บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Age (การถามอายุ)

ADVERTISEMENT

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่อง ถามอายุภาษาอังกฤษ (Age) ในพาร์ทนี้ จะเป็นการถามตอบอายุอีกแบบที่น่าสนใจขึ้น มารยาทในการถามอายุข้อควรระวังคือการถามอายุคนที่ไม่สนิทอาจจะเป็นการเสียมารยาทได้ โดยเฉพาะกับผู้หญิง เพราะบางคนจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทเป็นเรื่องส่วนตัว เราอาจหลีกเลี่ยงใช้คำถามถามถึงปีที่เกิดแทนก็ได้ เพราะสามารถบอกอายุได้เช่นกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Age (การถามอายุ)

How old are you?
ฮาว โอลด์ อาร์ ยู
คุณอายุเท่าไหร่
I am 20 years old.
ไอ แอม ทะเวนที เยียร์ส โอลด์
ฉันอายุ 20 ปี
How old is he?
ฮาว โอลด์ อีส ฮี
เขาอายุเท่าไหร่
He is 21 years old.
ฮี อีส ทะเวนที-วัน เยียร์ส โอลด์
เขาอายุ 21 ปี
How old is she?
ฮาว โอลด์ อีส ชี
หล่อนอายุเท่าไหร่
She is 19 years old.
ชี อีส ไนน์ทีน เยียร์ส โอลด์
หล่อนอายุ 19 ปี


ADVERTISEMENT
How old is your son?
ฮาว โอลด์ อีส ยัวร์ ซัน
ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่
He just turned 12 last month.
ฮี จัสท์ เทิร์นด ทะเวลฟ์ ลาสท์ มันธ์
เขาเพิ่งจะครบ 12 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว
How old are you?
ฮาว โอลด์ อาร์ ยู
คุณอายุเท่าไหร่
I am 40 years old.
ไอ แอม ฟอร์ที เยียร์ส โอลด์
ฉันอายุ 40 ปี
How old is he/she?
ฮาว โอลด์ อีส ฮี /ชี
เขา / หล่อนอายุเท่าไหร่
He/She is in her early twenties.
ฮี/ชี อีส อิน เฮอร์ เอิร์ลลี ทะเวนทีส์
เขา / หล่อนอยู่ในช่วงอายุ 20 ต้นๆ

การตอบอายุภาษาอังกฤษที่ระบุตัวเลขหรือกรณีจำวันเกิดไม่ค่อยได้ การตอบอีกแบบคือ

I am in my late thirties.
ไอ แอม อิน มาย เลท เธอร์ทีส์
ฉันอายุ สามสิบ ปลายๆ

My brother is in his mid teens.
มาย บราเธอร์ อีส อิน ฮีส มิด ทีนส์
น้องชายของฉันอยู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง

They are in their early twenties.
เธร์ อาร์ อิน แธร์ เอิร์ลลี ทะเวนทีส์
พวกเขาอายุยี่สิบต้นๆ

นอกจากนี้บางคนอาจถามถึงปีที่เกิด เพราะสามารถบอกอายุได้เช่น

When were you born?
เว็น เวอร์ ยู บอร์น
คุณเกิดเมื่อไหร่/ปีไหน

I was born in 1980.
ไอ วอส บอร์น อิน ไนน์ทีนเอทที
ฉันเกิด ในปี 1980

 

สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบบทสนทนาถามอายุภาษาอังกฤษไว้เพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้พบอ่าน

บทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว)

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com