บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Greeting (การทักทาย)

ADVERTISEMENT
การทักทายภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างบุคคล การทักทาย (Greeting) อย่างง่ายที่เราจะมานำเสนอเป็นประโยคที่ใช้บ่อย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตัวอย่างประโยคสนทนาการทักทายภาษาอังกฤษ ดังนี้
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Greeting (ทักทาย)
Hello.
(เฮลโล) / (ไฮ)
สวัสดี
Good morning.
(กูด มอร์นิง)
สวัสดีตอนเช้า
Good afternoon
(กูด อาฟเทอะนูน)
สวัสดีตอนบ่าย
Good evening
(กูด อีฟวนิง)
สวัสดีตอนเย็น
Good night
(กูด ไนท)
ราตรีสวัสดิ์
หากจะถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง/ สบายดีไหม เป็นการสอบถามทุกข์-สุข เช่น
How are you?
(ฮาว อาร์ ยู)
How are you today?
(ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์)
Are you OK?
(อาร์ ยู โอเค)
How are you doing?
(ฮาว อาร์ ยู ดูอิง)
How have you been?
(ฮาว แฮ็ฝ ยู บีน)
How are you going?
(เฮา อา ยู โกอิง)
How’s it going?
(ฮาวส อิท โกอิง)
How’s everything?
(ฮาวส เอฟวริธิง)
เมื่อเขาถามมาเราก็สามารถตอบกลับไป ได้เช่น เป็นอย่างไรบ้าง / แล้วคุณล่ะครับ ดังตัวอย่างนี้
ADVERTISEMENT
Great.
(เกรท)
สบายมาก
Pretty good.
(พริทที กูด)
สบายมาก
I’m doing very well.
(ไอม ดูอิง เวรี เวล)
สบายมาก
Fine.
(ไฟน)
สบายดี
I’m fine.
(ไอม ไฟน)
ฉันสบายดี
All right.
(ออล ไรท)
สบายดี
My pleasure.
(มาย เพลชเชอะ)
มีความสุขดี
Okay. / OK.
(โอเค)
ก็ดี
So so.
(โซ โซ)
งั้นๆ, เฉยๆ
Pretty well.
(พริทที เวล)
พอใช้ได้
Not so good.
(นอท โซ กูด)
ไม่ดีเลย
Not very well.
(นอท เวรี เวล)
ไม่ดีเลย
Pretty bad.
(พริทที แบด)
ค่อนข้างแย่
Terrible.
(เทอระเบิล)
แย่มาก
หากต้องการถามกับไปเหมือนกันว่า แล้วคุณล่ะ ให้ใช้ประโยชน์ดังนี้
And you ?
(แอนด ยู)
And youself ?
(แอนด ยัวร์เซลฟ)
How about you ?
(ฮาว อะเบาท ยู)
How about yourself ?
(ฮาว อะเบาท ยัวร์เซลฟ)
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ทักทายภาษาอังกฤษ
A: Good morning, Mr.B. How are you ?
(กูด มอร์นิง มิสเทอะ บี ฮาว อาร์ ยู)
สวัสดีตอนเช้าครับคุณบี สบายดีไหมครับ

B: I’m fine, thank you, Mr.A. And you ?
(ไอม ไฟน แธงคิว มิสเทอะ เอ แอน ยู)
ผมสบายดีครับ ขอบคุณครับคุณเอ แล้วคุณล่ะ

A: Very well, thank you.
(เวรี เวล แธงคิว)
สบายดีครับ ขอบคุณ
การทักทายภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ดีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรไมตรี ความเป็นกันเอง ความใส่ใจ ทำให้เกิดเป็นมิตรภาพต่อกัน ส่วนการกล่าวทักทายบุคคลอื่น ที่พบเจอในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน จำเป็นจะต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามของเราให้ผู้อื่นทราบด้วยนะครับ เพื่อเป็นการแนะนำตัว ศึกษาได้ที่ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Introduction (การแนะนำ)
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com