บทสนทนาภาษาอังกฤษ Making Plans (การวางแผน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การวางแผน (Making Plans)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวางแผน (Making Plans) ในที่นี้คือ สิ่งที่จะทำในอนาคต (Future plan) หรือ การนัดหมาย (Appointment) เพื่อทำอะไรสักอย่าง เช่น วางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวสวนสัตว์กันเพื่อน เป็นต้น

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Making Plans (การวางแผน)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคและบทสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ไปประโย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการวางแผน (ถาม-ตอบ)

วางแผนภาษาอังกฤษ Making Plans_1

What do you plan to do tomorrow?
วอท ดู ยู แพลน ทู ดู ทูมอโรวฺ
คุณวางแผนจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้

What will you do this holiday?
วอท วิล ยู ดู ธิส ฮอลิเดยฺ
วันหยุดนี้คุณจะทำอะไร

What shall we do this weekend?
วอท แชล วี ดู ธิส วีคเอนดฺ
เราจะทำอะไรกันดีสุดสัปดาห์นี้

What is our plan today?
วอท อิส เอาเออรฺ แพลน ทูเดยฺ
วันนี้แผนของเราคืออะไร

What's your sister planning to do tomorrow?
วอทสฺ ยัวรฺ ซิสเทอรฺ แพลนนิง ทู ดู ทูมอโรวฺ
น้องสาวของคุณกำลังวางแผนจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้

Where shall we go, then?
แวรฺ แชล วี โก เธน
เราจะไปไหนกันดีล่ะ

วางแผนภาษาอังกฤษ Making Plans_2

Let's go for a walk.
เลทสฺ โก ฟอรฺ อะ วอค
ไปเดินเล่นกันเถอะ

That's a good idea.
แธทสฺ อะ กุด ไอเดีย
นั่นเป็นความคิดที่ดีเลย

I'm hoping to spend a few days in the mountains.
ไอมฺ โฮพพิง ทู สเพนดฺ อะ ฟิว เดยฺ อิน เธอะ เมานฺเทินสฺ
ผมอยากที่จะใช้เวลาสัก 2-3 วันตามเทือกเขา

We're trying to plan our future.
เวียรฺ ไทรอิง ทู แพลน เอาเออรฺ ฟิวเชอรฺ
เรากำลังวางแผนอนาคตของเรากันอยู่

He can't decide what to do.
ฮี คานทฺ ดิไซดฺ วอท ทู ดู
เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไร

I imagine I'll do some work instead of going to the movies.
ไอ อิแมจจิน ไอลฺ ดู ซัม เวิรฺค อินสเทด ออฟ โกอิง ทู เธอะ มูวิซฺ
ผมคาดว่าจะทำงานแทนไปดูหนัง

วางแผนภาษาอังกฤษ Making Plans_3

There's nothing to do because tomorrow is a holiday.
แธรฺสฺ นัธธิง ทู ดู บิคอส ทูมอโรวฺ อิส อะ ฮอลิเดยฺ
ไม่มีอะไรให้ทำเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุด

How about watching movie first?
เฮา อะเบาทฺ วอชชิง มูวี เฟิรฺสทฺ
ไปดูหนังกันก่อนดีไหม

Would you consider going north this summer?
วุด ยู เคินซิดเดอรฺ โกอิง นอรฺธ ธิส ซัมเมอรฺ
คุณคิดจะขึ้นเหนือช่วงหน้าร้อนนี้ไหม

I doubt that I'll do anything tomorrow.
ไอ เดาทฺ แธท ไอลฺ ดู เอนนีธิง ทูมอโรวฺ
ฉันสงสัยว่าฉันจะทำอะไรดีพรุ่งนี้


บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการวางแผน (Making Plans)

 

A: What shall we do this weekend?
วอท แชล วี ดู ธิส วีคเอนดฺ
เราจะทำอะไรกันดีสุดสัปดาห์นี้

B: Let's go for a walk.
เลทสฺ โก ฟอรฺ อะ วอวฺค)
ไปเดินเล่นกันเถอะ

A: Where shall we go, then?
แวรฺ แชล วี โก เธน
เราจะไปไหนกันดีล่ะ

B: I'm hoping to spend a few days in the moun tains. We haven't been there for a long time.
ไอมฺ โฮพพิง ทู สเพนดฺ อะ ฟิว เดยฺสฺ อิน เธอะ เมานฺเทินสฺ วี แฮฟเวินทฺ บีน แธรฺ ฟอรฺ อะ ลอง ไทม
ฉันอยากจะใช้เวลาสัก 2-3 วันตามเทือกเขา เราไม่ได้ไปที่นั่นก็นานมากแล้วนะเธอ

A: That's a good idea. I'll get you in a car at about half past ten. Is that all right?
แธทสฺ อะ กุด ไอเดีย ไอลฺ เกท ยู อิน อะ คารฺ แอท อะเบาทฺ ฮาฟ พาสทฺ เทน อิส แธท ออล ไรทฺ
เป็นความคิดที่ดีเลยนะ งั้นฉันจะไปรับเธอสักสิบโมงครึ่งนะ ดีไหม

B: That'll be splendid. See you tomorrow.
แธทเทิล บี สเพลนดิด ซี ยู ทูมอโรวฺ
ยอดไปเลย เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

A: O.K.,I’ll call you later.
โอเค ไอลฺ คอล ยู เลเทอะ
ได้เลย แล้วเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะ


เรียนรู้เนื้อหาน่าสนใจ เพิ่มเติม :

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Go to the Country (ไปเที่ยวต่างจังหวัด)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Let’s go to the sea (ชวนไปเที่ยวทะเล)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Holidays (วันหยุดพักผ่อน วันหยุดสุดสัปดาห์)

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post