บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Restaurant (ร้านอาหาร, ภัตตาคาร)

ADVERTISEMENT
บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องอาหาร ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร เราสามารถใช้ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ได้ดังนี้ Restaurant_ร้านอาหาร_ภัตตาคาร
การจองโต๊ะอาหารสนทนาภาษาอังกฤษ สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้
I’d like to make a reservation.
ไอด ไลค ทู เมค อะ เรสเซอะเวชัน
ฉันต้องการจองโต๊ะ
I’d like to book a table, please.
ไอด ไลค ทู บุค อะ เทเบิล พลีซ
ฉันต้องการจองโต๊ะล่วงหน้า
Do you have any tables available?
ดู ยู แฮฟว เอนนี เทเบิลส อะเวลละเบิล
มีโต๊ะว่างไหมครับ
For what time?/ When for?
ฟอร์ วอท ไทม / เวน ฟอร์
จองเวลาไหนครับ
Sorry, madam/sir. We are fully booked.
ซอรี แมดเดิม/เซอะ วี อาร์ ฟูลลี บุคท
เสียใจด้วยครับคุณ เราได้รับการจองหมดแล้วครับ
I’m sorry the restaurant is full now.
ไอม ซอรี เธอะ เรสเทอะเรินท อีส ฟูล นาว
เสียใจค่ะ ตอนนี้โต๊ะเต็มหมดแล้ว
การสนทนากันระหว่างพนักงานในร้านกับลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
Do you have a reservation?
ดู ยู แฮฟว อะ เรสเซอะเวชัน

Have you got a reservation?
แฮฟว ยู กอท อะ เรสเซอะเวชัน
Did you make a reservation?
ดิด ยู เมค อะ เรสเซอะเวชัน
คุณได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่า
I’ve got a reservation.
ไอฟว กอท อะ เรสเซอะเวชัน
ฉันจองโต๊ะเอาไว้แล้ว
Under what name, sir.
อันเดอะ วอท เนม เซอะ
ใช้ชื่ออะไรค่ะ
Who’s the reservation for?
ฮูส เธอะ เรสเซอะเวชัน ฟอร์
โต๊ะจองในนามของใครครับ
For how many people?
ฟอร์ ฮาว เมนี พีเพิล
สำหรับกี่ท่านค่ะ
How many seats?
ฮาว เมนี ซีทส
กี่ที่ครับ
A table for…please.
อะ เทเบิลส ฟอร์…พลีซ
ขอโต๊ะสำหรับ…คนค่ะ
การนั่งโต๊ะอาหารหลังจากสนทนาจองโต๊ะเรียบร้อยแล้วพนักงานร้านเชิญคุณนั่งโต๊ะสามารถใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
You table is ready. This way, please.
ยัวร์ เทเบิล อีส เรดดี ธิส เวย์ พรีซ
โต๊ะของคุณเรียบร้อยแล้วครับ เชิญทางนี้ครับ
A table for two? Follow me, please, over here.
อะ เทเบิลส ฟอร์ ทู ฟอลโล มี พลีซ โอเวอะ เฮียร์
โต๊ะสำหรับ 2  ที่นั่งใช่ไหม ตามผมมาเลยครับ ตรงนี้ครับ
Could you follow me, please?
คูด ยู ฟอลโล มี พลีซ
เชิญตามผมมาเลยครับ
Where would you like to sit?
แวร์ วูด ยู ไลค ทู ซิท
คุณต้องการนั่งตรงไหนครับ
You may sit anywhere you like.
ยู เมย์ ซิท เอนนีแวร์ ยู ไลค
คุณจะนั่งตรงไหน เลือกได้ตามสบายครับ
Do you have a table by the window?
ดู ยู แฮฟว อะ เทเบิล บาย เธอะ วินโด
มีโต๊ะริมหน้างต่างไหมคะ
I’m sorry, that table is already reserved.
ไอม ซอรี แธท เทเบิล อีส ออลเรดดี รีเซิร์ฟวด
เสียใจครับ โต๊ะนั้นมีคนจองแล้วครับ
Would you mindsitting that corner?
วูด ยู ไมนด ซิททิง แธท คอร์เนอะ
คุณจะนั่งที่มุมนั้นแทนได้ไหมครับ
How about the table by the window?
ฮาว อะเบาท เธอะ เทเบิล บาย เธอะ วินโด
เอาเป็นโต๊ะข้างหน้าต่างดีไหมครับ
Will this table be O.K./all right?
วิล ธิส เทเบิล บี โอเค/ออล ไรท
ตกลงจะนั่งโต๊ะนี้ไหมคะ
Please be seated.
พลีซ บี ซีททิด
เชิญนั่งได้เลยค่ะ
การสนทนาสั่งเมนูอาหารและรับออร์เดอร์ แนะนำเมนูพิเศษภาษาอังกฤษกันระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ร้าน สามารถใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
ADVERTISEMENT
What would you like, sir? Do you want a menu?
วอท วูด ยู ไลค เซอะ ดู ยู วอนท อะ เมนยู
คุณจะทานอะไรดีครับ ต้องการรายการอาหารไหมครับ
Would you like to see the menu?
วูด ยู ไลค ทู ซี เธอะ เมนยู
คุณจะดูรายการอาหารไหม
Would you like to order now?
วูด ยู ไลค ทู ออเดอะ นาว
คุณจะสั่งอาหารตอนนี้เลยไหม
Are you ready to order?
อาร์ ยู เรดดี ทู ออเดอะ
คุณพร้อมจะสั่งอาหารหรือยังครับ
Could I see the menu, please?
คูด ไอ ซี เธอะ เมนยู พลีซ
ขอดูเมนูหน่อยได้ไหม
I’ll be back for your order in a moment, sir.
ไอล บี แบค ฟอร์ ยัวร์ ออเดอะ อิน อะ โมเมินท เซอะ
อีกสักครู่ฉันจะมารับออร์เดอร์นะค่ะ
What would you like to have?
วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว
คุณจะทานอะไรดีครับ
What would you like for a starter?
วอท วูด ยู ไลค ฟอร์ อะ สทาร์เทอะ
คุณอยากเริ่มด้วยอาหารอะไรดีครับ
What do you have for today?
วอท ดู ยู แฮฟว ฟอร์ ทูเดย์
วันนี้มีอะไรบ้างค่ะ
What tasty dishes do you have?
วอท เทสที ดิชชิส ดู ยู แฮฟว
ร้านนี้มีอาหารอะไรอร่อยบ้างค่ะ
What’s special menu for today?
วอทส สเพชเชียล เมนยู ฟอร์ ทูเดย์
วันนี้มีเมนูพิเศษอะไรบ้างครับ
Do you have any specials?
ดู ยู แฮฟว เอนนี สเพชเชียล
มีรายการพิเศษอะไรบ้างครับ
Do you have any recommended dishes?
ดู ยู แฮฟว เอนนี เรคคะเมนด ดิชชิส
คุณมีเมนูแนะนำไหม
What would you recommend?
วอท วูด ยู เรคคะเมนด
คุณมีอะไรแนะนำไหม
What do you recommend?
วอท ดู ยู เรคคะเมนด
คุณจะแนะนำอะไรไหมคะ
Would you recommend something?
วูด ยู เรคคะเมนด ซัมธิง
คุณช่วยแนะนำหน่อยสิ
What should I order?
วอท ชูด ไอ ออเดอะ
ฉันควรสั่งอะไร
What kind of food do you like?
วอท ไคนด ออฟ ฟูด ดู ยู ไลค
คุณชอบทานอาหารประเภทไหน
I like…food.
ไอ ไลค…ฟูด
ฉันชอบอาหาร…
I am (not) familiar with…food.
ไอ แอม (นอท) ฟะมิลเลีย วิธ…ฟูด
ฉัน (ไม่) คุ้นเคยกับอาหาร…
หากต้องการสั่งอาหาร สามารถใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
I want…
ไอ วอนท…
I’d like to have…
ไอด ไลค ทู แฮฟว…
Can I have…?
แคน ไอ แฮฟว…
Do you have…?
ดู ยู แฮฟว…
ต่อไปนี้เป็นประโยคที่ลูกค้าขอความช่วยเหลือหรือต้องการทราบเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในครั้งนี้ สามารถนำประโยคต่อไปนี้ไปใช้ได้
Excuse me. Can you please clean up the table?
เอคสคิวซ มี แคน ยู พลีซ คลีน อัพ เธอะ เทเบิล
ขอโทษครับ ช่วยเช็คโต๊ะให้หน่อยได้ไหมครับ
Excuse me. Can I have sharing plates?
เอคสคิวซ มี แคน ไอ แฮฟว แชริง เพลทส
ขอโทษค่ะ ขอจอนแบ่งหน่อยได้ไหมค่ะ
Excuse me. Can I have a napkin please?
เอคสคิวซ มี แคน ไอ แฮฟว อะ แนฟคิน พลีซ
ขอโทษครับ ขอกระดาษเช็คปากหน่อยได้ไหม
Excuse me. I’ve been waiting for a long time already.
เอคสคิวซ มี ไอฟว บีน เวททิง ฟอร์ อะ ลอง ไทม ออลเรดดี
ขอโทษนะ ฉันรอมาตั้งนานแล้ว
I’ve not got the food yet.
ไอฟว นอท กอท เธอะ ฟูด เยท
ยังไม่ได้อาหารเลยครับ
I have not got the food that I ordered yet.
ไอ แฮฟว นอท กอท เธอะ ฟูด แธท ไอ ออเดอะด เยท
อาหารที่ฉันสั่งไปยังไม่ได้เลยค่ะ
We’ve been waiting a long time.
วีฟว บีน เวททิง อะ ลอง ไทม
เรารอมานานมากแล้วนะ
Is our meal on its way? We’re in a hurry.
อีส เอาเออะ มีล ออน อิทส เวย์ วีเออะ อิน อะ เฮอรี
อาหารที่สั่งไปใกล้จะมาหรือยัง พวกเรากำลังรีบ
How long will it take?
ฮาว ลอง วิล อิท เทค
อีกนานไหมกว่าจะได้
It will take about ten minutes.
อิท วิล เทค อะเบาท ทเวนที มินนิทส
อาหารของคุณจะได้ในอีกประมาณ 20 นาทีครับ
This is not what I ordered.
ธิส อิส นอท วอท ไอ ออเดอะด
นี่ไม่ใช่ที่ฉันสั่งไปนี่
Thanks, that was delicious.
แธงคส แธท วอส ดิลิชเชิส
ขอบคุณ อาหารอร่อยมาก
Would you like any…?
วูด ยู ไลค เอนนี…
คุณต้องการรับ…เพิ่มไหม
What would you like to drink?
วอท วูด ยู ไลค ทู ดริงค
รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ
Would you like anything else?
วูด ยู ไลค เอนนีธิง เอลซ
คุณต้องการอย่างอื่นเพิ่มไหม
Nothing else, thank you.
นัธธิง เอลซ แธงคิว
ไม่เอาอะไรแล้วครับ ขอบคุณ
Do you want any desserts or fruit?
ดู ยู วอนท เอนนี ดิเซิร์ทส ออ ฟรูท
คุณอยากได้ขนมหวานหรือผลไม้ไหม
Would you like to order some dessert?
วูด ยู ไลค ทู ออเดอะ ซัม ดิเซิร์ท
คุณอยากจะสั่งของหวานบ้างไหม
Could I see the dessert menu?
คูด ไอ ซี เธอะ ดิเซิร์ท เมนยู
ขอดูเมนูขนมหวานหน่อยได้ไหม
Can I get a take out order?
แคน ไอ เกท อะ เทค เอาท ออเดอะ
ฉันสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านได้ไหม
Excuse me. Can you please pack it for taking home?
เอคสคิวซ มี แคน ยู พลีซ แพค อิท ฟอร์ เทคคิง โฮม
ขอโทษครับ ช่วยห่อกลับบ้านให้หน่อยได้ไหม
Bill please.
บิล พลีซ
เก็บเงินด้วยครับ
Pay separately.
เพย์ เซพพะเรทลี
จ่ายแยกกัน
I’ll get this./It’s on me.
ไอล เกท ธิส/ อิทส ออน มี
ฉันจ่ายเอง, ฉันเลี้ยงเอง
Let’s share the bill.
เลทส แชร์ เธอะ บิล
แบ่งกันจ่ายเถอะ
Do you accept credit cards?
ดู ยู แอคเซพท เครดิท คาร์ดส
รับบัครเครดิตไหม
Cash only
แคช โอนลี
รับเฉพาะเงินสด
Credit cards accepted.
เครดิท คาร์ดส แอคเซพทิด
รับบัตรเครดิต
Pay at the cashier.
เพย์ แอท เธอะ แคชเชียร์
ชำระเงินที่แคชเชียร์
A change.
อะ เชนจ
เงินทอน
take the change.
เทค เธอะ เชนจ
ไม่ต้องทอน
Thank you, please come (back) again.
แธงคิว พลีซ คัม (แบค) อะเกน
ขอบคุณครับ โอกาสหน้าเชิญ (กลับ) มาใหม่นะครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com