25 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ Thank you

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีคำบางคำ ประโยคบางประโยคที่เราจำเป็นต้องใช้มากกว่าใครเพื่อน โดยเฉพาะประโยคทักทาย ขออภัย และขอบคุณ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเมืองผู้ดีที่ให้ความสำคัญกับกริยามารยาทของเหล่าสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีเป็นอย่างมาก ฉะนั้น เราจึงเห็นร่องรอยของวัฒนธรรมแฝงอยู่ในภาษาอังกฤษที่เราใช้งานเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะการกล่าว ‘ขอบคุณ’ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประโยค หลายวลีเช่นกัน ดังนั้น บทความนี้จึงได้รวบรวม 25 ประโยคกล่าวขอบคุณภาษาอังกฤษ มาให้ทุกคนได้เลือกหยิบไปใช้งานกันตามแต่วาระและสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมแล้ว มาดูกันเลย

25 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ Thank you

25 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ Thank you

1. You’re so helpful

: คุณช่วยได้มากเลยทีเดียว

ใช้หลังจากที่คู่สนทนาได้ให้ความช่วยเหลือเรา


2. Thanks a lot

: ขอบคุณมากเลย

มีความหมายเหมือน Thank you very much แต่แสดงถึงระดับความสนิมมากกว่า


3. That’s very kind of you

: คุณมีความกรุณามากเลย

เป็นการแสดงขอบคุณหลังคู่สนทนาได้กระทำบางอย่างให้ เช่น สละที่นั่งให้บนรถไฟฟ้า


4. Thanks for your kind words

: ขอบคุณสำหรับคำชมของคุณ

ใช้ในกรณีที่คู่สนทนาได้พูดชมหรือยกยอการกระทำหรือความสำเร็จของเรา


5. Many thanks for your gratitude

: ขอบคุณมากสำหรับความกรุณาของคุณ

ใช้ขอบคุณกรณีที่คู่สนทนาได้ให้ความช่วยเหลือและเรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก


6. I greatly appreciate your effort

: ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามทุ่มเของคุณเป็นอย่างมาก

ใช้แสดงความซาบซึ้งในน้ำใจที่คู่สนทนาได้ใช้เวลาในการให้ความช่วยเหลือเรา ซึ่งอาจสำเร็จหรือไม่ก็ได้


7. Thank you for your consideration

: ขอบคุณที่พิจารณา

ใช้สำหรับการลงท้ายจดหมายหรืออีเมล์ที่ต้องการให้คู่สนทนาพิจารณาคุณสมบัติหรือรายละเอียดบางอย่าง


8. I am eternally grateful for everything you did

: ฉันรู้ซาบซึ้งไปชั่วชีวิตกับสิ่งที่คุณทำ

ใช้สำหรับขอบคุณอย่างซาบซึ้งจริงใจต่อสิ่งที่คู่สนทนาได้ทำให้ มักใช้กับการกระทำที่มีคุณค่าและสำคัญกับผู้พูดมากจริง ๆ เช่น การช่วยเหลือชีวิต หรือ การบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือ


9. I cannot thank you enough for helping me.

: ฉันไม่สามารถกล่าวคำขอบคุณได้เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือของคุณ

ใช้สำหรับการแสดงความขอบคุณความช่วยเหลือที่น่าประทับใจ


10. How can I ever thank you enough.

: ฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณให้เพียงพอได้อย่างไร

มีความหมายคล้ายกับการขอบคุณความช่วยเหลือที่น่าประทับใจ


11. I really appreciate all the hard work you’ve done to help me.

: ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามอย่างหนักที่คุณได้ช่วยเหลือฉัน

ขอบคุณหลังจากที่คู่สนทนาได้ใช้เวลาและความพยายามในการช่วยเหลือเรา


12. Thank you for your guidance and support.

: ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำและการสนับสนุน

ใช้ขอบคุณครูหรือโค้ชที่ทำหน้าที่ในการชี้แนะแนวทางและให้การสนับสนุนเรา

13. I want you to know how much I value your support.

: ฉันอยากบอกให้คุณรู้ว่าฉันให้คุณค่าการช่วยเหลือของคุณมากเท่าไหร่

ใช้ขอบคุณกรณีที่คู่สนทนาได้ให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าแก่ผู้พูดเป็นอย่างมาก


14. I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me.

: ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างเต็มเปี่ยมต่อทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อฉัน

ใช้สำหรับขอบคุณการกระทำที่มีความหมายต่อผู้พูดเป็นอย่างมาก


15. Your positivity and encouragement brightened my days.

: การมองโลกในแง่ดีและกำลังใจของคุณทำให้วันของฉันสดใส

ใช้สำหรับขอบคุณกำลังใจที่คู่สนทนามอบให้


16. We appreciate you sharing our celebrations with us.

: เรารู้สึกซาบซึ้งที่คุณมาร่วมแสดงความยินดีกับเรา

ใช้สำหรับขอบคุณแขกในพิธีมงคลต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่


17. Thank you for joining us today.

: ขอบคุณที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้

ใช้ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานตามคำเชิญ


18. We really appreciate your presence here.

: เรารู้สึกซาบซึ้งมากที่คุณมาร่วมงาน

ใช้ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานตามคำเชิญ Your presence here คือ การมาปรากฏตัวหรือมาร่วมงานนั่นเอง


19. I cannot thank you enough for the wonderful gift.

: ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้เพียงพอสำหรับของขวัญสุดวิเศษชิ้นนี้

ใช้ขอบคุณเมื่อมีคนมอบของขวัญให้


20. We will remember this day and your contribution forever.

: ฉันจะจดจำวันนี้และความกรุณาของคุณตลอดไป

ใช้สำหรับขอบคุณความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในวันที่ความช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้น


21. Words cannot describe how grateful we are for your help.

: ไม่มีคำพูดใดที่สามารถสื่อว่าเราซาบซึ้งมากเพียงใด

ใช้ขอบคุณการช่วยเหลือที่น่าประทับใจ


22. I am thankful to be a part of your team.

: ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมของคุณ

ใช้สำหรับขอบคุณทีมเวิร์คที่ทำงานด้วยกัน อาทิ การขอบคุณภายหลังความสำเร็จร่วมกันของทีม


23. I am most grateful for your support.

: ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากกับการสนับสนุนของคุณ

ใช้ขอบคุณความสนับสนุนของคู่สนทนา


24. We would like to express our gratitude for your assistance.

: ฉันขอแสดงความขอบคุณต่อการช่วยเหลือของคุณ

ใช้สำหรับการแสดงความขอบคุณความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น การเขียนตอบอีเมล์


25. How kind you are to help me. Thank you very much.

: คุณใจดีมากเลยที่ให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณมาก ๆ ครับ/ค่ะ

ใช้สำหรับขอบคุณความช่วยเหลือที่น่าประทับใจ


ประโยคและวลีแสดงความขอบคุณภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่มากมาย ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ ไม่ว่าจะในภาษาใด การแสดงมารยาทที่ดีบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมของผู้พูด เราไม่ควรอายที่จะกล่าวสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ เพราะนั่นคือสิ่งที่แสดงว่าเราเป็นผู้มีการศึกษา รู้จักนอบน้อมถ่อมตน และยอมรับความผิดพลาด โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษ หากเรากล้าที่จะกล่าวขอบคุณด้วยประโยคต่าง ๆ ที่แตกต่างกันแล้ว ก็น่าจะทำให้คู่สนทนาประหลาดใจในทักษะภาษาอังกฤษของเราได้มากเลยทีเดียว

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post