บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Seeing off the Foreign Guests (ไปส่งแขกที่มาจากต่างประเทศกลับ)

ADVERTISEMENT

ส่งแขกต่างประเทศกลับ การสนทนาภาษาอังกฤษ (Seeing off the Foreign Guests) ไปส่งแขกที่มาจากต่างประเทศกลับก่อนจะขึ้นเครื่องบินและบอกลาก่อนจากพร้อมกับตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Seeing off the Foreign Guests (ไปส่งแขกที่มาจากต่างประเทศกลับ) 

ก่อนจะขึ้นเครื่องบิน

We will take the first chance to see you when we get to…..
วี วิลล เท้ค เดอะ เฟิ้รสท แช้นซ ทู ซี ยู เว็น วี เก็ท ทู…..
เราจะะฉวยโอกาสไปพบคุณทันที เมื่อเราได้ไป…..
You should be hurry up then, there are only 15 minutse to board the plane.
ยู ซู้ด บี เฮอร-รี่ อั้พ เธ็น แธร อาร โอน-ลี่ ฟิ้ฟ-ทีน มิน-หนิทส ทู บอรด เดอะ เพลน
คุณควรจะรีบๆ ไปได้แล้ว มีเวลาแค่สิบห้านาทีเท่านั้นที่จะขึ้นเครื่อง
You still have half an hour to kill.
ยู สทิลล แฮ้ฟว ฮ้าลฟ แอ่น อาวร ทู คิลล
คุณยังเหลือเวลาว่างอีกครึ้งชั่วโมงให้ฆ่าทิ้งไปเปล่าๆ
When are you 0ff ?
เว็น อาร ยู อ๊อฟ
คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่?
Are all the luggage here with you ?
อาร ออล เดอะ ลัก-เกจ  เฮียร วิธ ยู
กระเป๋าทั้งหมดของคุณอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหม?
Have you checked in yet?
แฮ้ฟว ยู เช็คด อิน เย็ท
คุณเช็คอินแล้วหรือยัง?
We must arrive at the airport 3 hours before departure time
วี มัสท อะ-ไร้ฟว แอ็ท ดิ แอร-พอรท ธรี อาวร-ส บี-ฟอร ดี-พ้ารท-เช่อร ไทม
เราต้องไปถึงสนามบินก่อนเวลาออกเดินทางสามชั่วโมง
We will pick you up and go straight to the airport
วี วิลล พิ้ค ยู อั้พ แอ่นด โก สเทร้ท ทู ดิ แอร-พอรท
เราจะไปรับคุณและตรงไปสนามบิน
It’s time to depart.
อิท-ส ไทม ทู ดี-พ้ารท
ถึงเวลาออกเดินทางแล้ว
It’s time to board.
อิท-ส ไทม ทู บอรด
ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้ว

 

บอกลากันก่อนจาก

Please give my best regards to your family.
พลี๊ส กี๊ฟว มาย เบ๊สท รี-การด-ส ทู ยัวร แฟม-มิ-ลี่
ฝากแสดงความเคารพถึงครอบครัวคุณด้วย
Drop in again whenever you have time.
ดร็อพ อิน อะ-แกน เว็น-เอ็ฟ-เว่อร ยู แฮ้ฟว ไทม
แวะมาอีกนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเวลา
Thank you for all your help.
แธ้งค คิ่ว ฟอร ออล ยัวร เฮ้ลพ
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทุกอย่างจากคุณ
Thank you for all your time.
แธ้งค คิ่ว ฟอร ออล ยัวร ไทม
ขอบคุณที่สละเวลาของคุณ
Thank you so much for everything you’ve done for me this week.
แธ้งค คิ่ว โซ มัดช ฟอร เอ็ฟ-วรี่-ธิง ยู-ว ดัน ฟอร มี ธี้ส วี้ค
ขอบคุณมากๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำให้ผมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
I’ve enjoyed every moment of my stay here.
ไอ-ว เอ็น-จอย เอ้ฟ-วรี่ โม-เม่นท อ๊อฟ มาย สเท เฮียร
ผมมีความสุขเพลิดเพลินในทุกๆ ขณะที่ผมอยู่ที่นี่
I really appreciate for drop me and see me off.
ไอ เรียล-ลี่ แอ็พ-พรี-ชี-เอท ฟอร ดร็อฟ มี แอ่นด มี อ๊อฟ
ผมรู้สึกซาบซึ่งจริงๆ ที่มาส่งผมเดินทางกลับ
Farewell
แฟร-เวลล
พบกันใหม่,ขอให้เป็นสุข
Take care
เท้ค แคร
ดูแลรักษาตัวเองด้วย
Goodbye, have a nice trip.(flight)
กู้ด-บาย แฮ้ฟว อะ ไน้ซ ทริพ (ไฟล้ท)
ลาก่อน เดินทางโดยสวัสดิภาพ
I wish you have a pleasant journey home.
ไอ วิดช ยู แฮ้ฟว อะ เพล้ส-เซ่นท เจอร-นี่ โฮม
ผมขอให้คุณเดินทางกลับบ้านอย่างเพลิดเพลินปลอดภัย
I hope you have a nice trip home.
ไโฮ้พ ยู แฮ้ฟว อะ ไน้ซ ทริพ โฮม
ผมหวังว่าคุณจะเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ
When will you come again ?
เว็น วิลล ยู คัม อะ-เกน
คุณจะมาอีกครั้งเมื่อไหร่?
I hope we can get together again.
ไอ โฮ้พ วี เก็ท ทู-เก็ธ-เธ่อร อะ-เกน
ผมหวังว่าเราสามารถจะมาเจอกันอีกคั้ง
I hope to see you again soon.
ไอ โฮ้ม ทู ซี ยู อะ-เกน ซูน
ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งเร็วๆ นี้
Please keep in tpuch.
พลี้ส คี้พ อิน ทัดช
ได้โปรดติดต่อกลับมาบ้างล่ะ(อย่าขาดการติดต่อ)
I’m looking forward to our next meeting.
ไอ-ม ลุ้ค-คิ่ง ฟรอ-เวิรด ทู อาร เน็ตซท มี้ท-ทิ่ง
ผมจะเฝ้ารอจนกว่า เราจะได้ประชุมกันในครั้งต่อไป
I’m looking forward to see you next time.
ไอ-ม ลุ้ค-คิ่ง ฟรอ-เวิรด ทู ซี ยู เน็คซท ไทม
ผมจเฝ้ารอเพื่อพบคุณในครั้งต่อไป
Come and meet us again, when you
have time.
คัม แอ่นด มื้ท อั้ส อะ-เกน เว็น ยู แฮ้ฟว ไทม
กลับมาพบพวกเราอีกครั้งนะ เมื่อคุนมีเวลา
I’m afraid I must say goodbye.
ไอ-ม อะ-เฟรัด ไอ มัสท เซ กู้ด-บาย
ผมเกรงว่า ผมต้องบอกลาแล้วล่ะ
We’re sorry that you couldn’t stay longer.
วี-ร ซอร-รี่ แธ็ท ยู คู้ด-เดิ้นท สเท ลอง-เก้อร
เราเสียใจที่คุณไม่สามารถอยู่ได้นานกว่านี้
It’s too pity that you’re leaving too soon.
อิท-ส ทู พิ้ท-ที่  แธ็ท ยู-ร ลิ้ฟ-วิ่ง ทู ซูน
น่าเสียดายทีคุณต้องมากลับเร็วแบบนี้
ADVERTISEMENT

 

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A: Are you leaving tomorrow,aren’t you?
อาร ยู ลี้ฟ-วิ่ง ทู-มอ-โร่ว อ๊ารน-ท ยู
คุณจะออกเดินทางพรุ่งนี้ใช่ไหม?
B: Yes,Time fles! I must go back to the head office. A lot tasks waiting for me.
เยส ไทม ฟลายส ไอ มัสท โก แบ็ค ทู เดอะ เฮ้ด อ๊อฟ-ฟิช อะ ลอ็ท อ๊อฟ ท้าสค เว้ท-ทิ่ง ฟรอ มี
ใช่ครับ เวลาที่ผ่านมาไปเร็วเหลือเกินผมต้องกลับไปที่สำนักงานใหญ่ มีงานหลายชิ้นรอผมอยู่
A: I wished you could stay longer.
ไอ วิดช-ด ยู คู้ด สเท ลอง-เก้อร
ผมหวังว่าคุณจะพักอยุ่ได้นานกว่านี้
B: Me too. But I have such a wonderful time here. Thank you for take good care of me.
มี ทู บั้ท ไอ แฮ้ฟว ซัดช อะ วันขเด้อร-ฟูล ไทม เฮียร แธ้งค คิ่ว ฟรอ เท้ค กู้ด แคร อ๊อฟ มี
ผมก็คิดอย่างนั้นแต่ผมก็มีความสุขเวลาที่ผมอยู่ที่นี่นะ ขอบคุณที่คุณดูแลผมเป็นอย่างดีนะ
A: You are welcome.
ยู อาร เวล-คัม
ยินดีครับ
B: Will you see me off tomorrow?
วิลล ยู ซี มี อ๊อฟ ทู-มอร-โร่ว
พรุ่งนี้คุณจะไปส่งผมไหม?
A: Of course. What is yous departure time?
อ๊อฟ ค้อรส ว้อท อี๊ส ยัวร ดี-พ้ารท-เซ่อร ไทม
แน่นอนคุณจะออกเดินทางเวลาเท่าไหร่?

 

B: It’s very nice of you to see me off.
อิท-ส เว-รี่ ไน้ซ อ๊อฟ ยู ทู ซี มี อ๊อฟ
คุณใจดีมากๆ ที่มาส่งผม
A: You’re welcome. Did you have a good time here?
ยู-ร เวล-คัม ดิ๊ด ยู แฮ้ฟว อะ กู้ด ไทม เฮียร
ยินดีครับ คุณสนุกไหมเวลาที่อยู่ที่นี่?
B: Absolutely. Thank you so much for accompanying me this week.
แอ็บ-โซ-ลูท-ลี่ แธ้งค คิ่ว โซ มัดช ฟอร แอ็ด-คัม-พะ-นี่-อิ้ง มี ธี้ส วีค
แน่นอนที่สุด ขอบคุณมากๆ ที่อยู่เป็นเพื่อนผมตลอดสัปดาห์นี้
A: It’s my pleasure.
อิท-ส มาย เพลัส-เซ่อร
ด้วยความยินดีของผมครับ
B: If you have a chance to be in ……..Give me a call,I will show you around in return.
อี๊ฟ ยู แฮ้ฟว อะ แซ้นช ทู บี อิน ……… กิี๊ฟว มี อะ คอลล ไอ วิลล โซว ยู อะ-ราวนด อิน รี-เทริน
ถ้าคุณมีโอกาสได้ไป………โทรหาผมนะ ผมจะพาคุณเที่ยวเป็นหารตอบแทน
A: I surely will. Have a safe trip back home. Farewell !
ไอ ชัวร-ลี่ วิลล แฮ้ฟว อะ เซฟ ทริพ แบ็ค โฮม แฟร-เวลล
ผมจะโทรหาคุณแน่นอน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับ
B: Good bye then.
กู้ด บาย เธ็น
ลาก่อนครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com