บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sickness (อาการเจ็บป่วย)

ADVERTISEMENT
อาการเจ็บปวดไม่มีใครต้องการให้มันเกิด แต่แน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นเราสามารถที่จะสอบถามอาการเจ็บปวดของผู้ประสบได้ และการบอกอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น การสนทนาอาการเจ็บป่วยภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่เช่นกัน เผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามอาการไม่สบายอีกฝ่าย และการบอกอาการเจ็บป่วยเป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้
Sickness_อาการเจ็บป่วยภาษาอังกฤษ
เมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายของอีกฝ่าย
What’s the matter?
วอทส เธอะ แมทเทอะ
เกิดอะไรขึ้น, เป็นอะไรหรือ
What’s the problem?
วอทส เธอะ พรอบเลิม
มีปัญหาอะไรหรือ
How are you feeling?
ฮาว อาร์ ยู ฟิลลิง
คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง
Are you feeling alright?
อาร์ ยู ฟิลลิง ออลไรท
คุณไหวไหม
Are you feeling any better?
อาร์ ยู ฟีลลิง เอนนี เบทเทอะ
คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
I hope you feel better soon.
ไอ โฮพ ยู ฟีล เบทเทอะ ซูน
หวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆ นี้
Get well soon!
เกท เวล ซูน
หายไวๆ นะ
การบอกอาการเจ็บป่วย และบอกว่า ฉันเป็น หรือมีอาการ… พร้อมยกตัวอย่างอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
I’m not well.
ไอม นอท เวล
ฉันรู้สึกไม่ดีเลย
I feel very weak.
ไอ ฟีล เวรี วีค
ฉันรู้สึกอ่อนเพลียมาก
I’m not feeling very well.
ไอม นอท ฟีลลิง เวรี เวล
ฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆ เลย
I feel ill/sick.
ไอ ฟีล อิล/ซิค
ฉันรู้สึกไม่สบาย/ป่วย
I’m going to be sick.
ไอ โกอิง ทู บี ซิค
ฉันกำลังป่วย
I’ve been sick.
ไอฟว บีน ซิค
ฉันป่วย
I feel faint.
ไอ ฟีล เฟนท
ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลม
My head is giddy.
มาย เฮด อีส กิดดี
ฉันรู้สึกเวียนศีรษะ
My tongue is coated.
มาย ทัง อีส โคททิด
ลิ้นของผมเป็นฝ้าขาว
I’m asthmatic.
ไอม แอชแมททิค
ฉันเป็นโรคหอบหืด
I’m epileptic.
ไอม เอพพะเลพทิค
ฉันเป็นโรคลมบ้าหมู
I’m diabetic.
ไอม ไดอะเบททิค
ฉันเป็นโรคเบาหวาน
การใช้รูปประโยค เพื่อบอกว่า ฉันเป็น หรืออาการ… ” I have (got)…” ใช้กับอาการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
a headache อะ เฮดเอค ปวดหัว
a toothache อะ ทูธเอค ปวดฟัน
a sore throat อะ ซอร์โธรท เจ็บคอ
a cough อะ คอฟ ไอ
a cold อะ โคลด เป็นหวัด
a fever อะ ฟีเวอะ มีไข้
a flu อะ ฟลู เป็นไข้หวัดใหญ่
a rash อะ แรช ผื่นขึ้น
a lump อะ ลัมพ ฉันมีก้อนนูน
diarrhoea ไดอะเรีย ท้องร่วง

I’m congested.
ไอม คันเจสทิด
ฉันมีเลือดคั่ง
I’ve cut myself.
ไอฟว คัท มายเซลฟ
ฉันถูกมีดบาด
I have broken my…
ไอ แฮฟว โบรเคิน มาย…
ฉันทำ…(ของฉัน)หัก
I cough constantly.
ไอ คอฟ คอนสเทินทลี
ฉันไออยู่ตลอดเวลาเลย
I feel thirsty.
ไอ ฟีล เธิร์สที
ฉันรู้สึกกระหายน้ำ
My nose is bleeding.
มาย โนส อีส บลีดดิง
ฉันมีเลือดกำเดาไหล
My…are hurting.
มาย…อาร์ เฮิร์ททิง
…ของฉันเจ็บ
My…hurts.
มาย…เฮิร์ทส
…ของฉันเจ็บ
My…are aching.
มาย…อาร์ เอคชิง
…ของฉันปวด
It hurts here.
อิท เฮิร์ทส เฮียร์
ปวดตรงนี้
The dog bit me (in the…). สุนัขกัดฉัน (ที่…)
I have loose bowels.
ไอ แฮฟว ลูส เบาเอิลส
ฉันท้องเสีย
I’ve been like this for several days.
ไอฟว บีน ไลค ธิส ฟอร์ เซฟเวอะเริล เดย์ส
ฉันเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้ว
I’ve got a pain in my…
ไอฟว กอท อะ เพน อิน มาย…
ฉันปวดที่…ของฉัน
I’ve got a swollen…
ไอฟว กอท อะ สโวเลิน…
…ของฉันบวม
I’m in a lot of pain.
ไอม อิน อะ ลอท ออฟ เพน
ฉันเจ็บมาก

ADVERTISEMENT
I have a pain all through the body.
ไอ แฮฟว อะ เพน ออล ธรู เธอะ บอดี
ฉันรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลย
I have a terrible pain in my chest.
ไอ แฮฟว อะ เทอระเบิล เพน อิน มาย เชสท
ฉันรู้สึกเจ็บในอกมากเลย
I think I’ve pulled a muscle in my leg.
ไอ ธิงค ไอฟว พูลด อะ มัสเซิล อิน มาย เลก
ฉันคิดว่ากล้ามเนื้อขาของฉันถูกกระชาก/ดึง
I have a palpitation of the heart.
ไอ แฮฟว อะ แพลพิเทชัน ออฟ เธอะ ฮาร์ท
หัวใจของฉันเต้นถี่มาก
I’ve been having difficulty sleeping.
ไอฟว บีน แฮฟวิง ดิฟฟิคัลที สลีพพิง
ฉันนอนไม่หลับ/หลับยาก
I do not sleep well.
ไอ ดู นอท สลีพ เวล
ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
I’m having difficulty breathing.
ไอม แฮฟวิง ดิฟฟิคัลที บรีธธิง
ฉันหายใจลำบาก
I’ve been feeling depressed.
ไอฟว บีน ฟีลลิง ดีเพรสด
ฉันรู้สึกหดหู่ใจ
I’ve got very little energy.
ไอฟว กอท เวรี ลิทเทิล เอนเนอะจี
ฉันไม่ค่อยมีแรง
I’ve been feeling very tired.
ไอฟว บีน ฟีลลิง เวรี ไทเออะด
ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก
I have no appetite for anything.
ไอ แฮฟว โน แอพพิไทท ฟอร์ เอนนีธิง
ฉันไม่รู้สึกอยากทานอะไรเลย
I feel like vomiting all the time.
ไอ ฟีล ไลค วอมมิททิง ออล เธอะ ไทม
ฉันรู้สึกอยากจะอาเจียนตลอดเวลาเลย

I need some more insulin.
ไอ นีด ซัม มอร์ อินซะลิน
ฉันต้องการยาอินซูลิน
I need another inhaler.
ไอ นีด อะนาเธอะ อินเฮเลอะ
ฉันต้องการเครื่องช่วยหายใจ
I need to see a doctor.
ไอ นีด ทู ซี อะ ดอคเทอะ
ฉันต้องการไปหาหมอ
Have you got any plasters?
แฮฟว ยู กอท เอนนี พลาสเทอะส
คุณมีพลาสเตอร์ยาบ้างไหม
Have you got any painkillers?
แฮฟว ยู กอท เอนนี เพนคิลเลิอะส
คุณมียาแก้ปวดไหม
Have you got any aspirin?
แฮฟว ยู กอท เอนนี แอสไพริน
คุณมียาแอสไพรินบ้างไหม
สมมุติว่าคุณเข้าโรงพยาบาล ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ที่แพทย์มักใช้ถามกับคนไข้ที่มารับบริการ ตัวอย่างเช่น
How can I help you?
ฮาว แคน ไอ เฮลพ ยู
ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร
What are your symptoms?
วอท อาร์ ยัวร์ ซิมพเทิมส
อาการของคุณเป็นอย่างไร
How have you been feeling generally?
ฮาว แฮฟว ยู บีน ฟีลลิง เจนเนอะเริลลี
คุณรู้สึกแบบนี้เป็นประจำไหม
How long have you been feeling like this?
ฮาว ลอง แฮฟว ยู บีน ฟีลลิง ไลค ธิส
คุณรู้สึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว
I’ve been like this for several days.
ไอฟว บีน ไลค ธิส ฟอร์ เซฟเวอะเริล เดย์ส
ฉันเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้ว
Are you on any sort of medication?
อาร์ ยู ออน เอนนี ซอร์ท ออฟ เมดดิเคชัน
คุณกินยาอะไรอยู่บ้างไหม
หากได้รับยาที่ห้องจ่ายยา เภสัชกร อาจถามคนไข้ ด้วยประโยคที่ว่า…
Do you have any allergies?
ดู ยู แฮฟว เอนนี แอลเลอะจีส
คุณแพ้อะไรบ้างไหม
I’m allergic to antibiotics.
ไอม แอลเลอะจิค ทู แอนทีไบออททิคส
ฉันแพ้ยาปฏิชีวนะ
ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคสนทนาเกี่ยวกับการตรวจการรักษาอาการของคนไข้ อาจไม่ใช่ประโยคที่เป็นมาตรฐานที่ใช้สนทนากัน ซึ่งแล้วแต่แพทย์จะถามหรือสนทนากับคนไข้ และได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษแบบทั่วไปที่มักพบบ่อยใช้สนทนากันมาพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้
Can I have a look?
แคน ไอ แฮฟว อะ ลุค
ขอดูหน่อยได้ไหม
Where does it hurt?
แวร์ ดาส อิท เฮิร์ท
เจ็บตรงไหน
Does it hurt when I press here?
ดาส อิท เฮิร์ท เวน ไอ เพรส เฮียร์
กดตรงนี้เจ็บไหม
I’m going to take your blood pressure.
ไอม โกอิง ทู เทค ยัวร์ บลัด เพรชเชอะ
ฉันกำลังจะวัดความดันโลหิตคุณนะ
I’m going to take your temperature/pulse.
ไอม โกอิง ทู เทค ยัวร์ เทมเพอะระเชอะ/พัลซ
ฉันกำลังจะวัดอุณหภูมิร่างกาย/วัดชีพจร คุณนะ
Could you roll up your sleeve?
คูด ยู โรล อัพ ยัวร์ สลีฟว
ช่วยพับแขนเสื้อของคุณหน่อยได้ไหม
Your blood pressure is…
ยัวร์ บลัด เพรชเชอะ อีส…
ควมดันโลหิตของคุณ…
Quite low/Normal/Rather high/Very high
ไควท โล/นอร์เมิล/ราเธอะ ไฮ/เวรี ไฮ
ต่ำมาก/ปกติ/ค่อนข้างสูง/สูงมาก
Your temperature is…
ยัวร์ บลัด เพรชเชอะ อีส…
อุณหภูมิของคุณ…
Normal/A little high/Very high
นอร์เมิล/อะ ลิทเทิล ไฮ/เวรี ไฮ
ปกติ/สูงเล็กน้อย/สูงมาก
Open your mouth, please.
โอเพิน ยัวร์ เมาท พลีซ
กรุณาอ้าปาก
Cough, please.
คอฟ พลีซ
กรุณาไอ/กระแอม

Do you have any difficulty in swallowing?
ดู ยู แฮฟว เอนนี ดิฟฟิคัลที อิน สวอลโลวิง
คุณรู้สึกเจ็บคอหรือเปล่าเวลากลืนน้ำลาย
You need to have a blood test.
ยู นีด ทู แฮฟว อะ บลัด เทสท
คุณจำเป็นต้องตรวจเลือดนะ
I want to send you for an X-ray.
ไอ วอนท ทู เซนด ยู ฟอร์ แอน เอคซเรย์
ผมอยากส่งคุณไปเข้ารับการเอ็กซเรย์
I want you to see a specialist.
ไอ วอนท ยู ทู ซี อะ สเพชชะลิสท
ฉันอยากให้คุณไปพบผู้เชี่ยวชาญ
You need to be hospitalized.
ยู นีด ทู บี ฮอสพิเทิลไลซด
คุณต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
การให้คำแนะนำต่างๆ สามารถใช้ประโยคคำว่า You should… หรือ You need to… แปลว่า คุณควรจะ… เช่น
ํYou should stop smoking.
ยู ชูด สทอพ สโมคคิง
คุณควรจะหยุดสูบบุหรี่นะ
You need to exercise at least twice a week.
ยู นีด ทู เอคเซอะไซซ แอท ลีสท ทไวซ อะ วีค
คุณควรออกกำลังกายอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์นะ
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
John : Hi, Gade. What’s the matter? You look not well.
ไฮ เกด วอทส เธอะ แมทเทอะ ยู ลุค นอท เวล
สวัสดีเกด เกิดอะไรขึ้น คุณดูอาการไม่ค่อยดีเลยนะ
Gade : Hi John I’m not feeling well. I think I have a cold.
ไฮ จอห์น ไอม นอท ฟีลลิง เวล ไอ ธิงค ไอ แฮฟว อะ โคลด
สวัสดีจอห์น ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ฉันคิดว่าฉันคงจะเป็นหวัดน่ะ
John : That sounds terrible. Did you see any doctors?
แธท เซานดส เทอระเบิล ดิด ยู ซี เอนนี ดอคเทอะส
ฟังดูแย่จัง คุณไปหาหมอบ้างหรือยัง
Gade : Yes, he gave me some pills. It wouldn’t be like this if only I took an umbrella to the class.
เยส ฮี แกฟว มี ซัม พิลส อิท วูดดึนท บี ไลค ธิส อิฟ โอนลี ไอ ทุค แอน อัมเบรลละ ทู เธอะ คลาส
หาแล้ว หมอก็ให้ยามากินน่ะ มันคงไม่เป็นอย่างนี้หรอก ถ้าแค่ฉันพกร่มไปด้วย
John : I think so. Well, I hope you feel better soon.
ไอ ธิงค โซ เวล ไอ โฮพ ยู ฟีล เบทเทอะ ซูน
ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ หวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆ นี้นะ
Gade : I hope so. Thank you so much.
ไอ โฮพ โซ แธงคิว โซ มัช
ฉันก็หวังให้เป็นเช่นนั้น ขอบคุณมากนะ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com