บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Before the Meeting (ก่อนเข้าประชุม)

ADVERTISEMENT

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Before the Meeting (ก่อนเข้าประชุม) เราเคยนำเสนอบทสนทนาการพูดในวาระการประชุม (Agenda) ไปแล้วก่อนหน้านี้ ใน Part นี้เรามาพูดประโยคภาษาอังกฤษก่อนเข้าประชุมกันบ้าง ซึ่งก่อนเข้าประชุมแน่นอนเราก็ต้องมีการนัดหมายผู้เข้าร่วมประชุม มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดว่ามีใครบ้าง และการเตรียมการก่อนการประชุม เราสามารถสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษไดั ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Before the Meeting ก่อนเข้าประชุมภาษาอังกฤษ 

นัดหมายประชุม

Could you ask Mr. Satter to attend this meeting, please?
คู้ด ยู อ๊าสค มิสเทอร แซ็มเท่อร ทู แอ็ทเทนด ธี้สมี้ททิ่ง พลี้ส
คุณช่วยเชิญคุณแซทเทอร์มาร่วมประชุมนี้ด้วยนะครับ
I plan to have a meeting this afternoon.
ไอ แพลน ทู แฮ้ฟว อะ มี้ททิ่ง ธี้ส อ๊าฟเท่อรนูน
ผมว่างแผนไว้ว่าจะประชุมกันในเวลาบ่ายนี้
We may probably arrange another meeting.
วี เม พร็อบบะบลี้ อะนาเธ่อร มี้ททิ่ง
พวกเราอาจจะนัดประชุมกันอีกครั้ง
Try to involve all partcipants in the meeting.
ทไร ทู อินว้อลว ออล เดอะ พารทิซซิเพนทส อิน เดอะ มี้ททิ่ง
พยายามให้ผู้เข้าประชุมทุกคนมีส่วนร่วม
Make sure everyone in this department can attend.
เม้ค ชัวร เอ็ฟวรี่วัน อิน ธี้ส ดีพร้ารทเม่นท แคน แอ็ทเทนด
ย้ำให้ทุกๆ คนในแผนกนี้มาเข้าร่วมด้วย

 

เตรียมการประชุม

Could you book us a conference room?
คู้ด ยู บุ๊ค อั๊ส อะ คอนเฟอเร่นซ รูม
คุณช่วยจองห้องประชุมให้พวกเราได้ไหม?
Is the room ready for the meeting?
อี้ส เดอะ รูม เรดดี้ ฟอร เดอะ มิ้ททิ่ง
ห้องพร้อมสำหรับการประชุมไหม?
Have you double-checked the sound systems?
แฮ้ฟว ยู ดับเบิ้ล เช็คด เดอะ ซาวนด ซิสเท็มส
คุณตรวจสอบระบบเสียงดูอีกครั้งหรือยัง?
To remind you, there will be no cellphone in the meeting.
ทู รีไมนด ยู แธร วิลล บี โน เซลลโฟน อิน เดอะ มิ้ททิ่ง
ขอเตือนความทรงจำคุณก่อนว่า ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าในห้องประชุม
Please go to round op the people.
พลี้ส โก ทู ราวนด อั๊พ เดอะ พีเพิ่ล
ช่วยไปตามทุกคนเข้ามา
May i have your attention, please.
เม ไอ แฮ้ฟว ยัวร แอ็ทเทนชั่น พลี้ส
ได้โปรดสนใจทางนี้ด้วย
ADVERTISEMENT

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Boss:
บ้อส
เจ้านาย
I need you to arrange a staff meeting this afternoon.
ไอ นี้ด ยู ทู อะเร้นจ อะ สท้าฟ มี้ททิ่ง ธี๊ส อ๊าฟเท่อรนูน
ผมต้องการให้คุณนัดประชุมพนักงานในเวลาบ่ายนี้?
Secretrary:
เช็คคริทเทรี่
เลขานุการ
What time would you like, sir?
ว้อท ไทม วู้ด ยู ไล้ค เซ่อร
เวลากี่โมงดีคะ?
Boss: Whenever at most convenient for them.
เว็นเอ็ฟเว่อร แอ็ท โม้สท คอนวีนเน่นท ฟอร เธ็ม
เมื่อไหร่ก็ได้ที่พวกเขาสะดวกที่สุด
Secretrary: Do you want to have meeting in your office or in the conference room?
ดู ยู ว้อนท ทู แฮ้ฟว มี้ททิ่ง อิน ยัวร อ๊อฟฟิซ ออร อิน เดอะ คอนเฟอเร่นซ รูม
คุณต้องการจะประชุมในห้องทำงานของคุณ หรือในห้องประชุมคะ?
Boss: In my office, please.
อิน มาย อ๊อฟฟิซ พลี้ส
ในห้องทำงานของผมครับ
Secretrary: Who would you like be in the meeting?
ฮู วู้ด ยู ไล้ค ทู บี อิน เดอะ มิ้ททิ่ง
คุณต้องการให้ใครเข้าร่วมประชุมบ้างคะ?
Boss: Everyoue in our department.
เอ็ฟวรี่ อินอาวร ดีพ้ารทเม่นท
ทุกๆ คนในแผนกของเรา

 

Boss:
บ้อส
เจ้านาย
I will hold an imprtat conference at 3 O’ clock this afternoon. Don’t let anydody interupt us at that time, please.
ไอ วิลล โฮลด แอ่น อิมพอรทั่นท คอนเฟอเร่นซ แอ็ท ธรี โอคล็อค ธี้ส อ๊าฟเท่อร นูน โด๊นท เล็ท เอนนี่บอดี้ อินเทอรัพท อั้ส แอ็ท แธ็ท ไทม พลี้ส
ผมจะจัดประชุมสำคัญในเวลาบ่านสามโมง ได้โปรดอย่าให้ใครมารบกวนพวกเราในเวลานั้นนะ
Secretrary:
เช็คคริทเทรี่
เลขานุการ
But, you have an appointment at 3.30 this afternoon.
บั้ท ยู แฮ้ฟว แอ่น แอ็พพ้อยทเม่นท แอ็ท ธรีเธอีที่ ธี้ส อ๊าฟเท่อรนูน
แต่คุณมีนัดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ
Boss: Oh, I totally forgt it. Please postpone this appointment for some other time. This conference is more importnt.
โอ้ ไอ โทเทิลลี่ ฟอรเก็ท อิท พลี้ส โพ้สทโพน ธี้ส แอ็พพ้อยทเม่นท ฟอร ซัม อัธเธ่อร ไทม ธี้ส คอนเฟอเร่นซ อี๊ส มอร อิมพอรทั่นท
เออ…ผมลืมสนิทเลย ช่วยเลื่อนนัดนี้ออกไปก่อนนะครับ การประชุมนี้มันสำคัญกว่า
Secretrary: Yes, sir. You have free time tomorrowrning between 10 to 12.
เยส เซ่อร ยู แฮ้ฟว ฟรี ไทม ทูมอรโร่ว มอรนิ่ง บีทวีน เท็น ทู ทเว้ลฟ
ได้ค่ะ คุณมีว่างในวันพรุ่งนี้ระหว่างสิบดมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ
Boss: Good. That’s settled then. Put it on 10 o’clock.
กู้ด แธ็ทส เซ็ทเทิ่ลด เธ็น พุท อิท ออน เท็น โอคล็อค
ดีเลย ตกลงแบบนั้นแหละ นัดเป็นเวลาสิบโมงละกัน
Secretrary: Yes,sir.
เยส เซ่อร
ได้ค่ะ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com