บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about weight and height (ถามน้ำหนัก ส่วนสูง)

การถามน้ำหนักและส่วนสูง (Asking about weight and height)

การถามน้ำหนักและส่วนสูงในภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัว จึงควรถามกับเพื่อนสนิทสนม แต่ถ้าหากจำเป็นต้องถามผู้ที่ไม่ได้สนิทสนมกัน เช่นขอสอบถามข้อมูลส่วนตัว ประวัติสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพครั้งแรก เราควรกล่าวคำว่า “Excuse me” ก่อนถามเรื่องน้ำหนักและส่วนสูงด้วย เพื่อแสดงการขอโทษก่อนทุกครั้ง

บทสนทนาภาษาอังกฤษถามน้ำหนักและส่วนสูง (Asking about weight and height)

การถามน้ำหนักตัวในภาษาอังกฤษ

การถามน้ำหนักตัวในประเทศไทยนิยมใช้หน่วยกิโลกรัม (Kilogram) แต่ถ้าเป็นแถบตะวันตกนิยมใช้หน่วยเป็นปอนด์ (pound)

 

ตัวอย่างประโยคถามน้ำหนักภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคถามน้ำหนักภาษาอังกฤษ


How much do you weigh?
(ฮาว มัช ดู ยู เวท)
คุณหนักเท่าไหร่ครับ/คะ

How much does he weigh?
(ฮาว มัช ดาส ฮี เวท)
เขาหนักเท่าไหร่ครับ/คะ

How much is your weigh?
(ฮาว มัช อิส ยัวรฺ เวท)
น้ำหนักของคุณเท่าไหร่ครับ/คะ

How much is Milada’s weigh?
(ฮาว มัช อิส มิลาดาสฺ เวท)
น้ำหนักของมิลาด้าเท่าไหร่ครับ/คะ

 

การบอกน้ำหนักภาษาอังกฤษ

การบอกน้ำหนักภาษาอังกฤษ


My weight is 45 kilograms.
(มาย เวท อิส ฟอรฺทิไฟวฺ คิโลแกรมสฺ)
น้ำหนักของฉันคือ 45 กิโลกรัมครับ/ค่ะ

His weight is 60 kilograms.
(ฮิส เวท อิส ซิกทิ คิโลแกรมสฺ)
น้ำหนักของเขาคือ 60 กิโลกรัมครับ/ค่ะ

Milada’s weight is 120 pounds.
(มิลาดาสฺ เวท อิส วันฮันเดรด แอนดฺ ทเว็นทิ ปอนดฺสฺ)
น้ำหนักของมิลาด้าคือ 120 ปอนด์

 

การถามส่วนสูงในภาษาอังกฤษ

การถามส่วนสูงในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “How tall” ขึ้นต้นประโยคคำถามก่อน และบอกส่วนสูงเป็นหน่วยวัด เช่น เซนติเมตร (centimeter), ฟุต (foot) และนิ้ว (inch) เป็นต้น และต้องมีคำว่า “tall” ท้ายหน่วยวัดด้วย

 

ตัวอย่างประโยคถามส่วนสูงภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคถามส่วนสูงภาษาอังกฤษ


How tall are you?
(ฮาว ทอล อารฺ ยู)
คุณสูงเท่าไหร่ครับ/คะ

How tall is he?
(ฮาว ทอล อิส ฮี)
เขาสูงเท่าไหร่ครับ/คะ

How tall is Bella?
(ฮาว ทอล อิส เบลลา)
เบลล่าสูงเท่าไหร่ครับ/คะ

 

การบอกส่วนสูงภาษาอังกฤษ

การบอกส่วนสูงภาษาอังกฤษ


I am 165 centimeters tall.
ไอ แอม วันฮันเดรด แอนดฺ ซิกทิ-ไฟวฺ เซนทิมีเทอรฺส ทอล
ผมสูง 165 เซนติเมตรครับ

He is 6 feet tall.
ฮี อิส ซิกซฺ ฟีท ทอล
เขาสูง 6 ฟุตครับ

Balla is 5 feet and 3 inches tall.
เบลล่า อิส ไฟวฺ ฟีท แอนดฺ ธรี อินเชส ทอล
เบลล่าสูง 5 ฟุต 3 นิ้วครับ

มาเรียนรู้บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการถามส่วนสูงและน้ำหนักกันดีกว่า จากตัวอย่างสถานการณ์ พยาบาลกำลังทำประวัติคนไข้ มิลาด้าตอบคำถามของพยาบาลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและประวัติสุขภาพของเธอ ก่อนรอพบแพทย์ต่อไป

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) เกี่ยวกับ การถามส่วนสูงและน้ำหนัก

Nurse: Hello. Are you Milada?
(เฮลโล อารฺ ยู มิลาดา)
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ คุณชื่อมิลาด้าใช่ไหมคะ

Milada: Hello. Yes, I am Milada.
(เฮลโล เยส ไอ แอม มิลาดา)
สวัสดีค่ะ ใช่ ฉันชื่อมิลาด้าค่ะ

Nurse: Can I have your personal information and health record?
(แคน ไอ แฮฟ ยัวรฺ เพอรฺซันนอล อินฟอรฺเมเชิน แอนดฺ เฮลทฺ เรคคอรฺด)
ฉันขอทราบข้อมูลส่วนตัวและประวัติสุขภาพของคุณได้ไหมคะ

Milada: Yes, you can.
(เยส ยู แคน)
ได้ค่ะ

Nurse: How tall are you?
(ฮาว ทอล อารฺ ยู)
คุณสูงเท่าไหร่คะ

Milada: I am 160 centimeters tall.
(ไอ แอม วันฮันเดรด แอนดฺ ซิกทิ เซนทิมีเทอรฺส ทอล)
ฉันสูง 160 เซนติเมตรค่ะ

Nurse: How much is your weight?
(ฮาว มัช อิส ยัวรฺ เวท)
คุณหนักเท่าไหร่คะ

Milada: My weight is 45 kilograms.
(มาย เวท อิส ฟอรฺทิ-ไฟวฺ คิโลแกรมสฺ)
ฉันหนัก 45 กิโลกรัมค่ะ

Nurse: Do you have any congenital diseases?
(ดู ยู แฮฟ เอนนี คอนเจนิเทิล ดิซีสเซส)
คุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ

Milada: No, I don’t.
(โน ไอ โดนทฺ)
ไม่มีค่ะ

Nurse: That’s it. Please wait to see a doctor in front of that room.
(แธทสฺ อิท พลีส เวท ทู ซี อะ ดอกเทอรฺ อิน ฟรอนทฺ ออฟ แธท รูม)
เรียบร้อยค่ะ กรุณารอพบหมอที่หน้าห้องนั้นค่ะ

Milada: Thank you.
(แธงคฺ ยู)
ขอบคุณค่ะ


นอกจากนี้ยังมี ประโยคภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการถามเรื่องส่วนตัวต่างๆ เช่น ถามชื่อ - นามสกุล อายุ วันเกิด สัญชาติ สถานภาพ ที่อยู่ และเรื่องครอบครัว (บทสนทนาภาษาอังกฤษ Private เรื่องส่วนตัว) และยังมีประโยคอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ศึกษาเพิ่มเติมกันอีกด้วย ดังนี้

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post