บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา

ADVERTISEMENT

คำแนะนำการใช้ยาภาษาอังกฤษ วิธีรับประทานยาภาษาอังกฤษ การใช้ยาเพื่อการรักษา บางท่านคงเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและเคยรับยาที่ห้องจ่ายยากันมาแล้ว ซึ่งจะมีบุคลากรหรือเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้แก่เรา ให้คนไข้ก่อนกลับบ้าน ด้วยการแนะนำการใช้ยาให้ถูกวิธีให้กับคนไข้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติมารับยาก็ต้องมีการสนทนาสื่อสารกับผู้ป่วยให้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทานยา ภาษาในการสื่อสารส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ บทสนทนานี้เหมาะแก่ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ร้านขายยาและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องได้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา

ก่อนอื่นเรามารู้จักอาการป่วยกันก่อนว่าอาการป่วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากันอย่างไร

headache ปวดหัว
temperature ตัวร้อน เป็นไข้
sore throat เจ็บคอ
irritation in the throat ระคายคอ คันคอ
cough ไอ
secretion in the throat มีเสมหะ
nausea vomiting คลื่นไส้ อาเจียน
cold and runny nose เป็นหวัด มีน้ำมูก
fatigue อ่อนเพลีย
pains and aches in muscles / myalgia ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ
stomachache ปวดท้อง
diarrhea ท้องเสีย
constipation ท้องผูก
colic and abdominal discomfort จุกเสียด แน่นท้อง
itchy rash เป็นผื่นคัน
ciliary infection ciliary ตาแดง อักเสบ

มารู้จักวิธีการใช้ยาหรือคำแนะนำการใช้ยาภาษาอังกฤษกันบ้าง

ADVERTISEMENT
Take antipyretic 2 tablets every 6 hours. If without symptoms no need to take the medicine. ยาลดไข้ กิน 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง ไม่มีอาการไม่ต้องกิน
Take the medication 30 minutes before meals. กินยาก่อนอาหาร 30 นาที
Take 1 pills three times a day before breakfast, lunch and dinner. กิน 1 เม็ด 3 มื้อ ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
Take 1-2 pills three times a day after meals. กินยาครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
Take 1 pills two times a day after breakfast and dinner. กิน 1 เม็ด 2 มื้อ หลังอาหาร เช้า เย็น
Take 1 pills a day before going to bed. กิน 1 เม็ด 1 ครั้ง ก่อนนอน
Keep taking this medicine until it’s finished. กินยาติดต่อกันจนหมด
Shake well before use. เขย่าขวดก่อนใช้ยา
Apply twice a day in the morning and evening. ทายาวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น
Apply and massage on the pains and aches in muscles. ทาถูนวดบริเวณที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
Instill 1-2 drops in the eye 3-4 times daily. ใช้ยาหยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง
Store this medicine in the fridge. Exposing to sunlight and storing over 1 month are not recommended. เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็นไม่ควรถูกแสงแดด ไม่ควรเก็บยาเกิน 1 เดือน
Going to hospital or consulting the doctor is recommended. ให้ไปพบแพทย์ ไปโรงพยาบาล

บทความที่เกี่ยวข้อง บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sickness (อาการเจ็บป่วย)

ขอบคุณข้อมูลจาก :

  • คู่มืออาการป่วย และคำแนะนำการใช้ยา ภาษาอาเซียน+3
    ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com