วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Break up (เลิกกัน/แยกทางกัน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเลิกกัน/แยกทางกันในพาร์ทนี้ ในที่นี้หมายถึงกรณีแยกทางกัน หรือเลิกเป็นแฟนกัน ถ้าหากต้องพูดประโยคแบบนี้ทั้งประโยคถาม-ตอบ ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่อยากถามสักเท่าไหร่ แต่เพื่อเป็นแนวทางก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องรับรู้เหตุการณ์แบบนี้ งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักประโยคเกี่ยวกับการเลิกกัน หรือแยกทางกันดีกว่าครับ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Break up (เลิกกัน แยกทางกัน)
เราคงเคยได้ยินคำว่า “ผมทิ้งเธอ” หรือ “ฉันทิ้งเขา” ประโยคภาษาอังกฤษ พูดได้ดังนี้ คือ
I dumped her.
ไอ ดัมพ์ด เฮอร
ผมทิ้งเธอ
I dumped him.
ไอ ดัมพ์ด ฮิม
ฉันทิ้งเขา
และถ้าเป็นประโยคคำว่า “แยกทางกัน” ประโยคภาษาอังกฤษ พูดได้ดังนี้ คือ
I broke up with my girlfriend.
ไอ โบรค อัพ วิธ มาย เกิรลเฟรนด
ผมแยกทางกับแฟนของผมครับ
Jonny finished with him.
จอนนี่ ฟินนิชท วิธ ฮิม
จอนนี่เลิกกับเขาแล้ว
Jenny broke up with him.
เจนนี่ โบรค อัพ วิธ ฮิม
เจนนี่เลิกกับเขาแล้ว
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : Hi, B. How’s it going?
ไฮ บี ฮาวส อิท โกอิง
สวัสดีบี คุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
B : I am not feeling well.
ไอ แอม นอท ฟีลลิง เวล
ผมรู้สึกไม่ค่อยจะดีเลยครับ
A : What’s the matter?
วอทส เธอะ แมทเทอร
เกิดอะไรขึ้นหรือค่ะ
B : I broke up with my girlfriend.
ไอ โบรค อัพ วิธ มาย เกิรลเฟรน
ผมแยกทางกับแฟนสาวของผมครับ
A : Why did you break up with her?
วาย ดิด ยู เบรค อัพ วิธ เฮอร
ทำไมคุณถึงเลิกกับแฟนละค่ะ
B : We couldn’t get along so well. We always quarrelled with each other. At the end, we both were so tired and decided to break up.
วี คูดดึน เกท อะลอง โซ เวล วี ออลเวยส ควอรเริลด วิธ อีช อาเธอร แอท ดิ เอน วี โบธ เวอร โซ ไทเอิด แอนด ดีไซเดด ทู เบรด อัพ
เราไม่สามารถเข้ากันได้ เราทะเลาะกันเสมอๆ ในที่สุดเราทั้งสองคนรู้สึกเหนื่อยและตัดสินใจแยกทางกันครับ
A : I’m sorry to hear that.
ไอม ซอรี ทู เฮียร แธท
ฉันเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้นค่ะ
ถ้าคุณกำลังทะเลาะกับแฟนหรือเลิกลากันไป ก็อาจจำเป็นต้องใช้ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ เพื่อสื่อสารบอกสถานะคุณตอนนั้นก็ได้

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Airport (สนามบิน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน (Airport) ในพาร์ทนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเดินทางโดยนั่งเครื่องบิน เดินทางระหว่างประเทศ หรือเที่ยวไปต่างประเทศบ่อยๆ นะครับ เป็นการสนทนาถาม-ตอบ ระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ จึงขอยกตัวอย่างตั้งแต่แรกเริ่ม Check in เลยนะครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Airport (สนามบิน)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสนทนาในสนามบิน

May I have your plane ticket and passport, please?
เมย์ ไอ แฮฟว ยัวร เพลน ทิคเคท แอนด พาสพอรท พลีส
ขอตั๋วเครื่องบินกับหนังสือเดินทางด้วยครับ
Here you are.
เฮียร ยู อาร
นี่ค่ะ
How many luggage/ baggage/ suitcases do you have?
ฮาว เมนี ลักเกจ/ แบกเกจ/ ซุทเคสเสส ดู ยู แฮฟว
คุณมีกระเป๋าเดินทางกี่ใบครับ
I have…luggage/ baggage/ suitcases.
ไอ แฮฟว …ลักเกจ/ แบกเกจ/ ซุทเคสเสส
ฉันมีกระเป๋าเดินทาง…ใบค่ะ
Can you put your luggage on the weighing machine here?
แคน ยู พุท ยัวร ลักเกจ ออน เธอะ เวจอิง แมชชีน เฮียร
คุณช่วยวางกระเป๋าของคุณบนเครื่องชั่งน้ำหนักนี้ด้วยครับ
Would you like to have an aisle seat or window seat?
วูด ยู ไลค ทู แฮฟว เอิน ไอล ซีท ออ วินโดว ซีท
คุณอยากได้ที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งริมหน้าต่างครับ
Aisle seat/ Window seat, please.
ไอล ซีท/ วิทโดว ซีท, พลีส
ที่นั่งริมทางเดิน/ ริมหน้าต่าง ค่ะ
Can I have your plane ticket, passport and boarding pass, please?
แคน ไอ แฮฟว ยัวร เพลน ทิคเคท พาสพอรท แอนด บอรดดิง พาส พลีส
ขอตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทาง และบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินด้วยครับ
Can I have your passport?
แคน ไอ แฮฟว ยัวร พาสพอรท
ขอหนังสือเดินทางด้วยครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Officer : Good morning. Can I have your plane ticket and passport, please?
แคน ไอ แฮฟว ยัวร เพลน ทิคเคท แอนด พาสพอรท พลีส
ขอตั๋วเครื่องบินกับหนังสือเดินทางด้วยนะค่ะ
john : Sure. Here you are.
ชัวร เฮียร ยู อาร
นี่ครับ
Officer : How many baggage do you have?
ฮาว เมนี แบกเกจ ดู ยู แฮฟว
คุณมีกระเป๋าเดินทางมากี่ใบค่ะ
John : I have 2 baggage.
ไอ แฮฟว ทู แบกเกจ
ผมมีกระเป๋าเดินทางมา 2 ใบครับ
Officer : Can you put your baggage on the weighing machine here?
แคน ยู พุท ยัวร ลักเกจ ออน เธอะ เวจอิง แมชชีน เฮียร
คุณช่วยวางกระเป๋าของคุณบนเครื่องชั่งน้ำหนักนี้ด้วยค่ะ
John : Ok.
โอเค
โอเคครับ
Officer : Would you like to have an aisle seat or window seat?
วูด ยู ไลค ทู แฮฟว เอิน ไอล ซีท ออ วินโดว ซีท
คุณอยากได้ที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งริมหน้าต่างคะ
John : Window seat, please.
วิทโดว ซีท พลีส
ที่นั่งริมหน้าต่างครับ
Officer : Ok. Here is your boarding pass. Boarding gate is G3. Boarding time is 12.30.
โอเค เฮียร อิส ยัวร บอรดดิง พาส บอรดดิง เกท อิส จีทรี บอรดดิง ไทม อิส ทเวลฟว เธอที
โอเค อันนี้เป็นใบขึ้นเครื่องนะค่ะ ประตูขึ้นเครื่อง จีสาม เวลาขึ้นเครื่อง 12.30. ค่ะ
John : Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณครับ
Officer : It’s my pleasure. Have a good journey.
อิทส มาย เพลชเชอร แฮฟว อะ กูด เจอรนี
ยินดีค่ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การสนทนาในสนามบินในพาร์ทนี้อาจเป็นตัวอย่างบางตอนที่สนทนากันระหว่างเจ้าหน้ากับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อท่านผู้กำลังคิดจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันนะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Tracking (การติดตามงาน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการติดตามงาน (Job Tracking) งานจะสำเร็จลุลวงไปได้ แน่นอนไม่มีความสามารถทำงานทุกอย่างได้เพียงคนเดียวและทันเวลา การทำงานเป็นทีมจึงมีเกิดขึ้น การทำงานร่วมกันช่วยกันหลายคนงานก็จะเสร็จได้ทันเวลาที่กำหนด และเพื่อให้แน่ใจว่างานแต่ละชิ้นจะเสร็จทันตามที่กำหนดหรือไม่ เราก็ต้องมีการติดตามงาน หรือขอทราบความคืบหน้าของงานที่ทำว่าไปถึงไหนแล้ว ฉะนั้นประโยคพูดการติดตามงานภาษาอังกฤษ ได้ขอยกตัวอย่างประโยคที่มักใช้บ่อย ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Tracking (การติดตามงาน)

หากคุณต้องการติดตามงานรายงานว่าเขาทำเสร็จยัง ประโยคถามภาษาอังกฤษ เช่น

How is the report going?
ฮาว อีส เธอะ รีพอร์ท โกอิง
รายงานคืบหน้าถึงไหนแล้ว
What’s the status of this report?
วอทส เธอะ สเทตัส ออฟ ธีส รีพอร์ท
สถานะของรายงานนี้เป็นอย่างไร
When are you going to finish the report?
เวน อาร ยู โกอิง ทู ฟินิช เธอะ รีพอร์ท
คุณจะทำรายงานเสร็จเมื่อไร
Could you give me a status on your progress?
คึด ยู กีฟ มี เออะ สเทตัส ออน ยัวร พรอเกรส
คุณช่วยแจ้งสถานะความคืบหน้าของคุณให้ผมได้ไหมครับ
It looks like we are ahead of schedule.
อิท ลุคส ไลค วี อาร เออะเฮด ออฟ สเคดดูล
มันดูเหมือนว่าเราจะเสร็จก่อนกำหนดเวลาครับ
I’d like to keep track of your progress by weekly.
ไอด ไลค ทู คีพ แทรค ออฟ ยัวร พรอเกรส บาย วีคลิ
ผมต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณเป็นรายสัปดาห์

ผลงานที่เสร็จแล้ว เราอาจมีการตรวจทานงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไขในงานร่วมกัน เช่น

We will go through the results together.
วี วิล โก ธรู เธอะ รีซ้อลทส ทูเกทเธอร์
เราจะตรวจทานผลลัพธ์ร่วมกัน
I’d like you to go over these reports once again.
ไอด ไลค ยู ทู โก โอเฝอร์ ธีส รีพอร์ทส วั้นส เออะเกน
ฉันต้องการให้คุณตรวจทานรายงานเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง
I would like to run through the presentation for tomorrow’s meeting.
ไอ วูด ไลค ทู รัน ธรู เธอะ พรีเซนเทซึน ฟอร์ ทูมอร์โรวส มีททิ่ง
ผมต้องการตรวจทานการนำเสนอผลงานสำหรับการประชุมของวันพรุ่งนี้
Could you do a quick review?
คึด ยู ดู เออะ ควิก รีิวิว
คุณช่วยตรวจทานแบบรวบรัดให้หน่อยได้ไหมครับ
Where do you think I need to improve?
แวร์ ดู ยู ธิงค ไอ นีด ทู อิมพรูฝ
คุณคิดว่าส่วนใดบ้างที่ผมจำเป็นต้องปรับปรุง
Are there any areas that I could have done better?
อาร์ แธร์ เอนี่ แอเรียส แธท ไอ คึด แฮฝ ดัน เบ็ทเทอร์
มีส่วนใดบ้างที่ผมสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ครับ
This is my first project. I was wondering if I can get some feedback.
ธีส อีส มาย เฟิร์สท พรอเจ็คท ไอ วอส วันเดอร์ริ่ง อีฟ ไอ แคน เกท ซัม ฟีดแบค
นี่เป็นโปรเจกต์แรกของผม ผมกำลังคิดว่าผมจะขอทราบผลตอบรับหน่อยได้ไหมครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

เกี่ยวกับตรวจทานและการติดตามงานเป็นภาษาอังกฤษ

A : Excuse me Mr.B. This is my first assignment.
เอ็กซคิวส มี มิสเทอร์ บี ธีส อีส มาย เฟิร์สท อะไซนมึน
ขออนุญาตครับคุณบี นี่เป็นงานชิ้นแรกของผม
A : May you help review these reports again?
เมย์ ยู เฮลพ รีวิว ธีส รีพอร์ทส เออะเกน
คุณจะกรุณาช่วยสอบทานรายงานอีกครั้งได้ไหมครับ
B : We will go through the results together.
วี วิล โก ธรู เธอะ รีซ้อลทส ทูเกทเธอร์
เราจะตรวจทานผลลัพธ์ร่วมกัน
B : The reports are good. And how’s your project going?
เธอะ รีพอร์ทส อาร์ กูด แอนด ฮาวส ยัวร์ พรอเจ็คท โกอิง
รายงานนี้ดีทีเดียว แล้วโปรเจกต์ของคุณเป็นไงบ้าง
A : It’s going smooth. I’m confident we can complete it within the schedule.
อิทส โกอิง สมูธ ไอม คอนฟิดึน วี แคน คัมพลีท อิท วิธธิน เธอะ สเค็ดดูล
ราบรื่นดีครับ ผมมั่นใจว่าเราสามารถเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาครับ
B : However, I’d like you to add up some more details about our production lead time.
ฮาวเอเฝอร์ ไอด ไลค ยู ทู แอด อัพ ซัม มอร์ ดิเทลส เออะเบาท เอาเออร์ พรอดัคซึน ลีด ไทม
อย่างไรก็ตาม ผมอยากให้คุณช่วยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิตของเราลงไปด้วยนะ
A : Yes, I can.
เยส ไอ แคน
ได้ครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการติดตามงาน (Job Tracking) ตัวอย่างประโยคสนทนาติดตามงานภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ลูกทีมมีความกระตือรืนร้นเป็นพิเศษ และตั้งใจในการทำงานได้เช่นกัน

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Buying a House (ซื้อบ้าน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อบ้าน (Buying a House) สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้มาอัพเดทบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการซื้อบ้านกันครับ สำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้านคงได้นำไปใช้ในการถามตอบได้บ้าง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับประโยคพูดถามราคาบ้าน ดาวน์เท่าไร ดอกเบี้ยเงินกู้บ้านเท่าไร อย่างนี้เป็นต้น รวมไปถึงกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน อาจไม่สามารถนำเสนอได้ทั้งหมดในส่วนนั้น ดังนั้นวันนี้จะนำเสนอตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับถาม-ตอบเรื่องการซื้อบ้านกันครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Buying a House (ซื้อบ้าน)

ซื้อบ้าน ภาษาอังกฤษ ถามราคาเกี่ยวกับบ้านว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไร ตัวอย่างถาม-ตอบ เช่น

How much is this house?
ฮาว มัช อีส ธิส เฮาส
บ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่

คำตอบที่ได้อาจพูดว่า…

The price is…(ราคาบ้าน)…baht.
เธอะ ไพรซ์ อิส…….บาท
…….บาทครับ/ค่ะ

5 million baht.
ไฟว์ มิลเลียน บาท
ราคาห้าล้านบาทครับ/ค่ะ
It’s 5 million baht.
อิทส ไฟว์ มิลเลียน บาท
ราคาห้าล้านบาทครับ/ค่ะ
The price is 5 million baht.
เธอะ ไพรซ์ อิส ไฟว์ มิลเลียน บาท
ราคาห้าล้านบาทครับ/ค่ะ

หากถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินดาวน์ ดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน เท่าไร เช่น

How much do I need to pay for the down payment?
ฮาว มัช ดู ไอ นีด ทู เพย์ ฟอร์ เธอะ ดาวน์ เพย์เมนท์
ฉันต้องจ่ายเงินดาวน์เท่าไหร่ค่ะ
Fifteen percent of the house price.
ฟิฟทีน เพอร์เซนท์ ออฟ เธอะ เฮาส ไพรซ์
15 เปอร์เซ้นของราคาบ้านครับ
How much is the loan interest rate at this moment?
ฮาว มัช อีส เธอะ โลน อินเทอรเรสท เรท แอท ธิส โมเมนท์
ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่าไรค่ะ
Currently, 5 percent.
เคอเรนทลิ ไฟว์ เพอร์เซนท์
ตอนนี้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ครับ

ก่อนเข้าบทตัวอย่างสนทนาเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับบ้านกันก่อนนะ

Detached house
ดีแทชด์ เฮาส์
บ้านหลังเดี่ยว
Town house
ทาวน์ เฮาส์
บ้านทาวน์เฮาส์
Condominium
คอนโดมีเนียม
บ้านคอนโดมีเนียม
One-storey
วัน-สทอเรย์
ชั้นเดียว
two-storey
ทู-สทอเรย์
สองชั้น
Three-storey
ธรี-สทอเรย์
สามชั้น
One-bedroom
วัน-เบดรูม
หนึ่งห้องนอน
Two-bedroom
ทู-เบดรูม
สองห้องนอน
One-bath
วัน-บาธ
หนึ่งห้องน้ำ
Two-bath
ทู-บาธ
สองห้องน้ำ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

เป็นการถาม-ตอบ ระหว่างผู้ซื้อบ้าน (นาย A) กับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (นาย B)

A : How much is this house?
ฮาว มัช อีส ธิส เฮาส์
หลังนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
B : The price is 5 million baht.
เธอะ ไพรซ์ อีส ไฟว์ มิลเลียน บาท
ราคาห้าล้านบาทครับ
B : This is a three-storey, five-bedroom and three-bath house.
ธิส อีส อะ ธรี-สทอเรย์ ไฟว์-เบดรูม แอนด์ ธรี-บาธ เฮาส์
นี่คือบ้านสามชั้นห้าห้องนอน และสามห้องน้ำครับ
A : It looks fantastic, How much do I need to pay for the down payment?
อิท ลุคส์ แฟนแทสทิค ฮาว มัช ดู ไอ นีด ทู เพย์ ฟอร์ เธอะ ดาวน์ เพย์เมนท์
มันดูเยี่ยมมากเลย ผมต้องจ่ายเงินดาวน์เท่าไหร่ครับ
B : 5 percent for the down payment. For the rest, you can ask for a loan from a bank.
ไฟว์ เพอร์เซนท์ ฟอร์ เธอะ ดาวน์ เพย์เมนท์ ฟอร์ เธอะ เรสท์ ยู แคน อาสค์ ฟอร์ อะ โลน ฟรอม อะ แบงค์
ห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับเงินดาวน์ ที่เหลือคุณสามารถขอเงินกู้จากธนาคารได้ครับ
A : I see. How much is the loan interest rate at this moment?
ไอ ซี ฮาว มัช อีส เธอะ โลน อินเทอเรสท์ เรท แอท ธิส โมเมนท์
ผมเข้าใจแล้วครับ ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่เท่าไรครับ
B : Currently, 5 percent.
เคอเรนทลิ ไฟว์ เพอร์เซนท์
ตอนนี้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ครับ

ตัวอย่างบทสนทนาซื้อบ้านภาษาอังกฤษข้างต้นเป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมุติ ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เป็นความจริงนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้าน หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านที่กำลังมองหาบ้านใหม่ หรือเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย