บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Office Equipments (อุปกรณ์สำนักงาน)

ADVERTISEMENT

อุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipments) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับท่านที่ทำงานสำนักงานคงรู้ดีว่าอุปกรณ์เหล่านี้คืออะไร หากเราเรียกอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ เราควรพูดอย่างไรบ้าง งั้นเรามาทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานที่มักพบบ่อยกันครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Office Equipments (อุปกรณ์สำนักงาน)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) - อุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipments)

Photocopier
โฟโทคอพพิเออร์
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fax machine
แฟกซ แมชีน
เครื่องแฟกซ์
Paper cutter
เพเพอร์ คัทเทอร์
เครื่องตัดกระดาษ
Stapler
สแทพเพล่อร์
ที่เย็บกระดาษ
Staples
สแทพเพิลส
ลวดเย็บกระดาษ
Staple remover
สแทพเพิล รีมูฝเฝ่อร์
ที่แกะลวดเย็บกระดาษ
Hole punch
โฮล พั้นช
ที่เจาะรูกระดาษ
Paper clip
เพเพอร์ คลิพ
ลวดหนีบกระดาษ /คลิปหนีบกระดาษ
Paperweight
เพเพ่อะ เว็ท
ที่ทับกระดาษ
Bulldog clip
บูลด๊อก คลิพ
ที่หนีบเอกสาร
File cabinet
ไฟล์ คาบิเนท
ตู้เก็บเอกสาร
File folder
ไฟล์ โฟลเดอร์
แฟ้มใส่เอกสาร
Rubber stamp
รับเบอร์ สแท็มพ
ตรายาง
Stamp pad
สแท็มพ แผ่ด
แท่งหมึกสำหรับตรายาง
Envelope
เอนเฝอะโลพ
ซองจดหมาย
ADVERTISEMENT
Moistener
มอยชึ่นเน่อะ
ฟองน้ำสำหรับติดแสตมป์
Push pin
พุช พิน
หมุดปัก
Scissors
ซิสเซอร์ส
กรรไกร
Ruler
รูเล่อร์
ไม้บรรทัด
Ball point pen
บอล พอยนท เพน
ปากกาลูกลื่น
Mechanical pencil
เมแคนิคอล เพนซิล
ดินสอกด
Mechanical pencil lead
เมแคนิคอล เพนซิล หลีด
ไส้ดินสอกด
Colored pencil
คัลเลอร์ด เพนซิล
ดินสอสี
Eraser
อิเรเซอร์
ยางลบ
Pencil sharpener
เพนซิล ชาร์พเพนเนอร์
กบเหลาดินสอ
Correction fluid
คอเรคชึน ฟลูอิด
น้ำยาลบคำผิด
Correction tape
คอเรคชึน เทพ
เทปลบคำผิด
Whiteboard
ไว้ทบอร์ด
กระดานไวท์บอร์ด
Notice board
โนวทิส บอร์ด
กระดานประชาสัมพันธ์
Marker pen
มาร์คเคอร์ เพน
ปากกามาร์กเกอร์
Highlighter
ไฮไล้ทเทอร์
ปากกาเน้นข้อความ
Calculator
แคลคูเลเทอร์
เครื่องคิดเลข
Adhesive tape
แอดฮีสิฟ เทพ
เทปติดกระดาษ /เทปกาว
Tape dispenser
เทพ ดิสเพนเซอร์
ที่ใส่ม้วนเทป
Post-it notes
โพสท อิท โน้ทส
กระดาษโน้ตแถบกาว
Notepad / Memo pad
โน้ทแผ่ด / เมโม แผ่ด
กระดาษจดบันทึก
Desk calendar
เดสค คาเลนดาร์
ปฏิทินตั้งโต๊ะทำงาน
Business card
บิซิเนซ คาร์ด
นามบัตร
Carbon paper
คาบอน เพเพ่อะ
กระดาษอัดสำเนา
Computer
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
Keyboard
คีย์บอร์ด
แป้นพิมพ์
Printer
พริ้นเต่อร์
เครื่องพิมพ์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ต่อไปนี้เราก็คงรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานบ้างแล้วนะครับ

ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com