บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Blessing (การอวยพร)

ADVERTISEMENT
การอวยพรภาษาอังกฤษ (Blessing) เรามีตัวอย่างประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานะการณ์ต่างๆ เช่น แสดงความยินดี ชื่นชมยินดี อวยพรให้มีความสุข เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ดังต่อไปนี้
Blessing (การอวยพร)
ตัวอย่างคำอวยพรสั้นๆ ที่นำไปใช้ได้ทุกงาน

Congratulations ยินดีด้วย
Good luck โชคดีนะ
Best wishes ด้วยความหวังดี
Have a good time ขอให้มีความสุขนะ
Good luck to you ขอให้คุณโชคดี
Happy….day. สุขสันต์วัน…
Good luck on your… ขอให้คุณโชคดีกับ…
Best wishes on your… ขอให้คุณโชคดีกับ…
Congratulations on your… ขอแสดงความยินดีกับ…
Please give her my congratulations. ฝากแสดงความยินดีกับเธอด้วย
Please accept my congratulations. โปรดรับความยินดีของผมด้วย
Congratulations on your wedding ขอแสดงความยินดีในวันแต่งงาน
Congratulations to you on the birth of your daughter. ของแสดงความยินดีในวันเกิดของลูกสาวคุณด้วยนะ
ADVERTISEMENT

ตัวอย่าง สำนวนภาษาอังกฤษ ที่นิยมแสดงความชื่นชมยินดี
Great job! ดี, เยี่ยม, เก่ง มาก
That’s great! เยี่ยมจริงๆ
That’s wonderful! วิเศษจริงๆ
How lucky you are! คุณช่างโชคดีจริงๆเลย
What a wonderful news! ช่างเป็นข่าวดีจริงๆเลย
You deserve it. คุณสมควรได้รับสิ่งนั้น
I’m glad to hear it. ฉันดีใจที่ได้ทราบเรื่องนี้
Heartiest congratulations! ขอแสดงความยินดีจากใจจริง
Warmest congratulations! ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

การอวยพรว่าขอให้คุณ... สามารถขึ้นต้นประโยคด้วย I wish… , Wish you…, Wishing you…, หรือ May… แล้วตามด้วยกลุ่มคำนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
I wish you good luck ขอให้คุณโชคดี
I wish you happiness. ขอให้คุณมีความสุข
Wish you a happy birthday. ขอให้คุณมีความสุขในวันเกิด
Wishing you good health. ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง
May health, happiness and good time greet you. ขอให้คุณมีสุขภาพที่ดี มีความสุข และมีช่วงเวลาดีๆ

เมื่อมีการอวยพร ก็ต้องมีการตอบรับคำอวยพรด้วยเช่นกัน การตอบรับความอวยพรหรือประโยคคำอวยพรต่างๆ เช่น
Thank you, and the same to you. ขอบคุณครับ คุณก็เช่นกันนะครับ

และอวยพรในวันเทศกาลต่างๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Festival Greetings (ทักทาย-อวยพรในวันเทศกาล)
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com