บทสนทนาภาษาอังกฤษ Identifying Objects (สอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Identifying Objects (สอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ)

หากเราเป็นคนหนึ่งที่ช่างสังเกตและเป็นคนขี้สงสัย ชอบถามว่าสิ่งของนั้นคืออะไร? เป็นของใคร? เรามีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษถามตอบง่ายๆ แต่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Identifying Objects (สอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ)


ประโยคภาษาอังกฤษสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ (ถาม-ตอบ)


What is this?
วอท อิส ธิส
นี่คืออะไร

This’s a textbook.
ธิสสฺ อะ เทกบุค
นี่คือหนังสือเรียน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ What is this

And what's that?
แอนดฺ วอทสฺ แธท
แล้วนั่นคืออะไร

Is that a book?
อีส แธท อะ บุค
นั่นคือหนังสือใช่ไหม

No, it isn't.
โน อิท อิสเซินทฺ
ไม่ มันไม่ใช่หนังสือ

It's a calculator.
อิทสฺ อะ แคลคูเลเตอ
มันคือเครื่องคิดเลข

Is it yours?
อิส อิท ยัวรฺสฺ
มันเป็นของคุณใช่ไหม

Yes, it's mine.
เยส อิทสฺ ไมนฺ
ใช่ มันเป็นของฉัน

Whose book is this?
ฮูส บุค อิส ธิส
นี่เป็นหนังสือของใคร

That's your book.
แธทสุ ยัวรฺ บุค
นั่นเป็นหนังสือของคุณ

 


บทสนทนาภาษาอังกฤษสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ

A: Excuse me. Is this your basketball?
(เอคสคิวซ มี อิส ธิส ยัวรฺ บาสเคทบอล)
ขอโทษนะคะ นี่เป็นลูกบาสเกตบอลของคุณใช่ไหมคะ

B: Oh, yes.
(โอ เยส)
โอ้ ใช่แล้วครับ

A: Here you are.
(เฮียรฺ ยู อารฺ)
นี่ค่ะ

B: Thank you very much. Whose car is this? Is it yours?
(แธงคิว เวรี มัช ฮูส คารฺ อิส ธิส อิส อิท ยัวรฺสฺ)
ขอบคุณมากๆ เลยครับ รถคันนี้เป็นของใคร ของคุณใช่ไหมครับ

A: Yes, it is.
(เยส อิท อิส)
ใช่แล้วค่ะ

B: Is it made in Japan?
(อิส อิท เมด อิน แจแพน)
รถนี่ผลิตที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับ

A: No, it isn't. It's a German car.
(โน อิท อิสเซินทฺ อิทสฺ อะ เจอรฺเมิน คารฺ)
ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นรถเยอรมัน

B: Oh, how nice it is.
(โอ เฮา ไนสุ อิท อิซ)
เยี่ยมไปเลยครับ

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post