บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Barber shop (ร้านทำผม)

ADVERTISEMENT
คำกล่าวประโยคแรกที่สามารถต้อนรับลูกค้าเมื่อเข้าร้านทำผม ต้องกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ จะรับบริการอะไรดี ครับ/ค่ะ” ประโยคภาษาอังกฤษมักใช้คือ Good morning. May I help you? กูด มอร์นิง เมย์ ไอ เฮลพ ยู และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่มักใช้สนทนาในร้านทำผม มีดังต่อไปนี้
Barber is shop_ร้านทำผมภาษาอังกฤษ
I’d like to…
ไอด ไลค ทู…
ฉันอยากจะ…
I want to…
ไอ วอนท ทู…
ฉันต้องการ…
have/get my hair done.
แฮฟว/เกท มาย แฮร์ ดัน
ทำผม
have my hair washed.
แฮฟว มาย แฮร์ วอชด
สระผม
have/get my hair cut.
แฮฟว/เกท มาย แฮร์ คัท
ตัดผม

This way, please.
ธิส เวย์ พลีซ
เชิญทางนี้เลยค่ะ
Please have a seat.
พลีซ แฮฟว อะ ซีท
เชิญนั่งค่ะ
Please wait a minute.
พลีซ เวท อะ มินนิท
กรุณารอสักครู่นะคะ
We will be with you in a minute.
วี วิล บี วิธ ยู อิน อะ มินนิท
อีกสักครู่จะมาให้บริการนะคะ
I’m sorry, We are quite busy at the moment.
ไอม ซอรี วี อาร์ ไควท บิซซี แอท เธอะ โมเมินท
ขอโทษด้วยค่ะ ตอนนี้เราค่อนข้างจะยุ่งนะคะ
Could you wait a few minutes?
คูด ยู เวท อะ ฟิว มินนิทส
กรุณารอสักครู่ได้ไหมคะ
How long will it be?
ฮาว ลอง วิล อิท บี
อีกนานแค่ไหนครับ
It will be about…minutes.
อิท วิล บี อะเบาท…มินนิทส
อีกประมาณ…นาทีค่ะ

I’d like a haircut, please. Do I need to book?
ไอด ไลค อะ แฮร์คัท พลีซ ดู ไอ นีด ทู บุค
ฉันต้องการตัดผมหน่อยค่ะ ต้องจองไหมคะ
Would you like to make an appointment?
วูด ยู ไลค ทู เมค แอน อะพอยเมินท
คุณต้องการนัดไหมคะ
Would you like me to wash it?
วูด ยู ไลค มี ทู วอช อิท
คุณต้องการให้ฉันสระผมให้ไหม
Would you like it blow-dired?
วูด ยู ไลค อิท โบลไดรด
คุณต้องการเป่าผมไหม
How would you like your hair done?
ฮาว วูด ยู ไลค ยัวร์ แฮร์ ดัน
คุณอยากจะทำผมทรงอะไรคะ
What kind of hairstyle do you want?
วอท ไคนด ออฟ แฮร์สไทล ดู ยู วอนท
คุณต้องการทรงผมแบบไหนคะ
ADVERTISEMENT

I’ll leave it to you.
ไอล ลีฟว อิท ทู ยู
แล้วแต่คุณละกัน
I want just a little trimming.
ไอ วอนท จัสท อะ ลิทเทิล ทริมมิง
แค่เล็มปลายผมนิดหน่อย
I’d like a new style.
ไอด ไลค อะ นิว สไทล
ฉันต้องการทรงใหม่ๆ
I’d like.., please.
ไอด ไลค…พลีซ
ฉันต้องการ…
make it even
เมค อิท อีเวิน
ทำให้มันเสมอกัน
a straightened
อะ สเทรทเทินด
ยืดผม
How would you like me to cut it?
ฮาว วูด ยู ไลค มี ทู คัท อิท
คุณต้องการให้ผมตัดแบบไหนครับ
Please cut it just as it is now.
พลีซ คัท อิท จัสท แอส อิท อีส นาว
ช่วยตัดทรงเดิมให้ทีครับ
I want it cut short on the sides.
ไอ วอนท อิท คัท ชอร์ท ออน เธอะ ไซดส
ผมต้องการให้คุณตัดด้านข้างทั้งสองให้สั้น
How short would you like it?
ฮาว ชอร์ท วูด ยู ไลค อิท
คุณต้องการให้สั้นแค่ไหนครับ
Please don’t cut it too short.
พลีซ โดนท คัท อิท ทู ชอร์ท
กรุณาอย่าตัดสั้นเกินไปนะคะ
completely shaven
คัมพลีทลี เชเวิน
ซอยออกให้หมด
Do you have a parting?
ดู ยู แฮฟว อะ พาร์ททิง
คุณแสกผมไหม
That’s fine, thanks.
แธทส ไฟน แธงคส
ดีแล้วครับ ขอบคุณ
Where do you have the parting?
แวร์ ดู ยู แฮฟว เธอะ พาร์ททิง
คุณแสกผมไปทางด้านไหนคะ
Please part my hair on the right.
พลีซ พาร์ท มาย แฮร์ ออน เธอะ ไรท
กรุณาแสกผมไปทางขวาให้ด้วยค่ะ
I’d also like to have my nails done too.
ไอด ออลโซ ไลค ทู แฮฟว มาย เนลส ดัน ทู
ฉันต้องการทำเล็บด้วยค่ะ
Could you trim my beard, please?
คูด ยู ทริม มาย เบียร์ด พลีซ
ช่วยเล็มเคราให้ผมหน่อยได้ไหม
Please give me a shave also.
พลีซ กิฟว มี อะ เชฟว ออลโซ
ช่วยโกนหนวดให้ผมด้วยครับ
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
นอกจากนี้แล้วอาจมีการบริการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น โกนหนวด ทำเล็บ ทำไฮไลท์ ทำสีผม ย้อมผม ต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษการเข้าบริการร้านทำผม ดังนี้
Gade : Good afternoon, sir? How are you today?
กูด อาฟเทอะนูน เซอะ ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์
สวัสดีค่ะ คุณเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้
John : Fine, thank you. I’d like to have my hair washed and I’d also like a shave.
ไฟน แธงคิว ไอด ไลค ทู แฮฟว มาย แฮร์ วอชด แอนด ไอด ออลโซ ไลค อะ เชฟวสบายดีครับ ขอบคุณ ผมต้องการจะสระผมกับโกนหนวดครับ
Gade : I’m afraid our staff is quite bust at the moment. Could you wait a few minutes?
ไอม อะเฟรด เอาเออะ สทาฟ อีส ไควท บิซซี แอท เธอะ โมเมินท คูด ยู เวท อะ ฟิว มินนิทส
ดิฉันเกรงว่าตอนนี้พนักงานของเราจะไม่ว่างนะค่ะ คุณกรุณารอสักครู่ ได้ไหมคะ
John : How long will it be?
ฮาว ลอง วิล อิท บี
อีกนานแค่ไหนครับ
Gade : About fifteen minutes.
อะเบาท ฟิฟทีน มินนิทส
ประมาณสิบห้านาทีค่ะ
John : That’s fine. I will wait
แธทส ไฟน ไอ วิล เวท
ตกลงครับ งั้นผมจะรอ
Gade : Please have a seat. Here are some magazines for you.
พลีซ แฮฟว อะ ซีท เฮียร์ อาร์ ซัม แมกกะซีนส ฟอร์ ยู
เชิญนั่นก่อนค่ะ นี่นิตยสารสำหรับคุณค่ะ
John : Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com