บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Feeling (ความรู้สึก)

ADVERTISEMENT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับ ความรู้สึก (Feeling) ถ้ามีใครถามว่าคุณรู้สึกอย่างไร เราสามารถตอบได้ตามความรู้สึกที่เราอยากบอก คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้สึกเบื้องต้นที่ควรรู้ เราสามารถตอบได้ด้วยคำศัพท์ต่างๆ ดังนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Feeling (ความรู้สึก)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) - ความรู้สึก (Feeling)

angry
แองกริ
โกรธ
happy
แฮพพิ
ความสุข
comfortable
คัมเฟอะทะเบิล
สุขสบาย
sick
ซิค
ป่วย, ไม่สบาย
bore
บอ
เบื่อ
lonely
โลนลิ
อ้างว้าง
upset
อัพเซท
อารมณ์เสีย
in love
อิน เลิฟ
ความรัก
surprised
เซิพไรสด
ประหลาดใจ, สะดุ้ง
confuse
คอนฟยูส
สับสน
excited
เอคไซทอิด
ตื่นเต้น
cold
โคลด
เย็น
hot
ฮอท
ร้อน
tired
ไทเอิด
เหนื่อย
nervous
เนอฝัซ
ขวัญอ่อน, ขี้ตกใจ
ADVERTISEMENT
calm
คาม
เงียบ, ใจเย็น, สงบอารมณ์
well
เวล
ดี, สบาย
disgusted
ดิซกัซท
รังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน
hungry
ฮังกริ
ความหิว
hurt
เฮิท
บาดเจ็บ
proud
เพราด
ภูมิใจ
thirsty
เธิซทิ
กระหาย
scared
สแคด
ตื่น
sleepy
สลีพอิ
ง่วง, ขี้เซา
homesick
โฮมซิค
คิดถึงบ้าน

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้สึก (Feeling)

How do you feel?
เฮา ดู ยู ฟีล
คุณรู้สึกอย่างไร
I’m happy /tired.
ไอม แฮพพิ /ไทเอิด
ฉันมีความสุข /เหนื่อย
Are you excited?
อา ยู เอคไซทอิด
คุณตื่นเต้นหรือ
Yes, I’m excited.
เยซ ไอม เอคไซทอิด
ใช่ ฉันตื่นเต้น
No, I’m not excited.
โน ไอม นอท เอคไซทอิด
ไม่ ฉันไม่ตื่นเต้น

สามารถอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบอกความรู้สึก เพิ่มเติมได้ที่ บทสนทนาภาษาอังกฤษ Expressing Feeling (บอกความรู้สึก)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรู้สึก ที่ยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องเรียนรู้ ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com