บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู่)

ADVERTISEMENT

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ถามที่อยู่ภาษาอังกฤษ ผู้คนส่วนใหญ่ข้อมูลที่อยู่ที่ควรทราบ อาทิ เช่น เขาอาศัยอยู่ไหน อยู่จังหวัดอะไร บ้านของเขาอาศัยอยู่ที่ไหน อยู่ถนนอะไร เป็นต้น คำถามเหล่านี้คุณสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษการถามที่อยู่ต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู่)

หากเราต้องการถามที่อยู่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องมีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีเช่นต้องการส่งของให้ หรือไปเยี่ยมเยียนถึงบ้าน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Can you give me your address?
แคน ยู กิฟ มี ยัวร์ แอดเดรส
ขอที่อยู่ของคุณหน่อยได้ไหมครับ
My address is …
มาย แอดเดรส อีส …
ที่อยู่ของฉันคือ …
Where do you live?
แวร์ ดู ยู ลีฟ
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in …
ไอ ลีฟ อิน …
ฉันอาศัยอยู่ที่ …(ประเทศ/จังหวัด/เมือง)
What town are you living in?
วอท ทาวน์ อาร์ ยู ลีฟวิ่ง อิน
คุณอยู่ในเมืองอะไร
What province are you living in?
วอท โพรวินซ์ อาร์ ยู ลีฟวิ่ง อิน
คุณอยู่จังหวัดอะไร
I am living in …
ไอ แอม ลีฟวิ่ง อิน …
ฉันอยู่ในเมือง / จังหวัด

ADVERTISEMENT
Where is your home?
แวร์ อีส ยัวร์ โฮม
บ้านของเธออยู่ที่ไหน
My home is on … road.
มาย โฮม อีส ออน … โรด
บ้านของฉันอยู่บนถนน …
What town are you living in?
วอท ทาวน์ อาร์ ยู ลีฟวิ่ง อิน
คุณอาศัยอยู่ในเมืองอะไร
I am living in …
ไอ แอม ลีฟวิง อิน …
ฉันอาศัยอยู่ใน …(ชื่อเมือง)
What province are you living in?
วอท โพรวินซ์ อาร์ ยู ลีฟวิง อิน
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดอะไร
I am living in …
ไอ แอม ลีฟวิง อิน …
ฉันอาศัยอยู่ใน …(ชื่อจังหวัด)
Where do you live?
แวร์ ดู ยู ลีฟ
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in Khonkaen.
ไอ ลีฟ อิน ขอนแกน
ฉันอยู่ที่ขอนแก่น
Can you give me your address?
แคน ยู กิฟ มี ยัวร์ แอดเดรส
ช่วยบอกที่อยู่คุณให้หน่อยได้ไหม
My address is 80/1 Chareonkrung 65 road, Ekamai, Bangkok.
มาย แอดเดรส อีส เอททีแสลชวัน เจริญกรุง ซิกซ์ทีไฟฟ์ โรด เอกมัย แบงคอก
ที่อยู่ของฉันคือ 80/1 ถนน เจริญกรุง 65 เอกมัย กรุงเทพมหานคร
What street do you live on?
วอท สตรีท ดู ยู ลีฟ ออน
บ้านของคุณอยู่บนถนนอะไร
I live on Sukhumvit road.
ไอ ลีฟ ออน สุขุมวิท โรด
บ้านอยู่ฉันอยู่บนถนนสุขุมวิท
ประโยคสนทนาถามที่อยู่ภาษาอังกฤษก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com