50 คำศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ (Handyman Tools)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเครื่องมือช่าง (Handyman Tools) คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่พบในชีวิตประจำวัน เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

คำศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ (Handyman Tools)

คำศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล


คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - anvil (ทั่งตีเหล็ก)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - brick (อิฐ)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - brush (แปรง)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - bucksaw (เลื่อยสองมือ)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - chain (โซ่)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - chisel (สิ่ว)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - crowbar (ชะแลง)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - fret saw (เลื่อยฉลุ)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - hammer (ค้อน)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - helmet (หมวกนิรภัย)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - knife (มีด)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - level (เครื่องมือวัดระดับ)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - locking pliers (คีมล็อค)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - nail (ตะปู)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - nut (น็อตตัวเมีย)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - pickaxe (อีเต้อสำหรับขุด)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - plunger (เครื่องมือดูดท่อน้ำทิ้ง)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - scissors (กรรไกร)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - scraper (เครื่องขูด)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - screw driver (เหล็กไขควง)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - spanner (กุญแจปากตาย)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - toolbox (กล่องเครื่องมือ)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - trowel (เหล็กโบกปูน)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - wire (ลวด)

คําศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ - wrench (ประแจ)


คำศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ (Handyman Tools) เพิ่มเติม


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย
anvil แอน'วิล ทั่งตีเหล็ก
axe แอคซฺ ขวาน
blade เบลด ใบมีด
bolt โบลทฺ น็อตตัวผู้,กลอนประตู
brick บริค อิฐ
cement ซีเมนทฺ' ปูนซีเมนต์
chain เชน โซ่
chain saw เชน ซอ ใบเลื่อยหมุนด้วยมอเตอร์
chisel ชิซ'เซล สิ่ว
clamp แคลมพฺ คีม
crowbar โคร'บาร์ ชะแลง
disk ดิสคฺ จานเสียง
drill ดริล สว่าน
file ไฟลฺ ตะไบ
hammer แฮม'เมอะ ค้อน
knife ไนฟฺ มีด
lawn mower ลอน โมเออะ เครื่องตัดหญ้า
level เลฟ'เวล เครื่องมือวัดระดับ
mallet แมล'เลท เครื่องมือใช้ตอกสิ่ว
nail เนล ตะปู
needle นีด'เดิล เข็ม
pickaxe พิค'แอคซฺ อีเต้อสำหรับขุด
plier ไพล'เออะ คีม
plunger พลัน'เจอะ เครื่องมือดูดท่อน้ำทิ้ง
rope โรพ เชือก
saw ซอ เลื่อย
scissors ซีส'เซอะซฺ กรรไกร
scraper สเครพ'เพอะ เครื่องขูด
screw สครู ตะปูควง
screw driver สครู ไดรฟ'เวอะ เหล็กไขควง
sewing machine โซ'อิง มะ'ชีน จักรเย็บผ้า
spade สเพด เสียม
spanner สแพน'เนอะ กุญแจปากตาย
tape เทพ ผ้าพันสายไฟ
thread เธรด ด้ายหลอด
tool ทูล เครื่องมือที่ใช้ในการช่าง
trowel เทรา'เอล เหล็กโบกปูน
vise ไวสฺ เครื่องมือหนีบวัตถุ
wire ไว'เออะ ลวด
wood วูด เนื้อไม้
wrench เรนชฺ ประแจ
awl ออล เหล็กเจาะรู
brush บรัช แปรง
bucket บัคคิท ถังน้ำ
bucksaw บัคซอ เลื่อยสองมือใช้ตัดไม้
circular saw เซอคิวลา ซอ เลื่อยวงเดือน
fret saw เฟรท ซอ เลื่อยฉลุ
grinder ไกรเดอะ เครื่องเจียร์
helmet เฮลเมท หมวกนิรภัย
ladder แลดเดอะ บันได
locking pliers ลอคคิง ไพลเอิซ คีมล็อค
nut นัท น็อตตัวเมีย
paint roller เพนทฺ โรเลอะ ลูกกลิ้งทาสี
pincers พินเซิซ คีมปากนกแก้ว
toolbox ทูลบอคซฺ กล่องเครื่องมือ

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมด = คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post