บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Fire (ไฟไหม้-อัคคีภัย)

ADVERTISEMENT

สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ (Fire) ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency) แต่เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นที่จะต้องใช้บทสนทนาเหล่านี้ในการสื่อสารก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่ไม่น้อย บทสนทนาไฟไหม้ภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างประโยคที่มักได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นหากคุณอยู่ในเหตุการณ์นั่นๆ คุณสามารถพูดว่า “Fire! (ไฟเออะ) แปลว่า ไฟไหม้ “ สั้นๆ แบบนี้ก็ได้ หรือ “There’s a fire! (แธร์ส อะ ไฟเออะ) แปลว่า ครงนั้นมีไฟไหม้ครับ”เป็นต้น ต่อไปนี้เป็นประโยคสนทนาเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้-อัคคีภัย ดังนี้

บทสนทนาไฟไหม้ภาษาอังกฤษ (Fire)

There’s a fire!
แธร์ส อะ ไฟเออะ
ตรงนั้นมีไฟไหม้
The building’s on fire!
เธอะ บิลดิงส ออน ไฟเออะ
ไฟไหม้ตึกครับ
Call the fire brigade!
คอล เธอะ ไฟเออะ บริเกด
โทรเรียกหน่วยดับเพลิง
Can you smell burning?
แคน ยู สเมล เบิร์นนิง
คุณได้กลิ่นอะไรไหม้ไหมครับ

ประโยคข้างต้นเป็นสัญญาณฉุกเฉินที่เราต้องตั้งสติและรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเรา อาจเจอประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

ADVERTISEMENT
I’ve burnt myself.
ไอฟว เบิร์นท มายเซลฟ
ผมโดนไฟลวกครับ
I need a doctor.
ไอ นีด อะ ดอคเทอะ
ผมต้องการแพทย์
I has burned my foot.
ไอ แฮส เบิร์นด มาย ฟุต
เท้าของผมถูกไฟลวก
It happened out of the blue.
อิทส แฮพเพินด เอาท ออฟ เธอะ บลู
มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิด
We were completely taken aback by an accident.
วี เวอร์ คัมพลีทลี เทเคิน อะแบค บาย แอน แอคซิเดินท
พวกเราตกใจสุดขีดจากอุบัติเหตุ
It’s awful/terrible.
อิทส ออฟูล/เทอระเบิล
มันช่างน่ากลัว
We’re all in a complete shock.
วีเออะ ออล อิน อะ คัมพลีท ช็อค
เราทุกคนตกใจมาก
This is the worst thing that could have happened.
ธิส อีส เธอะ เวิร์สท ธิง แธท คูด แฮฟว แฮพเพินด
นี่คือเรื่องเลวร้ายที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นมาเลย
I just can’t got over.
ไอ จัสท แคนท กอท โอเวอะ
ผมไม่สามารถลืม ความเจ็บปวดนั้นได้
It’s a tragedy.
อิทส อะ แทรจจิดี
มันเป็นโศกนาฎกรรม

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องใกล้ตัวไกลตัวแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่อาจมองข้ามอย่างเช่น บทสนทนาไฟไหม้ภาษาอังกฤษ (Fire) ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับ

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com