บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Seasons (ฤดูกาล)

ADVERTISEMENT
สนทนาฤดูกาลภาษาอังกฤษมักใช้ถามฤดูหรือสนทนากันเพื่อแลกเปลี่ยนสภาพอากาศความคิดเห็นเกี่ยวกับฤดูต่างๆและตัวอย่างประโยคสนทนาเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ ดังนี้
Seasons_สนทนาฤดูกาลภาษาอังกฤษ
When do the… begin?
เวน ดู เธอะ… บิกิน
ฤดู… เริ่มเมื่อไหร่
It begins in…
อิท บิกินส อิน…
มันเริ่มในเดือน…
How long for each season?
ฮาว ลอง ฟอร์ อีช ซีเซิน
แต่ละฤดูนานเท่าไหร่
When does the summer begin and end?
เวน ดาส เธอะ ซัมเมอร์ บิกิน แอนด์ เอนด
ฤดูร้อนเริ่มต้นและิ้สิ้นสุดเมื่อไหร่
Summer begins in March and ends in May.
ซัมเมอร์ บิกินส อิน มาร์ช แอนดส อิน เมย์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม
It begins in… Generally they last througe… .
อิท บิกินส อิน… เจนเนอะเริลลี เธย์ ลาสท ธรู…
มันเริ่มในเดือน… ปกติแล้วมันจะมีไปจนถึงเดือน…
What’s weather like in…?
วอทส เธอะ เวธเธอะ ไลค อิน…
อากาศในฤดู… เป็นอย่างไร
Could you tell me about the weather in each season?
คูด ยู เทล มี อะเบาท เธอะ เวธเธอะ อิน อีช ซีเซิน
คุณช่วงเล่าเกี่ยวกับอากาศในแต่ละฤดูให้ฟังหน่อยได้ไหม
In winter, the weather is cool and nice. I like it.
อิน วินเทอะ เธอะ เวธเธอะ อีส คุล แอนด ไนซ ไอ ไลค อิท
ในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ฉันชอบฤดูหนาวนะ
คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆ
ADVERTISEMENT
spring สพริง ฤดูใบไม้ผลิ
summer ซัมเมอร์ ฤดูร้อน
autumn ออทัมน ฤดูใบไม้ร่วง
fall ฟอล ฤดูใบไม้ร่วง
winter วินเทอะ ฤดูหนาว
cool season คูล ซีเซิน ฤดูหนาว
rainy season เรนี ซีเซิน ฤดูฝน
hot season ฮอท ซีซัน ฤดูร้อน
dry season ไดร ซีเซิน ฤดูแล้ง
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : Do you like the weather?
ดู ยู ไลค เธอะ เวธเธอะ
คุณชอบฤดูหนาวไหม
B : In weather, the weather is warm. I like weather best of all.
อิน เวธเธอะ เธอะ เวธเธอะ อีส วอร์ม ไอ ไลค เวธเธอะ เบสท ออฟ ออล
ในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ฉันชอบฤดูหนาวที่สุุดเลยล่ะ
A : Do you like or dislike the rainy season?
ดู ยู ไลค ออ ดิสไลค เธอะ เรนี ซีเซิน
คุณชอบฤดูฝนหรือเปล่าครับ
B : I don’t like the rain. It makes the roads so dirty.
ไอ โดนท ไลค เธอะ เรน อิท เมคส เธอะ โรดส โซ เดอะที
ฉันไม่ชอบฝน มันทำให้ถนนสกปรก
A : But in the rainy season, the weather is neither too hot nor too cold.
บัท อิน เธอะ เรนี ซีเซิน เธอะ เวธเธอะ อีส นีเธอะ ทู ฮอท นอร์ ทู โคลด
แต่ในฤดูฝน อากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัดเกินไปนะ

A : We’ve got three seasons in Thailand, A cool season, a rainy season and a hot season.
วีฟว กอท ธรี ซีเซิน อิน ไทแลนด อะ คูล ซีเซิน อะ เรนนี ซีเซิน แอนด อะ ฮอท ซีเซิน
ที่ประเทศไทยเรามี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน แล้วก็ฤดูร้อน
C : But in The States have four seasons.
บัท อิน เธอะ สเททส แฮฟว โฟร์ ซีเซินส
แต่ในอเมริกามี 4 ฤดู
A : What are they?
วอท อาร์ เธย์
ฤดูอะไรบ้างครับ
C : Summer, winter, spring and autumn.
ซัมเมอะ วินเทอะ สพริง แอนด ออทัมน
ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง
A : What’s the dry season?
วอทส เธอะ ไดร ซีเซิน
แล้วที่เรียกว่าฤดูแล้งละครับ
C : That’s a combination of the cool and hot seasons.
แธทส อะ คอมบิเนชัน ออฟ เธอะ คูล แอนด ฮอท ซีเซินส
นั่นหมายถึงฤดูหนาวกับฤดูร้อนรวมกันน่ะ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com