บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about University (ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)

ADVERTISEMENT

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (Asking about University) คงจำกันได้ สำหรับใครที่เคยอ่านบทความนี้นะครับ (Part 17) ที่เคยนำเสนอถามเกี่ยวกับการเรียน การศึกษาของตัวบุคคลเหมือนการสัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Study (การเรียน)

สำหรับพาร์ทนี้เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เช่น ถ้าอยากจะถามว่าเรียนมหาลัยอะไร เรียนที่ไหน จบจากที่ไหน ชั้นปีอะไร การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษควรใช้ประโยคว่าอย่างไร ดังต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about University (ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)

ถาม-ตอบ ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Where do you go to university?
แวร์ ดู ยู โก ทู ยูนิเวอรซิที
คุณเรียนมหาวิทยาลัยอะไร

I go to ...(ชื่อมหาวิทยาลัย)
ไอ โก ทู ...
ฉันเรียนที่ ...

I go to Mahidol University.
ไอ โก ทู มหิดล ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล

Where do you go to school?
แวร์ ดู ยู โก ทู สคูล
คุณเรียนที่ไหน

I go to Thammasat University.
ไอ โก ทู ธรรมศาสตร์ ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Where did you go to university?
แวร์ ดิด ยู โก ทู ยูนิเวอรซิที
คุณเรียนจบมหาวิทยาลัยอะไร

I went to ....(ชื่อมหาวิทยาลัย)
ไอ เวนท์ ทู ...
ฉันเรียนจบที่ ...

I went to Kasetsart University.
ไอ เวนท์ ทู เกษตรศาสตร์ ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Where did you graduate from?
แวร์ ดิด ยู แกรดูเอท ฟรอม
คุณเรียนจบที่ไหนมา

I graduated from ... .
ไอ แกรดูเอเทด ฟรอม ...
ฉันจบการศึกษามาจาก ...

I graduated from Chiang Mai University.
ไอ แกรดูเอเทด ฟรอม เชียงใหม่ ยูนิเวอรซิที
ฉันจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากคุณถามถึงชั้นปีในมหาวิทยาลัย ประโยคที่มักใช้ คือ

ADVERTISEMENT

What year are you in?
วอท เยียร์ อาร์ ยู อิน
คุณเรียนชั้นปีไหน

คำตอบที่ใช้ สามารใช้ประโยค ต่อไปนี้ เช่น

I am in my... year.
ไอ แอม อิน มาย ...เยียร์
ฉันเรียนชั้นปีที่ ...

I am in my third year.
ไอ แอม อิน มาย เธิร์ด เยียร์
ฉันเรียนอยู่ที่ชั้นปีที่ สาม

I am a freshman.
ไอ แอม อะ เฟรชแมน
ฉันเป็นนักศึกษาปีที่ หนึ่ง

I am a fourth year student.
ไอ แอม อะ โฟรธ์ เยียร์ สทิวเดนท
ฉันเป็นนักศึกษาปีที่ สี่

หากคุณถามถ้าเขาไม่ได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยล่ะ เช่น เรียนที่วิทยาลัย หรือเป็นหน่วยย่อยของมหาวิทยาลัย จะมีการเรียนสอนวิชาไปในทางเดียวกันทั้งหมด ประโยคใช้ถามเกี่ยวกับวิทยาลัย (College) ก็เหมือนกันกับประโยคใช้ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพียงแค่เปลี่ยนจาก University เป็น College ตัวอย่าง เช่น

Where do you go to college?
แวร์ ดู ยู โก ทู คอลเลจ
คุณเรียนวิทยาลัยอะไร

I go to College of Music, Mahasarakham University.
ไอ โก ทู คอลเลจ ออฟ มิวสิค มหาสารคาม ยูนิเวอรซิที
ฉันเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยสารคาม

สุดท้าย บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หวังว่าคงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมถึงบทสนทนาสถานการณ์ต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com