บทสนทนาภาษาอังกฤษ My Work (งานของฉัน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานของฉัน (My Work) เป็นการสนทนาระหว่าง 2 คน ด้วยประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องงาน เป็นลักษณะคล้ายๆ การสัมภาษณ์เลยก็ว่าได้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ My Work (งานของฉัน)


ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Work (การทำงาน) ในบทนี้จะมีประโยคคำถามที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับงานของเรา และตัวอย่างบทสนทนาถาม-ตอบ เรื่องการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางใช้พูดสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ประโยคภาษาอังกฤษ เรื่องการทำงานของฉัน


What time do you start your work?
(วอท ไทมฺ ดู ยู สทารฺท ยัวรฺ เวิรฺค)
คุณเริ่มทำงานเวลาใด

What time do you finish your work?
(วอท ไทมฺ ดู ยู ฟินนิช ยัวร เวิรฺค)
คุณเลิกงานเวลาใด

How do you get to work?
(เฮา ดู ยู เกท ทู เวิรฺค)
คุณไปทำงานอย่างไร

What time do you go for lunch?
(วอท ไทมฺ ดู ยู โก ฟอรฺ ลันชฺ)
คุณไปทานอาหารเที่ยงเมื่อไหร่


ประโยคภาษาอังกฤษ My Work (งานของฉัน) Part1

What do you like about your work?
(วอท ดู ยู ไลคฺ อะเบาทฺ ยัวรฺ เวิรฺค)
คุณชอบงานของคุณตรงไหน

Who do you work with?
(ฮู ดู ยู เวิรฺค วิธ)
คุณทำงานกับใคร

Do you ever work overtime?
(ดู ยู เอฟเวอรฺ เวิรฺค โอเวอรฺไทมฺ)
คุณเคยทำงานล่วงเวลาไหม

Is your work challenging?
(อิซ ยัวรฺ เวิรฺค แชลลินจิง)
งานของคุณท้าทายไหม

What about your salary, is it good?
(วอท อะเบาทฺ ยัวรฺ แซลละรี อิซ อิท กุด)
แล้วอัตราเงินเดือนล่ะ อยู่ในขั้นดีไหม


ประโยคภาษาอังกฤษ My Work (งานของฉัน) Part2

บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) งานของฉัน (My Work)Mitchell: What time do you start your work?
(วอท ไทมฺุ ดู ยู สทารฺท ยัวร เวิรฺค)
มิทเชล: คุณเริ่มทำงานก็โมงคะ

Tao: I start my work at 8.00 a.m.
(ไอ สทารฺท มาย เวิรฺค แอท เอท เอ เอม)
เต๋า: ผมเริ่มงานตอน 8 โมงเช้าครับ

Mitchell: What time do you go for lunch?
(วอท ไทมฺ ดู ยู โก ฟอรฺ ลันชฺ)
มิทเชล: คุณไปทานข้าวกลางวันเมื่อไหร่

Tao: I go for lunch at 12 a.m. every day.
(ไอ โก ฟอรฺ ลันชฺ แอท ทเวลฟว เอ เอม เอฟวรี เดยฺ)
เต๋า: ผมไปทานข้าวกลางวันเวลา 12.00 น. ทฺกวัน

Mitchell: How do you get to work?
(เฮา ดู ยู เกท ทู เวิรฺค)
มิทเชล: คุณไปทำงานอย่างไร

Tao: I usually go by train.
(ไอ ยูชเชิลลี โก บาย เทรน)
เต๋า: ผมนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเป็นประจำ

Mitchell: What do you usually do when you first get to work?
(วอท ดู ยู ยูชเชิลลี ดู เวน ยู เฟิรฺสทฺ เกท ทู เวิรฺค)
มิทเชล: เมื่อคุณไปถึงที่ทำงาน ตามปกติแล้วคุณจะทำอะไรก่อน

Tao: I usually scan my fingerprints and then go to my office.
(ไอ ยูชเชิลลี สแคน มาย ฟิงเกอรฺพรินทฺสฺ แอนดฺ เธน โก ทู มาย ออฟฟิส)
เต๋า: ปกติผมจะสแกนลายนิ้วมือ แล้วจึงไปทำงาน

Mitchell: What time do you finish work?
(วอท ไทมฺ ดู ยู ฟินนิช เวิรฺค)
มิทเชล: คุณเลิกงานกี่โมง

Tao: I finish at 5 p.m.
(ไอ ฟินนิช แอท ไฟฟ่ พี เอม)
เต๋า: ผมเลิกงาน 5 โมงเย็น

Mitchell: What do you like about your work?
(วอท ดู ยู ไลคฺ อะเบาทฺ ยัวรฺ เวิรฺค)
มิทเชล: ทำไมคุณถึงชอบงานที่กำลังทำอยู่

Tao: Well, I get the chance to meet many interesting people, and I like assisting them with their problems, you know, try to work out solutions with them.
(เวล ไอ เกท เธอะ ชานสฺ ทู มีท เมนนี อินเทอเริสทิง พีเพิล แอนดฺ ไอ ไลคฺ อะซิสทิง เธม วิธ แธรฺ พรอเบลิมซฺ ยู โน ไทร ทู เวิรฺค เอาทฺ ซะลูเชินซฺ วิธ เธม)
เต๋า: ผมมีโอกาสพบบุคคลที่น่าสนใจหลายท่านและผมชอบช่วยเหลือพวกเขาแก้ปัญหา พยายามแก้ปัญหาร่วมกับพวกเขา

Mitchell: Who do you work with?
(สู ดู ยู เวิรฺค วิธ)
มิทเชล: คุณทำงานกับใคร

Tao: I have an assistant and there are 6 people who I work with.
(ไอ แฮฟว แอน อะซิสเทินทฺ แอนดฺ แธรฺ อารฺ ซิก พีเพิล ฮู ไอ เวิรฺค วิธ)
เต๋า: ผมมีผู้ช่วย 1 คน และมีผู้ร่วมงานอีก 6 คน

Mitchell: Do you ever work overtime?
(ดู ยู เอฟเวอรฺ เวิรฺค โอเวอรฺไทมฺ)
มิทเชล: คุณเคยทำงานล่วงเวลาไหมคะ

Tao: Yes, sometimes, but not often.
(เยส ซัมไทมฺซฺ บัท นอท ออเฟิน)
เต๋า: เคยครับ บางครั้ง แต่ก็ไม่บ่อยนัก

Mitchell: Is your work challenging?
(อิซ ยัวรฺ เวิรฺค แชลลินจิง)
มิทเชล: งานของคุณท้าทายมากไหมคะ

Tao: Oh, yes, very challenging.
(โอ เยส เวรี แชลลินจิง)
เต๋า: ครับ มันท้าทายมากเลย

Mitchell: What about your salary, is it good?
(วอท อะเบาทฺ ยัวรฺ แซลละรี อิซ อิท กุด)
มิทเชล: แล้วอัตราเงินเดือนล่ะ ดีไหมคะ

Tao: Yes, I think it's good enough.
(เยส ไอ ธิงคฺ อิทสฺ กุด อินัฟ)
ครับ ผมคิดว่ามันดีพอสมควร

 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post