มังคีย์ ปีวอก (ลิง)
Year of the Cock เยียร์ ออฟ เธอะ คอค ปีระกา (ไก่)
Year of the Dog เยียร์ ออฟ เธอะ ดอก ปีจอ (หมา)
Year of the Pig เยียร์ ออฟ เธอะ พิก ปีกุน (หมู)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Advice (คำแนะนำ)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำแนะนำ (Advice) การขอนำแนะนำ และให้คำแนะนำ คุณเคยไหมเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างต้องขอคำแนะนำจากคนอื่น เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับตัวเองให้ประสบผลสำเร็จ การตัดสินใจไม่ได้ด้วยตนเองเหล่านี้ คำแนะนำจึงมีประโยชน์สำหรับท่าน เมื่อยามจำเป็นเสมอ การให้คำแนะนำที่ดีคือช่วยให้เขาได้ทางออกที่ดีกว่า และง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น การแนะนำมีประโยชน์หลายด้านเป็นการช่วยแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ เป็นเรื่องคำแนะนำภาษาอังกฤษสั้นๆนะครับ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Advice (คำแนะนำ)

หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นใกล้ตัวเรา อาจนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น

What should I do?
วอท ชูด ไอ ดู
ฉันควรทำอย่างไรดี
You should …
ยู ชูด …
คุณควรจะ …

หรือต้องการคำแนะนำล่ะ ตัวอย่างเช่น

I need some advice. I want a new hat. What color should I get?
ไอ นีด ซัม แอดไวซ์ ไอ วอนท์ อะ นิว แฮท วอท คัลเลอร์ ชูด ไอ เกท
ผมต้องการคำแนะนำหน่อย ผมอยากได้หมวกใบใหม่ ผมควรจะซื้อสีไหนดี
Judging from your style, you should get a brown one.
จัดจ์จิง ฟรอม ยัวร์ สไตล์ ยู ชูด เก็ท อะ บราวน์ วัน
ตัดสินจากสไตล์ของคุณแล้ว คุณควรจะซื้อสีน้ำตาลนะ


I think I cannot finish this project by next Friday. What should I do?
ไอ ธิงค์ ไอ แคนนอท ฟินิช ธีส โพรเจ็คท์ บาย เน็กซ์ท ไฟรเดย์ วอท ชูด ไอ ดู
ผมคิดว่าผมต้องทำโปรเจ็คท์นี้เสร็จไม่ทันวันศุกร์แน่ๆ เลย ผมควรจะทำอย่างไรดี
You have to ask your friend some help.
ยู แฮฟ ทู อาสค์ ยัวร์ เฟรนด์ ซัม เฮลพ์
คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคุณแล้วล่ะค่ะ

และการให้คำแนะนำ

Your essay has a lot of spelling mistakes. You need to review it.
ยัวร์ เอสเส แฮส อะ ลอท ออฟ สะเพลลิง มิสเทคส์ ยู นีด ทู รีวิว อิท
รายงานของเธอมีคำผิดเต็มไปหมดเลยเธอควรจะต้องลองอ่านทบทวนใหม่นะ
Really? Thank you for your suggestion.
เรียลลี แธง คิว ฟอร์ ยัวร์ ซักเจสชัน
จริงเหรอขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะ

การให้คำแนะนำสังเกตรูปประโยคสั้นๆมักใช้บ่อยคือ …

You need to …
ยู นีด ทู …
คุณต้อง …

You should …
ยู ชูด …
คุณควรจะ …

ํYou have to …
ยู แฮฟ ทู …
คุณต้อง …

อย่างนี้เป็นต้น ก็ขอจบบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำแนะนำ (Advice) ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ