บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Read the newspaper (อ่านหนังสือพิมพ์)

ADVERTISEMENT
บทสนทนาภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือพิมพ์ (Newspaper) เป็นการสนทนากันระหว่างบุคคล พูดภาษาอังกฤษระหว่างอ่านหนังสือพิมพ์เท่านั้น ซึ่งบทสนทนาเกี่ยวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องอ่านหนังสือพิมพ์นั้น สามารถพูดอย่างไรได้บ้าง ลองดูตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Read the newspaper (อ่านหนังสือพิมพ์)
ประโยคถามเกี่ยวกับการอ่านหนังสือพิมพ์
What newspaper do you read?
วอท นิวซเพเพอะ ดู ยู รีด
คุณอ่านหนังสือพิมพ์อะไรครับ
Do you read newspaper everyday?
ดู ยู รีด นิวซเพเพอะ เอฟวรีเดย์
คุณอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันไหน
How often do you read the newspaper?
ฮาว ออฟเฟิน ดู ยู รีด เธอะ นิวซเพเพอะ
คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยแค่ไหนค่ะ
Do you have time to read newspaper every morning?
ดู ยู แฮฟว ไทม ทู รีด นิวซเพเพอะ เอฟวรี มอร์นิง
คุณมีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าไหม
What are you reading about?
วอท อาร์ ยู รีดดิง อะเบาท
คุณกำลังอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ
Have you ever read an English newspaper?
แฮฟว ยู เอฟเวอะ รีด แอน อิงลิช นิวซเพเพอะ
คุณเคยอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษไหมค่ะ
ADVERTISEMENT

นี่เป็นเพียงตัวอย่างประโยคคำถามเกี่ยวการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และต่อไปนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่พูดคำตอบคู่สนทนาของเรา
I read the…
ไอ รีด เธอะ…
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์…ค่ะ
I read newspaper every morning before going to work.
ไอ รีด นิวซเพเพอะ เอฟวรี มอร์นิง บิฟอร์ โกอิง ทู เวิร์ค
ผมอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าก่อนไปทำงานครับ
I’m reading about local news.
ไอม รีดดิง อะเบาท โลเคิล นิวส
ผมกำลังอ่านเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่น
Yes, I always read…. .
เยส ไอ ออลเวย์ซ รีด ….
ครับ ผมอ่านหนังสือพิมพ์….เป็นประจำเลย
On the whole, I like all articles but I find the headlines most interesting.
ออน เธอะ โฮล ไอ ไลค ออล อาร์ทิเคิลส บัท ไอ ไฟนด เธอะ เฮดไลนส โมสท อินเทอะเรสทิง

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอ่านหนังสือพิมพ์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อน เราค่อยมาต่อในบทสนทนาใหม่กันว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง ตัวอย่างประโยคบทสนทนาบทนี้เกี่ยวกับอ่านหนังสือพิมพ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com