38 คำศัพท์ผักต่างๆ ภาษาอังกฤษ (Vegetables)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผักต่างๆ (Vegetables) มีผักมากมายหลายชนิดที่พบในชีวิตประจำวัน เรามาดูกันเลยว่ามีพืชผักอะไรบ้าง

38 คำศัพท์ผักต่างๆ ภาษาอังกฤษ (Vegetables)

 คำศัพท์ ผักต่างๆ (Vegetables) พร้อมคำอ่าน คำแปล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก -  Yard long bean (ถั่วฝักยาว)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Asparagus (หน่อไม้ฝรั่ง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Bean (ถั่ว)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Bell pepper (พริกหวาน)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Bitter gourd (มะระ)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Brinjal (มะเขือ)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Cabbage (กะหล่ำปลี)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Cauliflower (กะหล่ำดอก)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Celery (ผักขี้นฉ่าย)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Celery (ผักชี)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Chilly (พริก)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Chinese kale (ผักคะน้า)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Cucumber (แตงกวา)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Eggplant (มะเขือยาวสีม่วง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Garlic (กระเทียม)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Ginger (ขิง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Lemon (มะนาว)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Lettuce (ผักกาดหอม)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Morning glory (ผักบุ้ง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Mushroom (เห็ด)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Okra (กระเจี๊ยบ)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Onion (หอมใหญ่)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Pea (ถั่ว)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Peanut (ถั่วลิสง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Pepper (พริกไทย)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Plant  (พืช)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Potato  (มันฝรั่ง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Pumpkin  (ฝักทอง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Purple cabbage (กระหล่ำปลีสีม่วง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Radish (หัวไชเท้า)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Shallot (หอมแดง)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Soft corn (ข้าวโพดอ่อน)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Spinach (ผักขม)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Tomato (มะเขือเทศ)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Turmeric (ขมิ้น)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Vegetable (ผัก)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก - Water mimosa  (ผักกะเฉด)_Vegetables

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก -Ash gourd  (ฝักเขียว)_Vegetables

ทบทวน คำศัพท์ผักต่างๆ (Vegetables) เพิ่มเติม


ash gourd แอช กอร์ด ฟักเขียว
asparagus อัสพา' ระกัส หน่อไม้ฝรั่ง
bean บีน ถั่ว
bell pepper เบล เพพ'เพอะ พริกหวาน
bitter gourd บิท'เทอะ กอร์ด มะระ
brinjal บริง'แจล มะเขือ
cabbage แคบ' บิจ กะหล่ำปลี
cauliflower คอ' ลิเฟลาเออะ กะหล่ำดอก
celery เซล' เลอะรี ผักขึ้นฉ่าย
chilly ชิล' ลิ พริก
chinese kale ไช' นิส เคล ผักคะน้า
coriander โครีแอน' เดอะ ผักชี
cucumber คิว' คัมเบอะ แตงกวา
eggplant เอก' แพลนทฺ มะเขือยาวสีม่วง
garlic การ์' ลิค กระเทียม
ginger จิน' เจอะ ขิง
lemon เลม' เมิน มะนาว
lettuce เลท' ทิวสฺ ผักกาดหอม
morning glory มอร์'นิง กลอ' รี ผักบุ้ง
mushroom มัช' รูม เห็ด
okra โอ' คระ กระเจี๊ยบ
onion อัน' ยัน หอมใหญ่
per พี ถั่ว
peanut พี' นัท ถั่วลิสง
pepper เพพ' เพอะ พริกไทย
plant แพลนทฺ พืช
potato โพะเท' โท มันฝรั่ง
pumpkin พัมพฺ' คิน ฝักทอง
purple cabbage เพอ' เพิล แคบ' บิจฺ กะหล่ำปลีม่วง
radish แรด' ดิช หัวไชเท้า
shallot แชล' ลอท หอมแดง
soft corn ซอฟทฺ คอร์น ข้าวโพดอ่อน
spinach สพิน' นิจ ผักขม
tomato โทะเม' โท มะเขือเทศ
turmeric เทอ' เมอะริค ขมิ้น
vegetable เวจ' จิทะเบิล ผัก
water mimosa วอ' เทอะ มิโม' ซะ ผักกะเฉด
yard long bean ยาร์ด ลอง บีน ถั่วฝักยาว

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post