วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)

ADVERTISEMENT

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เปิดตัวสินค้า (Product Launch) การแนะนำสินค้า สาธิตสินค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ทราบ พูดเปิดตัวสินค้าเป็นภาษาอังกฤษนั้น เราอาจได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือในทางธุรกิจร่วมกันก็ได้ วันนี้จึงมาขอยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ที่อาจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)

ตัวอย่างแนะนำสินค้า สาธิตสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

Today, I’ll explain the specifications of this product.
ทูเด ไอล เอ็กซเพลน เดอะ สเพซซิฟิเคชั่น อ๊อฟ ธีส พรอดัคท
วันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดลักษณะจำเพาะของสินค้านี้
I will explain the characteristics of this product.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน เดอะ คาแร็คเทอริสทิคส อ๊อฟ ธีส พรอดัคท
ผมจะอธิบายลักษณะเฉพาะของสินค้านี้
I will explain it briefly.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน อิท บรี๊ฟลี่
ผมจะอธิบายถึงมันอย่างคร่าวๆ นะครับ
This is our latest product.
ธีส อีส อาวร เลทเทสท พรอดัคท
นี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดของเรา
I will explain how to operate this product.
ไอ วิลล เอ็กซเพลน ฮาว ทู อ๊อพเพอเหร่ท ธีส พรอดัคท
ผมจะอธิบายว่าใช้สินค้าตัวนี้ได้อย่างไร
I will demonstrate the function by the actual product.
ไอ วิลล เด็มมอนสเถรท เดอะ ฟังคชั่น บาย ดิ แอ็คช่วล พรอดัคท
ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานโดยตัวสินค้าจริง

ตัวอย่างการบอกประสิทธิภาพของตัวสินค้า ด้วยประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

This machine is very compact and convenient to carry.
ธีส มะชีน อีส เวรี่ คอมแพ็คท แอนด คอนวีนเนนท ทู แครรี่
เครื่องจักรตัวนี้นั้นมีขนาดกะทัดรัดมาก และสะดวกในการพกพาครับ

This equipment is small, light and also consumes very little power.
ธีส อิควิพเมนท อีส สมอลล ไลท แอนด ออลโซ คอนซูมส เวรี่ ลิทเทิล พาวเว่อร
อุปกณ์ชิ้นนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้พลังงานน้อยมาก

All materials used are non-toxic.
ออล มะเทียเรี่ยลส ยูสด อาร น็อน ท็อคสิค
วัสดุทั้งหมดที่ใช้นั้นไม่เป็นพิษ

Our price is considerably lower.
อาวร ไพรซ อีส คอนซิดเดอรระบลี้ โลเว่อร
ราคาของเรานั้นถือว่าต่ำกว่าทีเดียว

Thank you for your attention today and your interest in our new product.
แธงค คิว ฟอร ยัวร แอ็ทเทนชั่น ทูเดย์ แอนด ยัวร์ อินเทรส อิน อาวร นิว โพรดัคท
ขอบคุณที่คุณสนใจในสินค้าใหม่ของเราวันนี้

ADVERTISEMENT