บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Airport (สนามบิน)

ADVERTISEMENT

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน (Airport) ในพาร์ทนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเดินทางโดยนั่งเครื่องบิน เดินทางระหว่างประเทศ หรือเที่ยวไปต่างประเทศบ่อยๆ นะครับ เป็นการสนทนาถาม-ตอบ ระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ จึงขอยกตัวอย่างตั้งแต่แรกเริ่ม Check in เลยนะครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Airport (สนามบิน)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสนทนาในสนามบิน

May I have your plane ticket and passport, please?
เมย์ ไอ แฮฟว ยัวร เพลน ทิคเคท แอนด พาสพอรท พลีส
ขอตั๋วเครื่องบินกับหนังสือเดินทางด้วยครับ
Here you are.
เฮียร ยู อาร
นี่ค่ะ
How many luggage/ baggage/ suitcases do you have?
ฮาว เมนี ลักเกจ/ แบกเกจ/ ซุทเคสเสส ดู ยู แฮฟว
คุณมีกระเป๋าเดินทางกี่ใบครับ
I have…luggage/ baggage/ suitcases.
ไอ แฮฟว …ลักเกจ/ แบกเกจ/ ซุทเคสเสส
ฉันมีกระเป๋าเดินทาง…ใบค่ะ
Can you put your luggage on the weighing machine here?
แคน ยู พุท ยัวร ลักเกจ ออน เธอะ เวจอิง แมชชีน เฮียร
คุณช่วยวางกระเป๋าของคุณบนเครื่องชั่งน้ำหนักนี้ด้วยครับ
Would you like to have an aisle seat or window seat?
วูด ยู ไลค ทู แฮฟว เอิน ไอล ซีท ออ วินโดว ซีท
คุณอยากได้ที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งริมหน้าต่างครับ
Aisle seat/ Window seat, please.
ไอล ซีท/ วิทโดว ซีท, พลีส
ที่นั่งริมทางเดิน/ ริมหน้าต่าง ค่ะ
Can I have your plane ticket, passport and boarding pass, please?
แคน ไอ แฮฟว ยัวร เพลน ทิคเคท พาสพอรท แอนด บอรดดิง พาส พลีส
ขอตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทาง และบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินด้วยครับ
Can I have your passport?
แคน ไอ แฮฟว ยัวร พาสพอรท
ขอหนังสือเดินทางด้วยครับ
ADVERTISEMENT

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Officer : Good morning. Can I have your plane ticket and passport, please?
แคน ไอ แฮฟว ยัวร เพลน ทิคเคท แอนด พาสพอรท พลีส
ขอตั๋วเครื่องบินกับหนังสือเดินทางด้วยนะค่ะ
john : Sure. Here you are.
ชัวร เฮียร ยู อาร
นี่ครับ
Officer : How many baggage do you have?
ฮาว เมนี แบกเกจ ดู ยู แฮฟว
คุณมีกระเป๋าเดินทางมากี่ใบค่ะ
John : I have 2 baggage.
ไอ แฮฟว ทู แบกเกจ
ผมมีกระเป๋าเดินทางมา 2 ใบครับ
Officer : Can you put your baggage on the weighing machine here?
แคน ยู พุท ยัวร ลักเกจ ออน เธอะ เวจอิง แมชชีน เฮียร
คุณช่วยวางกระเป๋าของคุณบนเครื่องชั่งน้ำหนักนี้ด้วยค่ะ
John : Ok.
โอเค
โอเคครับ
Officer : Would you like to have an aisle seat or window seat?
วูด ยู ไลค ทู แฮฟว เอิน ไอล ซีท ออ วินโดว ซีท
คุณอยากได้ที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งริมหน้าต่างคะ
John : Window seat, please.
วิทโดว ซีท พลีส
ที่นั่งริมหน้าต่างครับ
Officer : Ok. Here is your boarding pass. Boarding gate is G3. Boarding time is 12.30.
โอเค เฮียร อิส ยัวร บอรดดิง พาส บอรดดิง เกท อิส จีทรี บอรดดิง ไทม อิส ทเวลฟว เธอที
โอเค อันนี้เป็นใบขึ้นเครื่องนะค่ะ ประตูขึ้นเครื่อง จีสาม เวลาขึ้นเครื่อง 12.30. ค่ะ
John : Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณครับ
Officer : It’s my pleasure. Have a good journey.
อิทส มาย เพลชเชอร แฮฟว อะ กูด เจอรนี
ยินดีค่ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การสนทนาในสนามบินในพาร์ทนี้อาจเป็นตัวอย่างบางตอนที่สนทนากันระหว่างเจ้าหน้ากับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อท่านผู้กำลังคิดจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันนะ

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com