บทสนทนาภาษาอังกฤษ Thank you (การขอบคุณ)

"Thank you" ความหมายในภาษาอังกฤษ คือ "ขอบคุณ" ครับ/ค่ะ เป็นคำขอบคุณที่เรียบง่ายและใช้ได้ทั่วไป สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ นอกจาก "Thank you" แล้ว ยังมี การขอบคุณภาษาอังกฤษ อื่นๆ อีกมากมายให้เรียนรู้กัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Thank you (การขอบคุณ)

ประโยคการขอบคุณภาษาอังกฤษ (Thank you)

ขอบคุณภาษาอังกฤษ (Thank you) การแสดงความขอบคุณเป็นมรรยาทที่ดี สำหรับประโยคที่ใช้ เช่น

Thank you. / Thanks.
(แธงคิว) / (แธงคส)
ขอบคุณ
Thank you very much.
(แธงคิว เวรี มัช)
ขอบคุณมาก
Thanks a lot. / Many thanks.
(แธงคส อะ ลอท) / (เมนี แธงคส)
ขอบคุณมาก

การกล่าว “Thank you for … ” แปลว่า “ขอบคุณสำหรับ…” สามารถใช้ได้ในหลายๆ โอกาส เช่น

Thank you for coming.
(แธงคิว ฟอร์ คัมมิง)
ขอบคุณที่มา

Thank you for everything.
(แธงคิว ฟอร์ เอฟวริธิง)
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง

Thank you for inviting me.
(แธงคิว ฟอร์ อินไวทิง มี)
ขอบคุณที่เชิญ

Thank you for your invitation.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ อินวิเทชัน)
ขอบคุณสำหรับคำเชิญ

Thank you for your present.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ เพรสเซนท)
ขอบคุณสำหรับของขวัญของคุณ

Thank you for your advice.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ แอดไวส)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

Thank you for your help.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ เฮลพ)
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

Thank you for your kindness.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ ไคนดเนส)
ขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณ

Thank you for your hospitality.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ ฮอสพิทอลลิที)
ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อของคุณ

That’s very kind of you.
(แธทส เวรี ไคนด ออฟ ยู)
คุณใจดีจังเลย

How very kind of you!
(ฮาว เวรี ไคนด ออฟ ยู)
คุณช่างใจดีอะไรเช่นนี้

How thoughtful of you!
(ฮาว ธอทฟูล ออฟ ยู)
คุณช่างเอาใจใส่ดีจริงๆ

I really appreciate that.
(ไอม เรียลลิ อะพริชีเอท แธท)
ฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆ

I’m so glab about that.
(ไอม โซ แกลด อะเบาท แธท)
ฉันรู้สึกดีใจจริงๆ

I’m very grateful.
(ไอม เวรี เกรทฟูล)
ฉันรู้สึกปลื้มใจมาก

It’s really appreciated.
(อิทส เรียลลิ อะพริชีเอทิด)
มันน่าประทับใจมาก


หากต้องการพูดตอบรับคำขอบคุณว่า “ด้วยความยินดี” ให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้

You’re welcome.
(ยัวร์ เวลคัม)
It’s my pleasure.
(อิทส มาย เพลชเชอะ)
With/My pleasure.
(วิธ/มาย เพลชเชอะ)
Any time.
(เอนนี ไทม)

และพูดตอบรับคำขอบคุณ ด้วยประโยคอื่นๆ เช่น

I hope you like it.
(ไอ โฮป ยู ไลค อิท)
หวังว่าคุณจะชอบนะ

That’s all right.
(แธทส ออล ไรท)
ไม่เป็นไร

That’s OK.
(แธทส โอเค)
ไม่เป็นไร

No problem.
(โน พรอบเลิม)
ไม่เป็นไร

Don’t mention it.
(โดนท เมนชัน อิท)
อย่าไปพูดถึงมันเลย

Don’t worry (about it).
(โดนท เวอรี (อะเบาท อิท))
อย่ากังวลไปเลย


บทสนทนาภาษาอังกฤษ ขอบคุณ (Thank you)

ตัวอย่างที่ 1

Tong : I heard you were ill so I brought some fruits for you.
(ไอ เฮิร์ด ยู เวอร์ อิล โซ ไอ บรอท ซัม ฟรูทส ฟอร์ ยู)
ฉันได้ยินมาว่าคุณไม่สบาย เลยเอาผลไม้มาฝากค่ะ

Miw : Thank you. It’s very kind of you.
(แธงคิว อิทส เวรี ไคนด ออฟ ยู)
ขอบคุณนะคะ คุณใจดีจังเลยตัวอย่างที่ 2

Mix : I’m deeply indebted to you again.
(ไอม ดีพลี อินเดททิด ทู ยู อะเกน)
ผมเป็นหนี้บุญคุณคุณอีกแล้ว

Man : Don’t mention it. It was a pleasure.
(โดนท เมนชัน อิท อิท วอส อะ เพลชเชอะ)
ไม่เป็นไรหรอกครับ ดัวยความยินดี

Mix : Thank you very much.
(แธงคิว เวรี มัช)
ขอบคุณมากๆ เลยครับ

Man : No problem.
(โน พรอบเลิม)
ไม่เป็นไรครับตัวอย่างที่ 3

Jen : Thank you for your help.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ เฮลพ)
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณนะคะ

Jack : That’s all right.
(แธทส ออล ไรท)
ไม่เป็นไรครับ

Jen : My sister asked me to convey her thanks to you.
(มาย ซิสเทอะ อาสคท มี ทู คันเวย์ เฮอร์ แธงคส ทู ยู)
น้องสาวของฉันฝากคำขอบคุณมาถึงคุณด้วยค่ะ

Jack : You’re quite welcome.
(ยัวร์ ไควท เวลคัม)
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสุดท้ายนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วว่า จะใช้ คำขอบคุณภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร

และยังมีประโยคที่กล่าวขอบคุณอื่นๆ ที่ไม่ใช่ "Thank you" สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 25 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ Thank you ได้ด้วยเช่นกัน

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post