บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Weather (สภาพอากาศ)

ADVERTISEMENT
ข่าวสภาพอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนต้องการรู้ในชีวิตประจำวัน จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบทความอื่นๆ การถามสภาพอากาศ บอกสภาพอากาศ หรือพูดว่าอากาศกำลังจะ… การคาดคะเนว่าอากาศเป็นอย่างไร การใช้คำอุทานเกี่ยวกับสภาพอากาศ การใช้ Question tag ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวถึงสภาพอากาศแบบต่างๆ และถามว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้จะมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสภาพอากาศ (Weather) มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคน ดังต่อไปนี้
Weather_สภาพอากาศภาษาอังกฤษ
การถามสภาพอากาศ สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้
What’s the weather like?
วอท เธอะ เวธเธอะ ไลค
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
How is the weather (today)?
ฮาว อีส เธอะ เวธเธอะ (ทูเดย์)
(วันนี้) อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
การบอกสภาพอากาศ ให้ใช้ “ It’s…” หรือ “The weather is…” ตามด้วย Noun หรือ Adj. ต่อไปนี้
sunny ซันนี แดดออก
cloudy เคลาดี เมฆมาก
windy วินดี ลมแรง
rainy เรนนี ฝนตก
snowy สโนวี หิมะตก
stomy สทอร์มมี พายุ
foggy ฟอกกี หมอกลง

misty มีสที หมอกหนา
droughty เดราที แห้งแล้ง
rain เรน ฝนตก
heavily rain เฮฟวิลี เรน ฝนตกหนัก
drizzle ดริซ เซิล ฝนตกปรอยๆ
hailing เฮลลิง ลูกเห็บตก
snowing สโนวิง หิมะตก
raining เรนนิง ฝนกำลังตก
raining hard เรนนิง ฮาร์ด ฝนกำลังตกหนัก
hot ฮอท ร้อน
baking hot เบคิง ฮอท ร้อนระอุ
terribly hot เทอะริบลี ฮอท ร้อนเป็นบ้าเลย
nice ไนท อากาศดี
wam วอร์ม อบอุ่น
cool คูล เย็นสบาย
cold โคลด หนาว
freezing ฟรีซซิง เย็นยะเยือก
freezing cold ฟรีซซิง โคลด หนางเหน็บ
below freezing บิโล ฟรีซซิง ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ถ้าจะพูดว่า “อากาศกำลังจะ….” ให้ใช้ “ It’s going to+N.” หรือ “ It will be+adj.” ดังต่ออย่างต่อไปนี้
ADVERTISEMENT
It’s going to freeze tonight.
อิท โกอิง ทู ฟรีซซิง ทูไนท
คืนนี้อากาศจะเย็น
It’s looks like it’s going to rain.
อิท ลุค ไลค อิท โกอิง ทู เรน
ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตก
It’s going to cloud over again this afternoon.
อิท โกอิง ทู เคลา โอเวอะ อะเกน ธิส อาพเธอะนูน
ช่วงบ่ายนี้จะมีเมฆปกคลุมอีกครั้ง
It looks as if it’s going to clear up.
อิท ลุคแอส อิฟ อิท โกอิง ทู เคลียร์ อัพ
ดูเหมือนว่าอากาศจะแจ่มใสแล้วนะ
It will be cloudy and rainy all day.
อิท วิล บี เคลาดี แอนด์ เรนนี ออล เดย์
มันจะมีเมฆมากและฝนตกทั้งวัน
I hope it will be fine tomorrow.
ไอ โฮพ อิท วิล บี ไฟน ทูมอโร
ฉันหวังว่าอากาศจะดีในวันพรุ่งนี้
การคาดคะเนว่าอากาศจะเป็นอย่างไร ให้ใช้ “ I think+ประโยค”  แปลว่า “ ดิฉันคิดว่า (อากาศ) กำลังจะ…” ดังตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้
I thank it’s clearing up.
ไอ ธิง อิท อีส เคลียลิง อัพ
ผมคิดว่ามันปลอดโปร่งแล้ว
I think the rain will continue.
ไอ ธิง เธอะ เรน วิล คอนทินิว
ฉันคิดว่าฝนคงจะตกไปเรื่อยๆแน่
I think it’s going to be a lovely day today.
ไอ ธิง อิท อีส โกอิง ทู บี อะ เลิฟลี เดย์ ทูเดย์
ฉันคิดว่าวันนี้คงอากาศดีทั้งวัน
I think there’s a typhoon coming.
ไอ ธิง แธร์ อีส อะ ไทฟูน คัมมิง
ฉันคิดว่กำลังจะมีพายุเข้านะ
ตัวอย่างการอุทานสภาพอากาศ การอุทานมักแสดงออกมาเพื่อสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดเพื่อเน้นความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พูดมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
What’s a nice day!
วอท อะ ไนท เดย์
What’s a beautiful day!
วอท อะ บิวทิฟลู เดย์
ช่างเป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้
What’s a nasty day!
วอท อีส อะ นาสที เดย์
What’s terrible day!
วอท อะ เทอะระเบิล เดย์
ช่างเป็นวันที่เลวร้ายอะไรอย่างนี้
What’s miserable weather!
วอท อีส มิสเชอะระเบิล เวธเธอะ
What an awful weathe!
วอท แอน ออฟลู เวธเธอะ
อากาศมันช่างแย่อะไรอย่างนี้

How miserable weather we have!
ฮาว มิสเซอะระเบิล เวธเธอะ วี แฮฟว
เราเจออากาศเลวร้ายอะไรอย่างนี้เนี่ย
It’s beautiful weather we’re having.
อิท บิวทิฟลู เวธเธอะ วีเออะ แฮฟวี
วันนี้อากาศดีมากเลยทีเดียว
It’s a nice day today.
อิทส อะ ไนท เดย์ ทูเดย์
วันนี้อากาศดีจริงๆ
It’s a lovely day.
อิทส อะ เลิฟลี เดย์
วันนี้เป็นวันที่อากาศดี
It’s an awful weather.
อิทส แอน ออฟลู เวธเธอะ
สภาพอากาศเลวร้ายมาก
การใช้ Question Tag ที่มีรูปประโยค “…, isn’t it?” ใช้ในการพูด แสดงความเห็นของตัวเอง แล้วถามคู่สนทนาว่าเห็นด้วยหรือไม่
Nice day,isn’t it?
ไนท เดย์ อีสซึนท อิท
วันนี้อากาศดีนะว่าไหม
Beautiful day, isn’t it?
บิวทิฟลู เดย์ อีสซึนท อิท
วันนี้อากาศดีมากเลยว่าไหม
Nasty day, isn’t?
แนสที เดย์ อีสซึนท อิท
วันนี้อากาศแย่นะว่าไหม
It’s hot today, isn’t it?
อิทส ฮอท ทูเดย์ อีสซึนท อิท
วันนี้อากาศร้อนนะว่าไหม
It’s cool today, isn’t it?
อิทส คูล ทูเดย์ อิสซึนท อิท
วันนี้กากาศหนาวว่าไหม
It’s good today, itn’s it?
อิทส กูด ทูเดย์ อีสซึนท อิท
วันนี้อากาศดีนะว่าไหม
It looks like rain, doesn’t it?
อิท ลุค ไลค เรน ดัชซึน อิท
เหมือนฝนจะตกนะใช่ไหม
I think it’s just plain cold.
ไอ ธิง อิทส จัสท เพลน โคลด
ผมว่าแค่เย็นๆเท่านั้นเอง
ที่นั่นอากาศเป็นอย่างไรบ้าง? สามารถถามได้หลายแบบ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
How is the weather like in…?
ฮาว อิส เธอะ เวธเธอะ ไลค อิน…
อากาศที่… เป็นอย่างไรบ้าง
How’s the weather in… now?
ฮาวส เธอะ เวธเธอะ อิน… นาว
ตอนนี้อากาศที่… เป็นอย่างไรบ้าง
How do you think about the weather in… ?
ฮาว ดู ยู ธิงค อะเบาท เธอะ เวธเธอะ อิน…
คุณคิดอย่างไรกับอากาศที่…
Is the weather hot there?
อิส เธอะ เวธเธอะ ฮอท แธร์
ที่นั่นอากาศร้อนไหม
No, it is cold here.
โน อิท อิส โคลด เฮียร์
ไม่นะ ที่นี่อากาศหนาว
Does it rain in…?
ดาส อิท เรน อิน
ที่… ฝนตกหรือเปล่า
Yes, it rains every day.
เยส อิท เรนส เอฟวรี เดย์
ใช่ ฝนตกทุกวันเลย
การพูดถึงสภาพอากาศแบบต่างๆ
It’s getting cloudy.
อิทส เกททิง เคลาดี
เริ่มมีเมฆมาก
It’s been cloudy all morning.
อิทส บีน เคลาดี ออล มอร์นิง
อากาศครื้มตลอดทั้งเช้าเลย
There’s a strong wind.
แธร์ส อะ สทรอง วินด
มีลมแรง
It’s starting to rain.
อิทส สทาร์ททิง ทู เรน
ฝนเริ่มตกแล้ว
It’s pouring with rain.
อิทส พอริง วิธ เรน
ฝนตกหนัก
It’s raining cats and dogs.
อิทส เรนนิง แคทส แอนด ดอกส
ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
It’s stopped raining.
อิทส สทอพท เรนนิง
ฝนหยุดตกแล้ว
Yesterday, it rained all day.
เยสเทอะเดย์ อิทส เรนด ออล เดย์
เมื่อวานฝนตกทั้งวัน
It’s not a very nice day.
อิทส นอท อะ เวรี ไนซ เดย์
เป็นวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่

The weather is fine.
เธอะ เวธเธอะ อีส ไฟน
อากาศดี
The sun’s shining.
เธอะ ซันส ไชนนิง
พระอาทิตย์กำลังส่องแสง
The wind is blowing.
เธอะ วินด อีส โบลวิง
ลมกำลังพัด
The sky is too clear today.
เธอะ สกาย อีส ทู เคลียร์ ทูเดย์
วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหลือเกิน
There’s no cloud in the sky.
แธร์ส โน เคลาด อิน เธอะ สกาย
ท้องฟ้าไม่มีเมฆ
It’s clearing up.
อิทส เคลียริง อัพ
ท้องฟ้าแจ่มใส
The sun’s come out.
เธอะ ซันส คัม เอาท
มีแสงอาทิตย์ส่อง
The sun’s just gone in.
เธอะ ซันส จัสท กอน อิน
แสงอาทิตย์เริ่มหายไป
The sky is overcast.
เธอะ สกาย อิส โอเวอะคาสท
ท้องฟ้ามืดครื้ม

The wind’s dropped.
เธอะ วินดส ดรอพท
ลมมีการอ่อนตัวลง
That sounds like thunder.
แธท เซานดส ไลค ธันเดอะ
เสียงเหมือนฟ้าร้อง
That’s lightning.
แธทส ไลทนิง
ตรงนั้นมีฟ้าฝ่า
We had a lot of heavy rain this morning.
วี แฮด อะ ลอท ออฟ เฮฟวี เรน ธิส มอร์นิง
เช้านี้ฝนตกหนักมาก
I’m really bored with all this rain.
ไอม เรียลลิ บอร์ด วิธ ออล ธิส เรน
ฉันเบื่อเวลาฝนตกจริงๆ
We haven’t had any rain for a fortnight.
วี แฮฟวึนท แฮด เอนนี เรน ฟอร์ อะ ฟอร์ทไนท
ฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์แล้ว
It’s good to see the sun again.
อิทส กูด ทู ซี เธอะ ซัน อะเกน
ดีจังที่ได้เห็นแสงอาทิตย์อีกครั้ง
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : It’s rather cloudy. It looks like rain, doesn’t it?
อิทส ราเธอะ เคลาดี อิท ลุคส ไลค เรน ดัซซึนท อิท
วันนี้ค่อนข้า้งจะมีเมฆมาก ดูเหมือนฝนจะตกเลยว่าไหม
B : I hope it will be fine tomorrw, I’m going to have a picnic with my family.
ไอ โฮพ อิท วิล บี ไฟน ทูมอโร ไอม โกอิงง ทู แฮฟว อะ พิคนิค วิธ มาย แฟมมิลี
ฉันหวังว่าอากาศจะดีในวันพรุ่งนี้ เพราะฉันจะไปปิกนิคกับครอบครัว
A : It doesn’t look very promising. I’m afraid it’s going to rain at any moment now.
อิท ดัซซึนท ลุค เวรี พรอมมิสซิง ไอม อะเฟรด อิทส โกอิง ทู เรน แอท เอนนี โมเมินท นาว
ดูไม่น่าจะมีหวังนะ ฉันกลัวว่าฝนมันจะตกขึ้นมาตอนไหนก็ได้
B : It’s pouring down already outside.
อิทส พอริง ดาวน ออลเรดดี เอาทไซด
ข้างนอกนั่นฝนตกลงมาแล้ว
B : I think we should go now, before we get soaked.
ไอ ธิงค วี ชูด โก นาว บิฟอร์ วี เกท โซคท
ฉันคิดว่าเราควรกลับได้แล้วนะ ก่อนที่เราจะเปียก
หากเราสนทนาสภาพอากาศกับบุคคลอื่นก็สามารถนำตัวอย่างประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับ มีอีกสองห้วข้อที่เกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นก็คือ การถามอุณหภูมิและการพยากรณ์อากาศ ซึ่งจะยกเป็นพาร์ทต่อไปนะครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com