บทสนทนาภาษาอังกฤษ Expression in Class (คำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน (Expression in Class)

การสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระหว่างคุณครูกับนักเรียน เมื่อคุณครูต้องใช้คำสั่งในชั้นเรียน (expression in class) ประโยคที่ใช้ในห้องเรียนขณะที่กำลังทำการเรียนการสอน ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้เหมาะกับคุณครูและนักเรียน สามารถนำไปใช้สื่อสารในห้องเรียนภาษาอังกฤษได้เลย

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Expression in Class (คำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน)

 

เราเคยนำเสนอ บทสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน (In the classroom) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลย

สำหรับตัวอย่าง ประโยคคำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับคุณครู และ ประโยคที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียน ในการ ถาม-ตอบ ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนนั้น มาดูกันว่ามีประโยคอะไรบ้าง

 

ประโยคคำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับคุณครู

ประโยคคำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับคุณครู

 

It's time to begin.
(อิทสฺ ไทมฺ ทู บิกิน)
ได้เวลาเริ่มแล้ว

Let's begin now.
(เลทสฺ บิกิน นาว)
เริ่มกันเถอะ

This is Lesson Three.
(ธิส อิส เลสเซิน ธรี)
นี่คือบทที่ 3

Sit down.
(ซิท เดานฺ)
นั่งลง

Stand up, please.
(สแทนดฺ อัพ พลีซ)
กรุณายืนขึ้น

Open your book, please.
(โอเพิน ยัวรฺ บุค พลีซ)
กรุณาเปิดหนังสือของคุณด้วย

Don't open your book.
(โดนทฺ โอเพิน ยัวรฺ บุค)
อย่าเปิดหนังสือของคุณ

Do you understand?
(ดู ยู อันเดอรฺสแทนดฺ)
คุณเข้าใจไหม

Listen and repeat.
(ลิสเซิน แอนดฺ ริพีท)
ฟังและพูดตาม

 

และแน่นอนมีประโยคสำหรับคุณครูแล้ว ก็ต้องมีประโยคที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนกันบ้าง มีดูตัวอย่างประโยคกันเลย

ประโยคที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียน

ประโยคที่ใช้ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียน

 

May I go to the toilet, please?
(เมย์ ไอ โก ทู เดอะ โทเลต พลีส)
ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับ/ค่ะ

Can you spell that please?
(แคน ยู สะเพิล แธท พลีส)
ช่วยสะกดให้หน่อยได้ไหมครับ/ค่ะ

What does it mean?
(วอท ดาส อิท มีน)
แปลว่าอะไรหรอครับ/ค่ะ

I don't understand.
(ไอ โดนทฺ อันเดอรฺสแทนดฺ)
ผมไม่เข้าใจครับ

Can you repeat that please?
(แคน ยู รีพีท แธท พลีส)
พูดอีกรอบได้ไหมครับ/ค่ะ

How do you pronounce this word?
(ฮาว ดู ยู พระเนาซฺ ธิส เวิรฺด)
คำนี้ออกเสียงยังไงหรอครับ/ค่ะ

 

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษคำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน (Expression in Class)

 

Arnon: Good morning, Miss Tisha.
(กุด มอรฺนิง มิส ธิชา)
อานน: สวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์สิริ

Miss Tisha: Good morning, Arnon. Please come in.
(กุด มอรฺนิง อานน พลีซ คัม อิน)
อาจารย์ธิชา สวัสดีตอนเช้าจ้ะอานน เข้ามาสิ

Arnon: Thank you. Is it time to begin our class?
(แธงคิว อิส อิท ไทมฺ ทู บิกิน เอาเออรฺ คลาส)
อานน: ขอบคุณครับ ได้เวลาเรียนแล้วใช้ไหมครับ

Miss Tisha: Yes. Please sit down and open your book.
(เยส พลีซ ซิท เดานฺ แอนดฺ โอเพิน ยัวรฺ บุค)
อาจารย์ธิชา: ใช่จ้ะ นั่งแล้วก็เปิดหนังสือของเธอด้วย

Arnon: OK.
(โอเค)
อานน: ได้ครับ

Miss Tisha: Let's study lesson five. Please listen and repeat.
(เลทสฺ สทัดดี เลสเซิน ไฟวฺ พลีซ ลิสเซิน แอนดฺ ริพีท)
อาจารย์ธิชา มาเรียนบทที่ 5 กันนะคะ ฟังแล้วก็พูดตาม

Arnon: Is it time to read it?
(อิส อิท ไทมฺ ทู รีด อิท)
อานน: ได้เวลาอ่านหรือยังครับ

Miss Tisha: Yes, please.
(เยส พลีซ)
อาจารย์ธิชา: เชิญจ้ะ

Arnon: I don't understand the lesson very well.
(ไอ โดนทฺ อันเดอรฺสแทนดฺ เธอะ เลสเซิน เวรี เวล)
อานน: ผมไม่เข้าใจบทเรียนนี้ดีเท่าไหร่น่ะครับ

Miss Tisha: Listen now, don't repeat.
(ลิสเซิน นาว โดนทฺ ริพีท)
อาจารย์ธิชา: ฟังเฉยๆ นะ แต่ไม่ต้องพูดตาม

Arnon: I understand it.
(ไอ อันเดอรฺสแทนดฺ อิท)
อานน: ผมเข้าใจแล้วครับ


นอกจากนี้เรายังมี บทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างคุณครูกับนักเรียน จะมีความสนุกสนานกันขนาดไหน ลองศึกษากันเพิ่มเติมได้ที่นี่

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post