บทสนทนาภาษาอังกฤษ Appointment (การนัดหมาย)

ในการสนทนาเพื่อการสื่อสาร อาจเป็นการนัดหมายเพื่อพูดคุยเจรจากันระหว่างบุคคล การนัดเพื่อน หรืออาจนัดหมายเพื่อธุระกิจหรือการทำงาน การนัดหมายวันเวลา ซึ่งการนัดหมายอาจมีหลายแบบ เช่นการนัดหมายแบบเป็นทางการ เพื่อนัดลูกค้ามาเจรจาตกลง เป็นต้น และมีประโยคการตอบรับคำเชิญนัดหมายภาษาอังกฤษ การตอบปฏิเสธการนัดหมาย หรือการเลื่อนนัด ก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการเจรจาสนทนากันได้ ดังต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Appointment (การนัดหมาย)

การนัดหมายภาษาอังกฤษ (Appointment)

Are you available on…?
อาร์ ยู อะเวลละเบิล ออน…
(วัน/เวลา)…คุณว่างไหม
Are you free after work?
อาร์ ยู ฟรี อาฟเทอะ เวิร์ค
หลังเลิกงานคุณว่างไหม
Can we meet up on/at…?
แคน วี มีท อัพ ออน/แอท…
เราพบกัน(วัน/เวลา)…ได้ไหม
How does…sound to you?
ฮาว ดาส…เซานด ทู ยู
พบกัน(วัน/เวลา)…ดีไหม
Is…convenient for you?
อีส…คอนวีเนียนท ฟอร์ ยู
(วัน/เวลา)…คุณสะดวกไหม
Is…a good time for you?
อีส…อะ กูด ไทม ฟอร์ ยู
คุณสะดวกเวลา…ไหม
Would…suit you?
วูด…ซุท ยู
(วัน/เวลา)…คุณสะดวกไหม

What time suits you?
วอท ไทม ซุทส ยู
คุณจะสะดวกเวลาไหน
What about sometimes next week?
วอท อะเบาท ซัมไทมซ เนคซท วีค
สัปดาห์หน้ามาเจอกันหน่อยเป็นไง
Are you up to anything this evening?
อาร์ ยู อัพ ทู เอนนีธิง ธิส อีฟวนิง
เย็นนี้คุณว่างไหม
Can you have lunch with me tomorrow?
แคน ยู แฮฟว ลันช วิธ มี ทูมอโร
พรุ่งนี้เที่ยงทานอาหารด้วยกันไหมค่ะ
Do you already have plans for this weekend?
ดู ยู ออลเรดดี แฮฟว แพลนส ฟอร์ ธิส วีคเอนด
เสาร์อาทิตย์นี้คุณมีธุระอะไรหรือเปล่า
Do you already have an appointment?
ดู ยู ออลเรดดี แฮฟว แอน อะพอยเมนท
คุณมีนัดแล้วหรือยัง
What time shall we meet?
วอท ไทม แชล วี มีท
เราจะพบกันตอนกี่โมงดี
Where would you like to meet?
แวร์ วูด ยู ไลค ทู มีท
คุณอยากนัดเจอที่ไหน
Why don’t you join us?
วาย โดนท ยู จอยน อัส
มาสนุกด้วยกันไหม
Have you been here long?
แฮฟว ยู บีน เฮียร์ ลอง
คุณมาถึงนี่นานหรือยัง
Have you been waiting long?
แฮฟว ยู บีน เวททิง ลอง
คุณรอนานไหม
Shall we meet tomorrow?
แชล วี มีท ทูมอโร
เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหม
Hope you can come.
โฮพ ยู แคน คัม
หวังว่าคุณคงจะมาได้นะ
Let me know if you can make it.
เลท มี โน อิฟ ยู แคน เมค อิท
บอกฉันด้วยถ้าคุณมาได้

นัดหมายภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้


I’d like to make an appointment to see…, please.
ไอ ไลค ทู เมค แอน อะพอยทเมนท ทู ซี…พลีซ
ผมอยากจะขอนัดพบกับคุณ…หน่อยครับ

I’d like to see…, please.
ไอด ไลค ทู ซี…พลีซ
ผมอยากจะขอพบคุณ…ครับ
Have you got a minute?
แฮฟว ยู กอท อะ มินนิท
คุณพอจะมีเวลาสักครู่ไหม
May I see you for a minute?
เมย์ ไอ ซี ยู ฟอร์ อะ มินนิท
ผมขอพบคุณสักครู่ได้ไหม
Can I see you for a minute?
แคน ไอ ซี ยู ฟอร์ อะ มินนิท
ขอพบคุณสักครู่ได้ไหม
Can I have a word with you?
แคน ไอ แฮฟว อะ เวิร์ด วิธ ยู
ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม
Can I talk to you for a minute?
แคน ไอ ทอล์ค ทู ยู ฟอร์ อะ มินนิท
ขอคุยกับคุณสักครู่ได้มั้ย
Do you have an appointment, sir?
ดู ยู แฮฟว แอน อะพอยทเมนท เซอะ
คุณนัดไว้หรือเปล่าคะ
When do you want to meet him?
เวน ดู ยู วอนท ทู มีท ฮิม
คุณต้องการพบเขาเมื่อไหร่คะ
If possible, I’d like to meet him in the morning.
อิฟ พอสซิเบิล ไอด ไลค ทู มีท ฮิม อิน เธอะ มอร์นิง
ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะพบเขาตอนเช้านะ
I have something to tell him.
ไอ แฮฟว ซัมธิง ทู เทล ฮิม
ผมมีเรื่องต้องคุยกับเขา
I want to talk to you in private.
ไอ วอนท ทู ทอล์ค ทู ยู อิน ไพรเวท
ฉันอยากจะขอคุยเป็นการส่วนตัว

การนัดหมายก็ต้องมีการตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ สามารถตอบได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การตอบรับคำเชิญ หรือตกลงการนัดหมาย


Sure!
ชัวร์
แน่นอน
I’d love to.
ไอด เลิฟว ทู
ฉันจะไป
I won’t miss.
ไอ โวนท มิส
ฉันไม่พลาดแน่
That would be nice.
แธท วูด บี ไนซ
นั่นคงจะดีเลย
That sounds good.
แธท เซานดส กูด
ฟังดูดีนี่
That sounds like fun.
แธท เซานดส ไลค ฟัน
ฟังดูน่าสนุกนะ
Thanks for inviting.
แธงคส ฟอร์ อินไวทิง
ขอบคุณที่เชิญ
OK. Meet/See you there!
โอเค มีท/ซี ยู แธร์
ตกลง แล้วเจอกันที่นั่นนะ
…is fine.
…อีส ไฟน
วัน/เวลา…ก็ดี
…suits me.
…ซุทส มี
ฉันสะดวก (วัน/เวลา)…
…would be perfect.
…วูด บี เพอร์เฟคท
(วัน/เวลา)…น่าจะดีที่สุด
I’ll be there in ten minutes.
ไอล บี แธร์ อิน เทน มินทินส
ฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกสิบนาที
I’ll see you at…
ไอล ซี ยู แอท…
ฉันจะมาพบคุณ(ที่/เวลา)…
Let’s meet at…
เลทส มีท แอท…
พบกัน(ที่/เวลา)…นะ
I waited for you for an hour.
ไอ เวททิด ฟอร์ ยู ฟอร์ แอน เอาเออะ
ฉันรอคุณมา 1 ชั่วโมงแล้วนะ
Be punctual next time!
บี พังคชวล เนคซท ไทม
ครั้งหน้าช่วยตรงเวลาด้วยนะ
I’ll call  you later.
ไอล คอล ยู เลเทอะ
แล้วฉันจะโทรหาคุณนะ

การตอบปฏิเสธ ก็สามารถเลือกใช้ได้หลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้


I already have plans.
ไอ ออลเรดดี แฮฟว แพลนส
ฉันมีแผนแล้ว
Sorry, I have the plans.
ซอรี ไอ แฮฟว เธอะ แพลนส
ขอโทษด้วย ฉันมีแผนแล้ว
I’m afraid, I can’t make it.
ไอม อะเฟรด ไอ แคนท เมค อิท
เกรงว่าฉันคงจะไปไม่ได้
I’m staying home tonight.
ไอม สเทย์อิง โฮม ทูไนท
คืนนี้ฉันว่าจะอยู่บ้านนะ
I have to study on Tuesday.
ไอ แฮฟว ทู สทัดดี ออน ทิวซเดย์
วันอังคารฉันต้องไปเรียน
I have the day off tomorrow.
ไอ แฮฟว เธอะ เดย์ ออฟ ทูมอโร
พรุ่งนี้ฉันหยุด
…is going to be a little difficult.
…อีส โกอิง ทู บี อะ ลิทเทิล ดิฟฟิคัลท
วัน/เวลา…คงเป็นไปได้ยาก
I really don’t think I can on that day.
ไอ เรียลลิ โดนท ธิงค ไอ แคน ออน แธท เดย์
ฉันไม่คิดว่า ฉันจะสามารถไปได้ในวันนั้นนะ
I’m too tired.
ไอม ทู ไทเออะด
ฉันเหนื่อยมากเลย
I suddenly have a business.
ไอ ซัดเดนลี แฮฟว อะ บิซซิเนส
ฉันมีธุระกะทันหันน่ะ
I’m very busy at the miment.
ไอม เวรี บิซซี แอท เธอะ โมเมนท
ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งมากเลย
I’ve got too much work to do.
ไอฟว กอท ทู มัช เวิร์ค ทู ดู
ฉันมีงานมากมายที่ต้องทำ

I’m sorry, I won’t be able to make it on…
ไอม ซอรี ไอ โวนท บี เอเบิล ทู เมค อิท ออน…
เสียใจด้วยค่ะ ฉันไม่สามารถพบคุณใน(วัน/เวลา)…ได้

I’m very sorry, but something urgent has come up.
ไอม เวรี ซอรี บัท ซัมธิง เออเจนท แฮส คัม อัพ
ฉันเสียใจจริงๆ พอดีมีงานด่วนเข้ามา

I’m sorry. Tomorrow, he’s tied up.
ไอม ซอรี ทูมอโร ฮีส ไทด อัพ
ขอโทษด้วยค่ะ พรุ่งนี้ท่านไม่ว่าง

I’m sorry. She’s on holiday this week.
ไอม  ซอรี ชีส ออน ฮอลลิเดย์ ธิส วีค
ขอโทษครับ สัปดาห์นี้เธอลาหยุด


การเลื่อนนัด ประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคที่นำไปใช้ได้ ดังนี้


What about…?
วอท อะเบาท…
แล้วถ้าเป็น(วัน/เวลา)…ล่ะ
Can we fix another time?
แคน วี ฟิคซ อะนาเธอะ ไทม
ขอเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหม
Can we make another time?
แคน มี เมค อะนาเธอะ ไทม
เรานัดกันเวลาอื่นได้ไหม
Could we meet on Saturday instead?
คูด วี มีท ออน แซทเทอะเดย์ อินสเทด
เรานัดเจอกันวันเสาร์แทนได้ไหม
Could we meet at another place instead?
คูด วี มีท แอท อะนาเธอะ เพลส อินสเทด
เรานัดเจอกันที่อื่นแทนได้ไหม
Would next Monday be all right?
วูด เนคซท มันเดย์ บี ออล ไรท
ถ้าเป็นวันจันทร์หน้าจะได้ไหม
I’d much prefer Friday, if that’s alright with you.
ไอด มัช พรีเฟอะ ไฟรเดย์ อิฟ แธทส ออลไรท วิธ ยู
ฉันอยากนัดวันศุกร์มากกว่า ถ้าคุณว่างนะ

If we change the appointment to…what do you think?
อิฟ วี เชนจ ธิ อะพอยทเมนท ทู…วอท ดู ยู ธิงค
ถ้าเราเลื่อนนัดเป็น(วัน/เวลา)…คุณคิดว่าไง


ต่อไปเป็นตัวอย่าง บทสนทนาการนัดหมายภาษาอังกฤษ การนัดหมาย การตอบตกลง การปฏิเสธ และการเลื่อนนัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้


ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Nan : Good morning. I’d like to make an appointment to see Mr.John.
กูด มอร์นิง ไอด ไลค ทู เมค แอน อะพอยทเมนท ทู ซี มิสเทอะ จอห์น
สวัสดีครับ ผมอยากจะขอนัดพบคุณจอห์นหน่อยครับ
May : When do you want to meet him?
เวน ดู ยู วอนท ทู มีท ฮิม
คุณต้องการพบเขาเมื่อไหร่ค่ะ
Nan : Is tomorrow at 3 p.m. convenient for him?
อีส ทูมอโร แอท ธรี พี เอ็ม คอนวีเนียนท ฟอร์ ฮิม
พรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโมงสะดวกสำหรับเขาไหมครับ
May : OK. Your appointment will be tomorrow at 3 p.m.
โอเค ยัวร์ อะพอยทเมนท วิล บี ทูมอโร แอท ธรี พี เอ็ม
ได้ค่ะ เวลานัดหมายของคุณคือ วันพรุ่งนี้ เวลาบ่ายสามโมงนะคะ
Nan : Thank you very much.
แธงคิว เวรี มัช
ขอบคุณมากครับ
May : You’re welcome.
ยัวร์ เวล’คัม
ยินดีค่ะ

Joy : Could I make an appointment to meet Mr.John?
คูด ไอ เมค แอน อะพอยทเมนท ทู มีท มิสเทอะ จอห์น
ฉันขอนัดพบคุณจอห์นได้ไหมค่ะ
Nan : I’m sorry. He’s on holiday this week.
ไอม ซอรี ฮีส ออน ฮอลลิเดย์ ธิส วีค
ขอโทษครับ สัปดาห์นี้เขาลาหยุด
Joy : Really? That’s too bad. What about next week?
เรียลลิ แธทส ทู แบด วอท อะเบาท เนคซท วีค
จริงหรอค่ะ แย่จัง แล้วถ้าเป็นอาทิตย์หน้าล่ะ

Gade : If we change the appointment to next Sunday, what do you think?
อิฟ วี เชนจ ธิ อะพอยทเมนท ทู เนคซท ซันเดย์ วอท ดู ยู ธิงค
ถ้าเราเลื่อนนัดเป็นวันอาทิตย์หน้า คุณคิดว่าไงค่ะ
Toy : How come?
ฮาว คัม
ทำไมล่ะ
Gade : I suddenly have a business in this week.
ไอ ซัดเดนลี แฮฟว อะ บิซซิเนส อิน ธิส วีค
อาทิตย์นี้ฉันมีธุระกะทันหันน่ะ
Toy : Up to you! Sunday is fine for me.
อัพ ทู ยู ซันเดย์ อีส ไฟน ฟอร์ มี
แล้วแต่คุณแล้วกันครับ วันอาทิตย์ผมสะดวกอยู่แล้ว
Gade : That’s good! Thanks, I’ll call you later.
แธทส กูด แธงคส ไอล คอล ยู เลเทอะ
ดีจัง ขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวฉันจะโทรหาคุณนะ
Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post