บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Hotel (โรงแรมและที่พัก)

ADVERTISEMENT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก (Hotel) ในโรงแรมที่พักมักเจอบ่อยที่ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาพักที่โรงแรม หรือเราเดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้พักโรงแรม อาจได้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Hotel (โรงแรมและที่พัก)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงแรมและที่พัก (Hotel)

receptionist
รีเซพชันนิสท
พนักงานต้อนรับ
booking counter
บุคคิง เคาเทอะ
เคาน์เตอร์จองห้องพัก
registration
เรจจิสเทรชัน
ลงทะเบียน
check in
เชค อิน
เข้าพัก
doorman
ดอร์แมน
พนักงานเปิดประตู
bellboy
เบลบอย
พนักงานยกกระเป๋า
liftboy
ลิฟทบอย
พนักงานประจำลิฟท์
manager
แมนนิจเจอะ
ผู้จัดการ
reservation
เรสเซอะเวชัน
การจอง
vacancy
เวเคินซี
ห้องว่าง
ADVERTISEMENT
room maid
รูม เมด
พนักงานประจำห้องพัก
housekeeper
เฮาซคีพเพอะ
แม่บ้าน
chambermaid
เชมเบอะเมด
แม่บ้านทำห้อง
book
บุค
จอง
check out
เชค เอาท
ออกจากโรงแรม
luggage
ลักกิจ
กระเป๋าเดินทาง
hotel lobby
โฮเทล ลอบบี
ห้องโถงโรงแรม
car park
คารพาร์ค
ที่จอดรถ
room number
รูม นัมเบอะ
หมายเลขห้อง
room service menu
รูม เซอะวิส เมนยู
รายการสั่งอาหารในห้อง
alarm
อะลาร์ม
สัญญาณเตือน
safety signs
เซฟที ไซนส
ป้ายบอกทางหนีไฟ
fire escape
ไฟเออะ อีสเคพ
บันไดหนีไฟ
room service
รูม เซอะวิส
บริการถึงห้องพัก
deluxe hotel
ดิลูคซ โฮเทล
โรงแรมหรูหรา

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวโรงแรมและที่พัก (Hotel) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Hotel (โรงแรมและที่พัก) ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com