บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ On the Plane (การขึ้นเครื่องบิน)

ADVERTISEMENT
ในพาร์ทนี้จะเกี่ยวกับการเดินทางทางเครื่องบิน การขึ้นเครื่องบิน เราจะใช้ประโยคต่อไปนี้ในการสนทนาเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบิน เช่นเดียวกับการจองตั๋ว ซื้อตั๋วและสถานที่ที่เราจะเดินทางไป ต้องการทราบวันเวลาในการไป และมีเครื่องบินลำไหนไปบ้าง ยกตัวอย่างประโยค ดังต่อไปนี้
On the Plane การขึ้นเครื่องบินภาษาอังกฤษ
Are there any flights to…?
อาร์ แธร์ เอนนี ไฟลทส ทู…
มีเครื่องบินไป…ไหม
Is there a plane for…today?
อีส แธร์ อะ เพลน ฟอร์…ทูเดย์
วันนี้มีเครื่องบินไป…ไหม
Is there any air service to…?
อีส แธร์ เอนนี แอร์ เซอะวิส ทู…
มีเครื่องบินไป…ไหม
Are there any chartered flights to…?
อาร์ แธร์ เอนนี ชาร์เทอะด ไฟลทส ทู…
มีเครื่องบินให้เช่าไป…ไหม
There is…leaving Bangkok at 7 a.m.
แธร์ อีส…ลีฟวิง แบงคอค แอท เซฟเวิน เอ เอ็ม
มีเที่ยวบิน…ออกจากกรุงเทพเวลา 7 โมงเช้า
When does the next plane leave?
เวน ดาส เธอะ เนคซท เพลน ลีฟว
เครื่องบินลำถัดไปจะออกเมื่อไร
Can I book a seat on your filght to…?
แคน ไอ บุค อะ ซีท ออน ยัวร์ ไฟลท ทู…
ขอจองที่นั่งกับเที่ยวบินของคุณที่จะไป…ได้ไหม
I would like to buy/book a ticket to…please?
ไอ วูด ไลค ทู บาย/บุค อะ ทิคเคท ทู…พลีซ
ผมต้องการซื้อตั๋ว/จองตั๋วเครื่องบินไป…ครับ
I’d like a ticket for that flight, please.
ไอด ไลค อะ ทิค’เคท ฟอร์ แธท ไฟลท พลีซ
ฉันต้องการตั๋วสำหรับไฟลท์นั่นค่ะ
Have you got any seats on your flight to…?
แฮฟว ยู กอท เอนนี ซีทส ออน ยัวร์ ไฟลท ทู…
มีที่นั่งว่างบนเที่ยวบินที่ไป…บ้างไหม
Are there any seats left?
อาร์ แธร์ เอนนี ซีทส เลฟท
มีที่นั่งเหลือบ้างไหม
Have you got a seat on it?
แฮฟว ยู กอท อะ ซีท ออน อิท
มีี่ที่เหลือสักที่หนึ่งไหม

At what time?
แอท วอท ไทม
เที่ยวกี่โมง
For how many persons?
ฟอร์ ฮาว เมนี เพอร์เซินส
สำหรับกี่ที่นั่ง
How many tickets, please?
ฮาว เมนี ทิคเคทส พลีซ
ต้องการตั๋วกี่ใบครับ
One way or round-trip?
วัน เวย์ ออ เรานด ทริพ
เที่ยวเดียวหรือไป-กลับ
Single or return?
ซิงเกิล ออ รีเทิร์น
เที่ยวเดียวหรือไป-กลับ
First class or economy?
เฟิร์สท คลาส ออ อิคอนนะมี
ที่นั่งชั้นหนึ่งหรือธรรมดา
Would you like one way or round-trip?
วูด ยู ไลค วัน เวย์ ออ เรานด ทริพ
คุณต้องการเที่ยวเดียวหรือไป-กลับครับ
How long is this ticket valid for?
ฮาว ลอง อีส ธิส ทิคเคท แวลวิด ฟอร์
ตั๋วใบนี้จะหมดอายุเมื่อไร
Can I have a front row seat?
แคน ไอ แฮฟว อะ ฟรอนท โร ซีท
ขอที่แถวๆ หัวเครื่องบินได้ไหม
Can I sit in the rear of the plane?
แคน ไอ ซิท อิน เธอะ เรียร์ ออฟ เธอะ เพลน
ขอที่แถวท้ายเครื่องบินได้ไหม
Can I have a window seat?
แคน ไอ แฮฟว อะ วินโด ซีท
ขอที่นั่งริมหน้าต่างได้ไหม
OK, let me check availability.
โอเค เลท มี เชค อะเวลละบิลิที
ได้ค่ะ ขอเช็คที่ว่างก่อนนะคะ
We are fully booked.
วี อาร์ ฟูลลี บุคท
ที่เต็มหมดแล้วค่ะ
Let me see. Yes, that one still has seats available.
เลท มี ซี เยส แธท วัน สทิล แฮซ ซีทส อะเวลละเบิล
ขอฉันดูก่อนค่ะ อ้อ เที่ยวนี้ยังพอมีที่ว่างอยู่ค่ะ
I’m sorry. The tickets for that flight are sold out.
ไอม ซอรี เธอะ ทิคเคทส ฟอร์ แธท ไฟลท อาร์ โซลด เอาท
ขอโทษด้วยค่ะ ตั๋วสำหรับไฟลท์นั้นขายหมดไปแล้ว
ADVERTISEMENT
How about the one after that?
ฮาว อะเบาท เธอะ วัน อาฟเทอะ แธท
แล้วเที่ยวบินหลังจากนั้นล่ะ
Are there seats on any other flights?
อาร์ แธร์ ซีทส ออน เอนนี อัธเธอะ ไฟลทส
เที่ยวบินอื่นๆ มีที่ว่างไหม
Are there likely to be any cancellations?
อาร์ แธร์ ไลคลี ทู บี เอนนี แคนเซลเลชันส
มีทางเป็นไปได้ไหมที่จะมีใครยกเลิกเที่ยวบิน
Can you put me on the waiting list?
แคน ยู พุท มี ออน เธอะ เวททิง ลิสท
คุณช่วยสำรองชื่อฉันไว้ได้ไหม
Would you like me to reserve a seat for you?
วูด ยู ไลค มี ทู รีเซิร์ฟว อะ ซีท ฟอร์ ยู
คุณต้องการให้ฉันจองที่นั่งสำหรับคุณไหม
What airlines do you want to fly with?
วอท แอร์ไลนส ดู ยู วอนท ทู ฟลาย วิธ
คุณต้องการไปกับสายการบินไหน
When does the next plane leave for…?
เวน ดาส เธอะ เนคซท เพลน ลีฟว ฟอร์…
เครื่องบินที่ไป…เที่ยวหน้าจะออกกี่โมง
Can I have an open date return?
แคน ไอ แฮฟว แอน โอเพิน เดท รีเทิร์น
วันที่ที่จะกลับปล่อยว่างไว้ก่อนได้ไหม
What day do you want to make your trip?
วอท เดย์ ดู ยู วอนท ทู เมค ยัวร์ ทริพ
คุณต้องการเดินทางวันไหน
When will you be leaving?
เวน วิล ยู บี ลีฟวิง
คุุณจะเดินทางเมื่อไหร่
What is your departure and return date?
วอท อีส ยัวร์ ดีพาร์เชอะ แอนด รีเทิร์น เดท
คุณเดินทางไปลและกลับวันที่เท่าไหร่
What flights do you want to fly with?
วอท ไฟลทส ดู ยู วอนท ทู ฟลาย วิธ
คุณต้องการไปกับสายการบินไหน

What’s the airfare to…?
วอทส ธิ แอร์แฟร์ ทู…
ตั๋วเครื่องบินไป…ราคาเท่าไหร่
What’s the return fare to…?
วอทส เธอะ รีเทิร์น แฟร์ ทู…
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ…ราคาเท่าไหร่
How much is a single flight to…?
ฮาว มัช อีส อะ ซิงเกิล ไฟลท ทู…
ตั๋วเที่ยวเดียวไป…ราคาเท่าไหร่
Where do I check in?
แวร์ ดู ไอ เชค อิน
ฉันจะชั่นกระเป๋าและตรวจเอกสารเดินทางได้ที่ไหน
What’s the free luggage allowance?
วอทส เธอะ ฟรี ลักกิจ อะเลาเอินซ
ให้น้ำหนักสัมภาระฟรีกี่กิโล
How much does this bag weigh?
ฮาว มัช ดาส ธิส แบก เว
กระเป๋าใบนี้หนักเท่าไร
You’re…kilos overweight
ยัวร์…คีโลส โอเวอะเวท
ของคุณน้ำหนักเกินไป…กิโล
You’ll have to pay overweight.
ยูล แฮฟว ทู เพย์ โอเวอะเวท
คุณต้องเสียค่าน้ำหนักเกิน
Is the flight leaving on time?
อีส ธิส ไฟลท ลีฟวิง ออน ไทม
เครื่องบินจะออกตรงเวลาหรือไม่
Is the plane taking off on time?
อีส เธอะ เพลน เทคคิง ออฟ ออน ไทม
เครื่องบินจะออกตรงเวลาหรือไม่
Your flight is delayed.
ยัวร์ ไฟลท อีส ดิเลย์ด
เที่ยวบินของคุณล่าช้ากว่ากำหนด
The plane is grounded.
เธอะ เพลน อีส เกรานด
เครื่องบินยังไม่ขึ้น

What time will the flight be called?
วอท ไทม วิล เธอะ ไฟลท บี คอลด
เขาจะเรียกผู้โดยสารกี่โมง
Your flight is being called now.
ยัวร์ ไฟลท อีส บีอิง คอลด นาว
เขาเรียกเที่ยวบินของคุณแล้ว
Where’s the departure lounge?
แวร์ส เธอะ ดีพาร์เชอะ เลาจ
ห้องผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ไหน
Are you serving lunch on board?
อาร์ ยู เซอร์วิง ลันซ ออน บอร์ด
มีอาหารกลางวันเสิร์ฟบนเครื่องบินด้วยหรือเปล่า
Where’s the transit lounge?
แวร์ส เธอะ แทรนซิท เลาจ
ห้องพักผู้โดยสารที่จะไปต่ออยู่ที่ไหน
Transit passengers this way. please.
แทรนซิท แพสเซนเจอะส ธิส เวย์ พลีซ
ผู้โดยสารที่จะไปต่อขอเชิญทางนี้
บทสนทนาภาษาอังกฤษบนเครื่องบิน ตัวอย่างต่อไปนี้
Excuse me, is this seat vacant?
เอคสคิวซ มี อีส ธิส ซีท เวเคินท
ขอโทษครับ ที่นั่งตรงนี้ว่างหรือเปล่า
Do you suffer from air-sickness?
ดู ยู ซัฟเฟอะ ฟรอม แอร์ ซิคเนส
คุณเมาเครื่องบินหรือเปล่า
I’m feeling sick.
ไอม ฟิลลิง ซิค
ฉันรู้สึกคลื่นไส้
Where’s the lavatory?
แวร์ส เธอะ แลฟวะทอรี
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
Have you got any…?
แฮฟว ยู กอท เอนนี…
คุณมี…บ้างไหม
Can I have a/an…?
แคน ไอ แฮฟว อะ/แอน…
ขอ…ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Where’s the purser?
แวร์ส เธอะ เพอเซอะ
หัวหน้าพนักงานอยู่ไหน
Can you call an air hostess?
แคน ยู คอล แอน แอร์ โฮสเทส
ช่วยเรียกพนักงานให้หน่อย
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
John : Excuse me! I want 2 tickets a round trip from Bangkok to Singapore.
เอคสคิวซ มี ไอ วอนท ทู ทิคเคทส อะ เรานด ทริพ ฟรอม แบงคอค ทู ซิงกะโปร์
ขอโทษครับ ผมต้องการตั๋วไปกลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ 2 ใบครับ
Gade : Yes, which date you want to fly?
เยส วิช เดท ยู วอนท ทู ฟลาย
ค่ะ คุณต้องการจะบินวันไหนค่ะ
John : 20th of December, please.
เธอะ ทเวนทีธ ออฟ ดีเซมเบอะ พลีซ
วันที่ 20 ธันวาคมครับ
Gade : And the way back?
แอน เธอะ เวย์ แบค
แล้วขากลับละค่ะ
John : 25th of December.
เธอะ ทเวนที ฟิฟธ ออฟ ดีเซมเบอะ
วันที่ 25 ธันวาคมครับ
Gade : Sorry, that flight is fully booked now. Do you want to change?
ซอรี แธท ไฟลท อีส ฟูลลี บุคท นาว ดู ยู วอนท ทู เชนจขอโทษค่ะ ตั๋วเที่ยวนั้นเต็มหมดแล้ว คุณต้องการเปลี่ยนวันไหนคะ
John : Yes, please check for me on the 26th
เยส พลีส เชค ฟอร์ มี ออน เธอะ ทเวนที ซิคธ
ครับ ถ้าอย่างนั้นช่วยเช็ควันที่ 26 ให้ผมหน่อยครับ
Gade : On the 26th is confirmed. So, I book for you flight SQ144 from Bangkok 9.30 to Singapore 11.30 a.m.
ออน เธอะ ทเวนที ซิคธ อีส คันเฟิร์มด โซ ไอ บุค ฟอร์ ยู ไฟลท เอส คิว วัน โฟร์ โฟร์ ฟรอม แบงคอค ไนน เธอที ทู ซิงกะโปร์ อิเลฟเวิน เธอที เอ เอ็ม
วันที่ 26 ได้รับการยืนยันค่ะ ดังนั้นดิฉันจะจองให้คุณเที่ยวบิน SQ144 เครื่องออกจากกรุงเทพ เวลา 9.30 น. ถึงสิงคโปร์เวลา 11.30  น.
And flight SQ151 from Singapore 6.30 p.m. to Bangkok 8.30 p.m.
แอนด ไฟลท เอส คิว วัน ไฟฟว วัน ฟรอม ซิงกะโปร์ ซิคส เธอที พี เอ็ม ทู แบงคอค เอท เธอที พี เอ็ม
และเที่ยวบิน SQ151 ออกจากสิงคโปร์เวลา 6.30 น. ถึงกรุงเทพเวลา 8.30 น.
Your code number for issue the ticket is PR1246J please.
ยัวร์ โคด นัมเบอะ ฟอร์ อิชชู เธอะ ทิคเคท อีส พี อาร์ วัน ทู โฟร์ ซิคส เจ พลีซ
รหัสออกตั๋วของคุณคือ PR1246J ค่ะ
John : Which day is the dead line for issue the ticket?
วิช เดย์ อีส เธอะ เดด ไลน ฟอร์ อิชชู เธอะ ทิคเคท
ต้องออกตั๋วก่อนวันที่เท่าไหร่ครับ
Gade : Before 15th of December at 5 p.m.
บิฟอร์ เธอะ ฟิฟทีนธ ออฟ ดีเซมเบอะ แอท ไฟฟว พี เอ็ม
ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 5 โมงเย็นค่ะ
John : Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณครับ
Gade : You’re welcome.
ยัวร์ เวลคัม
ด้วยความยินดีค่ะ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com