วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Body Parts (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย)

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Body Parts) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า เรามาทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกายกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Body Parts (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) - ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Body Parts)

Hair
แฮร์
ผม
Head
เฮด
หัว
Skin
สคิน
ผิวหนัง
Face
เฟซ
ใบหน้า
Brow
เบรา
หน้าผาก
Eye
อาย
ตา
Eyelash
อายแลช
ขนตา
Eyebrow
อายเบรา
คิ้ว
Ear
เอีย
หู
Nose
โนส
จมูก
Mouth
เมาธ
ปาก
Gum
กัม
เหงือก
Tongue
ทัง
ลิ้น
Tooth
ทูธ
ฟัน
Lip
ลิพ
ริมฝีปาก
Cheek
ชีค
แก้ม
Chin
ชิน
คาง
Neck
เนค
คอ
Throat
โธรท
ลำคอ
Body
บอดิ
ลำตัว
Shoulder
โชลเดอะ
บ่า,ไหล่
Breast
เบรสท
หน้าอก
Stomach
สทัมมัค
ท้อง
Navel
เนเวล
สะดือ
Arm
อาร์ม
แขน
Armpit
อาร์มพิท
รักแร้
Elbow
เอลโบ
ข้อศอก
Wrist
ริสท
ข้อมือ
Hand
แฮนด
มือ
Finger
ฟิงเกอะ
นิ้วมือ
Nail
เนล
เล็บ
Chest/Breast
เชสท/เบรสท
หน้าอก
Back
แบค
หลัง
Waist
เวสท
สะเอว
Hip
ฮิพ
สะโพก
Bottom
บอททัม
ก้น
Leg
เลค
ขา
Calf
คาล์ฟ
น่อง
Knee
นี
หัวเข่า
Ankle
แองเกิล
ข้อเท้า
Foot
ฟุท
เท้า
Toe
โท
นิ้วเท้า
Heel
ฮีล
ส้นเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพียงบางส่วน ที่ยกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว ญาติพี่น้อง)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง (Family) ครอบครัวเราเครือญาติตั้งแต่ ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ จนถึง ลูก หลาน เหลน ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องของเรา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว ญาติพี่น้อง)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) - ครอบครัว ญาติพี่น้อง (Family)

Great-grandfather
เกรท-แกรนดฟาเธอะ
ปู่ทวด
Great-grandmother
เกรท-แกรนดมาเธอะ
ยายทวด
Grandfather
แกรนดฟาเธอะ
ปู่, ตา
Grandmother
แกรนดมาเธอะ
ย่า, ยาย
Father
ฟาเธอะ
พ่อ
Mother
มาเธอะ
แม่
Brother
บราเธอะ
พี่ชาย, น้องชาย
Sister
ซิสเทอะ
พี่สาว, น้องสาว
Son
ซัน
ลูกชาย, ลูกหลาน
Daughter
ดอเทอะ
ลูกสาว
Husband
ฮัซเบินด
สามี
Wife
ไวฟ
ภรรยา
Son-in-law
ซัน-อิน-ลอ
ลูกเขย
Brother-in-law
บราเธอะ-อิน-ลอ
พี่เขย, น้องเขย
Daughter-in-law
ดอเทอะ-อิน-ลอ
ลูกสะใภ้
Sister-in-law
ซิสเทอะ-อิน-ลอ
พี่สะใภ้, น้องสะใภ้
Grandchild
แกรนด์ไชล์ด
หลาน
Grandson, Nephew
แกรนดซัน, เนฟฟิว
หลานชาย
Granddaughter, Niece
แกรนดดอเทอะ, นีซ
หลานสาว
Great-grandchild
เกรท-แกรนด์ไชล์ด
เหลน
Great-grandson
เกรท-แกรนด์ซัน
เหลนชาย
Great-granddaughter
เกรท-แกรนด์ดอเทอร์
เหลนหญิง
Uncle
อังเคิล
ลุง, อา(ผู้ชาย), น้า(ผู้ชาย)
Aunt
อานท
ป้า, อา(ผู้หญิง), น้า(ผู้หญิง)
Father-in-law
ฟาเธอะ-อิน-ลอ
พ่อตา, พ่อสามี
Mother-in-law
มาเธอะ-อิน-ลอ
แม่ยาย, แม่สามี
Stepfather
สเทพฟาเธอะ
พ่อเลี้ยง
Stepmother
สเทพมาเธอะ
แม่เลี้ยง
Adoptive parent
อะดอพทิฟว แพเรนท
พ่อแม่บุญธรรม
Adopted child
อะดอพทิด ไชลด
ลูกบุญธรรม
Cousin
คัซซิน
ลูกพี่ลูกน้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ( Family ) ที่กล่าวมาเป็นเพียงพื้นฐานเบื้องต้นบางส่วนที่เราควรรู้ ด้วยคำศัพท์ง่ายๆ ต่อไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไร โปรดติดตามใน Part ต่อไป

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Office Equipments (อุปกรณ์สำนักงาน)

อุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipments) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับท่านที่ทำงานสำนักงานคงรู้ดีว่าอุปกรณ์เหล่านี้คืออะไร หากเราเรียกอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ เราควรพูดอย่างไรบ้าง งั้นเรามาทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานที่มักพบบ่อยกันครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Office Equipments (อุปกรณ์สำนักงาน)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) - อุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipments)

Photocopier
โฟโทคอพพิเออร์
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fax machine
แฟกซ แมชีน
เครื่องแฟกซ์
Paper cutter
เพเพอร์ คัทเทอร์
เครื่องตัดกระดาษ
Stapler
สแทพเพล่อร์
ที่เย็บกระดาษ
Staples
สแทพเพิลส
ลวดเย็บกระดาษ
Staple remover
สแทพเพิล รีมูฝเฝ่อร์
ที่แกะลวดเย็บกระดาษ
Hole punch
โฮล พั้นช
ที่เจาะรูกระดาษ
Paper clip
เพเพอร์ คลิพ
ลวดหนีบกระดาษ /คลิปหนีบกระดาษ
Paperweight
เพเพ่อะ เว็ท
ที่ทับกระดาษ
Bulldog clip
บูลด๊อก คลิพ
ที่หนีบเอกสาร
File cabinet
ไฟล์ คาบิเนท
ตู้เก็บเอกสาร
File folder
ไฟล์ โฟลเดอร์
แฟ้มใส่เอกสาร
Rubber stamp
รับเบอร์ สแท็มพ
ตรายาง
Stamp pad
สแท็มพ แผ่ด
แท่งหมึกสำหรับตรายาง
Envelope
เอนเฝอะโลพ
ซองจดหมาย
Moistener
มอยชึ่นเน่อะ
ฟองน้ำสำหรับติดแสตมป์
Push pin
พุช พิน
หมุดปัก
Scissors
ซิสเซอร์ส
กรรไกร
Ruler
รูเล่อร์
ไม้บรรทัด
Ball point pen
บอล พอยนท เพน
ปากกาลูกลื่น
Mechanical pencil
เมแคนิคอล เพนซิล
ดินสอกด
Mechanical pencil lead
เมแคนิคอล เพนซิล หลีด
ไส้ดินสอกด
Colored pencil
คัลเลอร์ด เพนซิล
ดินสอสี
Eraser
อิเรเซอร์
ยางลบ
Pencil sharpener
เพนซิล ชาร์พเพนเนอร์
กบเหลาดินสอ
Correction fluid
คอเรคชึน ฟลูอิด
น้ำยาลบคำผิด
Correction tape
คอเรคชึน เทพ
เทปลบคำผิด
Whiteboard
ไว้ทบอร์ด
กระดานไวท์บอร์ด
Notice board
โนวทิส บอร์ด
กระดานประชาสัมพันธ์
Marker pen
มาร์คเคอร์ เพน
ปากกามาร์กเกอร์
Highlighter
ไฮไล้ทเทอร์
ปากกาเน้นข้อความ
Calculator
แคลคูเลเทอร์
เครื่องคิดเลข
Adhesive tape
แอดฮีสิฟ เทพ
เทปติดกระดาษ /เทปกาว
Tape dispenser
เทพ ดิสเพนเซอร์
ที่ใส่ม้วนเทป
Post-it notes
โพสท อิท โน้ทส
กระดาษโน้ตแถบกาว
Notepad / Memo pad
โน้ทแผ่ด / เมโม แผ่ด
กระดาษจดบันทึก
Desk calendar
เดสค คาเลนดาร์
ปฏิทินตั้งโต๊ะทำงาน
Business card
บิซิเนซ คาร์ด
นามบัตร
Carbon paper
คาบอน เพเพ่อะ
กระดาษอัดสำเนา
Computer
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
Keyboard
คีย์บอร์ด
แป้นพิมพ์
Printer
พริ้นเต่อร์
เครื่องพิมพ์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ต่อไปนี้เราก็คงรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานบ้างแล้วนะครับ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Fitness (ที่ฟิตเนส)

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ฟิตเนส (At the Fitness) ฟิตเนสคือสถานที่ออกกำลังกาย ที่รวบรวบการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ไว้มากมาย มีอุปกรณ์เสริมให้เราเลือกใช้ออกกำลังกายได้สะดวกตามใจชอบ บางที่มีเทรนเนอร์ฟิตเนสค่อยแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้เราด้วย สถานที่ฟิตเนสมักตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดและในร่ม เราอาจเข้าฟิตเนสเพื่อไปออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดไขมันส่วนเกินและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ที่ฟิตเนสมักพบผู้คนมากมายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้บริการ บางคนมาทุกวัน บางคนนานๆมาครั้ง หรือมีเวลาว่างก็มาออกกำลังกายที่ฟิตเนส การสนทนากันในฟิตเนสซึ่งมักเจอบ่อย ดังต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Fitness (ที่ฟิตเนส)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ฟิตเนส (At the fitness)

You should start with cardio.
ยู ชู้ด สตาร์ท วิธ คาดิโอ
คุณควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบคาดิโอ

I always come here the same time.
ไอ ออลเวส์ คัม เฮีย เดอะ เซม ไทม์
ผมมักจะมาที่นี่เวลาเดิม

You have lost a lot of weight.
ยู แฮฟ ลอส อะ ลอท ออฟ เวท
คุณลดน้ำหนักไปเยอะเลย

You need to stick to the schedule.
ยู นี้ด ทู สติ๊ก ทู เดอะ สเกดัล
คุณต้องทำตามตารางที่วางไว้

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ที่ฟิตเนส (At the fitness)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ 3 คน ที่ฟิตเนสแห่งหนึ่ง

Ken :
เคน
Hey, I’m Ken. Nice to meet you.
เฮ่ย์ แอม เคน ไนซ์ ทู มีท ยู
สวัสดี ผมชื่อเคน ยินดีที่ได้รู้จัก
Johnny :
จอนนี่
Hello, I’m Johnny. Nice to meet you too. I don’t think I have seen you here before.
เฮลโล่ แอม จอนนี่ ไนซ์ ทู มีท ยู ทู ไอ ด้อนท์ ธิ้ง ไอ แฮฟ ซีน ยู เฮีย บีฟอร์
สวัสดี ผมจอนนี่ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมไม่เคยเห็นคุณที่นี่มาก่อนเลย
Ken :
เคน
Yes, I’m new here. And I wish I could get some advice.
เยส แอม นิว เฮีย แอน ไอ วิช ไอ คู้ด เก็ท ซัม แอดไวซ์
ใช่ ผมเพิ่งมาใหม่ และหวังว่าจะได้คำแนะนำอะไรบ้าง
Johnny :
จอนนี่
Oh sure, I think you should start with cardio which are cycling, running or aerobics.
โอ้ว เชอ ไอ ธิ้ง ยู ชู้ด สตาร์ท วิธ คาดิโอ วิช อาร์ ไซคลิ่ง รันนิ่ง ออ แอโรบิคส์
โอ้ ได้ แน่นอน ผมคิดว่าคุณควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบคาดิโอ ซึ่งก็มีการปั่นจักรยาน การวิ่งหรือแอโรบิค
Ken :
เคน
Thanks, Johnny!
แธ้งส์ จอนนี่
ขอบคุณ จอนนี่
Johnny :
จอนนี่
you’re welcome, Ken.
ยัว เวลคั่ม เคน
ยินดีมาก เคน
Ken :
เคน
Do you always come here the same time?
ดู ยู ออลเวส์ คัม เฮีย เดอะ เซม ไทม์?
คุณมาที่นี่เวลาเดิมเสมอหรอ
Johnny :
จอนนี่
Yes, I come here the same time every day after I finish working.
เยส ไอ คัม เฮีย เดอะ เซม ไทม์ เอฟรี่ เดย์ อาฟเทอ ไอ ฟินิช เวิคคิ่ง
ใช่ ผมมาที่นี่เวลาเดิมทุกวัน หลังเลิกงาน

Frank is walking into the fitness.
แฟรงค์ อีส วอคคิ่ง อินทู เดอะ ฟิตเนส
แฟรงค์กำลังเดินเข้ามาในฟิตเนส

Johnny :
จอนนี่
Hey, Frank. How are you?
เฮ่ย์ แฟรงค์ ฮาว อาร์ ยู?
สวัสดี แฟรงค์ สบายดีไหม
Frank :
แฟรงค์
Hello, Johnny. I’m good. Thank you.
เฮลโล่ จอนนี่ แอม กู้ด แธ้งคิ่ว
สวัสดี จอนนี่ ผมสบายดี ขอบคุณ
Johnny :
จอนนี่
Frank, this is Ken and Ken, this is Frank.
แฟรงค์ ธิส อีส เคน แอน เคน ธิส อีส แฟรงค์
แฟรงค์นี่คือ เคน, เคน นี่คือแฟรงค์
Ken :
เคน
Nice to meet you, Frank.
ไนซ์ ทู มีท ยู แฟรงค์
ยินดีที่ได้รู้จัก แฟรงค์
Frank :
แฟรงค์
Nice to meet you, Ken.
ไนซ์ ทู มีท ยู เคน
ยินดีที่ได้รู้จัก เคน
Johnny :
จอนนี่
I didn’t see you for few weeks. Where have you been?
ไอ ดิดน์ ซี ยู ฟอร์ ฟีว วีคส แเว แฮฟ ยู บีน?
ผมไม่เจอคุณมา 2-3 อาทิตย์แล้ว คุณไปอยู่ไหนมา
Frank :
แฟรงค์
I have been busy with my work and my love handles come back to me!
ไอ แฮฟ บีน บีซี่ วิธ มาย เวิค แอน มาย เลิฟ แฮนเดิลส คัม แบค ทู มี
ผมยุ่งๆอยู่กับงาน แล้วตอนนี้ไขมันรอบเอวผมก็กลับมาแล้ว!
Johnny :
จอนนี่
You should stick to your gym schedule.
ยู ชู้ด สติ๊ก ทู ยัว จิม สเกดัล
คุณควรจะยึดตารางการออกกำลังกายของคุณไว้
Frank :
แฟรงค์
Yes, I need to. Anyhow you’ve lost a lot of weight!!
เยส ไอ นี้ด ทู เอนี่ฮาว ยู ลอส อะ ลอท ออฟ เวท!!
ผมคงต้องทำอย่างงั้น ว่าแต่ว่า คุณลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยนี่
Johnny :
จอนนี่
yes, I’ve lost 8 kilograms.
เยส ไอ แฮฟ ลอส เอท กิโลแกรมส์
ใช่ ผมลดไป 8 กิโลกรัม
Frank :
แฟรงค์
That’s awesome!
แดท ออซั่ม!
เจ๋งมาก
Johnny :
จอนนี่
Thanks. I will see you around.
แธ้งส์ ไอ วิล ซี ยู อะเราด์
ขอบคุณ แล้วเจอกันนะ
Frank :
แฟรงค์
sure.
เชอ
แน่นอน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ 3 คน ในฟิตเนส นอกจากเราจะได้สุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงแล้ว เรายังได้มิตรภาพใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกด้วย หากได้เจอชาวต่างชาติมาเล่นที่ฟิตเนสด้วยกัน หวังว่าคงนำบทสนทนาภาษาอังกฤษเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้นะครับ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทสนทนาภาษาอังกฤษ In the classroom (ในห้องเรียน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน (In the classroom) หลายคนคงผ่านสมัยตอนเด็กๆ ที่กำลังเรียนในห้องเรียนของโรงเรียน จากประสบการณ์ของผมตอนนั้นจำได้ว่าคุณครูได้สอนเกี่ยวกับหัวข้อส่วนต่างๆของคำคุณศัพท์ กำลังอธิบาย แล้วเพื่อนๆในห้องเกิดข้อสงสัยและไม่เข้าใจ จึงได้ซักถามคำถามคุณครูอยู่เป็นประจำ แล้วครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังจนเข้าใจก่อนจะดำเนินไปต่อ ถือว่าบรรยากาศในห้องเรียนตอนนั้นสนุกมากเลย ต่อไปเป็นประโยคภาษาอังกฤษ และตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียนครับ ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ In the classroom (ในห้องเรียน)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน (In the classroom)

Are you ready to learn?
อา ยู เรดดี้ ทู เลิน
คุณพร้อมที่จะเรียนไหม
Yes, I am
เยส ไอ แอม
พร้อมค่ะ
Where is your book?
แว อิส ยัวร์ บุค
สมุดของคุณอยู่ที่ไหน
It’s on my desk.
อิท ออน มาย เดสค
มันอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือของฉัน
Do you understand?
ดู ยู อันเดอสแตน
คุณเข้าใจไหม
Yes, I do
เยส ไอ ดู
ฉันเข้าใจ
Do you have any questions?
ดู ยู แฮฟ เอนี่ เควสชั่นส
คุณมีคำถามไหม
No, I don’t
โน่ ไอ ด้อน
ไม่มีค่ะ
What does it mean by that?
ว็อท ดาส อิท มีน บาย แดท
มันแปลว่าอะไรคะ
 
Could you repeat it?
คู้ด ยู รีพีท อิท
คุณช่วยพูดซ้ำได้ไหม
Yes, I can
เยส ไอ แคน
ได้ครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ในห้องเรียน (In the classroom)

Teacher is explaining the students in the topic of Parts of Speech. But the students keep talking to each other.
ทีเชอ อีส เอ็กแพลนนิ่ง เดอะ สทูเด้น อิน เดอะ โทพิค ออฟ พาร์ทส ออฟ สพีช บัท เดอะ สทูเด้น คีพ ทอร์คคิ่ง ทู อีช อาเธอ
คุณครูกำลังอธิบายหัวข้อส่วนต่างๆของคำให้นักเรียนฟัง แต่นักเรียนคุยกันไม่หยุด

Teacher :
ครู
Hey, guys! Are you ready to learn?
เฮย์ ไกส์ อา ยู เรดดี้ ทู เลิน?
นี่ทุกคน พร้อมที่จะเรียนกันไหม
Students :
นักเรียน
Yes.
เยส
พร้อมครับ /ค่ะ
They pay attention to the whiteboard again.
เด เพ แอทเทนชั่น ทู เดอะ ไวท์บอร์ด อะเกน
เด็กๆหันกลับมาสนใจที่กระดานอีกครั้ง
Teacher :
ครู
So the example of adjective is “enormous”.
โซ ดิ เอ็กแซมเพิล ออฟ แอดเจคทีฟ อีส “อีนอมัส”
ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ก็เช่น ใหญ่
Roger :
โรเจอ
What does it mean by that?
ว็อท ดาส อิท มีน บาย แดท?
มันแปลว่าอะไรครับ
Teacher :
ครู
it means big or huge.
อิท มีนส์ บิ๊ก ออ ฮิวจ์
มันแปลว่า ใหญ่ หรือ มโหฬาร จ้า
Roger :
โรเจอ
Ahh I see, thank you.
อาฮ ไอ ซี แธ้งคิ่ว
อ้อ ครับ ขอบคุณครับ
Teacher :
ครู
So they are adjective using to describe noun or pronoun, kids. Another example is spontaneous.
โซ เด อา แอดเจคทีฟ ยูซิ่ง ทู เดสไคร์บ นาว ออ โพรนาว คิดส์ อนาเธอ เอ็กแซมเพิล อีส สพอนแทเนียส
พวกนี้คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามหรือสรรพนามเด็กๆ อีกตัวอย่างเช่น กะทันหัน
Lizzy :
ลิซซี่
Could you repeat it?
คู้ด ยู รีพีท อิท?
พูดอีกทีได้ไหมคะ
Teacher :
ครู
yes, it’s spontaneous. S-P-O-N-T-A-N-E-O-U-S
เยส อิทส สพอนแทเนียส เอส พี โอ เอ็น ที เอ เอ็น อี โอ ยู เอส
ได้จ้า กะทันหัน กอ-อะ-กะ-ทอ-อะ-นอ-ทัน-หอ-อัน-หัน
Lizzy :
ลิซซี่
thank you.
แธ้งคิ่ว
ขอบคุณค่ะ
Teacher :
ครู
Spontaneous means something you didn’t plan to do before. It’s just happen naturally.
สพอนแทเนียส มีนส ซัมธิง ยู ดิดน์ แพลน ทู ดู บีฟอร์ อิทส์ จัส แฮพเพน เนเทอรัลลี่
กะทันหัน หมายความว่า บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้มาก่อน มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
Tom :
ทอม
How’s different between adjective and adverb?
ฮาวส์ ดิฟเอฟเรนท์ บีทวีน แอดเจคทีฟ แอน แอดเวิบ
คำคุณศัพท์กับคำวิเศษณ์ แตกต่างกันอย่างไรครับ
Teacher :
ครู
That’s a good question Tom! So as for adjectives, we know that it uses to describe noun and pronoun but adverbs, we use it to describe an action.
แดทส์ อะ กู้ด เควสชั่น ทอม... โซ แอส ฟอ แอดเจคทีฟส วี โนว แดท อิทส ยูส ทู เดสไคร์บ นาว แอน โพรนาว บัท แอดเวิบส วี ยูส อิท ทู เดสไคร์บ แอน แอคชั่น
เป็นคำถามที่ดีมากทอม สำหรับคำคุณศัพท์เรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้ขยายคำนามหรือสรรพนาม แต่ในส่วนคำวิเศษณ์ เราจะใช้มันขยายคำกริยาค่ะ
Tom :
ทอม
Ahh I see.
อาฮ ไอ ซี
อ้อ ครับ
Teacher :
ครู
Do you have any questions about Parts of Speech?
ดู ยู แฮฟ เอนี่ เควสชั่นส อะเบ้าท์ พาร์ทส ออฟ สพีช?
มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของคำไหม
Students :
นักเรียน
No, we don’t.
โน่ วี ด้อนท์
ไม่มีค่ะ/ครับ
Teacher :
ครู
great! I hope you guys ready for the test next week.
เกรท! ไอ โฮพ ยู กายส์ เรดดี้ ฟอ เดอะ เทส เน็กซ์ วีค
ดีมาก หวังว่าทุกคนคงพร้อมสอบอาทิตย์หน้านะ
Students :
นักเรียน
Thank you, teacher
.แธ้งคิ่ว ทีเชอ
ขอบคุณค่ะ/ครับ

การสนทนากันระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียน บรรยากาศตอนนั้นสนุกมาก เราตั้งใจฟังที่คุณครูพูดและกำลังสอน หากไม่เข้าใจก็ขออนุญาตซักถาม จนเราสามารถสอบผ่านวิชานั้นได้ และที่สำคัญเราได้ความรู้ติดตัวสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน