บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (การเดินทาง)

ADVERTISEMENT
ในบทนี้แนะนำเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเดินทางมักเจอบ่อยๆ คือ Train (รถไฟ), Bus (รถเมล์) และ Taxi (รถแท็กซี่) เราสามารถนำประโยคสนทนาเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้
Travel_การเดินทางภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทาง ทางรถไฟ (Train)
Which train goes to…?
วิช เทรน โกส ทู…
รถไฟขบวนไหนไป…
Does this train go to…?
ดาส ธิส เทรน โก ทู…
รถไฟคันนี้ไป…ไหม
Is this the train for…?
อีส ธิส เธอะ เทรน ฟอร์…
นี่คือรถไฟไป…ใช่ไหม
How long does the train stop here?
ฮาว ลอง ดาส เธอะ เทรน สทอพ เฮียร์
รถไฟจะจอดที่นี่นานแค่ไหน
How long does it take to get to…?
ฮาว ลอง ดาส อิท เทค ทู เกท ทู…
ใช้เวลาไป…นานเท่าไหร่
When will the next train leave?
เวน วิล เธอะ เนคซท เทรน ลีฟว
รถไฟขบวนต่อไปจะออกกี่โมง

Where can I get a ticket?
แวร์ แคน ไอ เกท อะ ทิคเคท
ผมจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนครับ
I want to buy a ticket for…
ไอ วอนท ทู บาย อะ ทิคเคท ฟอร์…
ฉันต้องการซื้อตั๋วไป…
One ticket, please.
วัน ทิคเคท พลีซ
ซื้อตั๋วใบหนึ่งครับ
How about the one at…?
ฮาว อะเบาท เธอะ วัน แอท…
แล้วเที่ยวเวลา…ล่ะครับ
I’d like to reserve a seat.
ไอด ไลค ทู รีเซิร์ฟว อะ ซีท
ผมต้องการจองที่นั่ง
How much is the fare to…?
ฮาว มัช อีส เธอะ แฟร์ ทู…
ค่าโดยสารไป…เท่าไหร่ครับ
What’s the one-wey fare?
วอทส เธอะ วัน เวย์ แฟร์
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเท่าไหร่
What’s the round trip fare?
วอทส เธอะ เรานด ทริพ แฟร์
ตั๋วไปกลับราคาเท่าไหร่
What’s the express charge?
วอทส เธอะ เอคสเพรส ชาร์ดจ
ตั๋วรถด่วนราคาเท่าไหร่
How much is the one-way ticket?
ฮาว มัช อีส เธอะ วัน เวย์ ทิคเคท
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเท่าไหร่
How much is the round-trip ticket?
ฮาว มัช อีส เธอะ เรานด ทริพ ทิคเคท
ตั๋วไป-กลับราคาเท่าไหร่
How much is the fare to…?
ฮาว มัช อีส เธอะ แฟร์ ทู…
ค่าโดยสารไป…เท่าไหร่ครับ
Can I get a reserved seat for the…train today?
แคน ไอ เกท อะ รีเซิร์ฟวด ซีท ฟอร์ เธอะ…เทรน ทูเดย์
ฉันขอจองที่นั่งรถไฟเที่ยวเวลา…ของวันนี้ค่ะ
What time does the train leave here?
วอท ไทม ดาส เธอะ เทรน ลีฟว เฮียร์
รถไฟจะออกจากที่นี่ตอนกี่โมง
What time does the train arrive to…?
วอท ไทม ดาส เธอะ เทรน อะไรฟว ทู…
รถไฟจะไปถึง…ตอนกี่โมง
Where do I get off for…?
แวร์ ดู ไอ เกท ออฟ ฟอร์…
ฉันจะไป…ต้องลงรถที่ไหน
The express train stop at this station, doesn’t it?
เธอะ เอคสเพรส เทรน สทอพ แอท ธิส สเทชัน ดัซซึนท อิท
รถด่วนจะจอดสถานีนี้ใช่ไหมครับ
When is the next station express train for…?
เวน อีส เธอะ เนคซท สเทชัน เอคสเพรส เทรน ฟอร์…
รถด่วนเที่ยวหน้าที่จะไป…จะออกกี่โมง
Which platfrom does the train for…leave from?
วิช แพลทฟอร์ม ดาส เธอะ เทรน ฟอร์…ลีฟว ฟรอม
รถไฟที่จะไป…อยู่ชานชาลาไหนครับ
Do you find your seat?
ดู ยู ไฟนด ยัวร์ ซีท
คุณหาที่นั่งได้แล้วหรือยัง
Is this seat taken?
อีส ธิส ซีท เทเคน
ที่นั่งนี้มีคนนั่งไหม
Is there anyone sit here?
อีส แธร์ เอนนีวัน ซิท เฮียร์
มีใครนั่งตรงนี้ไหม
ADVERTISEMENT

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทาง รถเมล์ (Bus)
Which bus goes to…?
วิช บัส โกส ทู…
รถคันไหนไป…ครับ
Where does this bus go?
แวร์ ดาส ธิส บัส โก
รถคันนี้ไปที่ไหน
Does this bus go to…?
ดาส ธิส บัส โก ทู…
รถเที่ยวนี้ไป…หรือเปล่าครับ
Where is the bus stop.
แวร์ อีส เธอะ บัส สทอพ
ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนครับ
The bus stop is over there.
เธอะ บัส สทอพ อีส โอเวอะ แธร์
ป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้นค่ะ
Just the opposite road.
จัสท ธิ ออพพะซิท โรด
ฝั่งตรงข้ามนี่เองค่ะ
Excuse me sir, where do I catch the bus?
เอคสคิวซ มี เซอะ แวร์ ดู ไอ แคช เธอะ บัส
ขอโทษนะครับ ผมจะขึ้นรถเมล์ได้ตรงไหนครับ
Where can I catch a bus to go to…?
แวร์ แคน ไอ แคช อะ บัส ทู โก ทู…
ผมจะไป…สามารถขึ้นรถประจำทางได้ที่ไหนครับ

When is the next bus for…?
เวน อีส เธอะ เนคซท บัส ฟอร์…
รถที่จะไป…เที่ยวต่อไปมีกี่โมง
How often do the buses run?
ฮาว ออฟเฟิน ดู เธอะ บัสซิส รัน
มีเที่ยวรถออกบ่อยแค่ไหน
I want a ticket, please.
ไอ วอนท อะ ทิคเคท พลีซ
ขอตั๋วใบนึงครับ
I want to buy 2 tickets.
ไอ วอนท ทู บาย ทู ทิคเคทส
ผมต้องการซื้อตั๋ว 2 ใบ
You can make a reservation for your friend.
ยู แคน เมค อะ เรสเซอะเวชัน ฟอร์ ยัวร์ เฟรนด
คุณจะจองตั๋วให้เพื่อนก็ได้นะ
Which row do you want to sit in?
วิช โร ดู ยู วอนท ทู ซิท อิน
คุณอยากนั่งแถวที่เท่าไหร่ละ
I want to take a sightseeing bus.
ไอ วอนท ทู เทค อะ ไซทซีอิง บัส
ฉันอยากได้ที่นั่งที่ชมทัศนียภาพได้
I want to sit in the back row.
ไอ วอนท ทู ซิท อิน เธอะ แบค โร
ผมอยากได้ที่นั่งแถวหลังครับ
I want 2 seats in the middle row.
ไอ วอนท ทู ซีทส อิน เธอะ มิดเดิล โร
ผมอยากได้ที่นั่งแถวกลาง 2 ที่ครับ
I want a bus that is about to leave.
ไอ วอนท อะ บัส แธท อีส อะเบาท ทู ลีฟว
ฉันอยากได้รถเที่ยวที่กำลังจะออกแล้ว
The bus will leave in about…minutes.
เธอะ บัส วิล ลีฟว อิน อะเบาท…มินนิทส
รถจะออกในอีกประมาณ…นาที
Which bus we should take to get to…?
วิช บัส วี ชูด เทค ทู เกท ทู…
รถเมล์สานไหนพาเราไปถึง…ได้บ้างครับ
Well, you can take the bus number…
เวล ยู แคน เทค เธอะ บัส นัมเบอะ…
อ๋อ คุณนั่งรถเมล์สาย…ไปก็ได้

I want to go to… Do you know which bus I should take to get there?
ไอ วอนท ทู โก ทู…ดู ยู โน วิช บัส ไอ ชูด เทค ทู เกท แธร์
ฉันต้องการไป…คุณพอจะทราบไหมว่าฉันต้องขึ้นรถเมล์คันไหน
Does the bus number…pass…?
ดาส เธอะ บัส นัมเบอะ…พาส…
รถเมล์สาย…ผ่าน…ไหม
Does this bus go to…?
ดาส ธิส บัส โก ทู…
รถเมล์สานนี้ไป…หรือเปล่า
Take the bus Number…
เทค เธอะ บัส นัมเบอะ…
ขึ้นรถเมล์สาย…
Take a number…bus.
เทค อะ นัมเบอะ…บัส
ขึ้นรถเมล์สาย…
Bus number…It will take you to…
บัส นัมเบอะ…อิท วิล เทค ยู ทู…
รถเมล์สาย…จะพาคุณไปถึงที่…
It will take you pass… and then you get off at…
อิท วิล เทค ยู พาส… แอนด เธน ยู เกท ออฟ แอท..
มันจะพาคุณผ่าน… จากนั้นคุณก็ค่อยลงรถที่…
Will you let me know where I should get off?
วิล ยู เลท มี โน แวร์ ไอ ชูด เกท ออฟ
คุณช่วยบอกฉันด้วยได้ไหมว่าฉันควรลงที่ไหน
Please  tell me when to get off.
พลีซ เทล มี เวน ทู เกท ออฟ
รบกวนบอกฉันด้วยนะว่าต้องลงเมื่อไหร่
Please tell me when we get there.
พลีซ เทล มี เวน วี เกท แธร์
ถ้าถึงแล้วช่วยบอกด้วยนะคะ
OK, I’ll let you know.
โอเค ไอล เลท ยู โน
ได้ค่ะ แล้วฉันจะบอกคุณนะ
Do we pay first?
ดู วี เพย์ เฟิร์สท
ต้องจ่ายก่อนขึ้นหรือเปล่า
How much is the fare?
ฮาว มัช อีส เธอะ แฟร์
ค่าโดยสารเท่าไหร่
How much per person?
ฮาว มัช เพอร์ เพอร์เซิน
ค่าโดยสารคนละเท่าไหร่

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทาง รถแท็กซี่ (Taxi)
Could you tell me, where can I get a taxi?
คูด ยู เทล มี แวร์ แคน ไอ เกท อะ แทคซิ
คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่า ฉันจะขึ้นรถแท็กซี่ได้ที่ไหน
Do you know, how do I get a taxi?
ดู ยู โน ฮาว ดู ไอ เกท อะ แทคซิ
คุณทราบไหวว่าฉันจะหารถแท็กซี่ได้อย่างไร
Do you want a taxi?
ดู ยู วอนท อะ แทคซิ
คุณต้องการไปแท็กซี่ไหม
Where do you want to go?
แวร์ ดู ยู วอนท ทู โก
คุณจะไปไหนครับ
Can you take me to…?
แคน ยู เทค มี ทู…
ไปส่งฉันที่…ได้ไหม
Yes, come on in.
เยส คัม ออน อิน
ได้ครับ เข้ามาเลย
How much to…?
ฮาว มัซ ทู…
ไป…เท่าไหร่ค่ะ
It’s…baht.
อิทส…บาท
…บาท
How, about…? It’s right near here.
ฮาว อะเบาท…อิทส ไรท เนียร์ เฮียร์
…บาทได้ไหม ใกล้แค่นี้เอง
Can’t do it. The traffic’s heavy over there.
แคนท ดู อิท เธอะ แทรฟฟิคส เฮฟวี โอเวอะ แธร์
ไม่ได้หรอก แถวนั้นรถติดมาก
Can you do it for…? I’ve been for…baht.
แคน ยู ดู อิท ฟอร์… ไอฟว บีน ฟอร์…บาท
งั้น..บาทล่ะไปไหม ฉันเคยไป…บาท
Let’s say…baht. Do you want to go?
เลทส เซย์…บาท ดู ยู วอนท ทู โก
…บาทก็แล้วกัน คุณจะไปไหม
Please drive slowly.
พลีซ ไดรฟว สโลลี
ช่วยขับช้าๆหน่อยนะคะ
Don’t drive so fast.
โดนท ไดรฟว โซ ฟาสท
อย่าขับเร็วนักสิครับ
Could you please slow down a little?
คูด ยู พลีซ สโล ดาวน อะ ลิทเทิล
กรุณาขับช้าๆหน่อยได้ไหมครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com