บทสนทนาภาษาอังกฤษ The past (เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว (The past)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ The past (เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว)

การพูดคุยเรื่องการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต โดยทั่วไปเราจะใช้ past simple tense ซึ่งมีโครงสร้างคือ “ประธาน + กริยาช่องที่ 2” ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

 

ถาม-ตอบภาษาอังกฤษ เรื่องการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต

ถาม-ตอบภาษาอังกฤษ เรื่องการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต

 

A: What did you do yesterday?
(วอท ดิด ยู ดู เยสเตอรฺเดยฺ)
เมื่อวานนี้คุณทำอะไรครับ

B: I saw a movie.
(ไอ ซอวฺ อะ มูฟวี่)
ฉันดูหนังค่ะ

 

A: Where did you go last weekend?
(แวรฺ ดิด ยู โก ลาสทฺ วีคเอนดฺ)
วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไปไหนมาครับ

B: I went to the swimming pool.
(ไอ เวนทฺ ทู เดอะ สวิมมิง พูล)
ฉันไปสระว่ายน้ำมาค่ะ

 

A: Why were you absent yesterday?
(วาย เวอรฺ ยู แอบเซนทฺ เยสเตอรฺเดยฺ)
ทำไมเมื่อวานคุณไม่มาครับ

B: Because I was sick.
(บีคอส ไอ วอส ซิค)
เพราะว่าฉันป่วยค่ะ

 

A: What time did you arrive home last night?
(วอท ไทมฺ ดิด ยู อะไรฟฺ โฮม ลาสทฺ ไนทฺ)
เมื่อคืนคุณถึงบ้านกี่โมงครับ

B: I arrived home at 11 o'clock.
(ไอ อะไรฟฺด โฮม แอท อีเลฟเว่น โอคลอค)
ฉันถึงบ้านตอน 5 ทุ่มค่ะ

 

A: Did you call her last night?
(ดิด ยู คอล เฮอรฺ ลาสทฺ ไนทฺ)
เมื่อคืนคุณโทรหาหล่อนหรือเปล่า

B: Yes, I did. / No, I didn't.
(เยส ไอ ดิด) / (โน ไอ ดิดดึนทฺ)
โทรค่ะ / ไม่ได้โทรค่ะ


แต่ถ้าเราต้องการพูดคุยเรื่องการกระทำที่เกิดขึ้นและกินระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งในอดีต เราจะใช้ past continuous tense ซึ่งมีโครงสร้างคือ “ประธาน + was / were + v.ing” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

ถาม-ตอบภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นและกินระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งในอดีต

ถาม-ตอบภาษาอังกฤษ เรื่องการกระทำที่เกิดขึ้นและกินระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งในอดีต

 

A: What were you doing three hours ago?
(วอท เวอรฺ ยู ดูอิง ธรี อาวเออรฺส อะโก)
เมื่อ 3 ชั่วโมงก่อนคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับ

B: I was studying Chinese three hours ago.
(ไอ วอส สตัดดีอิง ไชนีส ธรี อาวเออรฺส อะโก)
3 ชั่วโมงก่อนฉันกำลังเรียนภาษาจีนค่ะ

 

A: Were you watching television yesterday afternoon?
(เวอรฺ ยู วอทชิง เทเลวิชเชิน เยสเตอรฺเดยฺ อาฟเทอรฺนูน)
เมื่อวานตอนบ่ายคุณกำลังดูโทรทัศน์อยู่หรือเปล่าครับ

B: Yes, I was. / No, I wasn't.
(เยส ไอ วอส) / (โน ไอ วอสซินทฺ)
ดูค่ะ / ไม่ได้ดูค่ะ


บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว (The past)

ตัวอย่างสถานการณ์การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คน ถามตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่าน เมื่อวานทำอะไรบ้าง

Max: What did you do yesterday?
     (วอท ดิด ยู ดู เยสเตอรฺเดยฺ)
     เมื่อวานนี้คุณทำอะไรบ้างครับ


Leo: I cleaned my bedroom, did my homework and went to the mall with my parents. What about you? I saw you and Bella at the bus stop.
     (ไอ คลีนดฺ มาย เบดรูม ดิด มาย โฮมเวิรฺค แอนดฺ เวนทฺ ทู เดอะ มอล วิธ มาย พาเรนทฺสฺ วอท อะเบาทฺ ยู ไอ ซอวฺ ยู แอนดฺ เบลล่า แอท เดอะ บัส สตอพ)
     ฉันทำความสะอาดห้องนอน ทำการบ้าน แล้วก็ออกไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ แล้วนายล่ะ? ฉันเห็นนายกับเบลล่าที่ป้ายรถเมล์ด้วย


Max: I washed my dog in the morning and went to play badminton with Bella at the park in the afternoon.
     (ไอ วอชทฺ มาย ด็อก อิน เดอะ มอรฺนิง แอนดฺ เวนทฺ ทู เพลยฺ แบดมินทัน วิธ เบลล่า แอท เดอะ พารฺค อิน ดิ อาฟเทอรฺนูน)
     ฉับอาบน้ำให้หมาของฉันตอนเช้า และออกไปเล่นแบดมินตัน กับเบลล่าที่สวนสาธารณะในตอนบ่าย


Leo: Balla and I met at the bus stop. Unfortunately, we were waiting for the bus for 30 minutes. That was terrible.
     (เบลล่า แอนดฺ ไอ เมท แอท เดอะ บัส สตอพ อันฟอรฺจูเนทลี วี เวอรฺ เวททิง ฟอรฺ เดอะ บัส ฟอรฺ เธอทิ มินิทสฺ แดท วอส เทระเบิล)
     เบลล่ากับฉันพบกันที่ป้ายรถเมล์ โชคไม่ดี เรารอรถเมล์อยู่ตั้ง 30 นาที แย่มากเลย


Max: However, we enjoyed playing badminton until 6 o'clock.
     (ฮาวเอฟเวอรฺ วี เอนจอยดฺ เพลยฺอิง แบดมินทัน อันทิล ซิกซฺ โอคลอค)
     แต่ยังไงเราก็เล่นแบดมินตันกันเพลินจนถึง 6 โมงเลย

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post