บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking for Direction (การถามทาง)

การขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉินด้วยประโยคภาษาอังกฤษ เช่นการถามทางที่จะไปสู่จุดหมาย เรามักจะใช้ประโยคที่สุขภาพเรียบร้อย เกี่ยวกับการถามทางมักจะขึ้นต้นประโยคด้วย Excuse me หรือลงท้ายประโยคด้วย please มักใช้กับประโยคต่างๆ ต่อไปนี้

ถามทางภาษาอังกฤษ Asking for Direction

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษการถามทาง (Asking for Direction)

Useful expressions:

Do you know where …is?
ดู ยู โน แวร์ …อีส
คุณรู้ไหมว่า…อยู่ที่ไหน
Do you know the wey to …?
ดู ยู โน เธอะ เวย์ ทู …
คุณรู้ทางไป…ไหม
Does this road go to …?
ดาส ธิส โรด โก ทู …
ถนนเส้นนี้ไป …หรือเปล่า
How can I get/go to …?
ฮาว แคน ไอ เกท/โก ทู …
ฉันจะไป…ได้อย่างไร
Is this the way to …?
อีส ธิส เธอะ เวย์ ทู…
นี่เป็นทางไป…ใช่ไหม
Where is the …please?
แวร์ อีส เธอะ …พลีซ
….อยู่ที่ไหนครับ
Which way is the …please?
วิช เวย์ อีส เธอะ …พลีซ
ทางไหนคือทางไป…ครับ

Could/Can you tell me how to get to …please?
คูด/แคน ยู เทล มี ฮาว ทู เกท ทู …พลีซ
กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหมว่า ฉันจะไป…ได้อย่างไร

Could/Can you tell me the way to …please?
คูด/แคน ยู เทล มี เธอะ เวย์ ทู…พลีซ
กรุณาบอกทางไป…ให้ฉันหน่อยได้ไหม

Could/Can you tell me where is the …please?
คูด/แคน ยู เทล มี แวร์ อีส เธอะ …พลีซ
กรุณาบอกฉันหน่อยว่า …อยู่ที่ไหน

Could/Can you tell me where the…is?
คูด/แคน ยู เทล มี แวร์ เธอะ…อีส
คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่า…อยู่ที่ไหน

Could/Can you give me the direction to …please?
คูด/แคน ยู กิฟว มี เธอะ ไดเรคชัน ทู…พลีซ
คุณช่วยบอกทางไป…ให้ฉันหน่อยได้ไหม

Could/Can you tell me where this address is?
คูด/แคน ยู เทล มี แวร์ ธิส แอดเดรส อีส
ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่อยู่นี้อยู่ตรงไหน


ในกรณีฉุกเฉินหลงทางต้องการความช่วยเหลือ อาจพูดประโยคต่อไปนี้ก่อน แล้วจึงถามสถานที่

Help me, please. I’m lost.
เฮลพ มี พลีซ ไอม ลอสท
ช่วยด้วยค่ะ ฉันหลงทาง

Could you tell me where I am?
คูด ยู เทล มี แวร์ ไอ แอม
ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า ผมอยู่ที่ไหน


หากเราต้องการให้ความช่วยเหลือเขากรณีเขาหลงทาง ในการบอกทางมีวิธีพูดหลายแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทางและสถานที่ที่ผู้ถามต้องการทราบและขึ้นอยู่กับผู้ถูกถามว่าจะทราบหรือไม่ เช่น

I’m sorry. I don’t know.
ไอม ซอรี ไอ โดนท โน
เสียใจ ฉันไม่รู้จัก
I’m afraid I can’t.
ไอม อะเฟรด ไอ แคนท
เกรงว่าฉันคงจะช่วยคุณไม่ได้
Certainly.
เซอทันลี
ได้ซิ
You are here.
ยู อาร์ เฮียร์
คุณอยู่ตรงนี้ (ดูจากแผนที่)
When you go out of the …
เวน ยู โก เอาท ออฟ เธอะ…
เมื่อคุณออกจาก…(จุดเริ่มต้น)

This way.
ธิส เวย์
ทางนี้ครับ
Go ahead./ Go straight on.
โก อะเฮด/ โก สเทรท ออน
ตรงไปข้างหน้า
Go/ Walk past.
โก/ วอร์ค พาสท
เดินผ่านไป
Go/ Walk pass the …
โก/ วอร์ค พาส เธอะ…
เดินผ่าน…ไป
Go up this street.
โก อัพ ธิส สทรีท
เดินย้อนถนนเส้นนี้ขึ้นไป
Go down the street.
โก ดาวน เธอะ สทรีท
เดินตามถนนเส้นนี้ไป
Walk along the road.
วอร์ค อะลอง เธอะ โรด
เดินตรงไปตามถนน
Cross over the road.
ครอส โอเวอะ เธอะ โรด
ข้ามถนนไป
Cross the bridge.
ครอส เธอะ บริดจ
ข้ามสะพานไป
Turn left/ right.
เทิร์น เลฟท/ ไรท
เลี้ยวซ้าย / ขวา
On your left/ right.
ออน ยัวร์ เลฟท/ ไรท
ทางซ้ายมือ / ขวามือ ของคุณ
Take the first / second turn.
เทค เธอะ เฟิร์สท / เซคเคินด เทิร์น
เลี้ยวตรงแยกแรก /แยกที่สอง
It’s over there.
อิทส โอเวอะ แธร์
มันอยู่ทางโน้น
It’s next to …
อิทส เนคซท ทู …
มันอยู่ติดกับ…
It’s just before …
อิทส จัสท บิฟอร์…
มันอยู่ก่อนถึง…
It’s opposite…
อิทส ออพพะซิท…
มันอยู่ตรงข้ามกับ…
It’s at the corner.
อิทส แอท ธิ คอร์เนอะ
มันอยู่ตรงหัวมุมถนน
It’s at the end of the road.
อิทส แอท ธิ เอนด ออฟ เธอะ โรด
มันอยู่ตรงสุดถนนเส้นนี้

It’s on the left/ right.
อิทส ออน เธอะ เลฟท/ ไรท
มันอยู่ทางซ้าย/ ทางขวา
It’s not far from here.
อิทส นอท ฟาร์ ฟรอม เฮียร์
มันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอก
It’s very far from here.
อิทส เวรี ฟาร์ ฟรอม เฮียร์
มันอยู่ไกลจากที่นี่มาก

It’s… kilometers away from here.
อิทส… คิโมมิเทอะส อะเวย์ ฟรอม เฮียร์
มันอยู่ห่างจากที่นี่ออกไป…กิโลเมตร

It’s about… meters from here.
อิทส อะเบาท… มิเทอะส ฟรอม เฮียร์
มันอยู่ห่างจากนี่ประมาณ… เมตร

It’s on… Road, near…
อิทส ออน… โรด เนียร์…
มันอยู่ที่ถนน… ใกล้ๆกับ…

Walk for about… minutes.
วอร์ค ฟอร์ อะเบาท…มินนิทส
เดินไปประมาณ…นาที

Keep going until you get to the…
คีพ โกอิง อันทิล ยู เกท ทู เธอะ…
เดินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง…

Go straight until you come to the…
โก สเทรท อันทิล ยู คัม ทู เธอะ…
เดินตรงไปข้างหน้า จนกระทั่งถึง…

Walk to the end of this street and then turn left.
วอร์ค ทู ธิ เอนด ออฟ ธิส สทรีท แอนด เธน เทิร์น เลฟท
เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้ แล้วก็เลี้ยวซ้าย

Cross over to the other side and you will find it.
ครอส โอเวอะ ทู ธิ อัธเธอะ ไซด แอนด ยู วิล ไฟนด อิท
ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งคุณก็จะพบมัน

It’s very close from here, you could walk.
อิทส เวรี โคลส ฟรอม เฮียร์ ยู คูด วอร์ค
มันอยู่ใกล้ที่นี่มากเลย คุณเดินไปก็ได้ครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Excuse me, could you tell me where this address is?
เอคสคิวซ มี คูด ยู เทล มี แวร์ ธิส แอดเดรส อีส
ขอโทษครับ ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าที่อยู่นี้อยู่ตรงไหน
B: Certainly. Go straight on, and turn right at the next corner. That’s the street you are looking for and you can find the house number.
เซอทันลี โก สเทรท ออน แอนด เทิร์น ไรท แอท เธอะ เนคซท คอร์เนอะ แธทส เธอะ สทรีท ยู อาร์ ลุคคิง ฟอร์ แอนด ยู แคน ไฟนด เธอะ เฮาซ นัมเบอะ
ได้แน่นอน เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาที่หัวมุมข้างหน้านั่นจะเป็นถนนที่คุณกำลังมองหาอยู่ แล้วคุณก็จะหาหมายเลขบ้านได้
A: Thank you for your information.
แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ อินเฟอร์เมชัน
ขอบคุณสำหรับรายละเอียดครับ
B: Don’t mention it.
โดนท เมนชัน อิท
ไม่เป็นไรครับ
   
A: Excuse me. Is this the way to the hospital?
เอคสคิวซ มี อีส ธิส เธอะ เวย์ ทู เธอะ ฮอสพิเทิล
ขอโทษค่ะ ทางนี้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมค่ะ
B: No, not this one. Do you see the main road over there?
โน นอท ธิส วัน ดู ยู ซี เธอะ เมน โรด โอเวอะ แธร์
ไม่ใช่ทางนี้ครับ คุณมองเห็นถนนใหญ่นั่นไหม
A: Yes, sir.
เยส เซอะ
เห็นค่ะ
B: Go straight that road, turn right, and then walk along the road until you find a big building. That is the hospital.
โก สเทรท แธท โรด เทิร์น ไรท แอนด เธน วอร์ค อะลอง เธอะ โรด อันทิล ยู ไฟนด อะ บิก บิลดิง แธท อีส เธอะ ฮอสพิเทิล
เดินตรงไปตามถนนสายนั้นนะครับ แล้วก็เลี้ยวขวา จากนั้นเดินตรงไปจนเห็นตึกขนาดใหญ่ นั่นเป็นโรงพยาบาลครับ
A: Thank you
แธงคิว
ขอบคุณค่ะ
Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post