วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา

คำแนะนำการใช้ยาภาษาอังกฤษ วิธีรับประทานยาภาษาอังกฤษ การใช้ยาเพื่อการรักษา บางท่านคงเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและเคยรับยาที่ห้องจ่ายยากันมาแล้ว ซึ่งจะมีบุคลากรหรือเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้แก่เรา ให้คนไข้ก่อนกลับบ้าน ด้วยการแนะนำการใช้ยาให้ถูกวิธีให้กับคนไข้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติมารับยาก็ต้องมีการสนทนาสื่อสารกับผู้ป่วยให้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทานยา ภาษาในการสื่อสารส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ บทสนทนานี้เหมาะแก่ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ร้านขายยาและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องได้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา

ก่อนอื่นเรามารู้จักอาการป่วยกันก่อนว่าอาการป่วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากันอย่างไร

headache ปวดหัว
temperature ตัวร้อน เป็นไข้
sore throat เจ็บคอ
irritation in the throat ระคายคอ คันคอ
cough ไอ
secretion in the throat มีเสมหะ
nausea vomiting คลื่นไส้ อาเจียน
cold and runny nose เป็นหวัด มีน้ำมูก
fatigue อ่อนเพลีย
pains and aches in muscles / myalgia ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ
stomachache ปวดท้อง
diarrhea ท้องเสีย
constipation ท้องผูก
colic and abdominal discomfort จุกเสียด แน่นท้อง
itchy rash เป็นผื่นคัน
ciliary infection ciliary ตาแดง อักเสบ

มารู้จักวิธีการใช้ยาหรือคำแนะนำการใช้ยาภาษาอังกฤษกันบ้าง

Take antipyretic 2 tablets every 6 hours. If without symptoms no need to take the medicine. ยาลดไข้ กิน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง ไม่มีอาการไม่ต้องกิน
Take the medication 30 minutes before meals. กินยาก่อนอาหาร 30 นาที
Take 1 pills three times a day before breakfast, lunch and dinner. กิน 1 เม็ด 3 มื้อ ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
Take 1-2 pills three times a day after meals. กินยาครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
Take 1 pills two times a day after breakfast and dinner. กิน 1 เม็ด 2 มื้อ หลังอาหาร เช้า เย็น
Take 1 pills a day before going to bed. กิน 1 เม็ด 1 ครั้ง ก่อนนอน
Keep taking this medicine until it’s finished. กินยาติดต่อกันจนหมด
Shake well before use. เขย่าขวดก่อนใช้ยา
Apply twice a day in the morning and evening. ทายาวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น
Apply and massage on the pains and aches in muscles. ทาถูนวดบริเวณที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
Instill 1-2 drops in the eye 3-4 times daily. ใช้ยาหยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง
Store this medicine in the fridge. Exposing to sunlight and storing over 1 month are not recommended. เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็นไม่ควรถูกแสงแดด ไม่ควรเก็บยาเกิน 1 เดือน
Going to hospital or consulting the doctor is recommended. ให้ไปพบแพทย์ ไปโรงพยาบาล

บทความที่เกี่ยวข้อง บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sickness (อาการเจ็บป่วย)

ขอบคุณข้อมูลจาก :

  • คู่มืออาการป่วย และคำแนะนำการใช้ยา ภาษาอาเซียน+3
    ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Advertisement

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Looking Around the Factory (เยี่ยมชมโรงงาน)

สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเยี่ยมชมโรงงาน (Looking Around the Factory) หากพูดไปแล้วเราคงเคยเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ กันบ้าง ต่อไปนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับ ด้วยการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษและมีตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เยี่ยมชมโรงงาน Looking Around the Factory

ถามเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานด้วยภาษาอังกฤษ

Would you mind showing me around your factory?
วูด ยู ไมนด โชววิ่ง มี อะราวนด ยัวร แฟ็คทรี่
คุณช่วยพาชมทั่วๆโรงงานได้ไหมครับ
Would you mind take me around your plant?
วูด ยู ไมนด เทค มี อะราวนด ยัวร แพลนท
คุณช่วยนำผมไปดูทั่วๆโรงงานได้ไหมครับ
Could you tell me how many worker you employ here?
คู้ด ยู เทลล มี ฮาว เมนี่ เวิรคเค่อร ยู เอ็มพลอย เฮียร
คุณช่วยบอกผมหน่อยว่าที่นี่มีลูกจ้างทั้งหมดกี่คนครับ
Where do you get the raw materials from?
แวร ดู ยู เก็ท เดอะ รอว มะเทียเรี่ยลส ฟร็อม
คุณรับเอาวัตถุดิบมาจากที่ไหนครับ
Can you show us your machines?
แคน ยู โชว อั้ส ยัวร มะชีนส
คุณช่วยพาไปดูเครื่องจักรของคุณได้ไหมครับ
May I ask what your production capacity is?
เม ไอ อาสค วอท ยัวร โพรดัคชั่น คะแพซซิที่ อี๊ส
ขอถามได้ไหมว่าคุณมีกำลังการผลิตเท่าไรครับ

ตอบเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานด้วยภาษาอังกฤษ

I will lead on, please follow me.
ไอ วิลล ลีด ออน พลี้ส ฟอลโล่ว มี
ผมจะนำไป รบกวนตามมาด้วยครับ
Step this way, please.
สเต็พ ธีส เว พลีส
ได้โปรดเดินมาทางนี้ครับ
May I give you a general picture of our factory?
เมย์ ไอ กีฟว ยู อะ เจนเนอเริ่ล พิคเซ่อร ออฟ อาวร แฟ็คทรี่
ผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของโรงงานของเราครับ
Broadly speaking, we manufacture 2 major product lines.
บอรดลี่ สฟี้คคิ่ง วี แมนนิวแพฟ็คเช่อร ทู เมเจอร พรอดัคท ไลนส
พูดแบบกว้างๆ ได้ว่า เราผลิตสินค้าสองชนิดใหญ่ๆ ครับ
Our company is one of the world’s biggest manufacturer of integrated circuits.
อาวร คัมพะนี อี๊ส วัน ออฟ เดอะ เวิลดส บิ๊กเกสท แมนนิวแฟ็คเชอเร่อร ออฟ อินทิเกรทถิด เซอรคิทส
บริษัทของเราเป็นหนึ่งในโรงงานที่ผลิตวงจรไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Let me show you around the factory.
เลท มี โชว ยู อะราวนด เดอะ แฟ็คทรี่
ให้ผมพาคุณชมให้ทั่วโรงงานนะครับ
About 2,000 workers in the plant, and 200 in the office.
อะเบาท ทูเธาเซินด เวิรคเค่อรส อิน เดอะ แพลนท แอนด ทูฮันเดรด อิน ดิ ออฟฟิซ
มีคนงานประมาณสองพันคนในโรงงาน และสองร้อยคนในสำนักงาน
Is there anything in particular you’d like to know?
อีส แธร เอนนี่ธิง อิน พารทิคคิวล่าร ยูด ไลค ทู โนว
มีอะไรที่คุณอยากจะทราบเป็นพิเศษไหมครับ?

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

ตัวอย่างสนทนาเยี่ยมชมโรงงานภาษาอังกฤษ

A : Good morning Mr.B, my name is A.
กูด มอรนิ่ง มิสเทอร บี มาย เนม อีส เอ
อรุณสวัสดิ์ครับคุณบี ผมชื่อเอ
B : Hello. A.
เฮลโหล เอ
สวัสดีเอ
A : Today, I will take you around our plant, after you had the general idea about our company in the breifing room.
ทูเดย์ ไอ วิลล เทค ยู อะราวนด อาวร แพลนท อาฟเท่อร ยู แฮด เดอะ เจนเนอเริ่ล ไอเดีย อะเบาท อาวร คัมพะนี อิน เดอะ บรี๊ฟฟิ่ง รูม
วันนี้ผมจะพาคุณเยี่ยมชมให้ทั่วโรงงาน หลังจากที่คุณได้รู้จักภาพรวมของบริษัทเราจากที่ประชุมเสียก่อน
B : Thank you.
แธงค คิว
ขอบคุณครับ
A : Would you please, put on the safety helmet?
วูด ยู พลีส พุท ออน เดอะเซฟที่ เฮลเม็ท
คุณช่วยสวมหมวกนิรภัยได้ไหมครับ
B : Of course, how thoughtful you are.
ออฟ คอรส ฮาว ธอทฟูล ยู อาร
แน่นอนครับ คุณรอบคอบดีจัง
A : Would you like to have a look at our show room?
วูด ยู ไลค ทู แฮฟว อะ ลุค แอ็ท อาวร โชว รูม
คุณต้องการจะไปชมห้องแสดงสินค้าของเราไหม
B : Yes, certainly.
เยส เซอรเท็นลี่
แน่นอนครับ
A : Well, I will show you our product list and show room.
เวลล ไอ วิลล โชว ยู อาวร พรอดัคท ลิสท แอนด โชว รูม
ถ้าอย่างนั้น ผมจะพาคุณไปชมห้องแสดงสินค้าและรายการสินของเรานะครับ
B : Please, lead on.
พลีส ลีด ออน
เชิญนำไปเลยครับ
Advertisement

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Fire (ไฟไหม้-อัคคีภัย)

สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ (Fire) ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency) แต่เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นที่จะต้องใช้บทสนทนาเหล่านี้ในการสื่อสารก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่ไม่น้อย บทสนทนาไฟไหม้ภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างประโยคที่มักได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นหากคุณอยู่ในเหตุการณ์นั่นๆ คุณสามารถพูดว่า “Fire! (ไฟเออะ) แปลว่า ไฟไหม้ “ สั้นๆ แบบนี้ก็ได้ หรือ “There’s a fire! (แธร์ส อะ ไฟเออะ) แปลว่า ครงนั้นมีไฟไหม้ครับ”เป็นต้น ต่อไปนี้เป็นประโยคสนทนาเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้-อัคคีภัย ดังนี้

บทสนทนาไฟไหม้ภาษาอังกฤษ (Fire)

There’s a fire!
แธร์ส อะ ไฟเออะ
ตรงนั้นมีไฟไหม้
The building’s on fire!
เธอะ บิลดิงส ออน ไฟเออะ
ไฟไหม้ตึกครับ
Call the fire brigade!
คอล เธอะ ไฟเออะ บริเกด
โทรเรียกหน่วยดับเพลิง
Can you smell burning?
แคน ยู สเมล เบิร์นนิง
คุณได้กลิ่นอะไรไหม้ไหมครับ

ประโยคข้างต้นเป็นสัญญาณฉุกเฉินที่เราต้องตั้งสติและรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเรา อาจเจอประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I’ve burnt myself.
ไอฟว เบิร์นท มายเซลฟ
ผมโดนไฟลวกครับ
I need a doctor.
ไอ นีด อะ ดอคเทอะ
ผมต้องการแพทย์
I has burned my foot.
ไอ แฮส เบิร์นด มาย ฟุต
เท้าของผมถูกไฟลวก
It happened out of the blue.
อิทส แฮพเพินด เอาท ออฟ เธอะ บลู
มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิด
We were completely taken aback by an accident.
วี เวอร์ คัมพลีทลี เทเคิน อะแบค บาย แอน แอคซิเดินท
พวกเราตกใจสุดขีดจากอุบัติเหตุ
It’s awful/terrible.
อิทส ออฟูล/เทอระเบิล
มันช่างน่ากลัว
We’re all in a complete shock.
วีเออะ ออล อิน อะ คัมพลีท ช็อค
เราทุกคนตกใจมาก
This is the worst thing that could have happened.
ธิส อีส เธอะ เวิร์สท ธิง แธท คูด แฮฟว แฮพเพินด
นี่คือเรื่องเลวร้ายที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นมาเลย
I just can’t got over.
ไอ จัสท แคนท กอท โอเวอะ
ผมไม่สามารถลืม ความเจ็บปวดนั้นได้
It’s a tragedy.
อิทส อะ แทรจจิดี
มันเป็นโศกนาฎกรรม

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องใกล้ตัวไกลตัวแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่อาจมองข้ามอย่างเช่น บทสนทนาไฟไหม้ภาษาอังกฤษ (Fire) ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับ

Advertisement

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ watch television (ดูโทรทัศน์)

การดูโทรทัศน์ หรือดูทีวี (watch television) ถ้าพูดถึงบทสนทนาเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ (TV Programs) ข่าว ละครและภาพยนตร์ และรายการประเภทอื่นๆ เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ พูดประโยคภาษาอังกฤษกันอย่างไร เกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ หรือแม้กระทั้งการแสดงทัศนคติการแสดงความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่รับชมว่าเป็นอย่างไร บทสนทนาภาษาอังกฤษ part นี้เรามาดูประโยคสนทนาเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์หรือดูทีวีกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บทสนทนาดูโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ watch television

Do you like watching television?
ดู ยู ไลค วอทชิง เทลละวิชเชิน
คุณชอบดูโทรทัศน์ไหมครับ
Do you watch television every morning?
ดู ยู วอทช เทลละวิชเชิน เอฟวรี มอร์นิ่ง
คุณดูโทรทัศน์ทุกเช้าไหมค่ะ
What television programs do you like best?
วอท เทลละวิชเชิน โพรแกรมส ดู ยู ไลค เบสท
คุณชอบดูรายการอะไรมากที่สุดครับ
What is your favorite TV program?
วอท อีส ยัวร์ เฟเวอะริท ทีวี โพรแกรม
รายการโปรดของคุณคือรายการอะไรค่ะ
Do you like watching…?
ดู ยู ไลค วอทชิง…
คุณชอบดู….ไหมครับ

 

I like watching Thai drama.
ไอ ไลค วอทชิง ไทย ดรามะ
ฉันชอบดูละครไทยคะ
I don’t like watching series.
ไอ โดนท ไลค วอทชิง ซีรีส
ผมไม่ชอบดูซีรีส์
My favourite program of all is sport.
มาย เฟเวอะริท โพรแกรม ออฟ ออล อีส สพอร์ท
รายการโปรดของผมคือกีฬา
Is there anything good on television?
อีส แธร์ เอนนีธิง กูด ออน เทลละวิชเชิน
โทรทัศน์มีอะไรน่าดูบ้างไหมครับ
Is like the weekend movies and game show.
ไอ ไลค เธอะ วีคเอนด มูวีส แอนด เำกม โชว์
ผมชอบภาพยนตร์สุดสัปดาห์และรายการเกมส์โชว์
Is there anything good on TV tonight?
อีส แธร์ เอนนีธิง กูด ออน ทีวี ทูไนท
คืนนี้ในทีวีมีอะไรน่าดูบ้างไหมค่ะ
I like to watch the football match on television.
ไอ ไลค ทู วอช เธอะ ฟุทบอล แมช ออน เทลละวิชเชิน
ผมชอบดูการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์
Do you want to watch a …?
ดู ยู วอนท ทู วอทช อะ…
คุณอยากดู…ไหมครับ
I like watching football match.
ไอ ไลค วอทชิง ฟุทบอล แมทช
ฉันชอบดูการแข่งขันฟุตบอลค่ะ
What time is the match on?
วอท ไทม อีส เธอะ แมทช ออน
การแข่งขันเริ่มกี่โมง

 

Do you want me to put the television on?
ดู ยู วอนท มี ทู พุท เธอะ เทลละวิชเชิน ออน
คุณต้องการให้ฉันเปิดโทรทัศน์ให้ไหมค่ะ
Could you pass me the remote control?
คูด ยู พาส มี เธอะ รีโมท คันโทรล
คุณช่วยส่งรีโมทให้ผมหน่อยได้ไหม
Please put the television on.
พลีซ พุท เธอะ เทลละวิชเชิน ออน
ช่วยเปิดโทรทัศน์ให้หน่อยสิครับ

 

What was going on in …?
วอท วอส โกอิง ออน อิน…
ใน(ละคร / รายการ)…ถึงไหนแล้วค่ะ
Did you understand the ending of…?
ดิด ยู อันเดอะสแทนด ธิ เอนดิง ออฟ…
คุณเข้าใจตอนจบของ (ละคร) …ไหมค่ะ
What did you think about…?
วอท ดิด ยู ธิงค อะเบาท…
คุณคิดยังไงกับ…
I think it’s very addictive.
ไอ ธิง อิทส เวรี อะดิคทิฟว
ฉันคิดว่ามันน่าติดตามมากเลย
That program keeps me on the edge of my seat.
แธท โพรแกรม คีพส มี ออน ธิ เอดจ ออฟ มาย ซีท
รายการนี้ทำให้ฉันต้องลุ้นตามตลอดเลยคะ
Advertisement

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ sport (การเล่นกีฬา)

การเล่นกีฬา (sport) ทั้งกีฬาในร่มหรือกีฬากลางแจ้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกัน หากต้องการถามถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาระหว่างบุคคลด้วยภาษาอังกฤษ เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกันได้อย่างไรนั้น ลองดูตัวอย่างประโยคสนทนาเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ ดังนี้
บทสนทนาภาษาอังกฤษ sport (การเล่นกีฬา)
Do you play any sports?
ดู ยู เพลย์ เอนนี สพอร์ทส
คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างค่ะ
Yes, I play basketball.
เยส ไอ เพลย์ บาสคิทบอล
ใช่ผมเล่นบาสเกตบอลครับ
What sport do you like most?
วอท สพอร์ท ดู ยู ไลค โมสท
คุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุดค่ะ
I like football most.
ไอ ไลค ฟุทบอล โมสท
ผมชอบฟูตบอลมากที่สุด
May I join you?
เมย์ ไอ จอยน ยู
ขอเล่นด้วยได้ไหม
Whom do you play with?
ฮูม ดู ยู เพลย์ วิธ
คุณเล่นกับใคร
I play with… .
ไอ เพลย์ วิธ …
ผมเล่นกับ…
Come and join us please.
คัม แอนด จอยน อัส พลีซ
มาเล่นกับพวกเราสิครับ

Do you know how to play volleyball?
ดู ยู โน ฮาว ทู เพลย์ วอลลีบอล
คุณเล่นวอลเลย์บอลเป็นไหม
Can you play badminton?
แคน ยู เพลย์ แบดมินเทิน
คุณเล่นแบคมินตันเป็นไหม
Please teach me how to play?
พลีซ ทีช มี ฮาว ทู เพลย์
คุณช่วยสอนผมเล่นหน่อยสิครับ
Not so good.
นอท โซ กูด
ก็ไม่เก่งมากนักหรอกค่ะ
No, I can’t but I wish to learn.
โน ไอ แคนท บัท ไอ วิช ทู เลิร์น
ผมเล่นไม่เป็นหรอกครับ แต่ก็อยากเรียนรู้นะครับ
Yes, I can but I’m only a beginner.
เยส ไอ แคน บัท ไอม โอนลี อะ บิกินเนอะ
เล่นเป็นครับ แต่ว่าผมเพิ่งจะหัดเล่นนะ
Yes, I do but I’m not an expert.
เยส ไอ ดู บัท ไอม นอท แอน เอคสเพิร์ท
เป็นค่ะ แต่ไม่ถึงกับเก่งมาก
I want to improve my volleyball skills.
ไอ วอนท ทู อิมพรูฟว มาย วอลลีบอล สคิลส
ฉันอยากพัฒนาทักษะการเล่นวอลเลย์บอล
How long have you been playing volleyball?
ฮาว ลอง แฮฟว ยู บีน เพลย์อิง วอลลีบอล
คุณเล่นวอลเลย์บอลมานานเท่าไรแล้ว
I have been playing volleyball for only 2 years.
ไอ แฮฟว บีน เพลย์อิง วอลลีบอล ฟอร์ โอนลี ทู เยียร์ส
ฉันเพิ่งหัดเล่นวอลเลย์บอลได้สองปีเท่านั้นเอง

Do you usually do exercise?
ดู ยู ยูชวลลี ดู เอคเซอะไซซ
คุณออกกำลังกายเป็นประจำไหมคะ
Yes, I usually go jogging in the morning.
เยส ไอ ยูชวลลี โก จอกกิง อิน เธอะ มอร์นิง
ใช่ครับ ผมวิ่งเหยาะๆเป็นประจำทุกเช้าเลย
I want to burn some fat and get fit.
ไอ วอนท ทู เบิร์น ซัม แฟท แอนด เกท ฟิท
ผมอยากเผาผลาญไขมันและทำร่างกายให้แข็งแรงครับ
You should warm up your body for about … minutes.
ยู ชูด วอร์ม อัพ ยัวร์ บอดี ฟอร์ อะเบาท … มินนิทส
คุณควรอบอุ่นร่างกายสักประมาณ… นาทีนะ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : What sport do you like to play most?
วอท สพอร์ท ดู ยู ไลค ทู เพลย์ โมสท
คุณชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดครับ
B : I prefer badminton to any other games.
ไอ พรีเฟอะ แบดมินเทิน ทู เอนนี อัธเธอะ เกมส
ผมชอบเล่นแบดมินตันมากกว่ากีฬาอื่นๆ
A : How long have you been playing it?
ฮาว ลอง แฮฟว ยู บีน เพลย์อิง อิท
คุณเล่นมานานแค่ไหนแล้ว
B : I have been playing it for … years.
ไอ แฮฟว บีน เพลย์อิง อิท ฟอร์ … เยียร์ส
ผมเล่นมาได้ …ปีแล้วครับ
A : Could you tell me why you like it?
คูด ยู เทล มี วาย ยู ไลค อิท
บอกได้ไหมว่าทำไมคุณถึงชอบมัน
B : Nothing! Just it doesn’t cost much and I enjoy playing indoor sport.
นัธธิง จัสท อิท ดัซซึนท คอสท มัช แอนด ไอ เอนจอย เพลย์อิง อินดอร์ สพอร์ท
ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แค่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และผมก็ชอบเล่นกีฬาในร่มน่ะ
A : May I join you?
เมย์ ไอ จอยน ยู
ขอเล่นด้วยได้ไหม
B : Of course! Come and join us please.
ออฟ คอร์ส คัมแอนด จอยน อัส พลีซ
แน่นอน มาเล่นกับพวกเราสิ
A : Great! Let’s play it now!
เกรท เลทส เพลย์ อิท นาว
ดีเลย งั้นไปเล่นกันดีกว่า

Advertisement