บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Introduction (การแนะนำ)

ADVERTISEMENT
การแนะนำภาษาอังกฤษ (Introduction) เช่นการแนะนำตัวเอง แนะนำคนอื่นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Introduction (การแนะนำ)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Introduction (การแนะนำ)

แนะนำตัวเอง
May I introduce myself.
(เมย ไอ อินโทรดิวซ มายเซลฟ)
ฉันขอแนะนำตัวเอง


My name’s …. / I am ….
(มาย เนมส….. / ไอ แอม …..)
ฉันชื่อ ……
แนะนำคนอื่น (เป็นทางการ)
May I introduce…
(เมย ไอ อินโทรดิวซ)
ฉันขอแนะนำให้รู้จัก…


I’d like to introduce…
(ไอด ไลค ทู อินโทรดิวซ)
ฉันอยากแนะนำให้รู้จัก…

I want to introduce my friend…
(ไอ วอนท ทู อินโทรดิวซ มาย เฟรนด)
ฉันอยากแนะนำเพื่อนของฉัน…
I want you to meet my friend…
(ไอ วอนท ยู ทู มีท มาย เฟรนด)
ฉันอยากให้คุณเจอเพื่อนของฉัน…
Let me introduce you to …
(เลท มี อินโทรดิวซ ยู ทู)
ฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับ…
แนะนำคนอื่น (ไม่เป็นทางการ)
Meet …
(มีท)
เชิญพบกับ …
This is …
(ธิส อิส)
นี่คือ …
Here’s … and that’s …
(เฮียร์ส .. แอนด แธทส …)
นี่คือ … และนั่นคือ …
อีกกรณี อยากรู้จัก
ADVERTISEMENT
Who’s that ?
(ฮูส แธส)
นั่นใครน่ะ
Haven’t we met (before) ?
(แฮฟเวินท วี เมท (บีฟอร์))
เราเคยเจอกันมาก่อนไหม
Yes, I thik we have.
(เยส ไอ ธิงค วี แฮฟว)
ใช่ค่ะ ฉันคิดว่าเราเคยเจอกันแล้วนะ
No, I don’t think we have.
(โน ไอ โดนท ธิงค วี แฮฟว)
ไม่ใช่ค่ะ ฉันว่าเรายังไม่เคยเจอกันนะ
I think we have already met.
(ไอ ธิงค วี แฮฟว ออลเรดดี เมท)
ฉันคิดว่าเราเคยเจอกันแล้ว
I don’t think we have met (before).
(ไอ โดนท ธิงค วี แฮฟว เมท (บีฟอร์))
ฉันไม่คิดว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะ
ประโยคที่มีความหมายว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก” หรือ “ดีใจที่ได้พบ”
Pleased to meet / see you.
(พลีซด ทู มีท / ซี ยู)
(It was) nice meeting you.
((อิท วอส) ไนซ มีททิง ยู)
Nice to meet / see you.
(ไนซ ทู มีท / ซี ยู)


แล้วเราก็ตอบกลับไปว่า ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน เช่น
์Nice to meet / see you too.
(ไนซ ทู มีท / ซี ยู ทู)
It’s a great pleasure.
(อิทส อะ เกรท เพลชเชอะ)
It’s an honour to meet you.
(อิทส แอน ออนเนอะ ทู มีท ยู)

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะนำ (Conversation)
A: Good morning, B. Who’s this lady ? Will you intorduce me to her ?
(กูด มอร์นิง แนน ฮูส ธิส เลดี วิล ยู อินโทรดิวซ มี ทู เฮอร์)
สวัสดีครับ บี ผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรือ ช่วยแนะนำให้ผมรู้จักหน่อยได้ไหมครับ
B: With pleasure. C, Here’s Mr. A, the Chairman of my company. And Mr. A, this is my friend, C.
(วิธ เพลชเชอะ ซี เฮียร์ส มิสเทอะ เอ เธอะ แชร์แมน ออฟ มาย คัมพะนี แอนด มิสเทอะ เอ ธิส อีส มาย เฟรนด ซี)
ด้วยความยินดีค่ะ ซี นี่คือคุณเอ ประธานบริษัทของฉัน คุณเอคะ นี่คือซี เพื่อนของดิฉันเองค่ะ
C: I’m glad to meet you Mr. A.
(ไอม แกลด ทู มีท ยู มิสเทอะ เอ)
ดีใจที่ได้พบคุณค่ะ คุณเอ
A: It’s a great pleasure.
(อิทส อะ เกรท เพลชเชอะ)
ด้วยความยินดีครับ

A: Hello. Let me introduce myself. My name is C.
(เฮลโล เลท มี อินโทรดิวซ มายเซลฟ มาย เนม อีส เอ)
สวัสดีครับ ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อเอ
B: Nice to meet you. I’m B.
(ไนซ ทู มีท ยู ไอม บี)
ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมชื่อบีครับ
A: Nice to meet you too.
(ไนซ ทู มีท ยู ทู)
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com