บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)

ADVERTISEMENT

ถามอาชีพภาษาอังกฤษ (Occupation) บทสนทนาภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับอาชีพ เขาทำอาชีพอะไร เขาทำงานอะไรอยู่ เคยใช่ไหมที่เราอยากรู้จักอาชีพที่เขาทำอยู่ ว่าทำงานอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ หากเราต้องการถามอาชีพของเขา เราอาจใช้ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ในการสนทนากัน ซึ่งมีทั้งประโยคคำถามและประโยคที่ใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพของคุณนั่นเอง

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)

ตัวอย่างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพของคุณ ??

What do you do?
วอท ดู ยู ดู
คุณทำงานอะไรครับ /ค่ะ

What do you do for a living?
วอท ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลีฟวิง
คุณทำอาชีพอะไรครับ/ ค่ะ

What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับ /ค่ะ

What is your occupation?
วอท อีส ยัวร์ ออคคิวเพเชิน
อาชีพของคุณคืออะไรครับ /ค่ะ

What’s your job?
วอทส ยัวร์ จอบ
คุณทำอาชีพอะไรครับ /ค่ะ

ADVERTISEMENT
ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพของคุณ เช่น

What is your occupation?
วอท อีส ยัวร์ ออคคิวเพเชิน
อาชีพของคุณคืออะไรค่ะ

My occupation is a driver.
มาย ออคคิวเพเชิน อีส อะ ไดรเวอะ
อาชีพของผมคือ พนักงานขับรถครับ

What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ค่ะ
I am now working as a freelance photographer.
ไอ แอม นาว เวิร์คคิง แอส อะ ฟรีแลนซ ฟอทอกราฟเฟอร์
ตอนนี้ผมทำงานเป็นช่างภาพอิสระครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

What do you do for a living?
วอท ดู ยู ดู ฟอร์ อะ ลีฟวิง
คุณทำอาชีพอะไรครับ

I am an English teacher.
ไอ แอม เอน อิงลิช ทีชเชีอร์
ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ

Where do you teach?
แวร ดู ยู ทีช
คุณสอนอยู่ที่ไหนครับ

At Monovittaya school.
แอท โมโนวิทยา สคูล
ที่โรงเรียน โมโนวิทยาค่ะ

คำถามที่ใช้ถามเกี่ยวกับอาชีพนั้นมีได้หลายคำถามนอกจากตัวอย่างประโยคข้างต้นแล้ว อาจสามารถ ถ้าต้องการถามว่า คุณทำงานที่ไหน อาจถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษแบบนี้ เช่น

Where do you work?

Who do you work for?

Who is your employer? อย่างนี้เป็นต้น

หากเราได้มีโอกาสได้สนทนากับชาวต่างชาติ เราคงกล้าที่จะถามอาชีพ หรืออยากรู้ว่าเขาทำงานอะไร หรือตอบเกี่ยวกับอาชีพ ด้วยภาษาอังกฤษกันแล้วนะ ด้วยประโยคสั้นๆเหล่านี้ คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในประโยคที่ว่า การถามอาชีพภาษาอังกฤษ นั้นพูดว่าอย่างไร?? ถ้านึกไม่ออก ลองนำไปสนทนากันดูครับ และศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความที่เกี่ยวข้อง บทสนทนาภาษาอังกฤษ Work (การทำงาน) สำหรับพาร์ทขอจบเพียงเท่านี้ครับ

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com