คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับช่วงเวลา (Period)

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับช่วงเวลา (Period)

มาเรียนรู้คำศัพท์ช่วงเวลาภาษาอังกฤษกันเถอะ
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับช่วงเวลา (Period)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
early morning เออลี มอรฺนิง ก่อนรุ่งเช้า
dawn ดอน รุ่งเช้า
cockcrow คอคโครวฺ เช้าตรู่
daybreak เดเบรค เวลาเช้า
this morning ธีส มอรฺนิง เมื่อเช้า, เช้าวันนี้
yesterday morning เยสเทอะเดยฺ มอรฺนิง เมื่อเช้าวาน
morning มอรฺนิง ช่วงเช้า
noon นูน เวลาเที่ยง
afternoon อาฟเทอะนูน ช่วงบ่าย
evening อีฟนิง เวลาเย็น
this evening ธิส อีฟนิง เย็นนี้
night ไนทฺ เวลากลางคืน
คําศัพท์ช่วงเวลาภาษาอังกฤษ (Period) Part1
คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
last night ลาสทฺ ไนทฺ คืนวานนี้
dark ดารฺค เวลาค่ำ
late เลท เวลาดึก
midnight มิดไนทฺ เที่ยงคืน
tonight ทูไนทฺ คืนนี้
full moon ฟูล มูน ขึ้น 15 ค่ำ
daytime เดไทมฺ เวลากลางวัน
night-time ไนทฺ ไทมฺ เวลากลางคืน
sunrise ซันไรซฺ พระอาทิตย์ขึ้น
past พาสทฺ อดีต
present เพรสเซินทฺ ปัจจุบัน
future ฟิวเจอะ อนาคต
คําศัพท์ช่วงเวลาภาษาอังกฤษ (Period) Part2
คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
century เซนจูรี ศตวรรษ
day เดยฺ วัน
month มันธฺ เดือน
year เยียรฺ ปี
second เซคคันดฺ วินาที
minute มินนิท นาที
hour เอาเออะ ชั่วโมง
two weeks ago ทู วีคซฺ อะโก 2 สัปดาห์ที่แล้ว
last week ลาสทฺ วีค สัปดาห์ที่แล้ว
this week ธิส วีค สัปดาห์นี้
next week เนกซฺทฺ วีค สัปดาห์หน้า
two weeks later ทู วีคซฺ เลเทอะ 2 สัปดาห์ข้างหน้า
คําศัพท์ช่วงเวลาภาษาอังกฤษ (Period) Part3
คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
every week เอฟรี วีค ทุกสัปดาห์
two months ago ทู มันธฺซฺ อะโก 2 เดือนที่แล้ว
last month ลาสทฺ มันธฺ เดือนที่แล้ว
this month ธิส มันธฺ เดือนนี้
next month เนกซฺทฺ มันธฺ เดือนหน้า
two years later ทู เยียซฺ เลเทอะ 2 เดือนข้างหน้า
every month เอฟวรี มันธฺ ทุกเดือน
two years ago ทู เยียซฺ อะโก 2 ปีที่แล้ว
last year ลาสทฺ เยียรฺ ปีที่แล้ว
this year ธิส เยียรฺ ปีนี้
next year เนกซฺทฺ เยียรฺ ปีหน้า
two years later ทู เยียซฺ เลเทอะ 2 ปีข้างหน้า
every year เอฟรี เยียรฺ ทุกปี
คําศัพท์ช่วงเวลาภาษาอังกฤษ (Period) Part4


เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post