40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ต่างๆ (Fruits)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ต่างๆ (Fruits) ผลไม้น่าทานนานาชนิด เช่น แอปเปิ้ล กล้วย ทุเรียน องุ่น ส้ม เป็นต้น ที่มาพร้อมกับรูปภาพเสมือนจริง เหมือนกับว่าไปเที่ยวสวนผลไม้ที่ไหนสักแห่ง

40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ต่างๆ (Fruits)

คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ (Fruits) พร้อมคำอ่าน คำแปล

หมวดผลไม้ต่างๆ (Fruits)

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - apple (แอปเปิ้ล)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - avocado (อะโวคาโด)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - banana (กล้วย)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - blueberry (บลูเบอร์รี่)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - cantaloupe (แคนตาลูป)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - cherry (เชอร์รี)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - chestnut (เกาลัด)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - coconut (มะพร้าว)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - date palm (อินทผลัม)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - durian (ทุเรียน)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - grape (องุ่น)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - guava (ฝรั่ง)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - jackfruit (ขนุน)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - kiwi (กีวี)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - langsat (ลางสาด)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - lemon (มะนาว)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - litchi (ลิ้นจี่)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - longan (ลำไย)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - mango (มะม่วง)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - mangosteen (มังคุด)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - Orange (ส้ม)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - papaya (มะละกอ)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - passion fruit(เสาวรส)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - peach (ลูกพีช,ลูกท้อ)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - pear (ลูกแพร์,สาลี่)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - persimmon (ลูกพลับ)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - pineapple (สัปปะรด)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - pomegranate (ทับทิม)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - pomelo (ส้มโอ)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - raisin (ลูกเกด_ลูกองุ่นแห้ง)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - rambutan (เงาะ)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - rose apple (ชมพู่)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - santol (กระท้อน)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - sapodilla (ละมุด)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - star fruit (มะเฟือง)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - strawberry (สตรอเบอร์รี่)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - suger apple (น้อยหน่า)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - tamarind (มะขาม)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - taro (เผือก)_Fruits

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ - water melon (แตงโม)_Fruits

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ (Fruits) เพิ่มเติม

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย
apple แอพ'เพิล แอปเปิ้ล
banana บะแนน'นะ กล้วย,กล้วยหอม
coconut โค'คะนัท มะพร้าว
durian ดู'เรียน ทุเรียน
grape เกรพ องุ่น
guava กวา'วะ ฝรั่ง
jackfruit แจค'ฟรูท ขนุน
litchi ลี'ชี ลิ้นจี่
longan ลอง'เกิน ลำไย
mango แมง'โก มะม่วง
mangosteen แมง'โกะสทรีน มังคุด
orange ออ'เรนจฺ ส้ม
papaya พะพา'ยะ มะละกอ
pineapple ไพน แอพ'เพิล สัปปะรด
pomelo พอม'เมะโล ส้มโอ
raisin เร'ซิน ลูกเกด (ลูกองุ่นแห้ง)
rambutan แรมบู'ทัน เงาะ
rose apple โรส แอพ'เพิล ชมพู่
taro แท'โร เผือก
water melon วอเทอะ เมล'ลัน แตงโม
pear แพรฺ ลูกแพร์, สาลี่
date palm เดท พาลฺม อินทผลัม
strawberry สทรอ'แบรี สตรอเบอร์รี่
peach พีช ลูกพีช, ลูกท้อ
chestnut เชส'นัท เกาลัด
lemon เลมอน มะนาว
cherry เชรี เชอร์รี
avocado แอฟวะคา'โด อะโวคาโด
blueberry บลูแบหริ บลูเบอร์รี่
cantaloupe แคนทาลูพฺ แคนตาลูป
kiwi คี'วี กีวี
langsat แลง'แซทฺ ลางสาด
passion fruit แพชเชิน ฟรูท เสาวรส
persimmon เพอซิม'เมิน ลูกพลับ
pomegranate พอม'แกรนนิท ทับทิม
sapodilla แซโพดิลลา ละมุด
sugar apple ชูการฺ แอพ'เพิล น้อยหน่า
tamarind แทม'มะรินดฺ มะขาม
star fruit สตารฺ ฟรูท มะเฟือง
santol ซัน'โทลฺ กระท้อน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด : คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post