บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sorry (เสียใจ, ขอโทษ)

กล่าวคำขอโทษ (Sorry) หรือเสียใจ เป็นการขออภัย แสดงความจริงใจในการกระทำนั้นๆ เช่น ประโยคภาษาอังกฤษ ที่มักได้ฟังบ่อยๆ "I’m sorry" (ฉันขอโทษ โปรดยกโทษให้ฉันเถอะ) เป็นต้น ประโยคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังตัวอย่าง

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sorry (เสียใจ, ขอโทษ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ Sorry (เสียใจ, ขอโทษ)

(I am) sorry.
((ไอ แอม) ซอรี)
(ฉัน) เสียใจ/ขอโทษ
Excuse me.
(เอคสคิวซ มี)
ขอโทษ/ขออภัย
Pardon me.
(พาร์ดัน มี)
ขอโทษ/ขออภัย
I am so sorry.
(ไอ แอม โซ ซอรี)
ฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
I’m really sorry.
(ไอม เรียลลิ ซอรี)
ฉันขอโทษจริงๆ
I’m sorry to hear that.
(ไอม ซอรี ทู เฮียร์ แธท)
ฉันเสียใจด้วยนะ
I’m sorry to hear of … .
(ไอม ซอรี ทู เฮียร์ ออฟ)
ฉันเสียใจด้วยนะที่ได้ยินว่า…
I beg your pardon (for…).
(ไอ เบค ยัวร์ พาร์ดัน (ฟอร์…))
ฉันขอโทษด้วย (สำหรับ…)
I must apologize for … .
(ไอ มัสท อะพอลโลไจซ ฟอร์ …)
ฉันต้องขอโทษด้วยสำหรับ…
I really don’t know!
(ไอ เรียลลิ โดนท โน)
ฉันไม่รู้จริงๆ

ถ้าต้องการพูดว่า “ฉันขอโทษ ยกโทษให้ฉันเถอะ” ให้ใช้ “I’m sorry” ตามด้วยประโยคต่อไปนี้

Do forgive me.
(ดู ฟอร์กิฟว มี)
ยกโทษให้ฉันนะ
Please forgive me.
(พลีซ ฟอร์กิฟว มี)
ให้อภัยฉันเถอะนะ
Please cool off.
(พลีซ คูล ออฟ)
ใจเย็นๆ ก่อนนะ
Don’t be angry, please.
(โดนท บี แองกรี พลีซ)
อย่าโกรธฉันเลยนะขอร้อง
Please don’t be mad at me.
(พลีซ โดนท บี แมด แอท มี)
กรุณาอย่าโกรธฉันเลยนะ
Please accept my apologies.
(พลีซ แอคเซพท มาย อะพอลโลจีส)
กรุณารับคำขอโทษจากัน

Please excuse/forgive me for … .
(พลีซ เอคสคิวซ/ฟอร์กิฟว มี ฟอร์…)
ขอโทษ/ยกโทษให้ด้วยนะที่ฉัน…

Will you please forgive me for … .
(วิล ยู พลีซ ฟอร์กิฟว มี ฟอร์…)
คุณจะยกโทษให้ฉันได้ไหมเรื่อง…

Would you excuse me, please?
(วูด ยู เอคสคิวซ มี พลีซ)
กรุณายกโทษให้ฉันด้วยนะ ขอร้อง

(I’m) sorry. I’m late.
((ไอม) ซอรี ไอม เลท)
ฉันขอโทษที่มาช้า

Sorry for being so late.
(ซอรี ฟอร์ บีอิง โซ เลท)
ขอโทษนะที่มาช้า

I’m sorry to keep you waiting.
(ไอม ซอรี ทู คีพ ยู เวททิง)
ฉันขอโทษที่ปล่อยให้คุณรอ

I’m really sorry that you have to wait.
(ไอม เรียลลิ ซอรี แธท ยู แฮฟว ทู เวท)
ฉันขอโทษด้วยจริงๆ ที่คุณจำเป็นต้องรอ

I’m sorry I can’t help you.
(ไอม ซอรี ไอ แคนท เฮลพ ยู)
ฉันต้องขอโทษด้วยที่ช่วยคุณไม่ได้

I’m sorry for that mistake.
(ไอม ซอรี ฟอร์ แธท มิสเทค)
ฉัยขอโทษสำหรับความผิดพลาดนั้น

I’m very sorry. It was my carelessness.
(ไอม เวรี ซอรี อิท วอส มาย แคเรสเนส)
ผมขอโทษจริงๆ ครับ มันเป็นความสับเพร่าของผมเอง

I’m sorry. I Troubled you.
(ไอม ซอรี ไอ ทรับเบิลด ยู)
ขอโทษด้วยที่ทำให้ยุ่งยาก

Sorry/Excuse me for interrupting.
(ซอรี/เอคสคิวซ มี ฟอร์ อินทะรัพทิง)
ขอโทาด้วยที่รบกวน

I’m sorry to have inconvenienced you.
(ไอม ซอรี ทู แฮฟว อินคอนวีเนียนซด ยู)
ฉัยขอโทษด้วยที่ทำให้คุณไม่สะดวก

I’m sorry to be in your way.
(ไอม ซอรี ทู บี อิน ยัวร์ เวย์)
ผมขอโทษด้วยที่กีดขวางทางคุุณ

I’m so sorry. Let me try and explain.
(ไอม โซ ซอรี เลท มี ไทร แอนด เอคซเพลน)
ฉันขอโทษ ให้ฉันได้ชี้แจงให้คุณฟังหน่อยนะ

I’m very sorry that I’m not able to come.
(ไอม เวรี ซอรี แธท ไอม นอท เอเบิล ทู คัม)
ฉันเสียใจจริงๆ ที่ฉันไม่สามารถไปได้

Excuse me for not recognising you.
(เอคสคิวซ มี ฟอร์ นอท เรคคะไนซิง ยู)
ขอโทษนะคะที่จำคุณไม่ได้

Please excuse me for miscalling you.
(พลีซ เอคสคิวซ มี ฟอร์ มิสคอลลิง ยู)
ขออภัยด้วยนะคะที่เรียกชื่อคุณผิด

Please excuse for the way to go outside.
(พลีซ เอคสคิวซ ฟอร์ เธอะ เวย์ ทู โก เอาทไซด)
ขอโทษนะคะขอทางออกไปหน่อย

I’m pleased to forgive him for what he said yesterday.
(ไอม พลีซ ทู ฟอร์กิฟว ฮิม ฟอร์ วอท ฮี เซด เยสเทอะเดย์)
ฉันยินดีที่จะให้อภัยเขา ในสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนี้

I apologized for stepping on your foot.
(ไอ อะพอลโลไจซด ฟอร์ สเทพพิง ออน ยัวร์ ฟุท)
ฉันขอโทษนะที่เหยียบเท้าเธอ

I apologize for breaking my promise.
(ไอ อะพอลโลไจซด ฟอร์ เบรคคิง มาย พรอมมิส)
ฉันต้องขอโทษด้วยที่ผิดสัญญาประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “Excuse me” หรือ “Pardon me” ส่วนใหญ่มักใช้พูดเพื่อความสุภาพ ก่อนการถาม หรือการขอตัวขณะกำลังสนทนา เช่น

Excuse me. Could you tell me …?
(เอคสคิวซ มี คูด ยู เทล มี …)
ขอโทษครับ บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า…

Excuse me. Is there a … here?
(เอคสคิวซ มี อีส แธร์ อะ … เฮียร์)
ขอโทษครับ แถวนี้มี…ไหมครับ

Excuse me. is this the way to …?
(เอคสคิวซ มี อีส ธิส เธอะ เวย์ ทู …)
ขอโทษครับนี่คือทางไป…ใช่ไหม

Excuse me, what’s that called in Thai?
(เอคสคิวซ มี วอทส แธท คอลล อิน ไท)
ขอโทษครับ อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ

Pardon me. Will you please say it agian?
(พาร์ดัน มี วิล ยู พลีส เซย์ อิท อะเกน)
ขอโทษนะคะ กรุณาพูดอีกครั้งได้ไหม

Excuse me. May I sit here?
(เอคสคิวซ มี เมย์ ไอ ซิท เฮียร์)
ขอโทษครับ ผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับ

Excuse me for a moment / for a while.
(เอคสคิวซ มี ฟอร์ อะ โมเมนท / ฟอร์ อะ ไวล์)
ขอโทษค่ะ กรุณารอสักครู่ / ขอเวลาสักครู่


หากต้องการตอบกลับว่า “ไม่เป็นไร” สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้

No problem.
(โน พรอบเลิม)
Never mind.
(เนเวอะ ไมนด)
That’s all right.
(แธทส ออล ไรท)
That’s okey.
(แธทส โอเค)
It doesn’t matter.
(อิท ดัซซึนท แมทเทอะ)
It’s nothing.
(อิทส นอธธิง)
Certainly.
(เซอะเทนลี)
ได้อยู่แล้ว
No trouble at all.
(โน ทรับเบิล แอท ออล)
ไม่ยุ่งยากอะไรเลย
Don’t worry/think about it.
(โดนท เวอรีฝธิงค อะเบาท อิท)
อย่ากังวลไปเลย
Don’t mention it.
(โดนท  เมนชัน อิท)
อย่าไปพูดถึงมันเลย
Forget it.
(ฟอร์เกท อิท)
ลืมมันไปได้เลย
I just got here too.
(ไอ จัสท กอท เฮียร์ ทู)
ฉันก็พึ่งมาถึงเหมือนกัน

คำอุทานที่ใช้แสดงความ “สงสาร” เช่น

Poor you.
(พัวร์ ยู)
เธอน่าสงสารจัง
What a poor girl.
(วอท อะ พัวร์ เกิร์ล)
เด็กน้อยผู้น่าสงสาร
What a pity.
(วอท อะ พิทที)
น่าสงสารจัง

คำอุทานที่ใช้แสดงความ “เสียใจ” หรือ “รู้สึกผิด” เช่น

What a shame!
(วอท อะ เชม)
น่าเสียดายใจ
How unfortunate!
(ฮาว อันฟอร์ชะเนท)
ช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้
How clumsy of me!
(ฮาว คลัมซี ออฟ มี)
ฉันช่างซุ่มซ่ามอะไรอย่างนี้
It was my fault.
(อิท วอส มาย ฟอลท)
เป็นความผิดของฉันเอง
It was my carelessness.
(อิท วอส มาย แคร์เลสเนส)
เป็นความสับเพร่าของฉันเอง

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

ตัวอย่างที่ 1

A : Oh, how clumsy of me! I’m very sorry.
(โอ ฮาว คลัมซี ออฟ มี ไอม เวรี ซอรี)
โอ้ ฉันนี่ซุ่มซ่ามจังเลย ขอโทษจริงๆ นะคะ

B : That’s quite alright. Don’t worry.
(แธทส ไควท ออลไรท โดนท เวอรี)
ไม่เป็นไรครับ อย่ากังวลไปเลย

A : Thank you very much.
(แธงคิว เวรี มัช)
ขอบคุณมากนะคะ


ตัวอย่างที่ 2

A : B, I heard that your brother had a car accident.
(บี ไอ เฮิร์ด แธท ยัวร์ บราเธอะ แฮด อะ คาร์ แอคซิเดนท)
บี ฉันได้ยินมาว่าพี่ชายคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

B : Yes. He is in the hospital now.
(เยส ฮี อีส เธอะ ฮอสพิทอล นาว)
ใช่ค่ะ ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

A : I'm sorry about that. Today I will go to see him.
(ไอม ซอรี อะเบาท แธท ทูเดย์ ไอ วิล โก ทู ซี ฮิม)
เสียใจด้วยนะ เดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมเขาวันนี้เลย

B : Thank you so much.
(แธงคิว โซ มัช)
ขอบคุณมากค่ะ


ตัวอย่างประโยคขอโทษข้างต้น เป็นประโยคที่เรียบง่ายและใช้ได้ทั่วไป สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์

และการเลือกใช้ประโยคขอโทษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็สำคัญเช่นกัน เราจึงมีตัวอย่างประโยค วิธีพูดเพื่อการขอโทษ 16 ประโยค และ การกล่าวคำขอโทษ ขออภัยภาษาอังกฤษ (Making Apologies) ในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการกล่าวคำขอโทษในสถานการณ์ต่างๆ ให้ลองฝึกพูดกัน

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post