บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Shopping (การซื้อสินค้า)

ADVERTISEMENT
ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษของเจ้าของร้านหรือผู้ขายเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้าน จะมีความหมายว่า ให้ฉันช่วยไหม ซึ่งมักใช้ถามลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหาสินค้าที่ต้องการและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น
การซื้อสินค้าภาษาอังกฤษ Shopping

May I help you?
เมย์ ไอ เฮลพ ยู
(How) can I help you?
(ฮาว) แคน ไอ เฮลพ ยู
Do you want any help?
ดู ยู วอนท เอนนี เฮลพ
Do you need any help?
ดู ยู นีด เอนนี เฮลพ
Would you like any help?
วูด ยู ไลค เอนนี เฮลพ
Have you been helped?
แฮฟว ยู บีน เฮลพท
Anything can I do for you?
เอนนีธิง แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู
What can I do for you?
วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู

ซึ่ง part นี้ จะแนะนำประโยคที่สนทนากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่นการถามความค้องการของลูกค้า การบอกความต้องการสินค้าที่สนใจ กรณีขอดูสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ การลองสินค้าพวกเสื้อผ้า เป็นต้น

Is there anything/something I can do for you?
อีส แธร์ เอนนีธิง/ซัมธิง ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู
มีอะไรที่ฉันพอจะทำให้คุณได้บ้าง
Yes, please. / No, thanks.
เยส พลีซ / โน แธงคส
มีครับ / ไม่มีครับ ขอบคุณ

ประโยคที่ผู้ขายใช้ถามความต้องการของลูกค้าสามารถนำไปใช้กับการนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ ได้ เช่น

what would you like, sir?
วอท วูด ยู ไลค เซอะ
คุณต้องการซื้ออะไรค่ะ
What are you looking for?
วอท อาร์ ยู ลุคคิง ฟอร์
คุณกำลังมองหาอะไรอยู่ครับ
Which one do you need?
วิช วัน ดู ยู นีด
คุณต้องการอันไหนครับ
What kind do you want?
วอท ไคนด ดู ยู วอนท
คุณต้องการประเภทไหน
What style do you prefer?
วอท สไทล ดู ยู พรีเฟอะ
คุณชอบรูปทรงแบบไหน
What is your size?
วอท อิส ยัวร์ ไซซ
เบอร์อะไรครับ
What size do you wear?
วอท ไซซ ดู ยู แวร์
คุณใส่เบอร์อะไร
What color do you prefer?
วอท คัลเลอะ ดู ยู พรีเฟอะ
คุณชอบสีอะไร
What kind of… would you like?
วอท ไคนด ออฟ… วูด ยู ไลค
คุณชอบ…แบบไหนค่ะ
What kind of… would you care for?
วอท ไคนด ออฟ… วูด ยู แคร์ ฟอร์
คุณสนใจแบบไหนค่ะ
What would you like to have?
วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว
คุณต้องการจะซื้ออะไรครับ
What brand do you have in mind?
วอท แบรนด ดู ยู แฮฟว อิน ไมนด
คุณอยากได้ยี่ห้ออะไร
Would you take it?
วูด ยู เทค อิท
คุณจะซื้อไหมคะ
May I take your order?
เมย์ ไอ เทค ยัวร์ ออเดอะ
คุณจะสั่งสินค้าเลยไหมครับ

การบอกความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้ตังต่อไปนี้
ADVERTISEMENT

I would like…
ไอ วูด ไลต…
ผมอยากได้….ครับ
I would like to buy…
ไอ วูด ไลต ทู บาย…
ฉันอยากจะซื้อ… ค่ะ
I am looking for…
ไอ แอม ลุคคิง ฟอร์…
ผมกำลังมองหา…อยู่ครับ
I need some…
ไอ นีด ซัม…
ฉันต้องการ…ค่ะ
I will take it/this.
ไอ วิล เทค อิท/ธิส
ฉันอาอันนี้
I’m interested in buying…
ไอม อินเทอะเรสทิด อิน บางอิง…
ผมสนใจจะซื้อ …ครับ
Can I see…on the shelf?
แคน ไอ ซี…ออน เธอะ เชลฟ
ผมขอดู…บนชั้นหน่อยครับ
Let me have…please.
เลท มี แฮฟว…พลีซ
ขอ…ให้ฉันหน่อยค่ะ
where can I find the…please?
แวร์ แคน ไอ ไฟนด เธอะ…พลีซ
ฉันจะหา…ได้จากที่ไหน
Could you tell me where the…is?
คูด ยู เทล มี แวร์ เธอะ…อีส
บอกหน่อยได้ไหมว่า…อยู่ครงไหน
Do you have?
ดู ยู แฮฟว
คุณมี …ไหม
Do you sell…?
ดู ยู เซล…
คุณมี…ขายไหม
Do you have any…?
ดู ยู แฮฟว เอนนี…
คุณพอจะมี….บ้างไหม
Sorry, we don’t sell them.
ซอรี วี โดนท เซล เธม
เสียใจครับ เราไม่ได้ขายของพวกนั้น
Sorry, we don’t have any left.
ซอรี วี โดนท แฮฟว เอนนี เลฟท
เสียใจค่ะ เราไม่มีสินค้าเหลือเลย

หากในกรณีที่ยังไม่ต้องการซื้อสินค้า อาจสามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ได้

I’m just looking.
ไอม จัสท ลุคคิง
ขอดูก่อน
I want to have a look first.
ไอ วอนท ทู แฮฟว อะ ลุค เฟิร์สท
ขอดูก่อน
I’m just browsing, thanks.
ไอม จัสท เบราซิง แธงคส
ผมแค่ดูเฉยๆ ขอบคุณครับ
I just want to look around.
ไอ จัสท วอนท ทู ลุค อะเรานด
ฉันขอเดินดูรอบๆ ก่อน
We just want to have a look.
วี จัสท วอนท ทู แฮฟว อะ ลุค
เราแค่ต้องการเดินดูก่อนครับ

การสนทนาเกี่ยวกับการลองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

Can I try it on?
แคน ไอ ไทร อิท ออน
ขอลองหน่อยได้ไหมครับ
Could I try this on?
คูด ไอ ไทร ธิส ออน
ขอลองอันนี้หน่อยได้ไหม
Where’s the fitting room?
แวร์ส เธอะ ฟิททิง รูม
ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหน
Do you haver a fitting room?
ดู ยู แฮฟว อะ ฟิททิง รูม
มีห้องลองเสื้อผ้าไหม
Do you have this in a size…?
ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อะ ไซซ
คุณมีแบบนี้/พวกนี้ เบอร์…ไหม
Have you got this in a smaller/ larger size?
แฮฟว ยู กอท ธิส อิน อะ สมอลเลอะ/ลาร์จเจอะ ไซซ
คุณมีแบบนี้แต่ไซส์ เล็ก/ใหญ่ กว่านี้ไหม

Does this come in other colors?
ดาส ธิส คัม อิน อัธเธอะ คัลเลอะส
แบบนี้มีสีอื่นๆ ไหม
Do you have this in other sizes?
ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อัธเธอะ ไซซิส
แบบนี้มีเบอร์อื่นไหมครับ
Do you have any of these in stock?
ดู ยู แฮฟว เอนนี ออฟ ธีส อิน สทอค
คุณมีแบบนี้ในสต๊อคเหลืออยู่บ้างไหม
What size are you?
วอท ไซซ อาร์ ยู
คุณใส่เบอร์อะไร
I take a size…
ไอ เทค อะ ไซซ…
ฉันใส่เบอร์…
Do you want to try it on?
ดู ยู วอนท ทู ไทร อิท ออน
คุณต้องการลองใส่ไหม
Does it fit well?
ดาส อิท ฟิท เวล
ใส่พอดีไหม
Is that a good fit?
อีส แธท อะ กูด ฟิท
ใส่พอดีไหม
It’s just right.
อิทส จัสท ไรท
พอดีแล้ว
It doesn’t fit.
อิท ดัซซึนท ฟิท
ไม่พอดี
A little tight.
อะ ลิทเทิล ไทท
คับไปหน่อย
A little loose.
อะ ลิทเเทิล ลูส
หลวมไปหน่อย
It’s much too big.
อิทส มัช ทู บิก
ใหญ่เกินไป
It’s much too small.
อิทส มัช ทู สมอล
เล็กเกินไป
It’s a little too big / small.
อิทส อะ ลิทเทิล ทู บิก / สมอล
ใหญ่/เล็ก เกินไปหน่อย

It suits to you.
อิทส ซุทส ทู ยู
มันเหมาะกับคุณ
It looks very good on you.
อิท ลุคส เวรี กูด ออน ยู
คุณใส่แล้วดูดีมากเลย
What are this made of?
วอท อาร์ ธิส เมด ออฟ
ตัวนี้ทำมาจากอะไร
Is this good quality?
อีส ธิส กูด ควอลิที
คุณภาพดีหรือเปล่า
I’ll take this one.
ไอล เทค ธิส วัน
ผมเอาตัวนี้ครับ
Do you have a new one?
ดู ยู แฮฟว อะ นิว วัน
มีตัวใหม่ไหม
Sorry, this is the last one.
ซอรี ธิส อีส เธอะ ลาสท วัน
ขอโทษครับ นี่ตัวสุดท้ายแล้ว

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Shopping (การซื้อสินค้า) ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เราค่อยมาต่อกันที่ part 13 กันนะครับ ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการสอบถามราคา การต่อราคาสินค้า การชำระเงิน และกล่าวขอบคุณลูกค้าก่อนออกจากร้าน ส่วน ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) จะอยู่ใน part ต่อไปครับ ซึ่ง part 12 ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com