บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Post Office (ที่ทำการไปรษณีย์)

ADVERTISEMENT
หากเราต้องารส่งจดหมายถึงใครสักคนหรือส่งพัสดุให้แก่เพื่อน การส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ สามารถใช้ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ที่ทำการไปรษณีย์ได้ดังนี้
At the Post Office_ที่ทำการไปรษณีย์ภาษาอังกฤษ
I want to post a letter to…
ไอ วอนท ทู โพสท อะ เลทเทอะ ทู..
ฉันต้องการส่งจดหมายไปที่…
I want to send a parcel to…
ไอ วอนท ทู เซนด อะ พาร์เซิล ทู…
ผมต้องการส่งพัสดไปที่…
I’d like to send this letter/parcel to…
ไอด ไลค ทู เซนด ธิส เลทเทอะ/พาร์เซิล ทู…
ฉันต้องการส่ง จดหมาย/พัสดุ นี้ไปที่…
How much will it cost to send this letter to…?
ฮาว มัช วิล อิท คอสท ทู เซนด ธิส เลทเทอะ ทู…
ส่งจดหมายไปที่…เท่าไหร่ครับ
How much postage does this letter need?
ฮาว มัช โพสทิจ ดาส ธิส เลทเทอะ นีด
จดหมายนี้ต้องติดแสตมป์เท่าไหร่ครับ
Please register this letter.
พลีซ เรจจิสเทอะ ธิส เลทเทอะ
กรุณาลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้ก่อนครับ
Can you put it on the scales, please?
แคท ยู พุท อิท ออน เธอะ สเคลส พลีซ
กรุณาวางมันลงบนตาชั่งด้วยครับ
I’d like to send this letter by special delivery.
ไอด ไลค ทู เซนด ธิส เลทเทอะ บาย สเพชเชิล ดิลิฟเวอะรี
ฉันต้องการส่งจดหมายแบบด่วนพิเศษ (ems)
I’d like to send this letter by recorded delivery.
ไอด ไลค ทู เซนด ธิส เลทเทอะ บาย เรคคอร์ดิด ดิลิฟเวอะรี
ฉันต้องการส่งจดหมายแบบลงทะเบียน ต้องมีการเซ็นรับด้วย
How long does it take to send an ordinary letter to…?
ฮาว ลอง ดาส อิท เทค ทู เซนด แอน ออดินะรี เลทเทอะ ทู …
ใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งจดหมายแบบธรรมดาไปที่…
What’s the last date I can post this to… to arrive in time for Christmas?
วอทส เธอะ ลาสท เดท ไอ แคน โพสท ธิส ทู… ทู อะไรฟว อิน ไทม ฟอร์ คริสเมิส
ฉันสามารถส่งของไปยัง…ให้ทันช่วงคริสมาสต์ อย่างช้าสุดได้วันไหน
ADVERTISEMENT
I’d like…please.
ไอด ไลค…พลีซ
ฉันต้องการ…
Do you sell..?
ดู ยู เซล…
คณมี…ขายไหม
Do you have a…?
ดู ยู แฮฟว อะ…
คุณมี…ไหม
Could I have…please?
คูด ไอ แฮฟว…พลีซ
ฉันขอ…ได้ไหม
How much is the…?
ฮาว มัช อีส เธอะ…
…ราคาเท่าไหร่
How many…would you like?
ฮาว เมนี…วูด ยู ไลค
คุณต้องการ…เท่าไหร่
an envelope
แอน เอนวะโลพ
ซองจดหมาย 1 ซอง
a packet of envelopes
อะ แพคคิท ออฟ เอนวะโลพส
ซองจดหมาย 1 ห่อ
a jiffy bag
อะ จิฟฟี แบก
หีบห่อแบบชั่วคราว

a stamp
อะ สแทมพ
สแตมป์ 1 ดวง
a stamp book
อะ สแทมพ บุค
สมุดสะสมสแตมป์ 1 เล่ม
postcards
โพส คาร์ดส
โปสการ์ด, ไปรษณียบัตร
printed matter
พรินทิด แมทเทอะ
สิ่งตีพิมพ์
air mail/aerogramme
แอร์ เมล/แอโรแกรม
จดหมายอากาศ
money order
มันนี ออเดอะ
ธนาญัติ
postal order
โพสทัล ออเดอะ
ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์
I’ve come to collect a parcel.
ไอฟว คัม ทู คะเลคท อะ พาร์เซิล
ฉันมารับพัสดุ
I’d like to pay this bill.
ไอด ไลค ทู เพย์ ธิส บิล
ฉันต้องการจ่ายบิลนี้

I’d like to send some money to…
ไอด ไลค ทู เซนด ซัม มันนี ทู …
ฉันต้องการส่งเงินไป…
Please send this telegram to…
พลีซ เซนด ธิส เทลลิแกรม ทู…
ช่วยส่งโทรเลขฉบับนี้ไปที่…ให้ด้วยครับ
Can you fill in this form, please?
แคน ยู ฟิล อิน ธิส ฟอร์ม พลีซ
กรุณากรอบแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ
Where is the postbox?
แวร์ อีส เธอะ โพสทบอคซ
ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหนครับ
Which window is for international money order?
วิช วินโด อีส ฟอร์ อินเทอะแนชชันเนิล มันนี ออเดอะ
ช่องไหนเป็นช่องธนาณัติระหว่างประเทศค่ะ
Please go to that counter, the man with glasses over there.
พลีซ โก ทู แธท เคาเทอะ เธอะ แมน วิธ กลาสซิส โอเวอะ แธร์
กรุณาไปที่เคาเตอร์นั้น ตรงผู้ชายที่สวมแว่นเลยค่ะ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
Joy : Good morning, sir! Can I help you?
กูด มอร์นิง เซอะ แคน ไอ เฮลพ ยู
สวัสดีค่ะ ให้ฉันช่วยอะไรไหมค่ะ
May : Yes, I want a three-baht stamp, please.
เยส ไอ วอนท อะ ทรี บาท สแทมพ พลีซ
ครับ ผมต้องการแสตมป์ดวงละ สามบาท หนึ่งดวงครับ
Joy : Here you are, sir.
เฮียร์ ยู อาร์ เซอะ
นี่ค่ะ
May : Can I leave this leter here?
แคน ไอ ลีฟว ธิส เลทเทอะ เฮียร์
ผมสามารถส่งจดหมายที่นี่ได้ไหมครับ
Joy : Sorry, sir. Please go out and you’ll find a letter box on your left.
ซอรี เซอะ พลีซ โก เอาท แอนด ยูล ไฟนด อะ เลทเทอะ บอคซ ออน ยัวร์ เลฟท
ขอโทษค่ะ กรุณาออกไปด้านนอก แล้วคุณจะพบตู้จดหมายอยู่ทางซ้ายมือของคุณค่ะ
May : Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณครับ

Gade : Excuse me, sir. What is the postage for this letter?
เอคสคิวซ มี เซอะ วอท อีส เธอะ โพสทิจ ฟอร์ ธิส เลทเทอะ
ขอโทษค่ะ จดหมายฉบับนี้ต้องติดแสตมป์เท่าไรคะ
Toy : Where do you want to send it?
แวร์ ดู ยู วอนท ทู เซนด อิท
คุณต้องการส่งมันไปที่ไหนครับ
Gade : I want to send it to Korea.
ไอ วอนท ทู เซนด อิท ทู คอเรี้ย
ฉันต้องการส่งไปที่เกาหลีค่ะ
Toy : OK, let me weigh it first. I need to know how much it weighs.
โอเค เลท มี เว อิท เฟิร์สท ไอ นีด ทู โน ฮาว มัช อิท เวทส
ได้ครับ ขอผมชั่งดูก่อนนะ ผมต้องการทราบว่ามันหนักเท่าไหร่
Toy : Umm…it is fifty baht.
อืม อิท อีส ฟีฟที บาท
อืม ห้าสิบบาทครับ
Gade : That’s fine. Here’s fifty baht.
แธทส ไฟน เฮียร์ ฟีฟที บาท
ดีเลย นี่ค่ะห้าสิบบาท
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com