บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Interview (การสัมภาษณ์งาน)

ADVERTISEMENT
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสัมภาษณ์งาน ในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามซึ่งมักอาจจะเกิดในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษก็ได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่มีการสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบการสื่อสารความเข้าใจว่าผู้สมัครมีความสามารถเพียงพอด้านภาษาอังกฤษหรือเปล่า
Job_Interview_สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษตัวอย่างต่อไปจะเป็นประโยคและบทสนทนาภาษาอังกฤษการสัมภาษณ์งาน ที่มักพบบ่อยดังต่อไปนี้
We’d like to invite you for an interview.
วีด ไลค ทู อินไวท ยู ฟอร์ แอน อินเทอะวิว
เราต้องการเชิญคุณมาสัมภาษณ์งานค่ะ
We’d like to offer you the job.
วีด ไลค ทู ออฟเฟอะ ยู เธอะ จอบ
เราอยากจะเสนองานให้คุณ
What kind of job can you offer, sir?
วอท ไคนด ออฟ จอบ แคน ยู ออฟเฟอะ เซอะ
คุณจะให้ผมทำงานประเภทไหนครับ
This is the job description.
ธิส อีส เธอะ จอบ ดิสคริพชัน
นี่เป็นรายละเอียดลักษณะงานครับ
What do you plan to do after graduation?
วอท ดู ยู แพลน ทู ดู อาฟเทอะ แกรจจุเอชัน
คุณวางแผนทำอะไรหลังจากเรียนจบ
What do you expect to do after you graduate?
วอท ดู ยู อิคสเพคท ทู ดู อาฟเทอะ ยู แกรจจุเอท
คุณคาดว่าจะทำอะไรหลังจากเรียนจบ
We need someone with experience.
วี นีด ซัมวัน วิธ อิคสพีเรียนซ
เราต้องการคนที่มีประสบการณ์
Have you got any experience?
แฮฟว ยู กอท เอนนี อิคสพีเรียนซ
คุณมีประสบการณ์บ้างไหม
What are you doing now?
วอท อาร์ ยู ดูอิง นาว
คุณทำอะไรอยู่ในตอนนี้
Where do you work now?
แวร์ ดู ยู เวิร์ค นาว
ตอนนี้คุณทำงานอยู่ที่ไหน
Where are you working now?
แวร์ อาร์ ยู เวิร์คคิง นาว
ตอนนี้คุณทำงานอยู่ที่ไหน
I’m going to work at…
ไอม โกอิง ทู เวิร์ค แอท…
ผมกำลังจะได้งานที่…
I’m employed at...
ไอม เอมพลอยด แอท…
ฉันทำงานที่…
I work at…
ไอ เวิร์ค แอท…
ฉันทำงานที่…
I’m a…at…
ไอม อะ…แอท…
ฉันเป็น…อยู่ที่…
I’m looking for a job.
ไอม ลุคคิง ฟอร์ อะ จอบ
ผมกำลังมองหารงานอยู่ครับ
I’m still out of work.
ไอม สทิล เอาท ออฟ เวิร์ค
ผมยังไม่มีงานทำเลยครับ
I’m unemployed right now.
ไอม อันเอมพลอยด ไรท นาว
ตอนนี้ผมว่างงานอยู่ครับ
Why were you fired?
วาย เวอร์ ยู ไฟเออะด
ทำไมคุณถึงถูกไล่ออกล่ะ
Why did you resign from your previous job?
วาย ดิด ยู รีไซน ฟอร์ม ยัวร์ พรีเวียส จอบ
ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่าล่ะ
Why did you design to change your job?
วาย ดิด ยู ดิไซน ทู เชนจ ยัวร์ จอบ
ทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนงานละ
ADVERTISEMENT
Are you still working at…?
อาร์ ยู สทิล เวิร์คคิง แอท…
คุณยังทำงานอยู่ที่…หรือเปล่า
What is your weak point?
วอท อีส ยัวร์ วีค พอยท
จุดอ่อน/ ข้อเสียของคุณคืออะไร
What is your strong point?
วอท อีส ยัวร์ สทรอง พอยท
จุดแข็ง/ ข้อดีของคุณคืออะไร
Have you got any qualifications?
แฮฟว ยู กอท เอนนี ควอลละฟะเคเชินส
คุณมี คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ อะไรบ้าง
What qualifications have you got?
วอท ควอลละฟะเคเชินส แฮฟว ยู กอท
คุณมี คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ อะไรบ้าง
Could you tell us about yourself.
คูด ยู เทล อัส อะเบาท ยัวร์เซลฟ
ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อย
What is your career objective?
วอท อีส ยัวร์ คะเรียร์ อับเจคทิฟว
อะไรคือเป้าหมายในการทำงานของคุณ
How do you see yourself in next twenty years?
ฮาว ดู ยู ซี ยัวร์เซลฟ อิน เนคซท ทะเว็นทิ เยียร์ส
คุณมองเห็นตัวเองอย่างไรในอีก 20 ปีข้างหน้า
How do you improve your personal experience?
ฮาว ดู ยู อิมพรูฟว ยัวร์ เพอะซะเนิล อิคสพีเรียนซ
คุณหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับตัวเองอย่างไร
We’ll need to take up the references.
วีล นีด ทู เทค อัพ เธอะ เรฟเฟอะเรินซ
เราต้องการบุคคลอ้างอิง
Who can tell us your previous job achievements?
ฮู แคน เทล อัส ยัวร์ พรีเวียส จอบ อะชีฟวเมินทส
ใครบอกเราเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงานของคุณได้บ้าง
Have you got a current driving licence?
แฮฟว ยู กอท อะ เคอะเรินท ไดรฟวิง ไลเซินซ
คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า
How much were you paid in your last job?
ฮาว มัช เวอร์ ยู เพด อิิน ยัวร์ ลาสท จอบ
ค่าจ้างครั้งสุดท้ายของคุณเท่าไหร่
Would you accept if we offer you a lower salary than your expected salary?
วูด ยู แอคเซพท อิฟ วี ออฟเฟอะ ยู อะ โลเออะ แซลละรี แธน ยัวร์ อิคสเพคทิด แซลละรี
คุณจะทำงานนี้ไหมถ้าเราเสนอเงินเดือนให้ต่ำกว่าที่คุณต้องการ
Is there any questions?
อีส แธร์ เอนนี เควสเชินส
มีอะไรจะถามไหมครับ
What are the hours of work?
วอท อาร์ ธิ เอาเออะส ออฟ เวิร์ค
เวลาทำงานกี่ชั่วโมงครับ
Will I have to work for shifts?
วิล ไอ แฮฟว ทู เวิร์ค ฟอร์ ชิฟทส
ต้องทำงานเป็นกะไหมครับ

Will I have to work on Saturdays?
วิล ไอ แฮฟว ทู เวิร์ค ออน แซทเทอะเดย์ส
ผมต้องทำงานในวันเสาร์ไหมครับ
How many weeks’ holiday a year are there?
ฮาว เมนี วีคส ฮอลลิเดย์ อะ เยียร์ อาร์แธร์
มีวันหยุดสุดสัปดาห์กี่วันต่อปี
How much does the job pay?
ฮาว มัช ดาส เธอะ จอบ เพย์
ค่าจ้างเท่าไหร่ครับ
What’s the salary?
วอทส เธอะ แซลละรี
เงินเดือนเท่าไหร่ครับ
…baht per hour/ month.
…บาท เพอร์ เอาเออะ/ มันธ
…บาทต่อชั่วโมง/ เดือน
How long of the trial period?
ฮาว ลอง ออฟ เธอะ ไทรเอิล พีเรียด
ช่วงทดลองงานนานแค่ไหนครับ
There’s a three months trial period.
แธร์ส อะ ธรี มันธส ไทรเอิล พีเรียด
ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือนครับ
Is there any welfare?
อีส แธร์ เอนนี แวลแฟร์
มีสวัสดิการอะไรบ้างครับ
Is there…?
อีส แธร์…
มี…ให้ไหม
Will I get…?
วิล ไอ เกท…
ผมจะได้…ไหม
a company car
อะ คัมพะนี คาร์
รถบริษัท
travelling expenses
แทรฟเวิลลิง อิคสเพนซซิส
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
paid for overtime
เพด ฟอร์ โอเวอะไทม
ค่าล่วงเวลา
a staff restaurant
อะ สทาฟ เรสเทอะเรินท
ร้านอาหารของพนักงาน
a pension scheme
อะ เพนชัน สคีม
โครงการเงินสงเคราะห์
free medical insurance
ฟรี เมดดิเคิล อินชัวเรินซ
ประกันสุขภาพฟรี

Will you come to work with us?
วิล ยู คัม ทู เวิร์ค วิธ อัส
คุณอยากจะมาร่วมงานกับเราไหม
Yes’ I’ll take this job. When do you want me to start?
เยส ไอล เทค ธิส จอบ เวน ดู ยู วอนท มี ทู สทาร์ท
ครับ ผมจะทำงานนี้ คุณต้องการให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่ครับ
When can you start?
เวน แคน ยู สทาร์ท
คุณจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่
As soon as possible.
แอส ซูน แอส พอสซะเบิล
เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
Any time you want.
เอนนี ไทม ยู วอนท
ตามที่คุณต้องการครับ
How much notice do you have to give?
ฮาว มัช โนทิส ดู ยู แฮฟว ทู กิฟว
คุณต้องการให้แจ้งล่วงหน้านานแค่ไหนครับ
Do you need a work permit?
ดู ยู นีด อะ เวิร์ค เพอร์มิท
คุณต้องการใบอนุญาตการทำงานไหม
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
John : Good morning, Miss Malee.
กูด มอร์นิง มิส มาลี
สวัสดีครับ คุณมาลี
Malee : Good morning, sir.
กูด มอร์นิง เซอะ
สวัสดีค่ะ
John : Have a seat, please.
แฮฟว อะ ซีท พลีซ
เชิญนั่งครับ
Malee : Thank you, sir.
แธงคิว เซอะ
ขอบคุณค่ะ
John : You have applied to be our English teacher. What did you graduate in?
ยู แฮฟว อะไพลด ทู บี เอาเออะ อิงลิช ทีชเชอะ วอท ดิด ยู แกรจจุเอท อิน
คุณสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของเรา คุณจบอะไรมาครับ
Malee : I graduated with a bachelor’s degree in Education.
ไอ แกรจจุเอทิด วิธ อะ แบชชะเลอะส ดีกรี อิน เอดจุเคชัน
ดิฉันจบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ค่ะ
Malee : My major was English Teaching.
มาย เมเจอะ วอส อิงลิช ทีชชิง
วิชาเอกของฉันคือการสอนภาษาอังกฤษค่ะ
John : You graduated with honor. Did you do any activities while studying at the university?
ยู แกรจจุเอทิด วิธ ออนเนอะ ดิด ยู ดู เอนนี แอคทีฟวิทีส ไวล สทัดดีอิง แอท เธอะ ยูนิเวอะซิที
คุณจบด้วยเกียรตินิยม แล้วอย่างนี้คุณได้ทำกิจกรรมในช่วงที่เรียนที่มหาลัยบ้างหรือเปล่าครับ
Malee : Yes, I was a volunteer for rural development camping.
เยส ไอ วอส อะ วอลเลินเทียร์ ฟอร์ รูเริล ดิเวลเลิพเมินท แคมพิง
ทำค่ะ ดิฉันเป็นอาสาสมัครค่ายอาสาพัฒนาชนบทค่ะ
John : Umm…That sounds interesting. Thank you for today. I will contact you later.
อืม แธท เซานดส อินเทอะเรสทิง แธงคิว ฟอร์ ทูเดย์ ไอ วิล คอนแทคท ยู เลเทอะ
ฟังดูน่าสนใจดีครับ ขอบคุณสำหรับวันนี้ แล้วผมจะติดต่อไปครับ
Malee : Thank you, and I hope to hear from you soon.
แธงคิว แอนด ไอ โฮพ ทู เฮียร์ ฟรอม ยู ซูน
ขอบคุณค่ะ และหวังว่าฉันจะได้ข่าวจากคุณในเร็วๆ นี้นะคะ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com