บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Temperature (การถามอุณหภูมิ)

ADVERTISEMENT
การถามอุณหภูมิก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพอากาศที่ควรรับรู้ไม่มากก็น้อยไปกว่าการพยากรณ์อากาศ การที่เราทราบว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ หรือการวัดอุณหภูมิก็อาจทำให้เรามีการวางแผนที่ดี ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการถามอุณหภูมิภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
Temperature_ถามอุณหภูมิภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ถามอุณหภูมิภาษาอังกฤษ
What is the temperature?
วอท อีส เธอะ เทมเพอะระเชอะ
อุณหภูมิเท่าไหร่
What’s the temperature in …?
วอทส เธอะ เทมเพอะระเชอะ อิน…
ที่… อุณหภูมิเท่าไรครับ
What’s the temperature today?
วอทส เธอะ เทมเพอะระเชอะ ทูเดย์
วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
What is the temperature now?
วอท อีส เธอะ เทมเพอะระเชอะ นาว
ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
What temperature do yor think it is?
วอท เทมเพอะระเชอะ ดู ยู ธิงค อิท อีส
คุณคิดว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
How cold does it get there?
ฮาว โคลด ดาส อิท เกท แธร์
ที่นั่นหนาวขนาดไหนหรือ
How do you like the weather?
ฮาว ดู ยู ไลค เธอะ เวธเธอะ
คุณชอบอากาศแบบไหน
ADVERTISEMENT

ตัวอย่างประโยค ผู้ตอบอุณหภูมิภาษาอังกฤษ
It is… degrees Celsius.
อิท อีส… ดีกรีส เซลเซียส
… องศาเซลเซียสครับ
It gets below zero Fahrenheit.
อิท เกทส บีโล ซีโร ฟาร์เรนไฮท
ต่ำกว่าศูนย์องศาฟาเรนไฮต์
Probably about…C
พรอพอะบลี อะเบาท… ดีกรีส เซลเซียส
น่าจะประมาณ… องศาเซลเซียส
Temperatures are in the mid…
เทมเพอะระเชอะส อาร์ อิน เธอะ มิด
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ…
The temperature has risen (from…) to… degrees Celsius.
เธอะ เทมเพอะระเชอะ เฮส รีสเซิน (ฟรอม…) ทู… ดีกรีส เซลเซียส
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (จาก…) เป็น…องศาเซลเซียสครับ
The temperature has dropped (from…) to… degrees Celsius.
เธอะ เทมเพอะระเชอะ แฮส ดรอพท (ฟรอม…) ทู … ดีกรีส เซลเซียส
อุณหภูมิลดลง (จาก…) ไปที่…องศาเซลเซียส
การถามอุณหภูมิภาษาอังกฤษดังตัวอย่างข้างต้น อาจมีประโยคไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุณหภูมิ ในพาร์ทต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับประโยคการพยากรณ์อากาศพร้อมตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษ แต่บทนี้ขอจบเพื่อเท่านี้ก่อนนะครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com