บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (เดินทางด้วยวิธีไหน)

ADVERTISEMENT

เดินทางด้วยวิธีไหน ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเดินทาง (Travel) เราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรในการถามหรือตอบเพื่อสื่อสารเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ คุณเดินทางด้วยวิธีไหน? ซึ่งการเดินทางก็มีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน หรือการเดินเท้า เป็นต้น ในการถามตัวบุคคลหรือหมู่คณะถามว่า เช่น คุณเดินทางไปที่นั่นอย่างไร คุณไปยังไง คุณไปอย่างไร ซึ่งลักษณะการตอบก็สามารถตอบสั้นๆ พอเข้าใจได้เช่นกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (เดินทางด้วยวิธีไหน)

ตัวอย่างการถาม เดินทางโดยวิธีไหนภาษาอังกฤษ

How do you go to work?
ฮาว ดู ยู โก ทู เวิรค
คุณไปทำงานอย่างไรค่ะ
How do you go to your office?
ฮาว ดู ยู โก ทู ยัวร ออฟฟิซ
คุณเดินทางไปที่ทำงานของคุณอย่างไรค่ะ


How do you go to Lampang?
ฮาว ดู ยู โก ทู ลำปาง
คุณไปลำปางอย่างไรค่ะ
How do you travel to Lampang?
ฮาว ดู ยู แทรฟเวิล ทู ลำปาง
คุณเดินทางไปลำปางอย่างไรค่ะ

จากตัวอย่างคำถามประโยค “How do you go to your office?” คุณอาจสามารถตอบแบบสั้นๆ ได้ว่า เช่น “By taxi” (เดินทางโดยรถแท็กซี่) หรือ “By bus” (เดินทางโดยรถเมล์) อย่างนี้เป็นต้น

ADVERTISEMENT

และการตอบโดยบอกว่า ฉันเดินทางโดย… ตัวอย่างเช่น

I go there by …
ไอ โก แธร บาย …
ฉันเดินทางโดย …
I go there by taxi.
ไอ โก แธร บาย แท็กซี
ผมเดินทางโดยรถแท็กซีครับ
I go there by bus.
ไอ โก แธร บาย บัส
ผมเดินทางโดยรถเมล์ครับ
I go there by boat.
ไอ โก แธร บาย โบท
ผมเดินทางโดยเรือครับ
I go there by plane.
ไอ โก แธร บาย เพลน
ผมเดินทางโดยเครื่องบินครับ
On foot.
ออน ฟุท
ผมเดินไปครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : My office is very far from my home.
มาย ออฟฟิซ อิส เวรี ฟาร ฟรอม มาย โฮม
ที่ทำงานของผมอยู่ไกลจากบ้านมากเลยครับ
B : How do you go to your office?
ฮาว ดู ยู โก ทู ยัวร์ ออฟฟิซ
คุณเดินทางไปที่ทำงานของคุณอย่างไรค่ะ
A : I go there by taxi.
ไอ โก แธร บาย แท็กซี
ผมเดินทางโดยรถแท็กซีครับ

จบแล้วสำหรับการถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเดินทางด้วยวิธีไหน ภาษาอังกฤษ หวังว่าคงจะเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ ส่วนบทสนทนาภาษาอังกฤษเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็มีเรื่องของ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (การเดินทาง) เกี่ยวกับ Travel ที่ได้เสนอไปก่อนแล้ว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน พาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามอ่านได้ที่นี้นะครับ

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com