บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Shopping (สอบถามราคา ต่อราคา และชำระเงินสินค้า)

ADVERTISEMENT
เรามาต่อจากบทที่แล้วที่ค้างกันไว้จาก Part 12 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Shopping (การซื้อสินค้า) สนทนาภาษาอังกฤษตัวอย่างเจ้าของร้านถามลูกค้า หรือลูกค้าถามเจ้าของร้าน ซึ่งอาจพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเรา ต่อไปนี้เรามารู้จักประโยคเกีี่ยวกับการสอบถามราคากัน

สอบถามราคาภาษาอังกฤษ Shopping

ประโยคสอบถามราคาภาษาอังกฤษ มักใช้ประโยคต่อไปนี้
How much is it?
ฮาว มัช อีส อิท
มันราคาเท่าไหร่
How much are they?
ฮาว มัช อาร์ เธย์
พวกนั้นราคาเท่าไหร่
How much does it cost?
ฮาว มัช ดาส อิท คอสท
ราคาเท่าไหร่ (สินค้าชิ้นเดียว)
How much do they cost?
ฮาว มัช ดู เธย์ คอสท
ราคาเท่าไหร่ (สินค้าหลายชิ้น)
How much is this shoes?
ฮาว มัช อีส ธิส ชูส
รองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่
How much is that shirt?
ฮาว มัช อีส แธท เชิร์ท
เสื้อเชิ๊ตตัวนั้นราคาเท่าไหร่
How much are these sweets?
ฮาว มัช อาร์ ธีส สวิทส
ขนมพวกนี้ราคาเท่าไหร่
How much are those bags?
ฮาว มัช อาร์ โธส แบกส
กระเป๋าพวกนั้นราคาเท่าไหร่
Can you check the price?
แคน ยู เช็ค เธอะ ไพรซ
ช่วยเช็คราคาให้หน่อยได้ไหม

What is the price?
วอท อีส เธอะ ไพรซ
ราคาเทาไหร่
What is the retail price?
วอท อีส เธอะ รีเทล ไพรส
ราคาขายปลีกเท่าไหร่
What is the wholesale price?
วอท อีส เธอะ โฮลเซล ไพรซ
ราคาขายส่งเท่าไหร่
How much is that…in the window?
ฮาว ม้ช อีส แธท…อิน เธอะ วินโด
…ที่อยู่ในตู้โชว์นั่นราคาเท่าไหร่ครับ
Can I get a price check for this?
แคน ไอ เกท อะ ไพรซ เชค ฟอร์ ธิส
ช่วยเช็คราคาของนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม
It’s very cheap.
อิทส เวรี ชีพ
ถูกมากมาย
A little expensive.
อะ ลิทเทิล อิคสเพนซิฟว
แพงไปหน่อยนะ
It’s very expensive.
อิทส เวรี อิคสเพนซิฟว
แพงมากเลย

ประโยคสนทนาการต่อรองราคาภาษาอังกฤษ มักใช้ประโยคต่อไปนี้
ADVERTISEMENT
Can you give me a discount?
แคน ยู กิฟว มี อะ ดิสเคาท
ลดให้หน่อยได้ไหม
Can you make it…baht?
แคน ยู เมค อิท…บาท
ราคา…บาท ได้ไหม
I can only spend…baht.
ไอ แคน โอนลี สเพนด…บาท
ฉันมีจ่ายแค่…บาทเอง
How about a discount?
ฮาว อะเบาท อะ ดิสเคาท
มีส่วนลดไหมครับ
Do you have any promotions?
ดู ยู แฮฟว เอนนี โพรโมชันส
มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหม
Do you deliver?
ดู ยู ดิลิฟเวอะ
คุณมีบริการส่งไหม
Does it come with a guarantee?
ดาส อิท คัม วิธ อะ แกเรินที
มีการรับประกันไหม
It comes with a one year guarantee.
อิท คัมส วิธ อะ วัน เยียร์ แกเรินที
มีการรับประกัน 1 ปี
Can you give me a little more discount?
แคน ยู กิฟว มี อะ ลิทเทิล มอร์ ดิสเคาท
ช่วยลดมากว่านี้หน่อยได้ไหม
Could you lower the price a little bit?
คูด ยู โลเออะ เธอะ ไพรซ อะ ลิทเทิล บิท
ช่วยลดราคาอีกนิดได้ไหม
Could I have a …percent discount?
คูด ไอ แฮฟว อะ…เพอร์เซนท ดิสเคาท
ลดให้ฉันสัก….เปอร์เซ็นต์ได้ไหม
We can make a better price.
วี แคน เมค อะ เบทเทอะ ไพรซ
เราสามารถลดราคาให้ได้ครับ
It’s on sale for only…baht.
อิทส ออน เซล ฟอร์ โอนลี…บาท
ตัวนี้ลดราคาอยู่เหลือ…บาท
Make it ten percent discount, sir.
เมค อิท เทน เพอร์เซนท ดิสเคาท เซอะ
มีส่วนลดให้ 10 เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณ
I can’t give you more discount.
ไอ แคนท กิฟว ยู มอร์ ดิสเคาท
ฉันลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
I’m sorry…baht is impssible.
ไอม ซอรี…บาท อีส อิมพอสซิเบิล
เสียใจครับ ราคา…บาท ผมขายให้ไม่ได้

เมื่อลูกค้าได้ของที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสินค้าอาจถามเพิ่มเติมด้วยคำว่า “ต้องการอะไรเพิ่มไหมค่ะ” สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น
Anything else?
เอนนีธิง เอลซ
Would you like anything else?
วูด ยู ไลค เอนนีธิง เอลซ
Do you want anything else?
ดู ยู วอนท เอนนีธิง เอลซ
Can I get you anything else?
แคน ไอ เกท ยู เอนนีธิง เอลซ

ประโยคสนทนาเกี่ยวกับการชำระเงินภาษาอังกฤษ เช่น
Do you take credit cards?
ดู ยู เทค เครดิท คาร์ดส
รับบัครเครดิตไหม
Can I pay by credit card?
แคน ไอ เพย์ บาย เครดิท คาร์ด
จ่ายด้วยเครดิตการ์ดได้ไหม
Can I pay by cheque?
แคน ไอ เพย์ บาย เชค
จ่ายด้วยเช็คได้ไหม
I’ll pay in cash.
ไอล เพย์ อิน แคช
ฉันจะจ่ายเป็นเิงินสด
I’ll pay by card.
ไอล เพย์ บาย คาร์ด
ฉันจะจ่ายด้วยบัตร
Could I have a receipt?
คูด ไอ แฮฟว อะ รีซีท
ขอใบเสร็จด้วยได้ไหม
Sorry, we don’t take a credit card.
ซอรี วี โดนท เทค อะ เครดิท คาร์ด
ขอโทษครับ เราไม่รับบัตรเครดิต
Credit card accepted at minimum amount of…baht.
เครดิท คาร์ด แอคเซพทิด แอท มินนิมัม อะเมานท ออฟ…บาท
รับบัตรเครดิตตั้งแต่…บาทขึ้นไป

Please pay at the cashier.
พลีซ เพย์ แอท เธอะ แคชเชียร์
รบกวนชำระเงินที่แคชเชียร์ครับ
You gave me…baht.
ยู เกฟว มี…บาท
คุณให้มา…บาท
Your change is…baht.
ยัวร์ เชนจ อีส…บาท
เงินทอนของคุณ…บาทครับ
Received…baht.
รีซีฟวด…บาท
รับมา…บาท
…baht change.
…บาท เชนจ
ทอน…บาทครับ
Do you have smaller bills?
ดู ยู แฮฟว สมอลเลอะ บิลส
มีแบงค์ย่อยไหมค่ะ
Yes. How do you like them?
เยส ฮาว ดู ยู ไลค เธม
มีครับ ต้องการแบบไหนครับ
What’s your return policy?
วอทส ยัวร์ รีเทิร์น พอลลิซี
มีบริการเปลี่ยน/คืนสินค้าไหม

ในกรณีสินค้ามีปัญหาหรือต้องการเปลี่ยนสินค้าภาษาอังกฤษ สามารถใช้ประโยคต่่างๆ ได้ดังนี้
Can I change it?
แคน ไอ เชนจ อิท
ฉันของเปลี่ยนได้ไหม
Can I change them?
แคน ไอ เชนจ เธม
ฉันขอเปลี่ยนของพวกนี้ได้ไหม
May I have the good one?
เมย์ ไอ แฮฟว เธอะ กูด วัน
ฉันขออันที่ดีๆ ได้ไหม
Give me the new one?
กิฟว มี เธอะ นิว วัน
ฉันขออันใหม่ได้ไหม
Can you give me a new one?
แคน ยู กิฟว มี อะ นิว วัน
คุณช่วยเอาอันใหม่ให้ฉันได้ไหม
Do you have the receipt?
ดู ยู แฮฟว เธอะ รีซีท
คุณมีใบเสร็จมาด้วยไหม
Could you show me the receipt?
คูด ยู โช มี เธอะ รีซีท
ขอดูใบเสร็จรับเงินด้วยครับ
Sure. We can do that for you.
ชัวร์ วี แคน ดู แธท ฟอร์ ยู
ได้ครับ เรายินดีเปลี่ยนให้คุณ

Sorry. We can’t do that for you.
ซอรี วี แคนท ดู แธท ฟอร์ ยู
ขอโทษครับ เราไม่สามารถให้คุณเปลี่ยนได้ครับ
Sorry. It’s nonrefundable.
ซอรี อิทส นันรีฟันดเอเบิล
ขอโทษครับ ไม่สามารถคืนเงินได้
Sorry. We run out of brand.
ซอรี วี รัน เอาท ออฟ แบรนด
ขออภัยครับ ยี่ห้อนี้หมดแล้ว
We don’t have color in our stock now.
วี โดนท แฮฟว คัลเลอะ อิน เอาเออะ สทอค นาว
ตอนนี้สต๊อคสินค้าของเราไม่มีสีนี้เลยครับ
I’m sorry. We don’t have the size.
ไอม ซอรี วี โดนท แฮฟว เธอะ ไซส
ขออภัยครับ เราไม่มีไซส์นี้
They are all sold out. You can get a refund from us.
เธย์ อาร์ ออล โซลด เอาท ยู แคน เกท อะ รีฟันด ฟรอม อัส
สินค้าจำหน่ายไปหมดแล้วครับ คุณสามารถรับเงินคืนจากเราได้นะครับ

ตัวอย่างบทสนทนาการซื้อสินค้าภาษาอังกฤษ มาดูตัวอย่างกันต่อไปนี้

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : Good morning, Madam. Anything I can do for you?
กูด มอร์นิง แมดเดิม เอนนีธิง ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู
สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้หญิง มีอะไรที่ผมจะรับใช้คุณได้บ้างครับ
B : Yes, yesterday I bought a dress. I’ve just found out that it has a defect.
เยส เยสเทอะเดย์ ไอ บอท อะ เดรส ไอฟว จัสท เฟานด เอาท แธท อิท แฮส อะ ดิเฟคท
ค่ะ คือเมื่อวานนี้ฉันซื้อชุดไป แล้วเพิ่งเห็นว่ามันมีตำหนินะคะ
A : Really. I’m very sorry to hear that.
เรียลลิ ไอม เวรี ซอรี ทู เฮียร์ แธท
จริงหรือครับ ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆ ครับ
B : Can I change it?
แคท ไอ เชนจ อิท
ฉันขอเปลี่ยนได้ไหมค่ะ
A : Certainly. A I see the receipt, please?
เซอทันลี เอ ไอ ซี เธอะ รีซีท พลีซ
แน่นอนครับ ผมขอดูใบเสร็จหน่อยได้ไหมครับ
B : Here you are. And thank you very much.
เฮียร์ ยู อาร์ แอนด แธงคิว เวรี มัช
นี่ค่ะใบเสร็จ ขอบคุณมากนะคะ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com