ADVERTISEMENT

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Party (จัดงานเลี้ยง)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยง (Party) งานเลี้ยงสังสรรค์ ช่วยสร้างสีสันและผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทำระหว่างวันได้ การจัดงานเลี้ยงหากจัดขึ้นกันเองอย่างไม่เป็นทางการ จัดกันเล็กๆ ภายในกลุ่ม เราจะมีแนวทางพูดประโยคภาษาอังกฤษกันได้อย่างไร

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Party (จัดงานเลี้ยง)

ตัวอย่างสนทนาประโยคเกี่ยวกับจัดงานเลี้ยงภาษาอังกฤษ เช่น

We are going to have a party this Saturday.
วี อาร์ โกวอิ้ง ทู แฮฝ เออะ พาร์ทิ ธีส แซทเทอะเดย์
เราจะมีงานเลี้ยงวันเสาร์นี้
I and my colleagues are going to help out with the cookng.
ไอ แอนด มาย คอลลีกส อาร์ โกวอิ้ง ทู เฮ้ลพ เอ๊าท วิธ เธอะ คุกคิ่ง
ผมและเพื่อนร่วมงานของผมจะช่วยกันทำอาหารครับ
The theme for the party is Colorful Day.
เธอะ ธีม ฟอร์ เธอะ พาร์ทิ อีส คัลเลอร์ฟูล เดย์
รูปแบบงานเลี้ยงคือ วันแห่งสีสัน
It’s a chance to get together and have fun.
อิทส เออะ ช้านซ์ ทู เกท ทูเกทเธอร์ แอนด แฮฝ ฟัน
มันเป็นโอกาสที่จะได้เจอกันและสนุกสนาน
Would you like to come over for dinner tonight?
วูด ยู ไล้ค ทู คัม โอเฝอร์ ฟอร์ ดินเนอร์ ทูไน้ท
คุณต้องการจะมาร่วมทานอาหารค่ำคืนนี้ไหม
Would you care to join us for dinner at our office tonight?
วูด ยู แคร์ ทู จอยน อัส ฟอร์ ดินเนอร์ แอ็ท เอาเออร์ ออฟฟิซ ทูไน้ท
คุณสนใจจะมาร่วมทานอาหารค่ำกับพวกเราที่ออฟฟิศคืนนี้ไหม
We would be delighted to have you over for dinner tonight.
วี วูด บี ดิไล้เทค ทู แฮฝ ยู โอเฝอร์ ฟอร์ ดินเนอร์ ทูไน้ท
เรารู้สึกยินดีที่คุณจะมาร่วมทานอาหารค่ำกับเราคืนนี้
I’d love to, but I’m afraid I’m busy tonight.
ไอด เลิฟ ทู บัท ไอม เออะเฟรด ไอม บิซี่ ทูไน้ท
ผมอยากจะไป แต่ผมเกรงว่าผมจะยุ่งคืนนี้
I’d love to, but I already have plans tonight.
ไอด เลิฟ ทู บัท ไอ ออลเรดิ แฮฝ แพลนนส ทูไน้ท
ผมอยากจะไป แต่พอดีผมมีแผนคืนนี้แล้ว

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Hey B! Would you care to join us for dinner party at our office today?
เฮ่ บี วูด ยู แคร์ ทู จอยน อัส ฟอร์ ดินเนอร์ พาร์ทิ แอ็ท เอาเออร์ ออฟฟิซ ทูเดย์
หวัดดีบี นายสนใจจะมาร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นที่ออฟฟิศวันนี้ไหม
B : Yeah sure.
What’s a theme for the party?
เย่ ชัวร์ วอทส เออะ ธีม ฟอร์ เธอะ พาร์ทิ
แน่นอน แนวงานปาร์ตี้คืออะไร
A : The theme is Let’s party!
เธอะ ธีม อีส เล็ทส พาร์ทิ
แนวงาน คือมาฉลองกัน
B : Awesome See you then.
ออซั่ม ซี ยู เธ็น
เยี่ยมไปเลย แล้วเจอกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Party (จัดงานเลี้ยง) ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Joining in Parties (ไปร่วมงานเลี้ยง) หวังว่าคงจะสนุกกับการจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้คืนนี้กันนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางาน ลาหยุด ลาพักร้อน ลาป่วย หรือทำธุระส่วนตัว การลางาน (Leave) คุณอาจได้ใช้ประโยคต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน)

ประเภทการลาก็มี แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถเรียกประเภทการลาได้ ดังนี้

sick leave
ซิค ลีฝ
ลาป่วย
personal business leave
เพอร์ซันนอล บิซิเนซ ลีฝ
ลากิจ
annual leave
แอนนวล ลีฝ
ลาพักร้อน
maternity leave
มาเทอร์นิทิ ลีฝ
ลาคลอด
ordination leave
ออร์ดิเนชึน ลีฝ
ลาบวช
military service leave
มิลิแทรี่ เซอร์วิส ลีฝ
ลารับราชการทหาร
call in sick
คอล อิน ซิค
โทรมาลาป่วย

การขออนุญาตลางาน ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่องานขอเรา และเจ้านายเราได้รับรู้ ตัวอย่าง ประโยคลางานภาษาอังกฤษ เช่น

I wonder if I could have a day off tomorrow.
ไอ วันเดอร์ อีฟ ไอ คึด แฮฝ เออะ เดย์ ออฟ ทูมอร์โรว
ผมคิดว่าผมจะขอลางาน วันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
May I take a day off tomorrow?
เมย์ ไอ เทค เออะ เดย์ ออฟ ทูมอร์โรว
ฉันขออนุญาตลางานวันพรุ่งนี้ค่ะ
May I take business leave for 3 days next week?
เมย์ ไอ เทค บิซิเนซ ลีฝ ฟอร์ ธรี เดย์ส เน็กซท วีค
ผมขออนุญาตลากิจ 3 วัน สัปดาห์หน้าได้ไหมครับ
Could I apply for leave tomorrow?
คึด ไอ แอ็พพลาย ฟอร์ ลีฝ ทูมอร์โรว
ฉันขอลาหยุดวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะ
I would like to request sick leave for 5 days from 5th to 9th July.
ไอ วูด ไล้ค ทู รีเควสท ลีฝ ฟอร์ ไฟส์ เดย์ส ฟรอม เธอะ ฟิฟธ ทู ธิ นายท ออฟ จูไลน์
ผมอยากจะขอลาป่วย 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 9 กรกฎาคมครับ
I’m feeling quite ill today. I was hoping to take the day off to recover.
ไอม ฟีลลิ่ง ไคว้ท อิล ทูเดย์ ไอ วอสโฮพพิ่ง ทู เทค เธอะ เดย์ ออฟ รีคัฟเฝอร์
ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ ผมกำลังคิดว่าจะขอลางานไปพักครับ
I have a toothache and a sore throat, so I’m calling in sick today.
ไอ แฮฝ เออะ ทูธเอค แอนด เออะ ซอร์ โธรท โซ ไอม คอลลิ่ง อิน ซิค  ทูเดย์
ผมปวดฟันและเจ็บคอ ผมจึงโทรมาลาป่วยวันนี้

เหตุผลลางาน ทุกอย่างต้องมีเหตุผลเสมอ การขอลางานก็เช่นกัน ฉะนั้นเราจึงมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางาน พอเป็นแนวทาง เช่น

I have a doctor appointment.
ไอ แฮฝ เออะ ดอคเทอร์ แอ็พพอยนทเมิน
ผมมีนัดพบแพทย์ครับ
I have an all-day busness seminar to attend.
ไอ แฮฝ แอน ออล เดย์ บิซิเนซ เซมินาร์ ทู แอ็ทเทนด
ผมเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจตลอดทั้งวันเลยครับ
I’m going to be on vacation in Chiang Mai.
ไอม โกวอิ้ง ทู บี โฝะเคชึน อิน เชียงใหม่
ผมจะลาไปพักผ่อนที่เชียงใหม่
I’m going to Korea for a couple of days.
ไอม โกวอิ้ง ทู โคเรีย ฟอร์ เออะ คัพเพิล ออฟ เดย์ส
ฉันจะไปเกาหลีเป็นเวลา 2 วัน
I’m not feeling very well.
ไอม นอท ฟีลลิ่ง เฝรี่ เวล
ผมรู้ึสึกไม่ค่อยสบายครับ
I’m feeling quite ill today.
ไอม ฟีลลิ่ง ไคว้ท อิล ทูเดย์
ผมรู้ึสึกไม่ค่อยสบายวันนี้ครับ
I think I’m coming down with the flu.
ไอ ธิงค ไอม คัมมิ่ง ดาวน วิธ เธอะ ฟลู
ผมคิดว่าผมกำลังจะเป็นไข้ครับ
I’m feeling slightly feverish.
ไอม ฟีลลิ่ง สไลทลิ ฟีเฝอริช
ผมรู้สึกมีไข้เล็กน้อย
I’ve got a terribe stomachache.
ไอฝ กอท เออะ เทอร์ริเบิล สทัมมัคเอค
ผมปวดท้องมากครับ
I can’t stop coughing.
ไอ แค๊นท สท็อพ คอฟฟิ่ง
ผมไอไม่หยุด
I have a bad sore throat/ a blocked-up nose/ diarrhea/ food poisoning.
ไอ แฮฝ เออะ แบด ซอร์ โธรท/ เออะ บลอคท อัพ โนส/ ไดอะเรีย/ ฟู้ด พอยซอนนิ่ง
ผมเจ็บคอมาก/ คัดจมูก/ ท้องเสีย/ อาหารเป็นพิษ
I’m due for a check-up this month.
ไอม ดิว ฟอร์ เออะ เซ็ค อพ ธีส มั้นธ
ผมครบกำหนดตรวจสุขภาพเดือนนี้
My friend’s uncle passed away and I am going to the funeral.
มาย เฟรนดส อันเคิ้ล พาสท เออะเวย์ แอนด ไอ แอม โกวอิ้ง ทู เธอะ ฟยูเนอรอล
คุณลุงของเพื่อนฉันเสียและฉันกำลังจะไปงานศพค่ะ

การลางานสิ่งที่คุณต้องทราบอีกอย่างคือ คุณต้องแจ้งให้หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณทราบด้วยเสมอ หากหายไปเฉยๆ เขาอาจถามหาคุณหรือเป็นห่วงคุณก็ได้ ประโยคภาษาอังกฤษตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลางาน เช่น

I tell my boss ahead of time that I plan to take leave.
ไอ เท็ล มาย บอส เออะเฮด ออฟ ไทม แธท ไอ แพลน ทู เทค ลีฝ
ผมแจ้งหัวหน้างานล่วงหน้าถึงแผนการลางาน
I give my coworkers notice about my leave.
ไอ กิฝ มาย โคเวิร์คเคอร์ส โนวทิส เออะเบ๊าท มาย ลีฝ
ผมแจ้งเพื่อนร่วมงานไว้เกี่ยวกับการลางานของผม
I give my colleagues that I have scheduled a day off and will not be availible.
ไอ เทคสท มาย คอลลีกส แธท ไอ แฮฝ สเค็ดดูลด เออะ เดย์ ออฟ แอนด วิล นอท บี เออะเฝลละเบิล
ผมส่งข้อความบอกเพื่อนร่วมงานว่าผมได้กำหนดวันลาไว้แล้วและจะไม่อยู่
I am going to ask my boss for a day off when he’s in a good mood.
ไอ แอม โกวอิ้ง ทู อาสค มาย บอส ฟอร์ เออะ เดย์ ออฟ เว็น ฮีส อิน เออะ กึด มูด
ผมจะขอลางานกับหัวหน้าตอนที่เขาอารมณ์ดีครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Good morning Mr.A May I take a day off tomorrow?
I have a doctor appointment.
กึด มอร์นิ่ง มิสเทอร์ เวย์ เมย์ ไอ เทค เออะ เดย์ ออฟ ทูมอร์โรว ไอ แฮฝ เออะ ดอคเทอร์ แอ็พพอยนทเมิน
สวัสดีตอนเช้าครับคุณเอ ผมขออนุญาตลางานพรุ่งนี้นะครับ ผมนัดหมอไว้ครับ
B :  No problem. Can I call you for urgent matters?
โน พรอเบลิ้ม แคน ไอ คอล ยู ฟอร์ เออร์เจินท แมทเทอร์ส
ไม่มีปัญหาค่ะ ฉันสามารถโทรหาคุณสำหรับเรื่องด่วนได้หรือเปล่าค่ะ
A : Of coures. Thank you
ออฟ คอร์ส แธ็งค คิว
ได้ครับ ขอบคุณครับ

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Traffic (การจราจร)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการจราจร (Traffic) เคยเจอไหมที่ต้องหาคำอธิบายกับเจ้านาย เรื่องการจราจรรถติด ไม่สามารถมาได้ตามเวลานัดหมาย เข้าใจว่าทุกคนคงพยายามบริหารจัดการการเดินทางของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่มีใครอยากมาสาย อยากกลับดึกแน่นอน แต่เมื่อมันสุดวิสัยละ คุณจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจราจรมาฝากกันครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Traffic (การจราจร)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอธิบายเกี่ยวกับการจราจร การเดินทาง รถติด เช่น

I’m in a traffic jam.
ไอม อิน เออะ แทรฟฝิค แจม
รถติดครับ
I got stuck in traffic on my way to the office.
ไอ กอท สทัค อิน แทรฟฝิค ออน มาย เวย์ ทู ธิ ออฟฟิซ
ผมเจอรถติดในระหว่างทางมาที่ทำงานครับ
I was stuck in traffic for over three hours yesterday.
ไอ วอส สทัค อิน แทรฟฝิค ฟอร์ โอเฝอร์ ธรี อาวเออร์ส เยสเทอร์เดย์
ผมเจอรถติดกว่า 3 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ครับ
I get tied up in traffic on my way here.
ไอ เกท ไทด อัพ อิน แทรฟฝิค ออน มาย เวย์ เฮียร์
ผมรถติดอยู่ระหว่างทางมาที่นี่ครับ
I always get caught up in a traffic jam.
ไอ ออลเวย์ส เกท คอท อัพ อิน เออะ แทรฟฝิค แจม
ฉันเจอรถติดเสมอค่ะ
Traffic is a real chaos in Bangkok.
แทรฟฝิค อิส เออะ เรียล เคออส อิน แบงคอด
การจราจรโกลาหลจริงๆ ในกรุงเทพฯ
I’m rushing to the airport around peak hours.
ไอม รัชชิ่ง ทู ธิ แอร์พอร์ท เออะราวด พีค อาวเออร์ส
ฉันกำลังรีบไปสนามบินในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะ
Watch out for traffic jams especially around peak hours, we can be jammed up.
ว็อช เอ๊าท ฟอร์ แทรฟฝิค แจมส เอสเพเชียลลิ เออะราวด พีค อาวเออร์ส วี แคน บี แจมด อัพ
ระหว่างการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เราสามารถเจอรถติดได้ค่ะ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Hi B. I’m running late.
ไฮ บี ไอม รันนิง เลท
หวัดดีบี ผมกำลังสาย
B : What happened?
วอท แฮพเพินด
เกิดอะไรขึ้นค่ะ
A : I’ve got stuck in traffic on my way to get home. There’s been an accident on the road.
ไอฝ กอท สทัค อิน แทรฟฝิค ออน มาย เวย์ ทู เกท โฮม แธร์ส บีน แอน แอคซิเดนท ออน เธอะ โรด
ผมเจอรถติดบนทางกลับบ้าน มีอุบัติเหตุบนถนนที่มา
B : Let’s get a map to find alternative routes.
เลทส เกท เออะ แมพ ทู ไฟนด อัลเทอร์เนทีฝ รูทส
เอาแผนที่มาหาเส้นทางอื่นกันเถอะค่ะ
A : It should take over an hour to get there.
อิท ชึด เทค โอเฝอร์ แอน อาวเออร์ ทู เกท แธร์
น่าจะใช้เวลาเกินชั่วโมงกว่าจะถึงที่นั่นครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจราจรบนท้องถนน เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน ต่อไปนี้คุณก็สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้แล้วนะครับ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (เดินทางด้วยวิธีไหน)

เดินทางด้วยวิธีไหน ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเดินทาง (Travel) เราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรในการถามหรือตอบเพื่อสื่อสารเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ คุณเดินทางด้วยวิธีไหน? ซึ่งการเดินทางก็มีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน หรือการเดินเท้า เป็นต้น ในการถามตัวบุคคลหรือหมู่คณะถามว่า เช่น คุณเดินทางไปที่นั่นอย่างไร คุณไปยังไง คุณไปอย่างไร ซึ่งลักษณะการตอบก็สามารถตอบสั้นๆ พอเข้าใจได้เช่นกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (เดินทางด้วยวิธีไหน)

ตัวอย่างการถาม เดินทางโดยวิธีไหนภาษาอังกฤษ

How do you go to work?
ฮาว ดู ยู โก ทู เวิรค
คุณไปทำงานอย่างไรค่ะ
How do you go to your office?
ฮาว ดู ยู โก ทู ยัวร ออฟฟิซ
คุณเดินทางไปที่ทำงานของคุณอย่างไรค่ะ


How do you go to Lampang?
ฮาว ดู ยู โก ทู ลำปาง
คุณไปลำปางอย่างไรค่ะ
How do you travel to Lampang?
ฮาว ดู ยู แทรฟเวิล ทู ลำปาง
คุณเดินทางไปลำปางอย่างไรค่ะ

จากตัวอย่างคำถามประโยค “How do you go to your office?” คุณอาจสามารถตอบแบบสั้นๆ ได้ว่า เช่น “By taxi” (เดินทางโดยรถแท็กซี่) หรือ “By bus” (เดินทางโดยรถเมล์) อย่างนี้เป็นต้น

และการตอบโดยบอกว่า ฉันเดินทางโดย… ตัวอย่างเช่น

I go there by …
ไอ โก แธร บาย …
ฉันเดินทางโดย …
I go there by taxi.
ไอ โก แธร บาย แท็กซี
ผมเดินทางโดยรถแท็กซีครับ
I go there by bus.
ไอ โก แธร บาย บัส
ผมเดินทางโดยรถเมล์ครับ
I go there by boat.
ไอ โก แธร บาย โบท
ผมเดินทางโดยเรือครับ
I go there by plane.
ไอ โก แธร บาย เพลน
ผมเดินทางโดยเครื่องบินครับ
On foot.
ออน ฟุท
ผมเดินไปครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : My office is very far from my home.
มาย ออฟฟิซ อิส เวรี ฟาร ฟรอม มาย โฮม
ที่ทำงานของผมอยู่ไกลจากบ้านมากเลยครับ
B : How do you go to your office?
ฮาว ดู ยู โก ทู ยัวร์ ออฟฟิซ
คุณเดินทางไปที่ทำงานของคุณอย่างไรค่ะ
A : I go there by taxi.
ไอ โก แธร บาย แท็กซี
ผมเดินทางโดยรถแท็กซีครับ

จบแล้วสำหรับการถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเดินทางด้วยวิธีไหน ภาษาอังกฤษ หวังว่าคงจะเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ ส่วนบทสนทนาภาษาอังกฤษเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็มีเรื่องของ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (การเดินทาง) เกี่ยวกับ Travel ที่ได้เสนอไปก่อนแล้ว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน พาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามอ่านได้ที่นี้นะครับ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว เครือญาติ)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัวหรือเครือญาติ (Family) ตัวอย่างการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ เล่าถึงตระกูลเครือญาติตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย จนถึง ลูก หลาน เป็นการสนทนากันระหว่าง คน 2 คนพูดถึงครอบครัวของตัวเองแบบแผนผังต้นไม้ครอบครัว ต่อไปนี้เป็นบนสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว เครือญาติ)

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : This is my family tree. My great-grandfather’s name is Zeus. He was a driver. My great-grandmother’s name is Hera.
ธิส อิส มาย แฟมิลี่ ทรี มาย เกรท แกรนดฟาเธอรส เนม อิส ซูส ฮี วอส อะ ไดรเวอะ มาย เกรท แกรนดมาเธอรส เนม อิส ฮีรา
นี่คือแผนผังต้นไม้ครอบครัวของผม คุณปู่ทวดของผมชื่อซูสครับ เขาเป็นพนักงานขับรถ คุณยายทวดของผมชื่อฮีราครับ
B : What did she do?
วอท ดิด ชี ดู
หล่อน (คุณยายทวด) มีอาชีพอะไรคะ
A : She’s a housewife. My grandparents were farmers. My father is a messenger. My mother is a nurse.
ชีส อะ เฮาสไวฟ มาย แกรนดพาเรนทส เวอร์ ฟาร์มเมอร์ส มาย ฟาเธอร อิส อะ เมสเซนเจอะ มาย มาเธอร อิส อะ เนอร์ส
หล่อนเป็นแม่บ้านครับ ปู่กับย่าของผมเป็นชาวนา พ่อของผมเป็นพนักงานรับส่งเอกสาร แม่ของผมเป็นพยาบาลครับ
B : Does your father have brothers or sisters?
ดาส ยัวร ฟารเธอร แฮฟว บราเธอร ออร ซิสเทอร์ส
พ่อของคุณมีพี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาวหรือเปล่าค่ะ
A : Yes, he has one elder brother and one younger sister. My uncle is single. My aunt already got married.
เยส ฮี แฮส วัน เอลเดอร บราเธอร แอนด วัน ยังเกอร ซิสเทอร มาย อังเคิล อิส ซิงเกิล มาย อานท ออลเรดดี กอท แมริด
เขามีพี่ชายหนึ่งคนกับน้องสาวอีกหนึ่งคน ลุงของผมเป็นโสด ป้าของผมแต่งงานแล้ว
B : Does your aunt have kids?
ดาส ยัวร อานท แฮฟว คิดส
ป้าของคุณมีลูกหรือเปล่าค่ะ
A : Yes, she has one son and one daughter.
เยส ชี แฮส วัน ซัน แอนด วัน ดอเทอร
มีครับ ป้ามีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนครับ
B : How old are they?
ฮาว โอล อาร เธย์
พวกเขาอายุเท่าไร
A : My nephew is 7 years old. My niece is 5 years old.
มาย เนฟฟิว อิส เซเว่น เยียรส โอล มาย นีซ อิส ไฟว เยียรส โอล

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว (Family) เป็นเพียงตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษแบบแผนผังต้นไม้ครอบครัวเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Like and Dislike (ชอบและไม่ชอบ)

I love eating black jelly. (ฉันชอบกินเฉาก๊วย) , I loathe vegetable. (ฉันเกลียดผัก) ตัวอย่าง 2 ประโยคนี้คงรู้แล้วว่า บทสนทนาภาษาอังกฤษในพาร์ทนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความชอบ หรือไม่ชอบ (Like/Dislike) แน่นอน ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั้งความไม่ชอบ ประมาณว่า ชอบมากจนถึงคลั่งไคล้ หรือจนกระทั่งเกลียดเลยก็ว่าได้ สถานการณ์เหล่านี้เราอาจได้สนทนาภาษาอังกฤษ พบปะในชีวิตประจำวัน หรือหมู่สังคมเพื่อน คนสนิท ครอบครัว อย่างนี้เป็นต้น ต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประโยคชอบภาษาอังกฤษ และประโยคไม่ชอบภาษาอังกฤษกันนะครับ ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Like and Dislike (ชอบและไม่ชอบ)

ประโยคเกี่ยวกับ ชอบ ภาษาอังกฤษ (Like)

I like Japanese food.
ไอ ไลค แจพพะนีซ ฟูด
ฉันชอบอาหารญี่ปุ่น
I like to play football.
ไอ ไลค ทู เพลย์ ฟุตบอล
ฉันชอบเล่นฟุตบอล
I like drawing the best.
ไอ ไลค ดรออิง เธอะ เบสท
ฉันชอบการวาดรูปที่สุด
I like painting very much.
ไอ ไลค เพนทิง เวรี มัช
ฉันชอบวาดรูปมากๆ
I love eating bread.
ไอ ลัฟว อีททิง เบรด
ฉันชอบกินขนมปัง
I really like her shoes.
ไอ เรียลลิ ไลค เฮอร์ ชูส
ฉันชอบรองเท้าของเธอจริงๆ

ประโยคเกี่ยวกับ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ (Dislike)

I’m not keen on onion.
ไอม นอท คีน ออน อันยัน
ฉันไม่ชอบหัวหอม
I don’t like sport at all.
ไอ โดนท ไลค สพอร์ท แอท ออล
ฉันไม่ชอบกีฬาทุกประเภท
I loath celery.
ไอ โลธ เซลเลอะรี
ฉันเกลียดผักขึ้นฉ่าย
She doesn’t like math.
ชี ดัซซึนท ไลค แมธ
เธอไม่ชอบคณิตศาสตร์
I don’t really like singing.
ไอ โดนท เรียลลิ ไลค ซิงกิง
ฉันไม่ชอบร้องเพลงจริงๆ นะ
I dislike to watch TV.
ไอ ดิสไลค ทู วอทช ทีวี
ฉันไม่ชอบดูโทรทัศน์

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : What is that?
วอท อีส แธท
นั่นอะไรหรอครับ
B : Well, this is Palmy concert ticket.
เวล ธิส อีส ปาล์มมี่ คอนเซิร์ท ทิคเคท
อ๋อนี่เป็นบัตรคอนเสิร์ตของปาล์มมี่น่ะค่ะ
A : Wow! Do you like her?
โวว ดู ยู ไลค เฮอร์
ว้าว! เธอชอบปาล์มมี่เหรอ
B : I’m absolutely mad about Palmy!
ไอม แอบโซลูทลี แมด อะเบาท ปาล์มมี่
ฉันคลั่งไคล้ปาล์มมี่ มากเลยค่ะ

 

A : How about going to swim today?
ฮาว อะเบาท โกอิง ทู สวิม ทูเดย์
วันนี้ไปว่ายน้ำกันดีไหมครับ
B : I don’t like swimming very much.
ไอ โดนท ไลค สวิมมิง เวรี มัช
ฉันไม่ชอบว่ายน้ำอย่างมากเลยค่ะ
A : What kind of sports do you like?
วอท ไคนด ออฟ สพอร์ทส ดู ยู ไลค
แล้วคุณชอบกีฬาอะไรครับ
B : I like to play volleyball.
ไอ ไลค ทู เพลย์ วอลเล่ย์บอล
ฉันชอบเล่นวอลเล่ย์บอลค่ะ

 

A : What’s the weather like out there?
วอทส เธอะ เวธเธอะ ไลค เอาท แธร์
อากาศข้างนอกเป็นไงบ้างค่ะ
B : It’s terribly hot.
อิทส เทอะริบลี ฮอท
อากาศร้อนเป็นบ้าเลยครับ
A : I detest this weather.
ไอ ดิเทสท ธิส เวธเธอะ
ฉันเกลียดอากาศแบบนี้จังเลยค่ะ
B : Yeah. What a change from yesterday!
เยห์ วอท อะ เชนจ ฟรอม เยสเทอะเดย์
ใช่ อากาศช่างแตกต่างจากเมื่อวานเลยครับ

ก็จบไปสำหรับพาร์ทนี้ จะเห็นว่าจากตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษข้างต้น เราสามารถบ่งบอกว่า ชอบหรือไม่ชอบ ได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงตัวตนของเราได้เช่นกัน หากต้องการพูดสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้เราคงมีแนวทางแล้วนะครับ ว่าควรจะเลือกตอบแบบไหน

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Describing Appearances (บรรยายรูปร่างหน้าตา)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา (Appearances) ถามตอบเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เขามีลักษณะอย่างไร การบรรยายรูปร่างหน้าตาลักษณะของใครสักคน บทสนทนาภาษาอังกฤษพาร์ทนี้ได้ยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการถาม-ตอบบรรยายรูปร่างหน้าตานี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Describing Appearances (บรรยายรูปร่างหน้าตา)

ตัวอย่างคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา

What does he look like?
วอท ดาส ฮี ลุค ไลค์
เขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับ/ค่ะ

What does she look like?
วอท ดาส ชี ลุค ไลค์
หล่อนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับ/ค่ะ

และลักษณะการตอบคำถามของประโยคข้างต้นนั้น สามารถตอบ He/She is … หรือ He/She has … เช่น ดังนี้

He is …(Adj.).
ฮี อีส …(คำคุณศัพท์).
เขา …(คำคุณศัพท์).

She is …(Adj.).
ชี อีส …(คำคุณศัพท์).
หล่อน …(คำคุณศัพท์).

He has …(N.).
ฮี แฮส …(คำนาม).
เขา มี …(คำนาม).

She has …(N.).
ชี แฮส …(คำนาม).
หล่อน มี …(คำนาม).

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา

What does he look like?
วอท ดาส ฮี ลุค ไลค์
เขามีลักษณะเป็นอย่างไรครับ

He is Well-built and Fair.
ฮี อีส เวล-บิลท์ แอนด แฟร์
เขาผิวขาวและรูปร่างดีค่ะ

What does your daughter look like?
วอท ดาส ยัวร ดอเทอร์ ลุค ไลค์
ลูกสาวของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

She has an round face and wavy hair
ชี แฮส เอิน ราวน์ด เฟซ แอนด เวฟวี แฮร์
หล่อนมีหน้ากลมกับผมหยักศกครับ

Can you describe his appearance?
แคน ยู เดรสไครบ ฮีส แอพ เพียรเรนซ
คุณสามารถบรรยายรูปร่างหน้าตาเขาได้ไหม

็She is tall and thin. She also wore sunglasses.
ชี อีส ทอล แอนด ธิน ชี ออลโซ วอร ซันกลาสเซส
หล่อนผอมและสูง สวมแว่นกันแดดด้วยค่ะ

What do you think about Malee’s appearance?
วอท ดู ยู ธิง อะเบาท มาลี ส แอพเพียเรนซ
คุณคิดยังไงกับรูปร่างหน้าตาของมาลี

She has black eyes and light brown hair. Her skin is dark. I think she is quite attractive.
ชี แฮส แบลค อายส แอนด ไลท บราวน แฮร์ เฮอร์ สกิน อีส ดาร์ค ไอ ธิง ชี อีส ไควท แอทแทรคทีฟ
หล่อนมีตาสีดำ ผมสีน้ำตาลอ่อน ผิวของหล่อนคล้ำ ฉันคิดว่าหล่อนเป็นคนสวยทีเดียว

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about University (ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (Asking about University) คงจำกันได้ สำหรับใครที่เคยอ่านบทความนี้นะครับ (Part 17) ที่เคยนำเสนอถามเกี่ยวกับการเรียน การศึกษาของตัวบุคคลเหมือนการสัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Study (การเรียน)

สำหรับพาร์ทนี้เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เช่น ถ้าอยากจะถามว่าเรียนมหาลัยอะไร เรียนที่ไหน จบจากที่ไหน ชั้นปีอะไร การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษควรใช้ประโยคว่าอย่างไร ดังต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about University (ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)

ถาม-ตอบ ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Where do you go to university?
แวร์ ดู ยู โก ทู ยูนิเวอรซิที
คุณเรียนมหาวิทยาลัยอะไร

I go to ...(ชื่อมหาวิทยาลัย)
ไอ โก ทู ...
ฉันเรียนที่ ...

I go to Mahidol University.
ไอ โก ทู มหิดล ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล

Where do you go to school?
แวร์ ดู ยู โก ทู สคูล
คุณเรียนที่ไหน

I go to Thammasat University.
ไอ โก ทู ธรรมศาสตร์ ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Where did you go to university?
แวร์ ดิด ยู โก ทู ยูนิเวอรซิที
คุณเรียนจบมหาวิทยาลัยอะไร

I went to ....(ชื่อมหาวิทยาลัย)
ไอ เวนท์ ทู ...
ฉันเรียนจบที่ ...

I went to Kasetsart University.
ไอ เวนท์ ทู เกษตรศาสตร์ ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Where did you graduate from?
แวร์ ดิด ยู แกรดูเอท ฟรอม
คุณเรียนจบที่ไหนมา

I graduated from ... .
ไอ แกรดูเอเทด ฟรอม ...
ฉันจบการศึกษามาจาก ...

I graduated from Chiang Mai University.
ไอ แกรดูเอเทด ฟรอม เชียงใหม่ ยูนิเวอรซิที
ฉันจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากคุณถามถึงชั้นปีในมหาวิทยาลัย ประโยคที่มักใช้ คือ

What year are you in?
วอท เยียร์ อาร์ ยู อิน
คุณเรียนชั้นปีไหน

คำตอบที่ใช้ สามารใช้ประโยค ต่อไปนี้ เช่น

I am in my... year.
ไอ แอม อิน มาย ...เยียร์
ฉันเรียนชั้นปีที่ ...

I am in my third year.
ไอ แอม อิน มาย เธิร์ด เยียร์
ฉันเรียนอยู่ที่ชั้นปีที่ สาม

I am a freshman.
ไอ แอม อะ เฟรชแมน
ฉันเป็นนักศึกษาปีที่ หนึ่ง

I am a fourth year student.
ไอ แอม อะ โฟรธ์ เยียร์ สทิวเดนท
ฉันเป็นนักศึกษาปีที่ สี่

หากคุณถามถ้าเขาไม่ได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยล่ะ เช่น เรียนที่วิทยาลัย หรือเป็นหน่วยย่อยของมหาวิทยาลัย จะมีการเรียนสอนวิชาไปในทางเดียวกันทั้งหมด ประโยคใช้ถามเกี่ยวกับวิทยาลัย (College) ก็เหมือนกันกับประโยคใช้ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพียงแค่เปลี่ยนจาก University เป็น College ตัวอย่าง เช่น

Where do you go to college?
แวร์ ดู ยู โก ทู คอลเลจ
คุณเรียนวิทยาลัยอะไร

I go to College of Music, Mahasarakham University.
ไอ โก ทู คอลเลจ ออฟ มิวสิค มหาสารคาม ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยสารคาม

สุดท้าย บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หวังว่าคงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมถึงบทสนทนาสถานการณ์ต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)

ถามอาชีพภาษาอังกฤษ (Occupation) บทสนทนาภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับอาชีพ เขาทำอาชีพอะไร เขาทำงานอะไรอยู่ เคยใช่ไหมที่เราอยากรู้จักอาชีพที่เขาทำอยู่ ว่าทำงานอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ หากเราต้องการถามอาชีพของเขา เราอาจใช้ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ในการสนทนากัน ซึ่งมีทั้งประโยคคำถามและประโยคที่ใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพของคุณนั่นเอง

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)

ตัวอย่างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพของคุณ ??

What do you do?
วอท ดู ยู ดู
คุณทำงานอะไรครับ /ค่ะ

What do you do for a living?
วอท ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลีฟวิง
คุณทำอาชีพอะไรครับ/ ค่ะ

What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับ /ค่ะ

What is your occupation?
วอท อีส ยัวร์ ออคคิวเพเชิน
อาชีพของคุณคืออะไรครับ /ค่ะ

What’s your job?
วอทส ยัวร์ จอบ
คุณทำอาชีพอะไรครับ /ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพของคุณ เช่น

What is your occupation?
วอท อีส ยัวร์ ออคคิวเพเชิน
อาชีพของคุณคืออะไรค่ะ

My occupation is a driver.
มาย ออคคิวเพเชิน อีส อะ ไดรเวอะ
อาชีพของผมคือ พนักงานขับรถครับ

What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ค่ะ
I am now working as a freelance photographer.
ไอ แอม นาว เวิร์คคิง แอส อะ ฟรีแลนซ ฟอทอกราฟเฟอร์
ตอนนี้ผมทำงานเป็นช่างภาพอิสระครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

What do you do for a living?
วอท ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลีฟวิง
คุณทำอาชีพอะไรครับ

I am an English teacher.
ไอ แอม เอน อิงลิช ทีชเชีอร์
ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ

Where do you teach?
แวร ดู ยู ทีช
คุณสอนอยู่ที่ไหนครับ

At Monovittaya school.
แอท โมโนวิทยา สคูล
ที่โรงเรียน โมโนวิทยาค่ะ

คำถามที่ใช้ถามเกี่ยวกับอาชีพนั้นมีได้หลายคำถามนอกจากตัวอย่างประโยคข้างต้นแล้ว อาจสามารถ ถ้าต้องการถามว่า คุณทำงานที่ไหน อาจถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษแบบนี้ เช่น

Where do you work?

Who do you work for?

Who is your employer? อย่างนี้เป็นต้น

หากเราได้มีโอกาสได้สนทนากับชาวต่างชาติ เราคงกล้าที่จะถามอาชีพ หรืออยากรู้ว่าเขาทำงานอะไร หรือตอบเกี่ยวกับอาชีพ ด้วยภาษาอังกฤษกันแล้วนะ ด้วยประโยคสั้นๆเหล่านี้ คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในประโยคที่ว่า การถามอาชีพภาษาอังกฤษ นั้นพูดว่าอย่างไร?? ถ้านึกไม่ออก ลองนำไปสนทนากันดูครับ และศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความที่เกี่ยวข้อง บทสนทนาภาษาอังกฤษ Work (การทำงาน) สำหรับพาร์ทขอจบเพียงเท่านี้ครับ

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เปิดตัวสินค้า (Product Launch) การแนะนำสินค้า สาธิตสินค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ทราบ พูดเปิดตัวสินค้าเป็นภาษาอังกฤษนั้น เราอาจได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือในทางธุรกิจร่วมกันก็ได้ วันนี้จึงมาขอยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่อาจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)

ตัวอย่างแนะนำสินค้า สาธิตสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

Today, I’ll explain the specifications of this product.
ทูเด ไอล เอ็กซเพลน เดอะ สเพซซิฟิเคชั่น อ๊อฟ ธีส พรอดัคท
วันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดลักษณะจำเพาะของสินค้านี้
I will explain the characteristics of this product.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน เดอะ คาแร็คเทอริสทิคส อ๊อฟ ธีส พรอดัคท
ผมจะอธิบายลักษณะเฉพาะของสินค้านี้
I will explain it briefly.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน อิท บรี๊ฟลี่
ผมจะอธิบายถึงมันอย่างคร่าวๆ นะครับ
This is our latest product.
ธีส อีส อาวร เลทเทสท พรอดัคท
นี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดของเรา
I will explain how to operate this product.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน ฮาว ทู อ๊อพเพอเหร่ท ธีส พรอดัคท
ผมจะอธิบายว่าใช้สินค้าตัวนี้ได้อย่างไร
I will demonstrate the function by the actual product.
ไอ วิลล เด็มมอนสเถรท เดอะ ฟังคชั่น บาย ดิ แอ็คช่วล พรอดัคท
ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานโดยตัวสินค้าจริง

ตัวอย่างการบอกประสิทธิภาพของตัวสินค้า ด้วยประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

This machine is very compact and convenient to carry.
ธีส มะชีน อีส เวรี่ คอมแพ็คท แอนด คอนวีนเนนท ทู แครรี่
เครื่องจักรตัวนี้นั้นมีขนาดกะทัดรัดมาก และสะดวกในการพกพาครับ

This equipment is small, light and also consumes very little power.
ธีส อิควิพเมนท อีส สมอลล ไลท แอนด ออลโซ คอนซูมส เวรี่ ลิทเทิล พาวเว่อร
อุปกณ์ชิ้นนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้พลังงานน้อยมาก

All materials used are non-toxic.
ออล มะเทียเรี่ยลส ยูสด อาร น็อน ท็อคสิค
วัสดุทั้งหมดที่ใช้นั้นไม่เป็นพิษ

Our price is considerably lower.
อาวร ไพรซ อีส คอนซิดเดอรระบลี้ โลเว่อร
ราคาของเรานั้นถือว่าต่ำกว่าทีเดียว

Thank you for your attention today and your interest in our new product.
แธงค คิว ฟอร ยัวร แอ็ทเทนชั่น ทูเดย์ แอนด ยัวร์ อินเทรส อิน อาวร นิว โพรดัคท
ขอบคุณที่คุณสนใจในสินค้าใหม่ของเราวันนี้