บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Agenda (วาระการประชุม)

ADVERTISEMENT

การเปิดประชุม เข้าสู่วาระการประชุม (Agenda) การกล่าวในวาระการประชุม หัวข้อนำเสนอ ประชุมทีมงานฝ่ายการตลาดทางธุระกิจ แนะนำพนักงาน เจ้าหน้าที่คนใหม่ หรือแขกผู้มาเยือนรับฟังวาระการประชุมครั้งนี้ เราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษในการประชุมครั้งนี้ได้ ดังตัวอย่างการสนทนาวาะการประชุมในครั้งนี้

Agenda_วาระการประชุม

ประโยคที่ใช้ได้บ่อยๆ ในการประชุม

May I welcome you to…..
เม ไอ เวลคัม ยู ทู
ขอตอนรับคุณเข้าสู่….
Before I begin, does everyone have a copy of agenda?
บี ฟอร ไอ บีกิน ด๊าส เอ็ฟวรี่วัน แฮ้ฟว อะ ค็อพพี่ อ๊อฟ อะเจนด้า
ก่อนที่ผมจะเริ่ม ทุกๆ คนได้สำเนาของวาระการประชุมแล้วใช่ไหม?
Let’s start with…..
เล็ทส สท้ารท วิธ
เรามาเริ่มกันด้วย
Our purpose in holdng this meeting is to….
อาวร เพอรเพิส อิน โฮลดิ้ง ธี้ส มิ้ททิ่ง อี๊ส ทู
เป้าหมายของการประชุมนี้คือ……
The aim of this session is to….
ดิ เอม อ๊อฟ ธี๊ส เซ้นชั่น อี๊ส ทู
เป้าหมายของการประชุมวาระนี้คือ…….
Let’s go / Let’s move on to the next subject.
เล็ทสโก เล็ทส มู้ฟว ออน ทู เดอะ เน็คซท ซับเจ็คท
เราไปต่อในหัวข้อถัดไปเถอะ

 

เข้าสู่การประชุมสัมนา

Could you all take the seats, please?
คู้ด ยู ออล เท้ค เดอะ ซีทส พลี้ส
พวกคุณทุกคนช่วยนั่งลงด้วยครับ
Do you all have the copy of agenda?
ดู ยู ออล แฮ้ฟว เดอะ ค็อฟพี่ อ๊อฟ อะเจนด้า
พวกคุณทุกคนมีสำเนาวาระการประชุมแล้วใช่ไหม?
Can I have everybody attention?
แคนไอ แฮ้ฟว เอ็ฟวรี่บอดี้ แอ็ทเทนชั่น
ทุกๆคน ช่วยสนใจทางนี้หน่อยได้ไหม?
Let’s get started.
เล็ทส เก็ท สท้ารทถิด
มาเริ่มต้นกันได้แล้ว
Shall we turn to today’s agenda?
แชลล วี เทิรน ทู ทูเดส อะเจนด้า
หันมาดูวาระการประชุมในวันนี้กัน
Now, the first tiem of today’s agenda is…..
นาว เดอะ เฟริ้รสท ไอเทิ่ม อ๊อฟ ทูเดส อะเจนด้า อี๊ส
รายงานแรกของวาระการประชุมในวันนี้คือ….
ADVERTISEMENT

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Boss Good morning, my fellow staffs. First of all, allow me to welcome the new joiner. Let me introduce “Peter Sattern” to our marketing team. Peter sit over there !
กู้ด มอรนิ่ง มาย เฟลโล่ว สท้าฟส เฟิ้รสท อ๊อฟ ออล อัลลาว มี ทู เวลคัม เดอะ นิว จอยเน่อร เล็ท มี อินทรอดู๊ซ พีเท่อร แซ็ทเทริน ทู อาวร มารเค็ททิ่ง ทีม พีเท่อร ซิท โอเว่อร แธร
อรุณสวัสดิ์ เพื่อนๆ พนักงานทุกคน ก่อนอื่นเลย ผมขออนุญาตต้อนรับผู้เข้าร่วมทีมฝ่ายการตลาดคนใหม่ของเรา “ปีเตอร์ แซทเทิร์น” ปีเตอร์นั่งอยู่ตรงนั้น
Peter Hello eeveryone !
เฮลโหล เอ็ฟวรี่วัน
สวัสดีทุกๆ คน
Boss Peter just join our marketing team last week. My name is joseph Sear. The Marketing Manager….Does everyone get the copy of today’s agenda?
พีเท่อร จั้ส จอยน อาวร มาเค็ททิ่ง ทีม ล้าสท วี้ค มาย เนม อี๊ส โจเซฟ เซียร เดอะ มารเค็ททิ่ง แมนเนเจ้อร..ด๊าส เอ็ฟวรี่วัน เก็ท เดอะ ค๊อพพี่ อ๊อฟ ทูเดส อะเจนด้า
ปีเตอร์พึ่งจะมาร่วมกับทีมการตลาดของเราเมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว ผมชื่อโจเซฟ เซียร ผู้จัดการฝ่ายการจลาดนะครับ…ทุกๆคน คนได้รับสำเนาของวาระการประชุมของวันนี้แล้วใช่ไหม?
Staffs Yes’ boss.
เยส บ้อส
ครับ นาย
Bass Let’s get start by review the last meeting topic and the result after the strategic adoption. Any questions?
เล็ทส เก็ท สท้ารท บาย รีวิว เดอะ ล้าสท มิ้ททิ่ง ท็อพผิด แอ่นด เดอะ รีซ้อลท อ๊อฟเท่อร เดอะ สแทร้ทเทอจิค อะด๊อพชั่น เอนนี่ เคว้สชั่นส
มาเริ่มกันด้วยการย้อนไปดูหัวข้อการประชุมของครั้งที่แล้วและผลตอบแทนรับหลังจากที่นำกลยุทธ์ไปปรับใช้ มีข้อสงสัยอะไรไหม?
Peter Yes’ as everyone well aware of my first attending to the marketng meeting here. I actually didn’t quite followed. Could I have someone guide me generally what happened last time?
เยส แอ๊ส เอ็ฟวรี่วัน เวลล อะเเวร อ๊อฟ มาย เฟิ้รสท แอ็ทเทนดิ้ง ทู เดอะ มารเค็ททิ่ง มิ้งทิ่ง เฮียร ไอ แอ็คชวลลี่ ดิ๊นท ไคว้ท ฟอรโล่วด คู้ด ไอ แฮ้ฟว ซัมวัน ไก๊ด มี เจนเนอเริลลี่ ว้อท แฮ็พเพ่นด ล้าสท ไทม
ผมมีครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นครั้งแรกขอ งผมที่มาร่วมการประชุมการตลาดที่นี่ ผมยังตามไม่ค่อยจะทันครับ ผมขอให้ใครสักคนมาช่วยอธิบายคร่าวๆ ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า เกิดอะไรขึ้นในการประชุมครั้งนี้แล้ว?
Boss Oh, that’s actually quite all right. For you, this time just to observe the others’ presen-tation and report to your team supervisor who is Susan. Susan, can you care of Pater, please?
โอ้ แธ็ทส แอ็คชวลลี่ ไคว้ท ออล ไร้ท ฟอร ยู ธี้ส ไทม จั้สท ทู อ๊อบเสริรฟว ดิ อัธเธ่อรส พรีเซ็น เทชั่น แอ่นด รีพอรท ทู ยัวร ทีม ซูเพ่อรไว้เซ่อร ฮู อี๊สซูซาน ซูซาน แคน ยู เท้ค แคร อ๊อฟ พี เท่อร พลี้ส
ไม่เป็นไรครั้งนี้คุณแค่สังเกตการณ์ดูคนอื่นๆ ก่อน แล้วจึงรายงานต่อหัวหน้าทีมของคุณ ซึ่งคือซูซาน ซูซานช่วยดูแลปีเตอร์ด้วยนะครับ
Susan Sure boss. I will.
ชัวร บ้อส ไอ วิลล
ได้ค่ะ นาย
Peter thank you very much.
แธ็งค คิ่ว เวรี่ มัดช
ขอบคุณมาก
Boss Let’s get start then. May I have the review of Marketing Team A, please?
เล็ทส เก็ท สท้ารท เธ็น เม ไอ แฮ้ฟว เดอะ รีวิว อ๊อฟ มารเค็ททิ่ง ทีม เอ พลี้ส
ถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มเลย ผมขอฟังผลขอฟังผลของฝ่ายการตลาดทีมเอด้วย
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com