บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

About us


English Enjoys

"Nowadays, every language is important to our daily life. Especially English is the first language we should pay attention to. Dealing the business with foreigners, we must learn English because it is an international language. Moreover English is the way to communicate with people all around the world such as in social network, Facebook and Twitter."

"ในปัจจุบันภาษาแต่ละภาษาล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความสนใจในภาษาอันดับแรกๆ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบกับการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ ภาษาที่ใช้สื่อสารก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล ทั้งนี้นอกจากมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ภาษาอังกฤษยังกลายเป็นภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารติดต่อกับคนทั่วทั้งโลก อย่างใน Social Network Facebook Twitter เป็นต้น"

พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ( Everyday English Conversation )

พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ในการฝึกพูดคุยภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกัน บทสนทนาภาษาอังกฤษก็ย่อมมีความจำเป็นอย่างแน่นอน English enjoys (http://engenjoy.blogspot.com) จะรวบรวมบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและมักพบในชีวิตประจำวัน และมีสถานการณ์จำลอง หรือ ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ( Conversation ) เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ เพิ่มทักษะในการพูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ยังไงก็ลองติดตามกันด้วยนะครับ
English Enjoys
http://engenjoy.blogspot.com/

Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com