บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

Thursday, March 26, 2015

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางาน ลาหยุด ลาพักร้อน ลาป่วย หรือทำธุระส่วนตัว การลางาน (Leave) คุณอาจได้ใช้ประโยคต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน)

ประเภทการลาก็มี แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถเรียกประเภทการลาได้ ดังนี้

sick leave
ซิค ลีฝ
ลาป่วย
personal business leave
เพอร์ซันนอล บิซิเนซ ลีฝ
ลากิจ
annual leave
แอนนวล ลีฝ
ลาพักร้อน
maternity leave
มาเทอร์นิทิ ลีฝ
ลาคลอด
ordination leave
ออร์ดิเนชึน ลีฝ
ลาบวช
military service leave
มิลิแทรี่ เซอร์วิส ลีฝ
ลารับราชการทหาร
call in sick
คอล อิน ซิค
โทรมาลาป่วย

การขออนุญาตลางาน ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่องานขอเรา และเจ้านายเราได้รับรู้ ตัวอย่าง ประโยคลางานภาษาอังกฤษ เช่น

I wonder if I could have a day off tomorrow.
ไอ วันเดอร์ อีฟ ไอ คึด แฮฝ เออะ เดย์ ออฟ ทูมอร์โรว
ผมคิดว่าผมจะขอลางาน วันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
May I take a day off tomorrow?
เมย์ ไอ เทค เออะ เดย์ ออฟ ทูมอร์โรว
ฉันขออนุญาตลางานวันพรุ่งนี้ค่ะ
May I take business leave for 3 days next week?
เมย์ ไอ เทค บิซิเนซ ลีฝ ฟอร์ ธรี เดย์ส เน็กซท วีค
ผมขออนุญาตลากิจ 3 วัน สัปดาห์หน้าได้ไหมครับ
Could I apply for leave tomorrow?
คึด ไอ แอ็พพลาย ฟอร์ ลีฝ ทูมอร์โรว
ฉันขอลาหยุดวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะ
I would like to request sick leave for 5 days from 5th to 9th July.
ไอ วูด ไล้ค ทู รีเควสท ลีฝ ฟอร์ ไฟส์ เดย์ส ฟรอม เธอะ ฟิฟธ ทู ธิ นายท ออฟ จูไลน์
ผมอยากจะขอลาป่วย 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 9 กรกฎาคมครับ
I’m feeling quite ill today. I was hoping to take the day off to recover.
ไอม ฟีลลิ่ง ไคว้ท อิล ทูเดย์ ไอ วอสโฮพพิ่ง ทู เทค เธอะ เดย์ ออฟ รีคัฟเฝอร์
ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ ผมกำลังคิดว่าจะขอลางานไปพักครับ
I have a toothache and a sore throat, so I’m calling in sick today.
ไอ แฮฝ เออะ ทูธเอค แอนด เออะ ซอร์ โธรท โซ ไอม คอลลิ่ง อิน ซิค  ทูเดย์
ผมปวดฟันและเจ็บคอ ผมจึงโทรมาลาป่วยวันนี้
ADVERTISEMENT

เหตุผลลางาน ทุกอย่างต้องมีเหตุผลเสมอ การขอลางานก็เช่นกัน ฉะนั้นเราจึงมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางาน พอเป็นแนวทาง เช่น

I have a doctor appointment.
ไอ แฮฝ เออะ ดอคเทอร์ แอ็พพอยนทเมิน
ผมมีนัดพบแพทย์ครับ
I have an all-day busness seminar to attend.
ไอ แฮฝ แอน ออล เดย์ บิซิเนซ เซมินาร์ ทู แอ็ทเทนด
ผมเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจตลอดทั้งวันเลยครับ
I’m going to be on vacation in Chiang Mai.
ไอม โกวอิ้ง ทู บี โฝะเคชึน อิน เชียงใหม่
ผมจะลาไปพักผ่อนที่เชียงใหม่
I’m going to Korea for a couple of days.
ไอม โกวอิ้ง ทู โคเรีย ฟอร์ เออะ คัพเพิล ออฟ เดย์ส
ฉันจะไปเกาหลีเป็นเวลา 2 วัน
I’m not feeling very well.
ไอม นอท ฟีลลิ่ง เฝรี่ เวล
ผมรู้ึสึกไม่ค่อยสบายครับ
I’m feeling quite ill today.
ไอม ฟีลลิ่ง ไคว้ท อิล ทูเดย์
ผมรู้ึสึกไม่ค่อยสบายวันนี้ครับ
I think I’m coming down with the flu.
ไอ ธิงค ไอม คัมมิ่ง ดาวน วิธ เธอะ ฟลู
ผมคิดว่าผมกำลังจะเป็นไข้ครับ
I’m feeling slightly feverish.
ไอม ฟีลลิ่ง สไลทลิ ฟีเฝอริช
ผมรู้สึกมีไข้เล็กน้อย
I’ve got a terribe stomachache.
ไอฝ กอท เออะ เทอร์ริเบิล สทัมมัคเอค
ผมปวดท้องมากครับ
I can’t stop coughing.
ไอ แค๊นท สท็อพ คอฟฟิ่ง
ผมไอไม่หยุด
I have a bad sore throat/ a blocked-up nose/ diarrhea/ food poisoning.
ไอ แฮฝ เออะ แบด ซอร์ โธรท/ เออะ บลอคท อัพ โนส/ ไดอะเรีย/ ฟู้ด พอยซอนนิ่ง
ผมเจ็บคอมาก/ คัดจมูก/ ท้องเสีย/ อาหารเป็นพิษ
I’m due for a check-up this month.
ไอม ดิว ฟอร์ เออะ เซ็ค อพ ธีส มั้นธ
ผมครบกำหนดตรวจสุขภาพเดือนนี้
My friend’s uncle passed away and I am going to the funeral.
มาย เฟรนดส อันเคิ้ล พาสท เออะเวย์ แอนด ไอ แอม โกวอิ้ง ทู เธอะ ฟยูเนอรอล
คุณลุงของเพื่อนฉันเสียและฉันกำลังจะไปงานศพค่ะ

การลางานสิ่งที่คุณต้องทราบอีกอย่างคือ คุณต้องแจ้งให้หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณทราบด้วยเสมอ หากหายไปเฉยๆ เขาอาจถามหาคุณหรือเป็นห่วงคุณก็ได้ ประโยคภาษาอังกฤษตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลางาน เช่น

I tell my boss ahead of time that I plan to take leave.
ไอ เท็ล มาย บอส เออะเฮด ออฟ ไทม แธท ไอ แพลน ทู เทค ลีฝ
ผมแจ้งหัวหน้างานล่วงหน้าถึงแผนการลางาน
I give my coworkers notice about my leave.
ไอ กิฝ มาย โคเวิร์คเคอร์ส โนวทิส เออะเบ๊าท มาย ลีฝ
ผมแจ้งเพื่อนร่วมงานไว้เกี่ยวกับการลางานของผม
I give my colleagues that I have scheduled a day off and will not be availible.
ไอ เทคสท มาย คอลลีกส แธท ไอ แฮฝ สเค็ดดูลด เออะ เดย์ ออฟ แอนด วิล นอท บี เออะเฝลละเบิล
ผมส่งข้อความบอกเพื่อนร่วมงานว่าผมได้กำหนดวันลาไว้แล้วและจะไม่อยู่
I am going to ask my boss for a day off when he’s in a good mood.
ไอ แอม โกวอิ้ง ทู อาสค มาย บอส ฟอร์ เออะ เดย์ ออฟ เว็น ฮีส อิน เออะ กึด มูด
ผมจะขอลางานกับหัวหน้าตอนที่เขาอารมณ์ดีครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Good morning Mr.A May I take a day off tomorrow?
I have a doctor appointment.
กึด มอร์นิ่ง มิสเทอร์ เวย์ เมย์ ไอ เทค เออะ เดย์ ออฟ ทูมอร์โรว ไอ แฮฝ เออะ ดอคเทอร์ แอ็พพอยนทเมิน
สวัสดีตอนเช้าครับคุณเอ ผมขออนุญาตลางานพรุ่งนี้นะครับ ผมนัดหมอไว้ครับ
B :  No problem. Can I call you for urgent matters?
โน พรอเบลิ้ม แคน ไอ คอล ยู ฟอร์ เออร์เจินท แมทเทอร์ส
ไม่มีปัญหาค่ะ ฉันสามารถโทรหาคุณสำหรับเรื่องด่วนได้หรือเปล่าค่ะ
A : Of coures. Thank you
ออฟ คอร์ส แธ็งค คิว
ได้ครับ ขอบคุณครับ
(สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกบทความเนื้อหาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต)

Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com