บทสนทนาภาษาอังกฤษ Telephone (การโทรศัพท์)

การสนทนาภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone) เริ่มต้นสนทนาทางโทรศัพท์ สามารถเริ่มต้นด้วยประโยคทักทายที่ใช้กันบ่อยและคุ้นเคยกันดี เช่น Hello, Hi, Good morning ฯลฯ ตามด้วยการบอกชื่อของผู้พูดเองหรือสถานที่ที่อยู่ ตัวอย่างเช่น

โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ Telephone

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ (Telephone)


... is speaking. 
..(ชื่อ)...รับสาย/ พูดอยู่ครับ

This is ...
นี่คือ...

Is that ...?  
ที่นั่น ..(เบอร์/ สถานที่)... ใช่ไหม

Yes, it is.
ครับ ถูกแล้ว

No, this is ...
ไม่ใช่ครับ ที่นี่คือ ....

ตัวอย่าง ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ ผ่านทางโทรศัพท์

Hello. Saengchan Resort. May I help you ?
สวัสดีครับ ที่นี่รีสอร์ทแสงจันทร์ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

หากมีการรับสาย การพูดขอสายในโทรศัพท์ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

May I speak to... please ?
ขอสายคุณ...ได้ไหมคุ่ะ

Can I talk to... please ?
ขอสายคุณ...ได้ไหมคุ่ะ

I want to talk to ... please.
ผมต้องการพูดกับคุณ... ครับ

I'd like to speak to... please.
ฉันขอพูดกับคุณ.... หน่อยครับ

Is.... there ?
คุณ... อยู่ที่นั่นไหม

Would you please call Peeda to the phone ?
ช่วยเรียกคุณปรีดา มารับโทรศัพท์หน่อยได้ไหม

Hey! Narong, it's for you.
เฮ้! ณรงค์ นี่สายของคุณ

Peeda, you are wanted on the phone/line.
คุณปรีดา มีคนขอสายกับคุณครับ

Mr.B, Miss Wanwisa is on the phone/line.
คุณบีครับ คุณวันวิสากำลังอยู่ในสายครับ

Mr. Tawee get the phone, please.
คุณทวี กรุณารับโทรศัพท์ด้วยครับ

Please get the phone for me.
ช่วยรับโทรศัพท์ให้ฉันด้วย


ถ้าหากต้องการให้อีกฝ่าย ช่วยต่อสายหรือโอนสายไปหาผู้รับปลายทาง สามารถนำประโยคเหล่านี้ไปปรับใช้ตามต้องการ

Would you please connect me to…in the…Section?
วูด ยู พลีซ คอนเนคท มี ทู…อิน เธอะ…เซคชัน
รบกวนช่วยต่อสายคุณ…ที่อยู่ฝ่าย…ให้ฉันด้วย

Could you connect me to extension 109?
คูด ยู คอนเนคท มี ทู เอคสเทนชัน วัน โอ ไนน
รบกวนคุณช่วยต่อเบอร์ 109 ให้ฉันได้ไหม

Hello. Extension 10,please.
เฮลโล เอคสเทนชัน เทน พลีซ
สวัสดีครับ กรุณาต่อหมายเลข 10

Room 229, please.
รูม ทู ทู ไนน พลีซ
ช่วยต่อห้อง 229 ให้ด้วยครับ

I want number 201.
ไอ วอนท นัมเบอะ ทู โอ วัน
ฉันต้องการต่อหมายเลข 201

Please connect me with…
พลีซ คอนเนคท มี วิธ…
ช่วยต่อสายคุณ…ให้ฉันหน่อย

I will connect you now.
ไอ วิล คอนเนคท ยู นาว
ฉันจะโอนสายให้คุณเดี๋ยวนี้เลย


หากต้องการทราบว่า ผู้พูดนั่นเป็นใคร สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

Who is this speaking, please?
ฮู อีส ธิส สพิคคิง พลีซ
นี่ใครกำลังพูดอยู่ครับ

May I ask who’s calling, please?
เมย์ ไอ อาสค ฮูส คอลลิง พลีซ
ไม่ทราบว่าใครโทรมาครับ

What’s your name please?
วอทส ยัวร์ เนม พลีซ
ขอทราบชื่อคุณด้วย

Who shall I say called?
ฮู แชล ไอ เซย์ คอลด
จะให้บอกว่าใครโทรมาครับ

Who shall I say is calling?
ฮู แชล ไอ เซย์ อีส คอลลิง
จะให้ผมบอกว่าใครโทรมา


หากเราต้องการบอกคู่สนทนาว่า กรุณาถือสายรอสักครู่ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

Please hold on (the line).
พลีซ โฮลด ออน (เธอะ ไลน)
Just a moment, please.
จัสท อะ โมเมนท พลีซ
Just a few minutes, please.
จัสท อะ ฟิว มินนิทส พลีซ
Just a second, please.
จัสท อะ เซคเคินด พลีซ
Hold on the moment, please.
โฮลด ออน เธอะ โมเมนท พลีซ
Hold on the line, please.
โฮลด ออน เธอะ ไลน พลีซ
Wait a minute, please.
เวท อะ มินนิทส พลีซ
Wait a moment, please.
เวท อะ โมเมนท พลีซ


Will you hold a line for a few minutes, please?
วิล ยู โฮลด อะ ไลน ฟอร์ อะ ฟิว มินนิทส พลีซ
กรุณาถือสายรอสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับ


หากผู้ที่ถูกขอสาย ไม่อยู่ หรือไม่ว่าง ให้กล่าว Sorry หรือ I’m sorry เพื่อความสุขภาพ แล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้

 

Sorry to keep you waiting.
ซอรี ทู คีพ ยู เวททิง
ขอโทษด้วยที่ให้รอ
She is not in at the moment.
ชี อีส นอท อิน แอท เธอะ โมเมนท
ตอนนี้เธอไม่อยู่
He’s not available now.
ฮีส นอท อะเวลละเบิล นาว
ตอนนี้เขาไม่ว่าง
He isn’t here.
ฮี อีสซึนท เฮียร์
เขาไม่ได้อยู่ที่นี่
She’s taking her leave now.
ชีส เทคคิง เฮอร์ ลีฟ นาว
เธออยู่ในช่วงลาพักค่ะ
He is out for lunch.
ฮี อีส เอาท ฟอร์ ลันช
เขาออกไปทานอาหารกลางวัน
She is on another line.
ชี อีส ออน อะนาเธอะ ไลน
เธอติดสายอยู่ครับ
The line is busy.
เธอะ ไลน อีส บิซซี
สายไม่ว่างเลยครับ
Someone is on the phone.
ซัมวัน อีส ออน เธอะ โฟน
มีคนกำลังใช้สายอยู่ครับ
Will he be back soon?
วิล ฮี บี แบค ซูน
เขาจะกลับมาเร็วๆนี้ไหม
I’m not sure.
ไอม นอท ชัวร์
ฉันไม่แน่ใจค่ะ
What time will he be back?
วอท ไทม วิล ฮี บี แบค
เขาจะกลับมากี่โมงครับ
He’ll be back at…o’clock.
ฮี วิล บี แบค แอท…โอคลอด
เขาจะกลับมาเวลา…


When is the coming back, please?
เวน อีส ชี คัมมิง แบค พลีซ
เธอจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ

I think he’s coming back in half an hour.
ไอ ธิงค ฮีส คัมมิง แบค อิน ฮาล๊ฟ แอน เอาเออะ
ฉันคิดว่าเขาจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมง

I don’t thik she’ll be back again today.
ไอ โดนท ธิงค ชีล บี แบค อะเกน ทูเดย์
ฉันไม่คิดว่าเธอจะกลับเข้ามาอีกในวันนี้นะ

Is there anyone else you would like to talk to?
อีส แธร์ เอนนีวัน เอลซ ยู วูด ไลค ทู ทอล์ค ทู
คุณต้องการพูดกับท่านอื่นไหมคะ


หากไม่เจอหรือได้พูดคุยกับคนที่เราจะสนทนาด้วย อาจมี การฝากข้อความไว้เพื่อให้ติดต่อกลับหรือได้รับเรื่องให้ทราบ ซึ่งการการฝากหรือรับฝากข้อความ ให้ใช้ประโยคต่อไปนี้

May I leave a message?
เมย์ ไอ ลีฟว อะ เมสเซจ
ฉันขอฝากข้อความหน่อยได้ไหม
Would you please take a message?
วูด ยู พลีซ เทค อะ เมสเซจ
ฝากคุณจดข้อความไว้หน่อยได้ไหม
Can I take a message for him?
แคน ไอ เทค อะ เมสเซจ ฟอร์ ฮิม
ให้ฉันจดข้อความไว้ให้เขาไหม
Will you wish  to leave a message for him?
วิล ยู วิช ทู ลีฟว อะ เมสเซจ ฟอร์ ฮิม
คุณต้องการฝากข้อความถึงเขาไหม
Would you like to leave a message?
วูด ยู ไลค ทู ลีฟว อะ เมสเซจ
คุณจะฝากข้อความไว้ไหม
Have you any messages for him?
แฮฟว ยู เอนนี เมสเซจจิส ฟอร์ ฮิม
มีอะไรจะฝากบอกเขาไหม
Is there any messages?
อีส แธร์ เอนนี เมสเซจจิส
มีข้อความจะฝากไว้ไหม
Please tell her that I called.
พลีซ เทล เฮอร์ แธท ไอ คอลด
ช่วยบอกเธอด้วยว่าผมโทรหา
OK. I will tell him when he gets back.
โอเค ไอ วิล เทล ฮิม เวน ฮี เกทส แบค
ได้ ฉันจะบอกเขาให้ เมื่อเขากลับมา
All right. I’ll tell her that you called.
ออล ไรท ไอล เทล เฮอร์ แธท ยู คอลด
ได้ค่ะ ฉันจะบอกเธอว่าคุณโทรมา
Please ask him to call me back when he comes in.
พลีซ อาสค ฮิม ทู คอล มี แบค เวน ฮี คัมส อิน
ถ้าเขากลับมา ช่วยบอกให้เขาโทรหาผมด้วยนะ
Please tell him that I will call back later about 9 a.m. tomorrow.
พลีซ เทล ฮิม แธท ไอ วิล คอล แบค เลเทอะ อะเบาท ไนน เอ เอ็ม ทูมอโร
ช่วยบอกเขาด้วยว่า ฉันจะโทรมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ ประมาณ 9 โมงเช้า
Would you please ask her to call.. when she gets back.
วูด ยู พลีซ อาสค เฮอร์ ทู คอล… เวน ชี เกทส แบค
ถ้าเธอกลับมาแล้ว คุญช่วยบอกให้เธอโทรหา…ด้วยนะ
What is your telephone number?
วอท อีส ยัวร์ เทลละโฟน นัมเบอะ
เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร
My telephone number is…
มาย เทลละโฟน นัมเบอะ อีส…
เบอร์โทรศัพท์ของฉันคือ…


Will you call back later?
วิล ยู คอล แบค เลเทอะ
คุณจะโทรกลับมาใหม่ไหม

I’ll call back latter. thanks.
ไอล คอล แบค เลเทอะ แธงคส
แล้วฉันจะโทรกลับมาใหม่ ขอบคุณค่ะ

Thank you. I’ll try again later.
แธงคิว ไอล ไทร อะเกน เลเทอะ
ขอบคุณครับ ผมจะลองโทรมาอีกครั้ง


ในกรณีที่ คนโทรมาผิดเบอร์ สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ได้เช่น

Sorry. I think you have the wrong number.
ซอรี ไอ ธิงค ยู แฮฟว เธอะ รอง นัมเบอะ
ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณคงโทรผิด

Sorry. I think you called the wrong number.
ซอรี ไอ ธิงค ยู คอลด เธอะ รอง นัมเบอะ
ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณโทรผิดแล้วละ

I’m afraid. You have got the wrong number.
ไอม อะเฟรด ยู แฮฟว กอท เธอะ รอง นัมเบอะ
ฉันเกรงว่า คุณคงจะโทรผิดเบอร์นะ

I’m sorry. There is no one here by that name.
ไอม ซอรี แธร์ อีส โน วัน เฮียร์ บาย แธท เนม
ขอโทษค่ะ ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้น

Please dial 9 to get an outside line.
พลีซ ไดเอิล ไนน ทู เกท แอน เอาทไซด ไลน
โปรดหมุนหมายเลข 9 เืพื่อต่อสายนอกค่ะ


ก่อนวางสายก็ต้องมี การกล่าวคำอำลาหรือบอกลาอย่างสุภาพ ถ้าใช้คำทั่วๆไป เช่น Good bye, Bye หรืออาจจะใช้ประโยคต่อไปนี้

Thank you for calling.
แธงคิว ฟอร์ คอลลิง
ขอบคุณที่โทรเข้ามา
Talk (to you) later.
ทอล์ค (ทู ยู) เลเทอะ
แล้วคุยกันใหม่นะ
Talk (to you) soon.
ทอล์ค (ทู ยู) ซูน
แล้วคุยกันใหม่เร็วๆ นี้
I will call you later/soon.
ไอ วิล คอล ยู เลเทอะ/ซูน
แล้วฉันจะโทรมาใหม่นะ

 

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Hello! May I speak to C, please?
เฮลโล เมย์ ไอ สพีค ทู ซี พลีซ
สวัสดีครับ ขอสายคุณซีหน่อยครับ
B : Hold on the moment, please.
โฮลด ออน เธอะ โมเมนท พลีซ
กรุณาถือสายรอสักครู่นะคะ
A : All right, thanks.
ออล ไรท แธงคส
ได้เลยครับ ขอบคุณ
C : Hello, C speaking. Who’s on the line, please?
เฮลโล ซี สพิคคิง ฮูส ออน เธอะ ไลน พลีซ
สวัสดีค่ะ ซีพูดอยู่ค่ะ นั่นใครค่ะ
A : Hi, C. It’s me, Peter. Do you remember me?
ไฮ ซี อิทส มี พีเทอะ ดู ยู รีเมมเบอะ มี
ซี นี่ผมเอง เอ คุณจำผมได้ไหม
B : Of course, A. How are you?
ออฟ คอร์ส เอ ฮาว อาร์ ยู
จำได้อยู่แล้ว เอ คุณสบายดีไหม

 

A : Hello! May I speak with C, please?
เฮลโล เมย์ ไอ สพีค วิธ ซี พลีซ
สวัสดีครับ ผมขอสายซีหน่อยครับ
B : I’m sorry. He’s not in now. Do you want to leave a message?
ไอม ซอรี ฮีส นอท อิน นาว ดู ยู วอนท ทู ลีฟว อะ เมสเซจ
เสียใจค่ะ ตอนนี้เขาไม่อยู่ คุณต้องการฝากข้อความไว้ไหมคะ
A : Of course. Please tell him “A” called. And ask him to call me back very soon.
ออฟ คอร์ส พลีซ เทล ฮิม แจค คอลด แอนด อาสค ฮิม ทู คอล มี แบค เวรี ซูน
ครับ ช่วยบอกเขาด้วยว่าเอโทรมาหา และให้เขาโทรกลับหาผมด่วนเลยนะครับ
B : OK. I will tell him when he gets back.
โอเค ไอ วิล เทล ฮิม เวน ฮี เกทส แบค
ได้ค่ะ ฉันจะบอกเขาให้ เมื่อเขากลับมา
A : Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณครับ


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : 20 ประโยคภาษาอังกฤษพูดทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย (Telephone)

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post